Iliopsoas pozycja: siedząca, podudzia zwisają swobodnie -ruch: zginanie uda w stawie biodrowym przy zgiętej kd w stawie kolanowym. Kolano zbliża się do brzucha opór: stawia się na przedniej pow. Uda nad stPobieranie 26.68 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar26.68 Kb.
Iliopsoas

- pozycja: siedząca, podudzia zwisają swobodnie

-ruch: zginanie uda w stawie biodrowym przy zgiętej KD w stawie kolanowym. Kolano zbliża się do brzucha

- opór: stawia się na przedniej pow. Uda nad ST. Kolanowym. Przy niedowładzie tego mm, zginanie w biodrze jest połączone z rotacją zew lub wew. udaGluteus maximus

- pozycja: leżąca na brzuchu, KKD wyprostowane

- ruch: napinanie pośladków- test na 1 i 2. Prostowanie w ST. Biodrowym przy zgiętym kolanie- test na siłę stopnia 3-5

-opór: stawia się w dolnej części uda nad st. Kolanowym. W ruchu prostowania w st. biodrowym, przy wyprostowanym ST kolanowym współdziałają z mm pośladkowym wielkim: półbłoniasty, półścięgnisty i dwugłowy udaGluteus medius

- pozycja: leżąca na boku, KD lekko zgięta w ST kolanowym. KD testowana (górna) zgięta w ST. Kolanowym (wyłączenie tensor faciae latae), w lekkim przeproście.

- ruch: odwodzenie w ST. Biodrowym

Opór stawia się na boczną pow. KolanaAdductores

- pozycja: leżąca na plecach, kończyna badana w odwiedzeniu

- ruch: przywodzenie kończyny- jest to test na siłę mięśni stopnia 1 i 2, gdyż ruch odbywa się w warunkach odciążenia, po podłożu

Test na siłę stopnia 3-5

- pozycja: leżąca na boku, na KD badanej. KD nie badana w odwiedzeniu, przytrzymywana przez badającego

- ruch: przywodzenie kończyny, unoszenie jej ku górze i zbliżanie do drugiej nogi.

Opór stawia się na wew str kolana

Rotatores externi

- pozycja: leżąca na brzuchu, KD zgięta pod kątem prostym w ST kolanowym

- ruch: rotacja zew uda (podudzie kieruje się do wew)

Opór stawia się na przyśr pow podudziaRotatorem interni

- pozycja: jw.

- ruch: rotacja wew uda (podudzie kieruje się na zew)

Opór stawia się na zew pow podudzia


Sartorius

- pozycja: siedząca, podudzia zwisają swobodnie

- ruch: zakładanie KD badanej na drugą KD (zgięcie, przywodzenie i skręcenie uda za zew)

Opór stawia się na wew str kolana


Tensor faciae latae

- pozycja: leżąca na boku na KD nie testowanej. KD testowana wyprostowana w ST kolanowym i biodrowym oraz w lekkiej rotacji wew.

- ruch: odwodzenie KD (razem z pośladkowym średnim)

Opór stawia się na zew str kolana


Biceps femoris

- pozycja: leżąca na brzuchu, KD wyprostowana

- ruch: zginanie KD w ST kolanowym

Opór stawia się w dolnej części podudzia.


Semitendinosus, semimembranosus

- pozycja i ruch: jw.

Ścięgno tych mięśni wyczuwalne jest po wew str dołu podkolanowego
Quadriceps femoris

Test na siłę stopnia 1-2

- pozycja: leżąca na plecach, kończyna dolna wyprostowana

- ruch: napinanie rzepki

Test na siłę stopnia 3-5

- pozycja: siedząca, KD zgięta w ST kolanowym

- ruch: prostowanie kolana

Opór na przedniej, dolnej pow podudzia


Gastrocnemius

Test na siłę stopnia 1-3

- pozycja: leżąca na brzuchu, KD wyprostowana w ST kolanowym, stopa poza podłożem

- ruch: zginanie podeszwowe stopy w ST skokowym górnym

Test na siłę stopnia 4-5

Stanie na palcach, chód z zaznaczoną propulsją, chodzenie na palcach.


Soleus

Test na siłę stopnia 1-3

- pozycja: leżąca na brzuchu, KD zgięta w ST kolanowym (wyłączenie działania mm brzuchatego łydki)

- ruch: zginanie podeszwowe stopy w ST skokowym górnym

Test na siłę stopnia 4-5

Stanie na palcach, chód z zaznaczoną propulsją, chodzenie na palcach


Tibialis anterior

- pozycja: leżąca na plecach lub siedząca, KD wyprostowana w ST kolanowym, stopa poza podłożem

- ruch: zginanie grzbietowe stopy i supinacja

Opór stawia się na przyśrodkowym brzegu stopy


Tibialis posteriori

- pozycja: jw.

- ruch: zginanie podeszwowe stopy i supinacja

Opór stawia się na przyśrodkowym brzegu stopy.


Peronei longus et brevis

- pozycja: jak przy badaniu mm piszczelowych

- ruch: zginanie podeszwowe i probacja stopy (uniesienie zew brzegu stopy)

Opór stawia się na zew brzegu stopyExtensor digitorum longus et brevis

- pozycja: jak przy badaniu mm piszczelowych i strzałkowych

- ruch: zginanie grzbietowe stopy i prostowanie palców II-V, jeżeli działają oba mm;

prostowanie palców II-V w ST śródstopno-paliczkowym, jeżeli działa tylko prostownik krótki palców


Flexor digitorum longus

- pozycja: siedząca lub leżąca na plecach, KD wyprostowana w ST kolanowym, stopa poza podłożem w poz pośredniej

- ruch: zginanie palców w stt międzypaliczkowych dalszych

Opór stawia się na podeszwowej pow paliczków obwodowych


Flexor digitorum brevis

- pozycja: jw.

- ruch: zginanie prostych palców w stt śródstopno-paliczkowych

Opór stawia się na powierzchnię podeszwową palców II-V


Exensores hallucis longus et brevis

- pozycja: leżąca na plecach lub siedząca, KD wyprostowana? W ST kolanowym, stopy w poz pośredniej

- ruch: prostowanie palucha i zginanie grzbietowe stopy

Opór stawia się na paliczek obwodowy palucha. Przy działaniu tylko prostownika krótkiego pacjent wykonuje tylko prostowanie palucha w ST śródstopno-paliczkowym, brak zginania grzbietowego stopy.


Flexores hallucis longus et brevis

- pozycja: jw.

-ruch: zginanie paliczka obwodowego (działa zginacz długi), zginanie prostego palucha w stawie śródstopno-paliczkowym (działa zginacz krótki)

Opór stawia się na paliczek obwodowy lub cały paluch.


Flexores carpi radialis et ulnaris

- pozycja: siedząca, przedramię oparte na podłożu w supinacji, palce zgięte

- ruch: zginanie dłoniowe nadgarstka

Opór stawia się w okolicy II kości śródręcza przy testowaniu zginacza nadgarstka promieniowego, a w okolicy V k. śródręcza- przy testowaniu zginacza nadgarstka łokciowego


Flexor digitorum sublimis

- pozycja: jak przy badaniu mm glistowatych; badający stabilizuje paliczki podstawowe pacjenta

- ruch: zginanie wyprostowanych paliczków środkowych i obwodowych w stt międzypaliczkowych bliższych

Opór na dłoniowej pow stt międzypaliczkowych dalszych


Flexor digitorum profundus

- pozycja: jak przy badaniu mm glistowatych, badający stabilizuje paliczki środkowe pacjenta

- ruch: zginanie paliczków obwodowych w stt międzypaliczkowych dalszych

Opór stawia się na dłoniową pow. Paliczków obwodowych


Extensor digitorum

- pozycja: siedząca, przedramię i ręka w pronacji, oparte na podłożu, zgięte paliczki środkowe i obwodowe palców znajdują się poza podłożem

- ruch: prostowanie paliczków bliższych w stt śródręczno-paliczkowych, przy zgiętych paliczkach środkowych i obwodowych

Opór na grzbietowej powierzchni paliczków bliższych


Interossei dorsales

- pozycja: siedząca, przedramię i ręka oparte na podłożu, w probacji, palce wyprostowane i przywiedzione

- ruch: odwodzenie palców w stt śródręczno-paliczkowych

Opór stawia się po promieniowej pow palca II i III oraz po łokciowej pow palca III i IV

Mm odwodziciel V bada się w podobny sposób- odwodzenie palca V w ST śródręczno-paliczkowym
Interossei palmares

- pozycja: siedząca, przedramię i ręka oparte na podłożu, w probacji, palce wyprostowane i w odwiedzeniu (rozstawione)

- ruch: przywodzenie palców w stt śródręczno-paliczkowych

Opór stawia się na pow łokciowej palca II i pow promieniowej palca IV i V


Opponens pollicis et opponens digiti V

- pozycja: siedząca, przedramię i ręka oparte na podłożu w supinacji, palce wyprostowane

- ruch: przeciwstawianie palca V kciukowi i odwrotnie

Opór stawia się na dłoniowej pow palca V lub I


Flexor pollicis longus

- pozycja: siedząca, przedramię oparte na podłożu w poz pośredniej między pro- i supinacją, kciuk odwiedziony i wyprostowany. Badający stabilizuje I kość śródręcza i I paliczek kciuka

- ruch: zginanie paliczka obwodowego kciuka

Opór stawia się na dłoniową pow paliczka obwodowego


Flexor pollicis brevis

- pozycja: jak przy badaniu mm. zginacza kciuka długiego. Badający stabilizuje I kość śródręcza

- ruch: zginanie kciuka w ST śródręczno-paliczkowym, paliczek obwodowy wyprostowany.

Opór stawia się na dłoniowej pow kciuka


Extensor pollicis longus

- pozycja: siedząca, przedramię oparte na podłożu w poz pośredniej między pro- i supinacja, kciuk odwiedzony, paliczek obwodowy zgięty

- ruch: prostowanie paliczka obwodowego

Opór stawia się na pow grzbietowej paliczka obwodowego kciuka


Extensor pollicis brevis

- pozycja: jw., oba paliczki kciuka zgięte; badający stabilizuje I k. śródręcza

- ruch: prostowanie paliczka bliższego kciuka przy zgiętym paliczku obwodowym

Opór stawia się na grzbietową pow I paliczka kciuka


Abductor pollicis longus

- pozycja: siedząca, przedramię opate na podłożu w probacji, kciuk wyprostowany i przywiedziony

- ruch: odwiedzenie kciuka w ST nadgarstkowo-śródręcznym

Opór stawia się na I k. śródręcza od str promieniowej


Abductor pollicis brevis

- pozycja: siedząca, przedramię i ręka oparte na podłożu w supinacji. Kciuk przywiedzony i wyprostowany

- ruch: odwiedzenie kciuka w kierunku środkowej linii nadgarstka

Opór stawia się na paliczek bliższy kciuka


Adductor pollicis

- pozycja: siedząca, przedramię i ręka oparte na podłożu w supinacji, kciuk odwiedziony i wyprostowany

- ruch: przywodzenie kciuka do palca II

Opór stawia się na wew pow kciuka


Sternocleidomastoideus

- pozycja: leżąca na plecach, głowa spoczywa na podłożu

- ruch:

a) przy działaniu obu mm zgięcie głowy do przodu do mostkab) przy jednostronnym działaniu np. mm prawy- pochylenie głowy w prawo, skręt w lewo i ku górze

Opór stawia się na pow czoła


Prostowniki karku

- pozycja: leżąca na brzuchu, głowa poza podłożem w lekkim pochyleniu w dół

- ruch: prostowanie głowy, unoszenie poza podłoże

Opór stawia się na potylicę.


Rectus abdominis

- pozycja: leżenie na plecach, KKG wzdłuż tułowia

- ruch:

a) część górna mm- przejście do siadub) część dolna mm- unoszenie ku górze wyprostowanych KKD
Obliqui abdominis

- pozycja: jw.

- ruch:

a) przejście do siadu ze skrętem tułowia np. w prawo wtedy działa mięsień obliquus externus abdominis sin et internus dex

b) skłon tułowia- wtedy działają oba mm skośne tej samej str
Errector spinae

- pozycja: leżąca na brzuchu, KKG wzdłuż tułowia, KKD wyprostowane

- ruch: oderwanie tułowia od podłoża i uniesienie głowy i klp ku górze

Quadratus lumborum

- pozycja: jw.

- ruch: unoszenie miednicy, zbliżenie talerza biodrowego do żeber

Opór stawia się na KD w okolicy kostek.


„Kinezyterapia” prof. Milanowska – wystarczy przećwiczyć i Loveta macie w jednym paluszku ;)) - Asia Jędrasik
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna