Informacja dyrektora izby skarbowej w zielonej górze z dnia 2 listopada 2010rPobieranie 101.58 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar101.58 Kb.
INFORMACJA

DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

z dnia 2 listopada 2010r.
Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł (Dz. U. Nr 22, poz. 112), Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze przedstawia wykaz umorzeń dokonanych przez naczelników urzędów skarbowych woj. lubuskiego oraz Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000 ZŁ

W OKRESIE OD 01.01.2010r. DO 30.09.2010r.


Lp.

Nazwisko i imię
lub nazwa (firma)

Miejsce zamieszkania
lub siedziby (miejscowość)

Wysokość umorzonych kwot

w tym:

Przyczyny
umorzenia 1)

Powód
umorzenia 2)

zaległości podatkowe

odsetki za zwłokę

opłaty prolongacyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

HURTBUD Spółka z o.o.

Gorzów Wielkopolski

8 016,73

5 247,73

2 769,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

2

Maziec Ewa

Gubin

20 712,94

9 929,94

10 783,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa

1

3

Płaza Bogusława

Radachów

60 384,45

48 110,45

12 274,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

4

Sapigórska Joanna

Zielona Góra

20 384,00

0,00

20 384,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

5

Janik Dorota

Wałbrzych

7 284,80

4 593,80

2 691,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 4 ustawy Ordynacja podatkowa

3

6

Buczyniak Władysław

Zielona Góra

6 048,00

5 410,00

638,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

1

7

BEMED Spółka z o.o.

Zielona Góra

106 911,47

57 464,47

49 447,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

8

Siniak Tomasz

Zielona Góra

52 576,50

41 559,50

11 017,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

1

9

Makosińska-Buczyniak Joanna

Zielona Góra

6 048,00

5 410,00

638,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

1

10

Błoch-Kuśnierz Urszula

Zielona Góra

58 453,00

53 502,00

4 951,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

2

11

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne

Zielona Góra

30 563,00

20 428,00

10 135,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa

3

12

Majek Paweł

Zielona Góra

1 198 941,00

1 082 932,00

116 009,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

13

Masa Upadłości Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe "KOMUNALNIK" Sp. z o.o.

Zielona Góra

69 449,38

25 638,38

43 811,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

14

DANMAG SERVICES Sp. z o.o.

Zielona Góra

264 084,70

172 991,70

91 093,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

15

Zakład Dywanów i Chodników "DEKORATEX" Sp. z o.o.

Zielona Góra

6 778,00

4 138,00

2 640,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

16

ADAK Spółka akcyjna

Zielona Góra

167 000,20

27 838,20

139 162,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa

3

17

PRESTOBUD Spółka akcyjna w upadłości

Zielona Góra

23 630,72

15 168,72

8 462,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

18

Ostrowska Iwona

Zielona Góra

5 196,60

3 598,60

1 598,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

1

19

Małyszak Halina

Zielona Góra

5 569,64

5 491,64

78,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

20

Szmyt Mirosława

Zielona Góra

9 618,10

8 694,10

924,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

21

PB Modernbud Sp. z o.o.

Żagań

206 949,70

108 352,70

98 597,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

22

Czekajło Marek

Żary

35 679,00

0,00

35 679,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

23

Chyrowska Aneta

Żary

7 800,00

7 800,00

0,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

24

Wójcik Mirosław

Jasień

32 588,00

0,00

32 588,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

25

„ASPOL” Sp. z o.o.

Lubsko

1 131 575,00

383 720,00

747 855,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa

2

26

MAX ELEKTRONIK Spółka akcyjna

Zielona Góra

156 998,00

156 940,00

58,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

27

Rolnicze PPUH Sp. z o.o. w Pyrniku

Pyrnik

6 795,00

6 795,00

0,00

0,00

art. 207 §1, 67a §1 pkt 3 i § 2 w związku z art. 67b §1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa

3

28

Nadziejko Dawid

Gorzów Wielkopolski

7 021,50

5 055,50

1 966,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa

1

29

Drozdowicz Bogusław

Gorzów Wielkopolski

7 294,00

5 150,00

2 144,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

1


1) Merytoryczna podstawa wydania decyzji o umorzeniu.

2) Powód umorzenia:

1. uzasadniony ważny interes podatnika;2. uzasadniony ważny interes publiczny;

3. ważny interes podatnika i interes publiczny.
: WDU F -> 2010 -> 109 -> 1726
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna