Imię I nazwisko: klasa: punkty: /20 pkt Ocena: zadania z chemii: Bezbarwny, bezwonny I niepalny gaz, powodujący śmiertelne zatrucia u ludzi, zwany też „cichym zabójcą”Pobieranie 12 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar12 Kb.
Imię i nazwisko: ………………………………….. Klasa: ……………………
Punkty: …......./20 pkt Ocena: ………….….…
Zadania z chemii:

1. Bezbarwny, bezwonny i niepalny gaz, powodujący śmiertelne zatrucia u ludzi, zwany też „cichym zabójcą” to: 1. siarkowodór H2S

 2. dwutlenek węgla CO2

 3. tlenek węgla CO

 4. siarka S

2. Związki higroskopijne to: 1. związki posiadające atom rtęci

 2. związki o bardzo małych rozmiarach

 3. związki posiadające zdolność wchłaniania wilgoci

 4. związki, które można obserwować pod mikroskopem

3. Którego izotopu nie stosuje się w medycynie: 1. 241Am

 2. 42K

 3. 43K

 4. 131I

4. Jak zmieni się pH zasadowego roztworu jeśli dodamy do niego w nadmiarze kwasu solnego? 1. wartość pH zmieni się z 7 na 8

 2. wartość pH zmieni się z 7 na 6

 3. wartość pH zmieni się z 9 na 5

 4. wartość pH zmieni się z 3 na 8

5. Które z poniższych zdań jest fałszywe? 1. kwasy to związki chemiczne zbudowane z wodoru i reszty kwasowej

 2. wodne roztwory silnych zasad nieorganicznych są nazywane ługami

 3. zasady to związki chemiczne, które dysocjują na kationy metalu i aniony reszt kwasowych

 4. zasady barwią fenoloftaleinę na malinowo

6. W 100 g roztworu jest 25 g substancji rozpuszczonej. Ilu procentowy jest roztwór? 1. 4%

 2. 25%

 3. 2,5%

 4. 40%

7. Jądro atomu jest naładowane: 1. zależy jaki to pierwiastek

 2. dodatnio

 3. jest obojętne

 4. ujemnie

8. Substancję zwiększająca szybkość reakcji chemicznych nazywamy: 1. ogniwem

 2. katalizatorem

 3. estrem

 4. polimerem

9. Wskaż poprawne współczynniki reakcji: x CuO + y HCl –> z CuCl2 + w H2O


x

y

z

w

a)

1

2

1

1

b)

1

3

1

2

c)

2

4

2

1

d)

2

4

3

2


Pobieranie 12 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna