Informacja na stronę internetową DotyczyPobieranie 24.19 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar24.19 Kb.
Informacja na stronę internetową
Dotyczy: przetargu nieograniczonego – sprawa nr 35/WZI/15/WGSI pn.Dostaw sprzętu pożarniczego

Zgodnie z art. 38 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do niniejszego postepowania.
Pytanie Nr 1:

Część I – Dostawa środka pianotwórczego – środek pianotwórczy syntetyczny 3%. Czy Zamawiający dopuści środek, którego najniższa temperatura stosowania wynosi –10 stopni C ?Odpowiedź na pytanie Nr 1:

Zamawiający informuje, że dopuści środek, którego najniższa temperatura stosowania wynosi –10 stopni C .


Pytanie Nr 2:

Część II – Zakup sprzętu pożarniczego – poz. 1 Aerozol gaśniczy wrzutowy.


Z informacji otrzymanej od dystrybutora aerozoli wrzutowych informujemy, iż aerozole mogą być umieszczone w koszach po 3 sztuki. Nie występują walizki, które mieszczą po 5 szt. aerozoli. W związku z tym proszę o zmianę zapisów z 5 szt. na 3 szt. aerozoli umieszczone w koszu do przenoszenia.

Ponadto, proszę również o dokładne określenie ilości zamawianych aerozoli.


W Formularzu określona została 1 szt. Proszę o informację czy Zamawiający chce
1 aerozol w jednym koszu czy jeden kosz z 3-ma aerozolami jako 1 komplet? Informuję również, że aerozol o podanych przez Zamawiającego parametrach nie występuje (chodzi o wagę wkładu gaśniczego i wagę całkowitą). Występuje aerozol, którego masa całkowita to 2 kg, natomiast masa ładunku gaśniczego to 0,9 kg lub aerozol, którego masa całkowita to 4,5 kg a masa ładunku to 1,4 kg a czas rozładowania 50 s.
W związku z powyższym, proszę o określenie, który typ aerozolu wrzutowego ma być dostarczony? Zamawiający wymaga również na dane urządzenie gwarancji minimum 15 lat. Informujemy, iż producent na dany sprzęt udziela gwarancji 5 lat.
W związku z tym wnosimy o zmianę zapisów w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie Nr 2:

Zamawiający informuje, że oparł opis przedmiotu zamówienia na WTU (wymagania techniczno użytkowe) Gestora sprzętu czyli Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Jeśli aktualnie nie występują na rynku walizki z 5-cioma aerozolami wrzutowymi to naturalnie Zamawiający zmienia ten zapis na 3 szt. aerozoli w koszu.

Uściślając ilość ww. aerozoli Zamawiający ma na uwadze 1 komplet, w którym będą się znajdować 3 szt. aerozoli w koszu do przenoszenia.

Ponadto Zamawiający określa parametry aerozolu wrzutowego:

masa ładunku 0,9 kg, masa całkowita 2 kg, gwarancja na urządzenie – 5 lat.
Pytanie Nr 3:

Część II – Zakup sprzętu pożarniczego – poz. 19 Prądownica 52 typu Turbo z nakładką pianową. Zamawiający wymaga aby prądownica wytwarzała prąd zwarty i rozproszony jednocześnie. Informujemy, iż aktualnie nie ma prądownicy Turbo posiadającej świadectwo dopuszczenia CNBOP, która wytwarzałby oba strumienie jednocześnie.


W związku z tym wnosimy o wykreślenie zapisu, iż prądownica ma wytwarzać strumień zwarty i rozproszony jednocześnie.

Odpowiedź na pytanie Nr 3:

Zamawiający informuje, że wykreśla zapis iż prądownica 52 typu Turbo ma wytwarzać strumień zwarty i rozproszony równocześnie.Pytanie Nr 4:

Część II – Zakup sprzętu pożarniczego – poz. 26 Wytwornica pianowa WP4-150. Zamawiający w poz. 26 pisze o wytwornicy WP4-150, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia pisze o wytwornicy pianowej WP2-150. Jednocześnie informujemy, iż nie występuje wytwornica WP4-150 a wytwornica WP2-150 nie posiada świadectwa dopuszczenia CNBOP. W związku z tym, proszę o wykreślenie zapisu dotyczącego wytwornicy WP4-150 i wymaganym świadectwie dopuszczenia CNBOP na wytwornicę WP2-150.Odpowiedź na pytanie Nr 4:

Zamawiający informuje, że poprawia zapis w Części II poz. 26 na Wytwornica pianowa WP2-150 i jednocześnie odstępuje od wymogu dostarczenia kopii świadectwa dopuszczenia CNBOP dla tej pozycji.


Pytanie Nr 5:

Część II – Zakup sprzętu pożarniczego – poz. 39 Zestaw 2 najaśnic typu LED na maszcie. Proszę o informację czy Zamawiający dopuści najaśnice, które posiadają akumulator kwasowy 35 Ah oraz czas świecenia w trybie pulsacyjnym 20 h?Odpowiedź na pytanie Nr 5:

Zamawiający informuje, że mając na uwadze konkurencyjność ofert dopuszcza Zestaw 2 najaśnic typu LED na maszcie, które posiadają akumulator kwasowy 35 Ah oraz czas świecenia w trybie pulsacyjnym 20 h.


Pytanie Nr 6:

Część II – Zakup sprzętu pożarniczego – poz. 47 i 48 – Głowice mgłowe. Proszę


o informacje do jakiego typu prądownicy mają być zastosowane głowice mgłowe gdyż producenci dotychczasowych prądownic już ich nie produkują. zastąpione zostały kurtynami wodnymi. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści prądownice mgłową uniwersalną typ UR-PR 52 ?

Odpowiedź na pytanie Nr 6:

Zamawiający informuje, że powyższe głowice mgłowe przewidziane były jako nakładki do prądownic uniwersalnych 52 i 75 do gaszenia dużych powierzchni płaskich (trawy, nieużytki itp.). W związku z zakończeniem produkcji samych głowic Zamawiający dopuszcza całą prądownice mgłową uniwersalna z końcówką 52 i z końcówką 75.


Pytanie Nr 7:

Część II – Zakup sprzętu pożarniczego – poz. 67 – Wąż hydrantowy 25/30 półsztywny. Informujemy, iż na wąż o wymaganej długości 30 m nie ma świadectwa dopuszczenia CNBOP. W związku z tym wnosimy o wykreślenie danego zapisu.Odpowiedź na pytanie Nr 7:

Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu dostarczenia kopii świadectwa dopuszczenia CBOP dla poz. 67 – Wąż hydrantowy 25/30 półsztywny.
Pytanie Nr 8:

Część III – Dostawa przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka, poz. 8 – Ubranie specjalne kolor piaskowy. Zamawiający w opisie napisał barwa czarna. Proszę o sprecyzowanie koloru ubrania.Odpowiedź na pytanie Nr 8:

Zamawiający informuje, że powyższym opisie nastąpiła pomyłka redakcyjna Zamawiającego i chodzi oczywiście o kolor ubrania – piaskowy.


Pytanie Nr 9:

Część II – Zakup sprzętu pożarniczego – poz. 39 – Zestaw 2 najaśnic LED na maszcie. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie podał wysokości masztu. Obecnie szeroko stosowane są maszty 3 metrowe do montażu 2 najaśnic. Czy Zamawiający wymaga masztu o wysokości min. 3 m do montażu 2 najaśnic ?Odpowiedź na pytanie Nr 9:

Zamawiający określa minimalną wysokość masztu do najaśnic - 3 metry.


Pytanie Nr 10:

Część II – poz. nr 1 Aerozol gaśniczy wrzutowy. Prosimy o sprecyzowanie wymaganej ilości: w formularzu cenowym Zamawiający wpisał 1 szt. natomiast w opisie przedmiotu zamówienia 5 szt. Ponadto informujemy, że kosze transportowe do aerozolu mieszczą tylko 3 szt. tak aby całościowa waga zestawu nie przekroczyła 20 kg.Odpowiedź na pytanie Nr 10:

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi Nr 2.


Pytanie Nr 11:

Część II – poz. 3, 4 Hełm strażacki. – w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby pozycja 3 i 4 hełm strażacki był dostarczony z latarką – prosimy o podanie parametrów technicznych latarek.

- dotyczy pozycji 3 prosimy o dopuszczenie do zaoferowania hełmu wyprodukowanego w 2015 roku – Zamawiający wymaga hełmu wyprodukowanego w 2014. Zamawiający wymaga dostarczenia hełmu o wadze do 1,4 kg co wskazuje na konkretny produkt i jest niezgodne z art. 7 ustawy Pzp. Wnosimy o dopuszczenie hełmu o wadze do 1,6 kg.

Odpowiedź na pytanie Nr 11:

Zamawiający informuje, że latarka strażacka przystosowana do montażu na hełm strażacki, diodowa lub ksenonowa, zasięg światła 150 – 170 m, waga z bateriami maksymalnie do 0,20 kg, odporna na wstrząsy oraz upadek z wysokości, wodoszczelna, dobrze skupiony snop światła umożliwiający widoczność również podczas zadymienia, deszczu czy też mgły, posiadająca świadectwo bezpieczeństwa i spełniając dyrektywy ATEX.

Dotyczy pozycji 3 - Zamawiający dopuszcza naturalnie hełm wyprodukowany w 2015 roku a podana w opisie data produkcji 2014 rok jest pomyłką redakcyjną Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza hełmu o wadze 1,60 kg i podtrzymuję wymaganą wagę hełmu 1,40± 05 kg z uwagi na komfort pracy strażaka pracującego
w całym oprzyrządowaniu, którego waga nie jest bez znaczenia oraz z uwagi, że na rynku występuje kilka modeli hełmów o takiej wadze i nie występuje tutaj niezgodność z ww. art. 7 ustawy Pzp.

Pytanie Nr 12:

Część II – poz. 6 Sygnalizator bezruchu. Opis przedmiotu zamówienia wskazuje na jeden konkretny typ sygnalizatora. Wnosimy o dopuszczenie wyrobu równoważnego


o parametrach niezgorszych niż wymagany.

Odpowiedź na pytanie Nr 12:

Zamawiający informuje, że opis sygnalizatora nie wskazuje w żaden sposób na konkretny jego typ. Pytanie Oferenta nie określa w jakich parametrach równoważy sygnalizator miałby być dopuszczony przez Zamawiającego.Pytanie Nr 13:

Część II – poz. 15 i 16 wąż tłoczny. Zamawiający wymaga dostarczenia węży


w zakresie użytkowania mieszczącym się w przedziale od – 40 stopni C do + 70 stopni C. Zgodnie z wymaganiami określonymi w WTU rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 zał. nr 2 pkt 3.2) zakres użytkowania mieści się w przedziale – 30 stopni C do +70 stopni C. Wnosimy o skorygowanie zapisów.

Odpowiedź na pytanie Nr 13:

Zamawiający informuje, że nie określił wymaganej dolnej granicy użytkowania węży jako – 40 stopni C a jedynie przedział użytkowania. Temperatura użytkowania od -30 stopni C do + 70 stopni C mieści się więc naturalnie w podanym przez Zamawiającego zakresie użytkowania.


Pytanie Nr 14:

Część II – poz nr 17 i 18 prądownica pianowa. Zamawiający wymaga dostarczenia prądownic pianowych zgodnych z normą PN -93/M-51068. prosimy o zmianę zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia na zgodne z w/w normą tj.:

prądownica PP2-12 zasięg rzutu strumienia piany ciężkiej większy bądź równy 20 m

prądownica PP4-12 zasięg rzutu strumienia piany ciężkiej większy bądź równy 25 mOdpowiedź na pytanie Nr 14:

Zamawiający informuje, że zmienia podany w opisie zakres rzutu strumienia piany ciężkiej na zapis:

prądownica PP2-12 zasięg rzutu strumienia piany ciężkiej większy bądź równy 20 m

prądownica PP4-12 zasięg rzutu strumienia piany ciężkiej większy bądź równy 25 m


Pytanie Nr 15:

Część II – poz. 26 Wytwornica pianowa WP4-150. Jaką wytwornicę Zamawiający wymaga ? Wytwornica WP4-150 nie występuje w wykazie w/w rozporządzenia. przy opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym WP4-150 Zamawiający pisze ponadto wytwornica WP2-150. Dodatkowo wnosimy o wykreślenie wymogu posiadania świadectwa dopuszczenia na WP2-150.Odpowiedź na pytanie Nr 15:

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi Nr 4.


SZEF
płk Tadeusz BOREK
Wykonano w 1 egz.

Wykonała: Anna Rosińska - Polak (tel. 61 857 25 28)07.05.2015r.

/4Pobieranie 24.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna