Imo general declarationPobieranie 18.6 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar18.6 Kb.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku

z dnia 22.12.2004r.

wzór


ZGŁOSZENIE OGÓLNE

IMO GENERAL DECLARATION
Przybycie/ Arrival
Wyjście /

Departure


1.Nazwa i rodzaj statku /

Name and description of ship

2. Port przybycia / wyjścia Port of arrival/departure

3.Data–czas przybycia/wyjścia

Date–time of arrival/departure


4. Bandera /

Nationality of ship

5. Nazwisko kapitana /

Name of master

6. Port skąd przybył / port przeznaczenia

Port arrived from/port of destination

7. Certyfikat okrętowy (port; data; numer) /

Certificate of registry (port: date; number)

8. Nazwa i adres agenta statku /

Name and address of ship’s agent

9. Tonaż gros /

Gross tonnage

10. Tonaż netto /

Net tonnage

11. Pozycja statku w porcie (nabrzeże lub pozycja) / Position of the ship in the port (berth or station)

12. Krótkie dane dotyczące podróży (poprzednie i kolejne porty zawinięcia, podkreślić gdzie pozostały ładunek będzie wyładowany) /

Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call; underline where remaining cargo will be discharged)

13. Krótki opis ładunku /

Brief description of the cargo

14. Ilość załogi (z kapitanem)/ Number of crew

(incl. master)

15. Liczba pasażerów / Number of passengers

16. Uwagi /

Remarks


Załaczone dokumenty (podać ilość kopii)

Attached documents

(indicate number of copies)

17.Deklaracja ładunkowa** / Cargo declaration**

18. Zgłoszenie zasobów statku**

Ship’s stores declaration**

19. Lista załogi /

Crew list

20. Lista pasażerów /

Passenger list

21. Data i podpis kapitana, upoważnionego agenta lub oficera /

Date and signature by master, authorized agent or officer

2
Formularz

IMO FAL


Form 1
2.Zgłoszenie rzeczy załogi(*)(**)

/Crew’s effects declaration (*)(**)23. Morska deklaracja zdrowia

Maritime declaration of

health (*)

Do użytku służbowego/

For official use.

(*) tylko po przybyciu(*) only on arrival.

(**)dotyczy służb innych niż administracja morska(**) for services other than maritime administration
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna