Imię I nazwisko pracownika ue w Katowicach stopień/tytuł naukowyPobieranie 35.38 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar35.38 Kb.

OPIEKUNOWIE NAUKOWI DOKTORANTÓW - BAZA

Imię i nazwisko pracownika UE w Katowicach

stopień/tytuł naukowy

Andrzej Białas, Prof. UE dr hab.inżKatedra

Informatyki

Wydział

Informatyki i Komunikacji

Specjalność naukowa/obszary badań realizowanych przez pracownika

Informatyka:

Bezpieczeństwo systemów komputerowych;

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych;

Zastosowanie informatyki w ekonomii i zarządzaniuKierunki prac naukowo-badawczych

1. Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością biznesową firm i instytucji

2. Zarządzanie ryzykiem – modele, metody i narzędzia

3. Integrowanie różnych systemów zarządzania opartych na ryzyku

4. Zastosowanie inżynierii wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa, wspomaganie decyzji

5. Ochrona infrastruktur krytycznych

6. Zarządzanie kryzysowe

7. Wiarygodność zabezpieczeń IT - projektowanie i ocean zabezpieczeń IT według metodyki Common Criteria, rozwój metodyki i narzędzi

8. Zastosowania kryptografii, transakcje elektroniczne, infrastruktura klucza publicznego

9. Oprogramowanie dla szeroko pojmowanego bezpieczeństwa – metody narzędzia projektowania zabezpieczeń, wspomagania zarządzania.

10.Niezawodność oprogramowania.Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat (może być odnośnik do strony www, na której wykaz się znajduje)

1. Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Report (JCR)


 1. Bialas, A. Common Criteria Related Security Design Patterns for Intelligent Sensors—Knowledge Engineering-Based Implementation. Sensors 2011, 11, 8085-8114.
  available at: http://www.mdpi.com/1424-8220/11/8/8085/

 2. Bialas, A. Common Criteria Related Security Design Patterns—Validation on the Intelligent Sensor Example Designed for Mine Environment. Sensors 2010, 10, 4456-4496.
  available at: http://www.mdpi.com/1424-8220/10/5/4456

 3. Bialas, A. Intelligent Sensors Security. Sensors 2010, 10, 822-859.
  available at: http://www.mdpi.com/1424-8220/10/1/822/

 4. Białas A., Ontological approach to the motion sensor security development, Electrical Review (Przegląd Elektrotechniczny), ISSN 0033-2097, vol. 85 (R.85), Number 11/2009, pp. 36-44, Sigma-NOT, Warsaw (2009)

 5. Białas A., Security-related design patterns for intelligent sensors requiring measurable assurance, Electrical Review (Przegląd Elektrotechniczny), ISSN 0033-2097, vol. 85 (R.85), Number 7/2009, pp. 92-99, Sigma-NOT, Warsaw (2009)

2 Autorstwo monografii w języku kongresowym


 1. Białas A.: Semiformal Common Criteria Compliant IT Security Development Framework, Studia Informatica vol. 29, Number 2B(77), Silesian University of Technology Press, Gliwice 2008, 265 pages,
  Available at: http://www.znsi.aei.polsl.pl/

3 Autorstwo monografii w języku polskim


 1. Białas A. (pod redakcją): Komputerowe wspomaganie procesu rozwoju produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, Wydawnictwo Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, sfinansowano ze środków UE POIG 1.3.1, Katowice 2012 (autorstwo 1 z 9 rozdziałów, koncepcja i redakcja całości).

 2. Białas A. (pod redakcją): Zastosowanie wzorców projektowych w konstruowaniu zabezpieczeń informatycznych zgodnych ze standardem Common Criteria, Wydawnictwo Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, sfinansowano ze środków UE POIG 1.3.1, Katowice 2011 (autorstwo 3 z 11 rozdziałów, koncepcja i redakcja całości).

4 Autorstwo rozdziału monografii w języku kongresowym


 1. Białas A.: Some aspects of information security and business continuity in public administration. In: Pikiewicz P., Rostański M.: Internet in the information Society – Computer Systems Architecture and Security, Academy of Business in Dabrowa Gornicza, 2013, pp. 125-140.

 2. Baginski J., Bialas A.: Validation of the software supporting information security and business continuity management processes. In: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J. (Eds.): Complex Systems and Dependability; Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 170, 2012, Springer-Verlag: Heidelberg, New York, Dordrecht, London, ISBN 978-3-642-30662-4, pp. 1-18.

 3. Bialas, A. Specification Means Definition for the Common Criteria Compliant Development Process – an Ontological Approach. In: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J. (Eds.): Complex Systems and Dependability; Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 170, 2012, Springer-Verlag: Heidelberg, New York, Dordrecht, London, ISBN 978-3-642-30662-4, pp. 37-54.

 4. Bialas, A. Computer support in business continuity and information security management. In: Kapczyński A., Tkacz E., Rostański M. (Eds.): Internet – Technical Developments and Applications 2; Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 118, 2011, Springer-Verlag: Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-25354-6, pp. 129-144.

 5. Bialas, A. Patterns Improving the Common Criteria Compliant IT Security Development Process. In: Zamojski W., Kacprzyk J., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T. (Eds.): Dependable Computer Systems; Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 97, 2011, Springer-Verlag: Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-21392-2, pp. 1-16.

 6. Białas A., Ontological approach to the IT security development process. In: Tkacz E; Kapczynski A. (Eds.): Internet – Technical Development and Applications; Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 64, 2009, Springer Verlag Berlin-Heidelberg, ISBN: 978-3-642-05018-3, pp. 261-270.

 7. Bialas A.: Security Trade-off – Ontological Approach, In: Akbar Hussain D. M. (Ed.), Advances in Computer Science and IT, ISBN 978-953-7619-51-0, In-Tech, Vienna-Austria, Vukovar-Croatia, 2009, pp. 39-64; [@:]http://sciyo.com/articles/show/title/security-trade-off-ontological-approach?PHPSESSID=kkl5c72nt1g3qc4t98de5shhc2

5 Autorstwo rozdziału monografii w języku polskim


 1. Białas A.: Kontrolowanie czynników zakłócających realizację procesów biznesowych i naruszających aktywa informacyjne w firmach i instytucjach. Rozdział w: Jabłoński M., Zamasz K.: Kreacja wartości przedsiębiorstw – Nowe trendy i kierunki rozwoju, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2012.

 2. Białas A.: Bezpieczeństwo systemów komputerowych, Rozdział w monografii: Białas A., Grzywak A., Kapczyński A., Klamka J., Pilch-Kowalczyk G., Sobota M.: Klasyczne i kwantowe metody podniesienia bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, monografia współfinansowana ze środków UE/POKL 1.4.1, 2011, pp. 9-43.

6 Autorstwo publikacji w czasopiśmie spoza listy filadelfijskiej, ale wymienionym w wykazie MNiSW


 1. Białas A.: Zarządzanie ciągłością działania oraz bezpieczeństwem informacji i innych zasobów w górnictwie, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Czasopismo Naukowo – Techniczne, Nr 8(510), 2013, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice, pp. 5—64 (wersja angielska: 125-138, wersja rosyjska: 198-213).

 2. Białas A., Cała D., Napierała J.: Wspomaganie zarządzania ciągłością działania zakładu górniczego za pomocą systemu OSCAD, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Czasopismo Naukowo – Techniczne, Nr 7(497), 2012, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice, pp. 11-25.

 3. Białas A.: Integrated system for business continuity and information security management – summary of the project results oriented towards of the construction of system models, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Czasopismo Naukowo – Techniczne, Nr 11(489), 2011, Institute of Innovative Technologies EMAG, Katowice, pp. 18-38.

 4. Białas A.: Hardware, software and systems with claimed assurance level, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Nr 12(466), 2009, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice, pp. 31-45.

 5. Białas A.: Konstruowanie zabezpieczeń produktów i systemów informatycznych posiadających mierzalny poziom uzasadnionego zaufania, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Nr 1(455), styczeń 2009, Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, Katowice, pp. 45-54.

7 Publikacje w międzynarodowych materiałach konferencyjnych


 1. Białas A.: Risk assessment aspects in mastering the value function of security measures. In: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J (Eds.): New results in dependability and computer systems. Proceedings of the 8th International Conference on Dependability and Complex Systems DepCos-RELCOMEX, September 9-23, 2013, Brunów, Poland, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 224, 2013, Springer-Verlag: Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, ISBN 978-3-319-00944-5, pp. 25-39. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-00945-2_3#page-1 DOI: 10.1007/978-3-319-00945-2_3

 2. Białas A.: How to Develop a Biometric System with Claimed Assurance. Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) pp. 775–780 ISBN 978-1-4673-4471-5 (Web), IEEE Catalog Number: CFP1385N-ART (Web).

 3. Bialas, A. Ontological Approach to the Business Continuity Management System Development. In: Arabnia H., Daimi K., Grimaila M.R., Markowsky G (Eds.), Proceedings of the 2010 International Conference on Security and Management (The World Congress In Applied Computing – SAM'10: July 12-15, Las Vegas, USA), Vol. II, ISBN: 1-60132-159-7, 1-60132-162-7 (1-60132-163-5), 2010, Publisher: CSREA Press, pp. 386-392.

 4. Bialas, A. Ontology-based Security Problem Definition and Solution for the Common Criteria Compliant Development Process. In: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T.: Proceedings of International Conference on Dependability of Computer Systems DepCoS-RELCOMEX 2009, Brunow, Poland, 30 June – 2 July 2009, IEEE Computer Society, Los Alamitos, Washington, Tokyo, ISBN 978-0-7695-3674-3, pp. 3-10.

 5. Bialas A.: Patterns-based development of IT security evaluation evidences, The 11th International Common Criteria Conference, Antalya, 21-23 September 2010 (published in an electronic version), http://www.11iccc.org.tr/presentations.asp

 6. Bialas, A. Validation of the Specification Means Ontology on the Simple Firewall Case. In: Arabnia H., Daimi K. (Eds.), Proceedings of the 2009 International Conference on Security and Management (The World Congress In Applied Computing – SAM'09: July 13-16, Las Vegas, USA), Vol. I, ISBN: 1-60132-124-4, 1-60132-125-2 (1-60132-126-0), 2009, Publisher: CSREA Press, pp. 278-284.

8 Publikacje w krajowych, recenzowanych materiałach konferencyjnych


 1. Białas A., Kurianowicz R.: Bezpieczeństwo informacji i ciągłość działania w górnictwie i biznesie, Konferencja EMTECH’2013 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym – Innowacyjność i bezpieczeństwo. Zakopane, 20-22 maja 2013, ISBN 978-83-63674-03-8, pp. 308-309 (PDF-skrót).

 2. Białas A.: Doświadczalne środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, Konferencja EMTECH’2013 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym – Innowacyjność i bezpieczeństwo. Zakopane, 20-22 maja 2013, ISBN 978-83-63674-03-8, pp. 327-342 (PDF).

 3. Białas A.: Ochrona zasobów projektowych w doświadczalnym środowisku rozwojowym produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, Konferencja EMTECH’2013 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym – Innowacyjność i bezpieczeństwo. Zakopane, 20-22 maja 2013, ISBN 978-83-63674-03-8, pp. 310-326 (PDF).

 4. Białas A.: Narzędzia informatyczne do centralnego monitorowania zagrożeń i wspomagania zarządzania ciągłością działania zakładu górniczego In: Kabiesz J. (Ed.) Zarządzanie prewencją zagrożeń górniczych wspomagane narzędziami informatycznymi, Główny Instytut Górnictwa 2012.

 5. Białas A., Cała D., Napierała J.: Wspomaganie zarządzania ciągłością działania zakładu górniczego za pomocą systemu OSCAD, Konferencja EMTECH’2012 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym – Innowacyjność i bezpieczeństwo. Szczyrk, 16-18 maja 2012.

 6. Białas A.: Metodyka konstruowania produktów informatycznych o zadanym poziomie wiarygodności – podsumowanie wyników prac nad wzorcami projektowymi, Materiały konferencyjne EMTECH’2011 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym – Innowacyjność i bezpieczeństwo, Zawiercie, 11-13 maja 2011, pp. 247-262.

 7. Białas A.: Zintegrowany system zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji – podsumowanie wyników prac ukierunkowanych na budowę modeli systemu, Materiały konferencyjne EMTECH’2011 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym – Innowacyjność i bezpieczeństwo, Zawiercie, 11-13 maja 2011, pp. 263-279.

 8. Białas A.: Koncepcja realizacji komputerowo wspomaganego systemu zarządzania ciągłością działania według standardu BS 25999, Materiały konferencyjne „Ciągłość działania komputerowych systemów zarządzania i sterowania”, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 7 października 2010, ISBN 978-83928970-6-4.

 9. Białas A.: Konstruowanie produktów i systemów informatycznych o zadanym poziomie wiarygodności w świetle standardu ISO/IEC 15408, Materiały konferencyjne „Ciągłość działania komputerowych systemów zarządzania i sterowania”, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 7 października 2010, ISBN 978-83928970-6-4.

 10. Białas A.: Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, Materiały konferencyjne EMTECH’2010 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym – Innowacyjność i bezpieczeństwo, Ustroń, 19-21 maja 2010, pp. 29-37.

 11. Białas A.: Komputerowo wspomagany system zarządzania ciągłością działania – założenia projektu, Materiały konferencyjne EMTECH’2010 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym – Innowacyjność i bezpieczeństwo, Ustroń, 19-21 maja 2010, pp. 29-37.

 12. Białas A.: Informatyczne produkty sprzętowe, oprogramowanie oraz systemy o zadanym poziomie uzasadnionego zaufania, Materiały konferencyjne EMTECH’2009 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym, Ossa k. Rawy Mazowieckiej, 10-13 maja 2009, pp.131-138.
Preferowana forma kontaktu

(np. telefon, poczta elektroniczna)

katedra.informatyki(at)ue.katowice.pl

andrzej.bialas@ue.katowice.pl

a.bialas@emag.pl

tel. +48 606 747 864(Katedra: 32 / 257 72 77)©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna