Ilcewicz – 1600; oszmiañski (Ur., Bon.). Przypisy UruskiPobieranie 239.54 Kb.
Strona1/9
Data05.05.2016
Rozmiar239.54 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ILCEWICZ – 1600; oszmiañski (Ur., Bon.).
Przypisy Uruski:

Jan, syn Andrzeja, z synem Wincentym, i Antoni, syn Szymona, z synami: Janem, Justynem i Pawłem, potomkowie Michała, dziedzica dóbr Ciejkinie, w oszmiańskiem 1654., zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej 1800 r. (Bon.).


ILINICZ - w księstwie Litewskiem, inni ich piszą Hilinicz , inni Glinicz , niektórzy z nich pisywali się hrabiami na Mirze. Jan Ilinicz jeden z paniąt Litewskich rotmistrz 1454. Po zbitem wojsku pod Chojnicami , boku Króla Kazimierza nie odstąpił, ale obróciwszy się przeciwko pogoni nieprzyjacielskiej , tak długo się z nią mężnie uganiał, aż na koniec dał się pojmać aby tym czasem Król uszedł.Syn jego Krzysztof Janowicz 1522 marszałek nadworny Litewski , starosta Lidzki temu gdy chciał Król Alexander starostwo odjąć , wielkie zajście między Królem i senatem urosło. Hrehory starosta Brzeski 1516 podpisał przywilej cessyi ziemi Drohickiej u Herburta fol. 302. Jerzy urodził się z Zofji Radziwiłowny , kasztelanki Trockiej , marszałkowny. Kojał. In MS. I Geneal.Radziw. Są jeszcze w księztwie Żmudzkiem i w powiecie Słonimskim Iliniczowie , ale niewiem czy tego herbu.Bazyli horodniczy Mścisławski podpisał elekcyą Jana III. Stanisław i Kazimierz 1700.

Przypisy Krasickiego:

Roku 1778 Tomasz Ilinicz obożny Kowieński. Jan podczaszy Mścisławski. Jerzy pisarz grodzki Mścisławski.


Przypisy: P.E.SZ.

v. ILLINICZ –hr. Œw. P. Rz. 1555 r., 1413 nb.; orszañski, nowogródzkie. Rodzina szlachecka litewska, z której Szczêsny, starosta brzesko – litewski, otrzyma³ tytu³ hr. Œw. P. Rz. W r. 1555, lecz umar³ bezpotomnie 1569 r. (ML., Pp., Ns., Bon., Br.).

Z tej rodziny:

IWAN, 1473-86 nam. Drohicki, 86 nam. Smoleñski (Ur.).

JAN, 1529-30 nam. Mœcis³awski (Ur.).

JURJI, 1519-69 MNL. (Ur.).

MIKO£AJ, 1494-99 nam. Miñski, – 1529 nam. Smoleñski, wda. (ur.).


Przypisy Stupnicki:

w księztwie Litewskiem, gdzie się piszą Ilnicz, albo Glinicz. Jan rotmistrz Polski r. 1454 w nieszczęśliwej bitwie pod Chojnicami nie odstąpił od boku króla Kazimierza, w końcu obróciwszy się przeciw pogoni nieprzyjacielskiej, tak długo się z nią ucierał, aż nakoniec dał się pojmać, aby tym sposobem dać królowi czasu do przyspieszenia odwrotu. – B a z y l i, horodniczy Mścisławski, podpisał elekcyę Jana III.Przypisy Uruski:

v. ILLINICZ. Hrabiowie i szlachta. Senator w rodzinie, Mikołaj, wojewoda smoleński 1529 r.

Dawna i magnacka litewska rodzina. Paprocki wywodzi ją od Czuppy, pana litewskiego, który na sejmie w Horodle wziął herb Korczak. Brali przydomek Czupa, większa jednak ich ilość brała przydomek Zubka, który nawet jedna linia Iliniczów wzięła za nazwisko; któryś z tej rodziny dostał w nagrodę zasług od wiel. ks. Witolda majątek Poryck, na Wołyniu, który gdy około 1500 r. przeszedł po kądzieli do Teodora Wasilewicza ks. Zbaraskiego, ten wziął od niego nazwę księcia Poryckiego.

Iwan, rotmistrz królewski, należał do tych kilku rycerzy, którym w bitwie pod Chojnicami z Krzyżakami 1454 r. powierzoną była straż osoby królewskiej; po przegranej bitwie towarzyszył w ucieczce Kazimierzowi IV, a gdy byli oskoczeni od pogoni krzyżackiej, dał mu czas do ucieczki, lecz został wzięty do niewoli; wdzięczny król hojnie go za tę przysługę ma­jątkami obdarzył. Iwan, koniuszy witebski 1473 r., namiestnik drohicki 1482 r., a smoleński 1486 r., z żony Anny Dowgirdówny pozostawił trzech synów: Krzysztofa, Mikołaja i Juriego.

Krzysztof, starosta lidzki i mścisławski 1530 r., marszałek litewski, nieprzyjaciel Michała Glińskiego, za jego podmową miał sobie odjęte sta­rostwo lidzkie.

Mikołaj, marszałek hospodarski, namiestnik miński 1494 r., został 1499 r. namiestnikiem smoleńskim; z żony Hanny Nacowiczówny miał cór­ki: Hannę za Mikołajem Zenowiczem, Elżbietę za Janem Szemetowiczem i N. za Zbożnym Wernerowiczem, oraz syna Mikołaja. Mikołaj, dziedzic Szyłowic, wojewoda smoleński 1529 roku, z żony Elżbiety, córki Jakóba Szczyta, pozostawił córkę Hannę za Janem Giedrojcem i synów, Jana, dwo­rzanina królewskiego, i Szczęsnego.

Jurij, ostatni z synów Iwana i Dowgirdówny, dziedzic dóbr Izblany, marszałek litewski i namiestnik lidzki 1501 r., starosta brzeski i kowieński, sekretarz królewski 1506—1522 r., marszałek nadworny litewski 1519 r., dostał w 1490 r. od swej krewnej Anny Butrym obszerny majątek Mir. Jurij, żonaty z N. Zabrzezińską, miał córki, Hannę za Piotrem Kiszką, kaszte­lanem trockim, Jadwigę, żonę Jana Józefowicza i czterech synów: Mikołaja, Stanisława, Jana i Szczęsnego; z nich:

Jan, dziedzic dóbr Czornawczyce, namiestnik mścisławski 1528 roku, ożeniony z Elżbietą z Felsztynu Herburtówną, 2v. za Janem Radziwiłłem, umarł bezpotomnie.

Szczęsny, starosta brzesko - litewski, dziedzic Mira, Czornawczyc i Bia­ły, zmarł 1541 r., pozostawiwszy z żony Zofii, córki Jana Brodacza ks. Radziwił­ła, syna Jerzego, marszałka litewskiego, który w 1555 r. od cesarza niemieckie­go miał otrzymać tytuł hrabiego państwa rzymskiego, lecz umarł bezpoto­mnie, a jego majątki, Mir, Biała i Czornawczyce przeszły do Radziwiłłów.

Z tej familii. Paszko, bojar bracławski 1514 r. Elżbieta, starościanka doruchowska, żona Michała Aleksandrowicza, cześnika smoleńskiego 1560 r. Bazyli, horodniczy mścisławski, deputat na Trybunał litewski 1674 r., podpisał elekcyę 1674 r. z wojew. mścisławskiem. Samuel - Kazimierz, skar­bnik mścisławski, Andrzej, Antoni, Bazyli - Konstanty, podsędek mścisławski, Jan i Michał z wojew. mścisławskiem, a Kazimierz i Stanisław z wojew, sandomierskiem 1697 r. podpisali elekcyę. Antoni - Tadeusz, stolnik mścisławski 1732 r., ożeniony z Katarzyną Szaniawską, chorążanką parnawską, wdową po Korzeniowskim, miał syna Jana, posła mścisławskiego. Józef, starosta kożuchowski 1733 r. Mikołaj, podczaszy 1770 r., a stolnik mścisławski 1772 r., podpisał elekcyę 1764 r, z wojew. mścisławskiem. Tomasz, oboźny kowieński 1770 r., chorąży preński 1793 r. Jerzy, pisarz grodzki mścisławski 1780 - 1788 r. Jan Nepomucen, podczaszy mścisławaki 1780 - 1794 r. Ignacy, cześnik mścisławski 1775 r. (Metr. Lit., Metr. Kor., Bon.)


ILIÑSKI – 1500; Ilinie radomski, kijowski (Br., Ur.).
Przypisy Uruski:

Cyryl, syn Grzegorza, ze swym synem Sabbą, szlachcic polski, osiedlił się w Rosji i jego potomkowie zostali nadani majątkiem ziemskim 1699 r. Obecnie są zapisani do ksiąg szlachty gub. kurskiej.


ILKIEWICZ – 1560; brzesko – litewskie (Ur.).
Przypisy Uruski:

v. ILKOWICZ. W wojew. brzesko – litewskiem. Jan, Fedko i Marya 1541 r. Mikołaj 1644 r. cytowany w aktach wąsoskich. Marcin, dzielny wojownik, dobroczyńca Jezuitów 1681 r. Marcin, podstarosta grudziącki 1765 r. (Met. Lit., Kancl.). Kazimierz, syn Marcina, zapisany do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej 1819 r.

Pobieranie 239.54 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna