Im. Stanisława Staszica 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Łęczycka 1Pobieranie 9.31 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar9.31 Kb.
Zespół Szkół Zawodowych

im. Stanisława Staszica

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Łęczycka 1

Tel: (0-42) 712 11 56; tel /faks: (0-42) 712 12 40sekretariat@alestaszic.edu.pl

Aleksandrów Łódzki 30marca 2015 r.


Znak: ZSZ.272-1/4/15


Zapytanie ofertowe
Zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty cenowej zgodnie z załączonym opisem.

OPIS ZAMÓWIENIA  1. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim,

ul. Łęczycka 1.  1. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Monitorowanie i interwencje w Zespole Szkół Zawodowych.

  1. OPIS OGÓLNY Monitorowanie odebranych sygnałów pochodzących z lokalnego systemu alarmowego

Alarm Control i podejmowanie interwencji w okresie 1 maja 2015 r.- 31 grudnia 2016 r.

Zakres monitorowania, trzy obiekty:

- budynek A panel Acon 1szt. detektor PIR 22 szt.

- budynek B panel Acon 1szt. detektor PIR 20 szt.

- budynek C panel Acon 1szt. detektor PIR 12 szt.

4 WARUNKI PŁATNOŚCI

Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi przelewem po otrzymaniu faktury.

5. TERMIN WYKONANIA

Oferty prosimy przesłać do dnia 15.04.2015r.


  1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Łęczycka 1, e-mail ksiegowosc@alestaszic.edu.pl lub

fax.(0- 42) 712-20-49  1. TRYB OCENY OFERT

Spośród złożonych ofert cenowych zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie.

INFORMACJA DOTYCZACA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczących przedmiotu zamówienia w godz. 8.00 – 15.00 pod nr (042) 712 11 56 lub (042) 712 20 49.

Kierownik gospodarczyZbigniew Kowalski
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna