Immunologia zagadnieniaPobieranie 6.68 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar6.68 Kb.
IMMUNOLOGIA – ZAGADNIENIA


 1. Rozwój i podstawowe komponenty układu odpornościowego.

 2. Budowa i funkcja układu odpornościowego: pierwotne narządy limfatyczne, wtórne narządy limfatyczne, krążenie limfocytów.

 3. Odporność nabyta i wrodzona.

 4. Komórki układu odpornościowego; swoista, nieswoista odpowiedź immunologiczna; limfocyty i ich subpopulacje, fenotyp i funkcja, pochodzenie, różnicowanie; makrofagi i granulocyty, pochodzenie, chemotaksja, fagocytoza, rozpuszczalne mediatory odporności: układ dopełniacza, cytokiny.

 5. Układ odpornościowy związany z błonami śluzowymi zwłaszcza układu pokarmowego i oddechowego.

 6. Antygeny pełnowartościowe, hapteny, epitopy antygenowe.

 7. Przeciwciała i ich receptory; struktura, swoistość, funkcje przeciwciał, przeciwciała monoklonalne.

 8. Reakcje antygen-przeciwciało, rozpoznawanie, powinowactwo, wiązanie, rola kompleksów antygen-przeciwciało.

 9. Główny układ zgodności tkankowej (HLA) - antygeny głównego układu zgodności tkankowej, struktura genów, funkcje układu w zdrowiu i chorobie.

 10. Antygeny MHC klasy I i MHC klasy II i ich rola w odpowiedzi immunologicznej.

 11. Mechanizmy odpowiedzi immunologicznej, współdziałanie komórek T i B, rola komórek prezentujących antygen; cytokiny; odpowiedź typu humoralnego; grasiczozależna i grasiczoniezależna; mechanizm cytotoksycznoci zależnej od przeciwciał; odpowiedź typu komórkowego.

 12. Komórki i czynniki uczestniczące w regulacji odpowiedzi immunologicznej, pamięć immunologiczna, supresja, kontrasupresja, modulacja antyidiotypowa.

 13. Tolerancja immunologiczna, wrodzona, nabyta, przełamanie tolerancji, autoimmunizacja, mechanizmy zapobiegające autoimmunizacji.

 14. Podstawy immunologii rozrodu, immunologiczne tło niepłodności u kobiet i mężczyzn, immunologia ciąży.

 15. Odporność przeciwzakaźna; przeciw bakteriom; wirusom; grzybom i pierwotniakom.

 16. Szczepienia ochronne, szczepionki, adiuwanty, immunoterapia genowa.

 17. Podstawowe mechanizmy reakcji zapalnej.

 18. Mechanizmy nadwrażliwości, typy reakcji nadwrażliwości, czynniki i komórki uczestniczące w poszczególnych typach reakcji nadwrażliwości.

 19. Patogeneza chorób autoimmunizacyjnych, schorzenia autoimmunizacyjne narządowo-swoiste i narządowo-nieswoiste, spektrum autoprzeciwciał.

 20. Podstawowe mechanizmy immunologiczne w transplantacji narządowej, rola antygenów zgodnoci tkankowej, mechanizmy odrzucania przeszczepów.

 21. Podstawy immunologii nowotworów, rola i znaczenie antygenów nowotworowo-związanych i markerów molekularnych w rozwoju procesu nowotworowego, mechanizmy odporności przeciwnowotworowej, mechanizmy ułatwienia immunologicznego.

 22. Pierwotne niedobory odporności związane z upośledzeniem odpowiedzi typu komórkowego i humoralnego.

 23. Wtórne niedobory odporności, zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS).

 24. Techniki immunomorfologiczne, izolacja limfocytów, zasady testów immunohistochemicznych, diagnostyka schorzeń autoimmunizacyjnych, wykrywanie i interpretacje wyników oznaczeń markerów krążących.

 25. Zasady technik stosowanych w immunochemii, immunodyfuzja, immunoelektroforeza, immunobloting, metody ilościowe oznaczania antygenów bez i przy użyciu znaczników.


Pobieranie 6.68 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna