Informacja dotycząca postępowania po śmierci żołnierza zawodowegoPobieranie 18.96 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar18.96 Kb.
Informacja

dotycząca postępowania po śmierci żołnierza zawodowego

Aktualizacja grudzień 2014r.

Z chwilą stwierdzenia śmierci – zgonu byłego żołnierza zawodowego należy:


 1. Uzyskać od lekarza kartę zgonu – lekarz pogotowia, szpital, lekarz pierwszego kontaktu.

 2. Zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego z dowodem osobistym zmarłego i kartą zgonu (należy posiadać również własny dowód osobisty) po akt zgonu, który umożliwi załatwianie dalszych spraw.

 3. Akt zgonu wystawia Urząd Stanu Cywilnego:

- Os. Zgody 2 – Nowa Huta Tel. 12 633 82 45, 12 616 88 58 – tylko dla mieszkańców Nowej Huty. Archiwum małżeństw i zgonów Tel. 12 616 88 58.

- ul. Lubelska 27 – (obok Szpitala Wojskowego na ul. Wrocławskiej) Tel. 12 633 66 24, 12 634 43 33 dla mieszkańców pozostałych dzielnic Krakowa (Krowodrzy, Śródmieścia, Podgórza). Archiwum małżeństw i zgonów Tel. 12 633 82 22.

Mając akt zgonu, w zależności od miejsca zamieszkania wybrać cmentarz (parafialny lub komunalny) i załatwić miejsce i termin pochówku. Znając miejsce i termin pochówku możemy załatwiać dalsze formalności.

Jeśli Rodzina zmarłego życzy sobie oprawę z kapelanem wojskowym lub proboszczem parafialnym, ewentualnie z jednym i drugim należy: 1. Udać się osobiście do księdza proboszcza i uzgodnić tą sprawę we własnej parafii.

 2. Udać się osobiście do księdza kapelana pełniącego codziennie dyżur w parafii św. Agnieszki przy ul. Dietla od godz. 17:00 tel. 12 613 49 42 i uzgodnić szczegóły uroczystości. W przypadku, jeśli uczestniczyć będzie kapelan i ksiądz z parafii uzgodnić, kto będzie odprawiał egzekwie pogrzebowe: kapelan czy ksiądz.

O śmierci należy powiadomić Zarząd Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP

Prezes Benedykt Siemaszko Tel. 501 795 617Jeśli Rodzina życzy sobie oprawę uroczystości pogrzebowej z asystą wojskową należy:

 1. Zabrać ze sobą posiadane przez zmarłego odznaki odznaczeń państwowych i ważniejsze medale, krótką historię przebiegu służby wojskowej zmarłego i udać się do Komendy Garnizonu Kraków – Jednostki Wojskowej nr 3811 Rząska na ul. Krakowska 2 30-901 Kraków Tel. 12 455 50 82, fax. 12 455 51 03 w celu złożenia stosownych dokumentów. Komendant Garnizonu ppłk Adam Jangrot tel. 12 455 51 05; fax. 12 455 51 03

 2. Szczegóły należy załatwiać w Sekcji Wychowawczej JW 3811 tel. 12 455 50 82

 3. Na Komendzie Garnizonu napisać WNIOSEK do Dowódcy Jednostki Wojskowej nr 3811 o uzyskanie zgody na pochówek zmarłego zgodnie z ceremoniałem wojskowym. We wniosku należy podać krótką historię przebiegu służby wojskowej zmarłego. Wskazane jest, aby tą informację przygotował za życia i przekazał rodzinie, lub najbliższym sam żołnierz zawodowy, chyba, że ON nie życzy sobie, aby oprawa pogrzebowa miała charakter wojskowy. Wówczas powyższe czynności są nieaktualne. Należy podać też czy nakrycie głowy ma być zwrócone rodzinie, czy przymocowane do trumny i złożone w grobie.

W odpowiedzi na wniosek Dowódca Jednostki Wojskowej nr 3811 wyznacza asystę honorową i ustala dalsze szczegóły z tym związane.

Ubiór obowiązujący zgodnie z ceremoniałem wojskowym:

- mundur wyjściowy – gabardyna – stalowy lub zielony, koszula biała lub stalowa, krawat zielony lub czarny, buty brązowe lub czarne, czapka lub beret, skarpety zielone lub czarne.

Mając załatwione powyższe sprawy, żona, rodzina lub osoba organizująca pochówek powinna osobiście zgłosić się do Wojskowego Biura Emerytalnego 30-901 Kraków ul. Rakowicka 22 tel. 12 613 11 29, lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosownie do miejsca zamieszkania, w zależności skąd zmarły pobierał rentę lub emeryturę doręczając:


 1. Odcinek renty – emerytury, lub legitymację wystawioną przez WBE, lub ZUS

 2. Akt zgonu

 3. Akt zawarcia związku małżeńskiego

Uwaga: dokumenty powyższe muszą być oryginałami

W powyżej wymienionych instytucjach należy wypełnić wniosek – wybiera się wariant korzystniejszy.

Pracownicy WBE dyżurują pod telefonami:

12 613 13 37 – nazwiska zaczynające się od A do Ksi,

12 613 11 29 – nazwiska zaczynające się od Ksj do Rub

12 613 11 20 – nazwiska zaczynające się od Ruc do Ż

Renta rodzinna wynosi aktualnie 85% uposażenia zamarłego męża, wysokość zasiłku pogrzebowego ustalana jest co kwartał i wynosi 200% przeciętnego wynagrodzenia.

W powyższych instytucjach załatwia się się sprawy związane z rentą rodzinną i zasiłkiem pogrzebowym. Pod powyżej podanymi numerami telefonów można uzyskać informację dotyczącą w/w spraw.

Jeśli zmarły był osobą samotną, a pochówkiem zajmuje się osoba obca do ZUS lub WBE musi dostarczyć rachunek za koszty związane z pochówkiem.

Aby ułatwić załatwianie wszystkich formalności związanych z pochówkiem (za wyjątkiem renty i zasilku w WBE, ZUS i wniosku w Komendzie Garnizonu) można zlecić załatwianie spraw do jednej z firm pogrzebowych, które sprawnie, szybko i dokładnie załatwią formalności (należy liczyć się z większymi kosztami pochówku). Wystarczy wybrać taką firmę, wypisać jej upoważnienie do działania.

TOK POSTĘPOWANIA PODCZAS POCHÓWKU ZMARŁEGO ZGODNIE Z CEREMONIAŁEM WOJSKOWYM

Pięć minut przed ceremonią pogrzebową wystawia się przy trumnie czterech wartowników na posterunku honorowym ze składu wojskowej asysty honorowej.

Dwóch staje w wezgłowia, dwóch na wysokości stóp – w odległości krok od trumny. Służbę na posterunku honorowym mogą pełnić również żołnierze zawodowi oraz przedstawiciele władz państwowych (organizacji kombatanckich i stowarzyszeń).

Żołnierze zawodowi stoją bez nakrycia głowy, odpowiednio krok w lewo i prawo od wartowników. Zmieniają się oni co 5 – 10 minut, a kończą przed ceremoniałem pogrzebu – zgodnie z ustaleniami dowódcy, organizującego pogrzeb. Piętnaście minut przed ceremonią pogrzebu wojskowa asysta honorowa ustawia się w szyku rozwiniętym frontem do wyjścia z kaplicy (domu pogrzebowego). Orkiestra staje na prawym skrzydle. Pięć minut przed wyprowadzeniem trumny dokonuje się zmiany wartowników na posterunku honorowym. Natępnie żołnierz zawodowy wprowadza żołnierzy w celu zabrania poduszek z odznakami orderów i odznaczeń i wieńców, po czym wyprowadza ich w miejscu umożliwiającym włączenie się do konduktu.

Na polecenie dowódcy organizującego pogrzeb trębacze grają sygnał „BACZNOŚĆ”, „NA PRAWO (LEWO) PATRZ”. Po tej komendzie werbliści wykonują modulowane tremolo. W tym czasie żołnierze stojący poza szykiem salutują do czasu podania ponownej komendy „BACZNOŚĆ”. Niosący trumnę stawiają ją na specjalnie przygotowanym pojeździe, (gdy do miejsca pochówku jest blisko, trumna może być niesiona). Dowódca kompanii honorowej podaje komendy „BACZNOŚĆ”, „W czwórki, w prawo ZWROT”, „Kompania, za mną MARSZ” Kondukt ustawia się w następującej kolejności: symbol religijny, np. krzyż, orkiestra, kompania honorowa z pocztem sztandarowym, poczty sztandarowe innych organizacji, (jeśli występują), żołnierze niosący wieńce i delegacje z wieńcami, żołnierze niosący poduszki z odznakami orderów i odznaczeń, według kolejności wynikającej z ich starszeństwa, kapelan wojskowy, inny duchowny, mistrz ceremonii, trumna z asystą złożoną z czterech wartowników, najbliższa rodzina, delegacje i inne osoby uczestniczące w uroczystości pogrzebowej.

Na komendę „MARSZ” rusza cały kondukt pogrzebowy w takt marsza żałobnego. Kompania honorowa, żołnierze niosący wieńce i poduszki z odznakami orderów i odznaczeń, według kolejności wynikającej z ich starszeństwa, oraz wartownicy honorowi maszerują bez wymachu rąk, w odstępie kroku od pojazdu w którym znajduje się trumna, lub osób niosących ją. Żołnierze idący w kondukcie nie zdejmują nakrycia głowy.

Po przybyciu konduktu pogrzebowego na miejsce, orkiestra przerywa grę i ustawia się wraz z kompanią honorową w szyku rozwiniętym w odległości nie większej niż 50 kroków od grobu. Pozostałą część asysty ustawia się w pobliżu grobu, wartowników zaś – bezpośrednio przy grobie.

Po ustawieniu trumny przed grobem trębacz gra sygnał „SŁUCHAJCIE WSZYSCY” (na pogrzebach osób wybitnie zasłużonych dla państwa uroczystość rozpoczyna się odegraniem hymnu). Kapelan (ew. inny duchowny) odprawia egzekwie pogrzebowe, po czym dowódca jednostki żegna zmarłego. Następnie czyni to jeden z jego kolegów. Może zabrać głos jeden z członków rodziny.Po przemówieniach dowódca kompanii honorowej podaje komendy „BACZNOŚĆ”, „NA PRAWO (LEWO) PATRZ”. Sztandarowy salutuje sztandarem. Następuje składanie trumny do grobu. W czasie składania trumny do grobu trębacz gra trzykrotnie Hasło Wojska Polskiego. Żołnierze stojący poza szykiem salutują. Po złożeniu trumny w grobie dowódca kompanii podaje komendy do oddania salwy honorowej. Po salwie honorowej dowódca kompanii honorowej podaje komendy „BACZNOŚĆ”, „NA PRAWO (LEWO) PATRZ”. Werbliści wykonują tremolo (lub utwór cisza). Żołnierze i delegacje składają wiązanki na grobie wcześniej przykrytym kratownicą. Po złożeniu ostatniego wieńca werbliści przerywają grę. Orkiestra gra marsza żałobnego Chopina, lub inny utwór uzgodniony z rodziną zmarłego. Po odegraniu utworu dowódca kompanii podaje komendę do przyjęcia postawy swobodnej. Delegacje i przyjaciele zmarłego mogą teraz złożyć kondolencje najbliższej rodzinie. Kompania honorowa i orkiestra opuszczają cmentarz.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna