In formacj e


Warunki stosowania cen i stawek opłatPobieranie 0.83 Mb.
Strona4/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Warunki stosowania cen i stawek opłat


Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone -zostały -w -rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. z 2000 r; Nr 72, poz. 845). W przypadkach:

a) niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 38 — Poz. 3997

d) nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki 7 dnia 12 października 2000 r, w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053). Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na .podstawie cen i stawek opłat netto (bez podatku VAT).CZĘŚĆ VII

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

Zmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorców ciepła poprzez pisemne zawiadomienie zawierające nowe ceny i stawki opłat oraz podstawę ich zmiany, co najmniej na 14 dni przed ich planowaną zmianą,DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 39 — Poz. 39983998 Obwieszczenie

Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie zmian w składach rad na obszarze województwa śląskiego.

Na podstawie art. 182 ustawy z 16 lipca 1998 r, - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602 z późn. zmianami), § 2 pkt. 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 25 marca 2002 r, w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólno wojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczychKomisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości

l. Rada Powiatu w Kłobucku w dniu 26 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Henryka KRAWCZYKA wybranego w okręgu wyborczym nr 5 z listy nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objęła Renata SZEWCZYK - kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

II. Rada Powiatu w Kłobucku w dniu 26 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Stanisława SIEJI wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objęła Janina ŚWIĆ - IRACH - kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

III. Rada Powiatu w Kłobucku w dniu 26 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Tadeusza WITTA wybranego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 11 - Komitet Wyborczy PSL. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Władysław OWCZAREK - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 40 — Poz. 3998

IV. Rada Powiatu w Kłobucku w dniu 26 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnej Aleksandry BANASIAK wybranej w okręgu wyborczym nr 5 z listy nr 11 - Komitet Wyborczy PSL. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Krzysztof KRAWCZYK -kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

V. Rada Miasta Częstochowy w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Tadeusza WRONY wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 17 - KWW Porozumienie Samorządowe „Wspólnota". Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objęła Teresa POSIADAŁA - kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

VI. Rada Miejska w Lublińcu w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Józefa KAZIKA wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Kazimierz ZIÓŁEK -kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 41 — Poz. 39993999

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w składach rad gmin i rad powiatów

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602 z późn. zmianami)Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości.

I. Rada Miejska w Będzinie w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Radosława Barana wybranego w okręgu wyborczym nr l z listy nr 13 - KWW - Platforma Prawa i Obywateli. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Mirosław Starzyński - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

II. Rada Miejska w Bytomiu w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Krzysztofa Wójcika wybranego w okręgu wyborczym nr l z listy nr 3 -Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objęła Grażyna Żabska - kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

III. Rada Miasta Chorzów w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Marka Kopia wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 14 - KWW „Wspólny Chorzów". Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Zenon Machowski - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

IV. Rada Miasta Chorzów w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Joachima Otte wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 14 - KWW „Wspólny Chorzów". Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Wojciech Lesik - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

V. Rada Miasta Chorzów w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Mariana Salwiczka wybranego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 14 -KWW „Wspólny Chorzów". Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Piotr Fojcik - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

VI. Rada Miejska w Czeladzi w dniu 6 grudnia 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Zbigniewa Szaleniec wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 11 -KWW Forum Nowa Czeladź. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Jerzy Jamo - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 42 — Poz. 3999VII. Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Marka Kornasa wybranego w okręgu wyborczym nr l z listy nr 10 - KWW Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Marian Słowik - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

VIII. Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach w dniu 29 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Piotra Ignacego wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 8 - KW Ruch Autonomii Śląska. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objęła Jolanta Nych - kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

IX. Rada Miejska w Gliwicach w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Zygmunta Frankiewicza wybranego w okręgu wyborczym nr 5 z listy nr 10 - KWW Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Tadeusz Olejnik - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

X. Rada Miejska w Gliwicach w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Janusza Moszyńskiego wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 10 - KWW Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Andrzej Pańczyszyn -kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XI. Rada Miejska w Jaworznie w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pawła Silberta wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 12 -Komitet Wyborczy Jaworzno Moje Miasto. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objęła Maria Pieczara - kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

XII. Rada Miejska Katowic w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Piotra Uszoka wybranego w okręgu wyborczym nr l z listy nr 19 - KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Stefan Gierlotka - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XIII. Rada Miejska Katowic w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Józefa Kocurka wybranego w okręgu wyborczym nr 5 z listy nr 19 - KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Henryk Adler - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XIV. Rada Miejska Katowic w dniu 28 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnej Krystyny Siejny wybranej w okręgu wyborczym nr l z listy nr 19 - KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Andrzej Szady - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 43 — Poz. 3999XV. Rada Miasta Knurów w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Adama Ramsa wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 12 - KWW „Wspólnie Dla Knurowa". Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Eugeniusz Szybiak - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XVI. Rada Miasta Knurów w dniu 28 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie .mandatu radnego Kazimierza Kachela wybranego w okręgu wyborczym nr l z listy nr 12 -KWW „Wspólnie Dla Knurowa". Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Joachim Machulik - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XVII. Rada Miasta Mysłowice w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Stanisława Padlewskiego wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 3 -Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objęła Gabriela Kondziołka - kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

XVIII. Rada Miasta w Piekarach Śląskich w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Stanisława Korfantego wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 10 - KWW „Nasze Piekary- Praca, Bezpieczeństwo, Prawość". Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objęła Jadwiga Szołtysik - kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

XIX. Rada Miasta w Piekarach Śląskich w dniu 28 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Jacka Zająca wybranego w okręgu wyborczym nr l z listy nr 10 - KWW „Nasze Piekary- Praca, Bezpieczeństwo, Prawość". Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Andrzej Dziwis -kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XX. Rada Miasta Racibórz w dniu 15 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Jana Osuchowskiego wybranego w okręgu wyborczym nr l z listy nr 3 -Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Henryk Mordeja - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XXI. Rada Miejska w Rudzie Śląskiej w dniu 18 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Andrzeja Stani wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 14 -KW Platforma Obywatelska. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Adam Wieczorek - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XXII. Rada Miasta Rybnika w dniu 18 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Adama Fudali wybranego w okręgu wyborczym nr l z listy nr 8 - KWW BSR. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Józef

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 44 — Poz. 3999

Ibrom - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XXIII. Rada Miasta Rybnika w dniu 18 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Jerzego Frelicha wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 8 - KWW BSR. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Czesław Tkocz - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XXIV. Rada Miasta Rybnika w dniu 18 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Józefa Cyrana wybranego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 8 - KWW BSR. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Michał Chmieliński - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XXV. Rada Miasta Rybnika w dniu 18 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnej Ewy Ryszka wybranej w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 8 - KWW BSR. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Roman Berger - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XXVI. Rada Miasta Siemianowice Śląskie w dniu 18 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Zbigniewa Szandara wybranego w okręgu wyborczym nr l z listy nr 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Zygmunt Jurowiec -kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XXVII. Rada Miasta Siemianowice Śląskie w dniu 18 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Jacka Guzy wybranego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 16 - KWW Razem dla Siemianowic. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Stefan Wieczorek - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XXVIII. Rada Miasta Siemianowice Śląskie w dniu 18 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Krzysztofa Szygi wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 12 - Komitet Wyborczy Wyborców „Echo Siemianowic". Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Krzysztof Trzaska -kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XXIX. Rada Miejska w Sosnowcu w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Kazimierza Górskiego wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Wawrzyniec Bielak - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XXX. Rada Miejska w Sosnowcu w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Witolda Klepacza wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 3 -

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 45 — Poz. 3999Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Maciej Ornowski - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XXXI. Rada Miejska w Sosnowcu w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Zbigniewa Jaskiemi wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Ireneusz Stokowacki - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XXXII. Rada Miejska w Sosnowcu w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Ryszarda Łukawskiego wybranego w okręgu wyborczym nr l z listy nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Michał Smołucha - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XXXIII. Rada Miejska w Sosnowcu w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Stefana Płatka wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 3 -Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objęła Agnieszka Kopeć - kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

XXXIV. Rada Miejska w Świętochłowicach w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Eugeniusza Mosia wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 13 - KWW Porozumienie Świetochłowickie. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Wojciech Przełącznik - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XXXV. Rada Miejska w Tarnowskich Górach w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Kazimierza Szczerby wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Józef Sienicki - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XXXVI. Rada Miejska w Tarnowskich Górach w dniu 27 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Krzysztofa Łozińskiego wybranego w okręgu wyborczym nr l z listy nr 9 - KWW „Przymierze Społeczne". Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Henryk Wrzask - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XXXVII. Rada Powiatu Będzińskiego w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Mariana Kozieła wybranego w okręgu wyborczym nr 5 z listy nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Witold Adamus - kandydat z tej samej

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 46 — Poz. 3999

listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XXXVIII. Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w dniu 12 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Władysława Trzcińskiego wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 9 - KWW Powiatowa Wspólnota Samorządowa. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Czesław Orzegowski

- kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.XXXIX. Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w dniu 12 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Henryka Utraty wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 9 - KWW Powiatowa Wspólnota Samorządowa. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Joachim Myalski - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

XL. Rada Powiatu w Mikołowie w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Kazimierza Adamczyka wybranego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 11 - KWW „Dla Gminy i Powiatu". Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objęła Elżbieta Bednarczyk - kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

XLI. Rada Powiatu w Mikołowie w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Mirosława Dużego wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 10

- Komitet Wyborczy „Forum Samorządowe". Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objęła Joanna Palenta - kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.XLII. Rada Powiatu w Mikołowie w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Jana Ratki wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 13 -KWW „OKS". Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objęła Elżbieta Piecha - kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

XLIII. Rada Powiatu w Mikołowie w dniu 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Henryka Zawiszowskiego wybranego w okręgu wyborczym nr l z listy nr 11 - KWW „Dla Gminy i Powiatu". Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Eryk Muszer - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 47 — Poz. 40004000

UCHWAŁA NR LII/694/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 10 października 2002r.

w sprawie :uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Ksawera, przy ul. Stawowej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. j.t. z roku 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art.26 w związku z art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. j.t. z roku 1999 Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami)na wniosek Zarządu Miasta

Rada Miejska uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Ksawera, przy ul. Stawowej i przyjmuje następujące ustalenia:Rozdział l

Przepisy ogólne i dotyczące rysunku planuPobieranie 0.83 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna