InfobrokeringPobieranie 35.46 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar35.46 Kb.
INFOBROKERING:

 1. Nowak, Elżbieta Paulina (2006) [dok. elektr.]. Od bibliotekarza do cyberiana – Internet generatorem nowego zawodu. W: 16. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe na temat „Komputer w edukacji”, Kraków, 29-30 września 2006. http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref2006/Nowak.pdf

[dostęp: 08.11.2005]; http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/19/broker.html

[on-line], [dostęp: 08.11.2005]; < http://www.gazetait.pl/archiwum/git14/profesjonalista.html >

„Zagadnienia Informacji Naukowej" 2006, nr 1(86), s. 51-63.

2004, nr 19. Czasopismo Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji


 1. Adam Stabryla (red.) (2010). Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Dostępny w WWW: http://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&pg=PA226&dq=broker+informacji&hl=pl&sa=X&ei=glvHT7uAOdGy8QPulIHnDQ&redir_esc=y#v=onepage&q=broker%20informacji&f=false


 2. Agnieszka Król, Broker informacji – powstawanie nowego zawodu. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2004 nr 1 (159), s. 63-76.

B Szczepańska - Biuletyn EBIB [on-line], 2002

 1. Barbara Kamińska-Czubała. Ponure rozważania o zawodzie infobrokera . https://www.up.krakow.pl/konspekt/19/broker.html

 2. -Broker informacji (2005) [dok. elektr.]. W: Słownik stanowisk. http://praca.gazeta.pl/gazetapraca/0,74896.html

 3. -Broker informacji (2007) [dok. elektr.]. W: Wikipedia [wersja w języku polskim]. Dostępny w WWW: http://pl.wikipedia.org/wiki/Broker_informacji

 4. Broker informacji. GazetaPraca.pl [on-line] 18.10.2005 http://praca.gazeta.pl/gazetapraca/1,74896,2973366.html

 5. Broker informacji. W: Słownik stanowisk. [dok. elektr.] http://praca.gazeta.pl/gazetapraca/0,74896.html

 6. Broker informacji. W: Wikipedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Infobroker

 7. Broker informacji-zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości

 8. Cisek S.: Infobrokerstwo w Polsce. Stan obecny i perspektywy. [dok. elektr.] http://www.slideshare.net/sabinacisek/infobrokerstwo-w-polsce-stan-obecny

 9. Cisek, Sabina (2007). Broker informacji: istota zawodu. Dostęp: http://eprints.rclis.org/archive/00012296/01/Cisek_broker_informacji_istota.pdf. Wersja skrócona: Cisek, S. (2008). Broker informacji: Istota zawodu. Ibinacja, numer specjalny Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych „Od bibliotekarza do infobrokera – teoria i praktyka zawodu”, nr 10, s. 3-5.

 10. Czapnik, Grzegorz; Gruszka, Zbigniew; Walczak-Niewiadomska, Agata. Edukacja brokerów informacji na poziomie akademickim - zarys problematyki badań realizowanych w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. "Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2010" / red. Zbigniew Osiński. Lublin 2010

 11. Drzewiecki, Marcin (2000). Brokerzy informacji. Poradnik Bibliotekarza nr 10, s. 7-9
 12. Edward Kuntze, Bogdan Horodyski, Helena Lipska, Związek Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Przegląd biblioteczny, Tom 77,Wydanie 1.


 13. Efektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych sieci (2007). Warszawa: Centrum Promocji Informatyki

 14. Elektroniczna gospodarka w Polsce 2006. W: eGospodarka.pl [on-line]. [dostęp 20 listopada 2007]. http://www.egospodarka.pl/24091,Elektroniczna-gospodarka-w-Polsce-2006,7,39,1.html

 15. Fijałkowski, Konrad R. (2000, 2006). Broker informacji – definicja misji. W: Informacja w sieci. Problemy, metody, technologie. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 29-34.

 16. Gryguc E.: Profesjonalista w świecie informacji „Gazeta IT-Internet" 2004 nr 11

 17. Gryguc, Ewa (2003, 2005) [dok. elektr.]. Profesjonalista w świecie informacji. Gazeta IT nr 6 (14) i nr 9 (39). http://www.gazeta-it.pl/archiwum/git14/profesjonalista_do_druku.html

 18. Gwadera, Małgorzata (2007). Kwestie etyczne w nauce i praktyce informacyjnej – uczony, bibliotekarz, infobroker. W: Gondek, Elżbieta; Pietruch-Reizes, Diana red. Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 85-90

http://www. infobrokerstwo. pl/index.php?option=com_content&task=view&id=64<emid=62

 1. Infobroker – informacje z sieci. Narzędzia informatyczne w pracy brokera informacji (2006). Warszawa: Centrum Promocji Informatyki

 2. Infobroker (2007) [dok. elektr.]. W: Medialine.pl – Słownik. Dostępny w WWW: http://www.medialine.pl/fw_slownik.php?wybrana_litera=i&wybrane_haslo_id=215

 3. Infobrokerstwo w Polsce. Wywiad z T. Wojewódzkim przeprowadziła I. Wielicka. http://www.e-fakty.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4931&Itemid=67

 4. Iwańczuk M. Wykaz stowarzyszeń brokerów informacji, [on-line], [dostęp:19.01.2006]; < http://www.infobrokerstwo.pl >

 5. Iwańczuk, Marta (2006). Kim jest broker informacji? Ibinacja nr 4, s. 7-8
 6. Joanna Aksman (red.) (2010). Manipulacja pedagogiczno-społeczne aspekty. Część I ..., Część 1. Dostępny w WWW: http://books.google.pl/books?id=UHg261tdRrgC&pg=PA214&dq=broker+informacji&hl=pl&sa=X&ei=glvHT7uAOdGy8QPulIHnDQ&redir_esc=y#v=onepage&q=broker%20informacji&f=false


 7. KAMIŃSKA, M. Stan infobrokerstwa w Polsce A.D. 2007. W: Infobrokerstwo [on-line]. 2008 http://infobrokerstwo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=49
 8. -Kamińska, Maria H. (2008). Infobrokerstwo w Polsce. Fundacja Edukacyjna "Transformacje", Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 9. -Kamińska, Maria H. (2008). Kształcenie infobrokerów w Polsce. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE http://www.ebib.info/2008/95/a.php?kaminska


 10. Kamińska, Maria H. Infobrokerstwo w Polsce. Transformacje. - 2007, nr 1/4/2008, nr 1/2, s. 374-399

 11. Kamińska, Maria H. Wykorzystanie Web 2.0 oraz architektury informacji w pracy brokera informacji.

 12. Kamińska-Czubała, Barbara (2004) [dok. elektr.]. Ponure rozważania o zawodzie infobrokera. Konspekt. Czasopismo Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 19. Dostępny w WWW: http://www.ap.krakow.pl/konspekt/19/broker.html

 13. Kolka H.: Gospodarka oparta na wiedzy – kilka spostrzeżeń na temat: Firma we współczesnej gospodarce. [dok. elektr.] http://globaleconomy.pl/content/view/2100/21/

 14. Konrad R. Fijałkowski, Broker informacji – definicja misji. W: Informacja w sieci. Problemy, metody, technologie, pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszyńskiego. Warszawa 2006, s. 29-34.

 15. Kowalska, Małgorzata. Kształcenie infobrokerów w Toruniu. Folia Toruniensia. - T. 11 (2011), s. 125-134 / zagadnienia informacji naukowej 2008 nr 1 s. 13-26

 16. Kraska M. (red.): Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2006 Poznań 2007 [dok. elektr.] http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/30E1CFA7-EB20-499C-96FC-AF3A3017213B/35007/Elektroniczna_gospodarka_w_Polsce_Raport_2007.pdf

 17. KRÓL, A. Kapitał intelektualny - rola i odpowiedzialność dyspozytorów wiedzy. Zawodowe wyzwania zarządzania wiedzą (dyspozytorzy wiedzy/Infobrokerzy). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [on-line] 2005, nr 6, s. 63-75 http://www.ipiss.com.pl/zzl/6_2005/K_kro_6-2005.pdf

 18. Król, Agnieszka (2004). Broker informacji – powstawanie nowego zawodu. Zagadnienia Naukoznawstwa nr 1 (159), s. 63-76

 19. Levine M.M.: A Brief History of Information Brokering. [dok. elektr.] http://www.asis.org/Bulletin/Feb-95/levine.html

 20. Londrie K.: What is an Information Broker? [dok. elektr.] http://www.4hb.com/0111infobroker.html

 21. Magdalena Zawadzka. Warsztaty INFOBROKER – INFORMACJE Z SIECI
  Narzędzia informatyczne w pracy brokera informacji. http://www.ebib.info/2006/80/a.php?zawadzka

 22. Miś B.: Zawód: Infobroker. „Wiedza i Życie" 2001, nr 4. [online], [dostęp 20.10.2007]; http://archiwum.wiz.pl/2001/01042700.asp

 23. Naisbitt J.: Megatrendy: dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Poznań: Zysk i S-ka Wydaw., 1997, s.44-45.

Narodowej w Krakowie, [online], [dostęp 19.11.2007]; http://www.ap.krakow.pl/kon-spekt/19/broker.html

 1. Niewęgłowski, Adam. Broker informacji - nowy zawód na rynku usług w Polsce. Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 24 (2008), s. 267-272

 2. Nowak E.P.: Broker informacji – odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku. Zagadnienia Informacji Naukowej 2006 nr 1(86) s. 51-63.

 3. Nowak E.P.: Od bibliotekarza do cyberiana – Internet generatorem nowego zawodu.[dok. elektr.] http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref2006/Nowak.pdf

 4. Nowak, Elżbieta (2006).Broker informacji – odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku. Zagadnienia Informacji Naukowej nr 1 (87), s. 51-63

 5. Ogólnopolska Inicjatywa Infobrokerów Systemowych 2007- 2008 (OIIS). Wywiad z T. Wojewódzkim przeprowadziła I. Gronkowska. http://www.infobrokerstwo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=182&Itemid=49

 6. Ogólnopolska Inicjatywa Infobrokerów Systemowych 2007- 2008 (OIIS). Wywiad z T. Wojewódzkim przeprowadziła I. Gronkowska. [online], [dostęp 19.11.2007]; http://www.infobrokerstwo.pl/index.php?option=com_content& task=view&id = 182<emid=49

 7. Pastuszka, Bartosz (2007). Infobroker w świecie biznesu – kiedy i do jakich zadań przedsiębiorstwa potrzebują usług brokera informacji? W: III Seminarium z cyklu Infobroker: Efektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych sieci (2007). Warszawa: Centrum Promocji Informatyki

 8. Rozwadowski, Wojciech (2006). Broker informacji czy bibliotekarz naukowy w naukach o turystyce. Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Turystyki / Uniwersytet Szczecinski nr 7, s. 23-31

 9. Rozwadowski, Wojciech. Informacja biznesowa w turystyce - potrzeby rozwoju. Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 19 (2008), s. 175-183

 10. Różycka, Estera (2002). Jeszcze bibliotekarz czy już broker informacji? Raptularz Kulturalny R. 6 nr 7, s. 56

 11. RZADKOWOLSKA, M. Infobroker - pośrednik w obrocie walutą sieci [on-line]. http://psgi.univ.szczecin.pl/8/pliki/rzad.doc

 12. Sarnacka J., Zawodowe wyszukiwanie informacji. W: Informacja dobra lub zła nowina. Praca pod red. nauk. A. Szewczyk. Szczecin 2004, s. 113-117.

 13. Sikora M.: Broker informacji/infobroker – zawód przyszłości. [dok. elektr.] http://www.sikor.net/broker/

 14. Stowarzyszenie ASIST [on-line]. http://www.asist.org/docs/asist_pol.pdf

 15. Szczepańska, Barbara (2002) [dok. elektr.]. Broker informacji – zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości. Biuletyn EBIB nr 11 (40). http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/szczepanska.php

 16. Tadeusz Wojewódzki i inni, Infobrokerstwo. http://www.infobrokerstwo.pl/

 17. Tafilowski Piotr. Zasoby biblioteczne i archiwalne w pracy infobrokera. Zagadnienia Informacji Naukowej (Journal of Information Science)
  year: 2009, vol: , number: 2(94), pages: 29-36

 18. Waśkiewicz A.: Infobroker jako zawód. 2005 [dok. elektr.]. http://www.infobrokerstwo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=49

 19. Wenta, Urszula. Broker informacji - nowy zawód na nowe czasy. Bibliotekarz Zachodniopomorski. - R. 48, nr 2 (2007), s. 38-45

 20. Wielicka I.: Łowcy wiedzy. Infobrokerstwo – nowa dziedzina, nowa profesja, nowy rynek. 2007 r. [dok. elektr.] http://www.e-fakty.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4804&Itemid=73

 21. Wojewódzki T.: Certyfikacja kompetencji infobrokerskich zarządzania treścią w organizacji. 2006. [online], [dostęp 18.10.2007]; http://infobrokerstwo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=81<emid=62

 22. Wojewódzki T.: Infobroker systemowy. 2005 [dok. elektr.] http://www.fiszawid.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=98

 23. Wojewódzki T.: Komandosi wiedzy. 2005 [dok. elektr.] http://www.infobrokerstwo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=49
 24. Wojewódzki T.: Permanentny Kurs Infobrokera Systemowego. 2007 [dok. elektr.] http://www.infobrokerstwo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=182&Itemid=49


 25. WOJEWÓDZKI, T. Infobroker w organizacji. W: Infobrokerstwo [on-line]. 2005 http://www.infobrokerstwo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=62

 26. Wywiad: Vivento Infobrokers (2007) [dok. elektr.]. http://www.sfbcc.home.pl/GazetaSFBCC/NR7/ART/9_9.html

 27. Zakrzewska, Zuzanna (2007) [dok. elektr.]. Sprawozdanie z II Seminarium z cyklu Infobroker Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji. Biuletyn EBIB nr 4 (85). Dostępny w WWW: http://www.ebib.info/2007/85/a.php?zakrzewska

 28. Zawadzka Magdalena (2006) [dok. elektr.]. Warsztaty INFOBROKER – INFORMACJE Z SIECI. Biuletyn EBIB 10 (80). http://www.ebib.info/2006/80/zawadzka.php

 29. Zawód z pasją : praktyczny przewodnik po rynku pracy / [Paweł Hebda, Jerzy Madejski]. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2004. - 643 s. : il. ; 24 cm.

 30. Zuzanna Zakrzewska. Sprawozdanie z II Seminarium z cyklu Infobroker Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji http://www.ebib.info/2007/85/a.php?zakrzewska

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna