Imię I nazwisko pracownika ue w Katowicach stopień/tytuł naukowyPobieranie 32.59 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar32.59 Kb.

OPIEKUNOWIE NAUKOWI DOKTORANTÓW - BAZA

Imię i nazwisko pracownika UE w Katowicach

stopień/tytuł naukowy

Tomasz Wachowicz, dr hab.

Katedra

Badań Operacyjnych

Wydział

Informatyki i Komunikacji

Specjalność naukowa/obszary badań realizowanych przez pracownika

 • negocjacje, mediacje i rozwiązywanie konfliktów,

 • metody i narzędzia wspomagania negocjacji,

 • systemy wspomagania negocjacji i systemy negocjacji elektronicznych,

 • teoria aukcji i modele przetargów,

 • teoria podejmowania decyzji,

 • teoria gier,

 • ekonomia eksperymentalna.

Kierunki prac naukowo-badawczych

 • analiza efektywności i skuteczności wybranych mechanizmów kontraktowania i realizacji zamówień,

 • socjologiczne i demograficzne determinanty przebiegu i wyniku procesów negocjacji,

 • psychologia decyzji a zachowania i wyniki uczestników negocjacji i aukcji,

 • poszukiwanie proaktywnych metod mediacji i arbitrażu,

 • rozwój teoretycznych metod wspomagania aukcji i negocjacji,

 • eksperymentalna weryfikacja użyteczności i skuteczności formalnych metod podejmowania decyzji w aukcjach i negocjacjach elektronicznych.

Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat (może być odnośnik do strony www, na której wykaz się znajduje)


 1. Roszkowska E., Wachowicz T. (2014). The Multi-Criteria Negotiation Analysis Based on the Membership Function. Studies In Logic, Grammar And Rhetoric, 37(50): 195-217.

 2. Roszkowska E., Wachowicz T. (2014). Defining Preferences and Reference Points – A Multiple Criteria Decision Making Experiment. Lecture Notes in Business Information Processing “Group Decision and Negotiation. A Process-Oriented View”, 180: 136-143.

 3. Roszkowska E., Wachowicz T. (2014). SAW-Based Rankings vs. Intrinsic Evaluations of Negotiation Offers. Lecture Notes in Business Information Processing “Group Decision and Negotiation. A Process-Oriented View”, 180: 176-183.

 4. Górecka D., Roszkowska E., Wachowicz T. (2014). MARS – a hybrid of ZAPROS and MACBETH for verbal evaluation of the negotiation template. In: Zaraté P., Camilleri G., Kamissoko D., Amblard F. (eds.). Group Decision and Negotiation 2014. Toulouse University Press, pp. 24-31.

 5. Roszkowska E., Brzostowski J., Wachowicz T. (2014). Supporting Ill-Structured Negotiation Problems. In: Pedrycz W., Guo P. (eds.). Human-Centric Decision-Making Models for Social Sciences, Springer Verlag, pp. 339–367.

 6. Wachowicz T. (2013). Metody wielokryterialne we wspomaganiu prenegocjacyjnego przygotowania negocjatorów. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 7. Brzostowski J., Wachowicz T. (2013). NEGOMANAGE: A System For Supporting Bilateral Negotiation, Group Decision and Negotiation, 23(3): 463-496 (DOI: 10.1007/s10726-013-9362-6).

 8. Wachowicz T., Błaszczyk P. (2013). TOPSIS Based Approach to Scoring Negotiating Offers in Negotiation Support Systems. Group Decision and Negotiation, 22(6):1021–1050 (DOI 10.1007/s10726-012-9299-1).

 9. Kopańska-Bródka, D., Wachowicz, T. (2013). Postnegocjacyjna optymalizacja kompromisu negocjacyjnego. Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Systemy autonomiczne w negocjacjach”, 138: 51-77.

 10. Brzostowski J., Wachowicz T. (2013). Wykorzystanie idei automatycznego generowania powierzchni indyferencji do budowy systemu oceny ofert negocjacyjnych w systemie wspomagania negocjacji NegoManage. Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Systemy autonomiczne w negocjacjach”, 138: 31-50.

 11. Stanek S., Wachowicz T. (2013). Negocjacje w dobie Internetu. Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Systemy autonomiczne w negocjacjach”, 138: 9-30.

 12. Wachowicz T., Błaszczyk T., Błaszczyk P. (2013). The application of the even-swap-based scoring system to the selection of the heating source in house building projects. International Journal of Applied Management Science, 5(4): 340-354.

 13. Roszkowska E., Wachowicz T. (2013). Metoda TOPSIS i jej rozszerzenia – studium metodologiczne. W: Trzaskalik T. (red.). Analiza wielokryterialna. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pp. 11-40.

 14. Roszkowska E., Brzostowski J., Wachowicz T. (2013). Szacowanie wag zagadnień negocjacyjnych na podstawie metod wielokryterialnych. W: Sikora W. (red.). Metody i zastosowania badań operacyjnych w gospodarce, finansach i szkolnictwie wyższym. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 209-227.

 15. Kersten G.E., Wachowicz T., Kersten M. (2013). Multi-attribute Reverse Auctions and Negotiations with Verifiable and Not-verifiable Offers. Preprints of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, September 8–11, 2013. Kraków, pp. 1127–1134.

 16. Roszkowska E., Wachowicz T. (2013). Linguistic variables and TOPSIS-based Negotiation support. In: Martinovski B. (Ed.). Group Decision and Negotiation 2013. Proceedings. Stockholm University: 181-184.

 17. Wachowicz T., Brzostowski J., Roszkwska E. (2013). Reference points in negotiation support. In: Martinovski B. (Ed.). Group Decision and Negotiation 2013. Proceedings. Stockholm University: 185-188.

 18. Gimon D., Kersten G.E., Wachowicz T. (2013). The effects of using a bid generator in reverese multi-attribute auctions. In: Martinovski B. (Ed.). Group Decision and Negotiation 2013. Proceedings. Stockholm University: 224-237.

 19. Brzostowski J., Roszkowska E., Wachowicz T. (2012). Using an analytic hierarchy process to develop a scoring system for a set of continuous feasible alternatives in negotiation. Operations Research and Decisions, 22(4): 21-40. DOI: 10.5277/ord120402.

 20. Wachowicz T., Brzostowski J., Roszkowska E. (2012). Reference points-based methods in supporting the evaluation of negotiation offers. Operations Research and Decisions, 22(4): 121-137. DOI: 10.5277/ord120407.

 21. Brzostowski J., Roszkowska E., Wachowicz T. (2012). Using multiple criteria decision making methods in negotiation support. Optimum. Studia Ekonomiczne, 5: 3-29.

 22. Wachowicz T. (2012). Analiza i wspomaganie negocjacji dystrybucyjnych z elementami zachowań integracyjnych. Studia Ekonomiczne “Modelowanie Preferencji a Ryzyko ’12”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 97: 231-250.

 23. Brzostowski J., Wachowicz T. (2012). Użycie skal lingwistycznych do opisu użyteczności w procesie analizy preferencji. Studia Ekonomiczne “Modelowanie Preferencji a Ryzyko ’12”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 97: 23-40.

 24. Wachowicz T., Brzostowski J. (2012). TOPSIS Based Negotiation Support System and Its Modification. W: Teixeira de Almeida A., Costa Morais D., de Franca Dantas Daher S. (red.), Group Decision and Negotiations 2012. Proceedings. Editoria Universitaria, Federal University of Pernambuco, Recife, s. 175-185

 25. Roszkowska E., Wachowicz T. (2012). Negotiation Support with Fuzzy TOPSIS. W: Teixeira de Almeida A., Costa Morais D., de Franca Dantas Daher S. (red.), Group Decision and Negotiations 2012. Proceedings. Editoria Universitaria, Federal University of Pernambuco, Recife, s. 161-174.

 26. Brzostowski J., Wachowicz T. (2012). Applying case-based reasoning for identifying the negotiation profile of electronic negotiation system users. W: Luz C., Valente F. (red.), ICORES 2012 - Proceedings of the 1st International Conference on Operations Research and Enterprise Systems, Vilamoura, Algarve, Portugal, 4-6 February. SciTePress, s. 48-58.

 27. Brzostowski J., Wachowicz T. (2012). The Analysis of Negotiators’ Preference Consistency in Indifference-Surface Based Scoring System. W: Trzaskalik T., Wachowicz T. (red.), Multiple Criteria Decision Making’12. Publisher of the University of Economics in Katowice, s. 18-37.

 28. Nowak P., Wachowicz T. (2011). Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej w rozpoznawaniu profilu negocjacyjnego. Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 62: 125-146.

 29. Abramek E., Wachowicz T. (2011). Chosen Methods and Techniques for Webstites Evaluation. Studia Ekonomiczne “Creativity Support Systems”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 88: 11-24.

 30. Wachowicz T. (2011). Wykorzystanie metody ELECTRE-TRI do budowy systemu oceny ofert negocjacyjnych. Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i studia, 795: 116-130.

 31. Wachowicz T. (2011). Application of TOPSIS Methodology to the Scoring of Negotiation Issues Measured on the Ordinal Scale. W: Trzaskalik T., Wachowicz T. (red.), Multiple Criteria Decision Making’10-11. Publisher of the University of Economics in Katowice, s. 238-260.

 32. Wachowicz T. (2011). Elektroniczny protokół prenegocjacyjny wspomagany kalibrowaną metodą ELECTRE-TRI. W: Gajda J.B., Radczak J. (red.), Optymalizacja, klasyfikacja, logistyka. Przykłady zastosowań. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 269-284.

 33. Brzostowski J., Wachowicz T. (2011). Budowa systemu reputacyjnego z taksonomią aktów mowy do wspomagania działania systemu negocjacji elektronicznych. W: Pańkowska M. (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 30-55.

 34. Wachowicz T. (2010). Decision Support In Software Supported Negotiations. Journal of Business Economics and Management, 11(4): 576-597.

 35. Wachowicz T. (2010). Metody i narzędzia wspomagania fazy prenegocjacyjnej. Decyzje, 14: 55-84.

 36. Nowak M., Wachowicz T. (2010). Ocena ofert negocjacyjnych za pomocą metody PROMETHEE. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych” (red. Siedlecki J., Peternek P.), nr 108: 177-190.

 37. Wachowicz T. (2010). Wykorzystanie procedury arbitrażu w realizacji funkcji pro-aktywnej systemu wspomagania negocjacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria „Organizacja i Zarządzanie”, 54: 361-376.

 38. Wachowicz T. (2010). Analiza możliwości aplikacji metody TOPSIS do wspomagania negocjacji. W: Nowak M. (red.), Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 256-282.

 39. Błaszczyk T., Wachowicz T. (2010). Kryteria a ograniczenia w rozstrzygnięciach przetargów publicznych na zakup taboru komunikacji miejskiej. W: Nowak M. (red.), Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 25-44.

 40. Brzostowski J., Wachowicz T. (2010). Building Personality Profile Of Negotiator For Electronic Negotiations, W: Trzaskalik T., Wachowicz T. (red.), Multiple Criteria Decision Making '09. Publisher of the University of Economics in Katowice, s. 31-46.

 41. Fiala P., Wachowicz T. (2010). Applying A First Price Auction Mechanism For Supporting Multi-Bilateral Negotiations, W: Trzaskalik T., Wachowicz T. (red.), Multiple Criteria Decision Making '09. Publisher of the University of Economics in Katowice, s. 63-80.

 42. Wachowicz T. (2010). Negotiation Template Evaluation With Calibrated ELECTRE-TRI Method. W: de Vreede G.J. (red.), Group Decision and Negotiations 2010. Proceedings. The Center for Collaboration Science, University of Nebraska at Omaha, s. 232-238.

 43. Kersten G.E., Wu S., Wachowicz T. (2010). Why Do Students Negotiate? The Impact of Objectives on Behavior, Process, Outcomes. W: de Vreede, G.J. (red.), Group Decision and Negotiations 2010. Full Papers. The Center for Collaboration Science, University of Nebraska at Omaha, s. 105-121.

 44. Wachowicz T., Wu S. (2010). Negotiators’ Strategies and Their Concessions. W: de Vreede G.J. (red.), Group Decision and Negotiations 2010. Proceedings. The Center for Collaboration Science, University of Nebraska at Omaha, s. 254-259.

 45. Gettinger J., Filzmoser M., Wachowicz T., Wu S. (2010). Do They Agree Once More? An Analysis of the Factors That Influence Agreement in the Post-Settlement Phase. W: de Vreede G.J. (red.), Group Decision and Negotiations 2010. Proceedings. The Center for Collaboration Science, University of Nebraska at Omaha, s. 160-163.

 46. Paradis N., Gettinger J., Lai H., Surboeck M., Wachowicz T. (2010). E-Negotiations via Inspire 2.0: The System, Users, Management and Projects. W: de Vreede G.J. (red.), Group Decision and Negotiations 2010. Proceedings. The Center for Collaboration Science, University of Nebraska at Omaha, s. 155-159.
Preferowana forma kontaktu

(np. telefon, poczta elektroniczna)

tomasz.wachowicz@ue.katowice.pl

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna