Informacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrzaPobieranie 149.82 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar149.82 Kb.
Strefa – aglomeracja warszawska

Informacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrzaKod sytuacji przekroczenia

Mz04WarNO2a01Kody podjętych działań naprawczych

MzWarObMiej

MzWarObSrodOdniesienie do programu ochrony powietrza

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska - rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 269, poz 9320)Terminy wprowadzenia działań naprawczych

2013 r.

2016 r.Wskaźniki monitorowania postępu

Poziom dwutlenku azotu NO2
w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie

Poziom dwutlenku azotu NO2
w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowaniePrzydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO)

2008 r. łącznie: 4 922 880,37 , w tym:

 • środki własne: 4 890 137,47

 • Krajowy Fundusz Drogowy – 32 742,90

2009 r. łącznie: 57 593 675,29, w tym:

 • środki własne: 52 215 321,17

 • unijne środki pomocowe: 5 378 354,12

2010 r. łącznie:106 492 923,20, w tym:

 • Krajowy Fundusz Drogowy – 40 881,22

 • środki własne: 64 768 034,9

 • unijne środki pomocowe: 41 684 007,05

2008 r. łącznie: 245 263,64 , w tym:

 • środki własne: 245 263,64

2009 r. łącznie: 1 298 257,06 , w tym:

 • środki własne: 1 298 257,06

2010 r. łącznie: 0 , w tym:

 • środki własne: 0Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO)

169 009 478,8

1 543 521,70Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza

 1. stężenie roczne

 2. częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia

Stężenie roczne – 32,8 µg/m3

Częstość przekraczania 1-godzinnego stężenia –0% czasu pomiarowego

Uwagi i wyjaśnienia

 1. Przyjęto kurs EURO jak dla potrzeb zamówień publicznych 1 EURO =
  = 3,839 zł.

 2. Wysokość kosztów podanych w pkt 6 i 7 – stan na dzień 31.10.2010 r.

 3. Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2009. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane za rok 2010 dostępne będą w marcu 2011 r.

 4. Wyniki pomiarów prowadzonych przez MWIOŚ, w 2010 r., w strefie aglomeracja warszawska (stacja przy Al. Niepodległości), wykazują występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy (ok. 61 µg/m3). Poziom dopuszczalny o okresie uśredniania wyników pomiarów 1 godzina jest dotrzymywany.

 5. Koszty w punktach 6 i 7 podano łącznie z kosztami dla obszarów Mz04WarPM10d01, Mz04WarPM10d02, Mz04WarPM10d03, Mz04WarPM10d04, Mz04WarNO2a02.

Strefa – aglomeracja warszawskaInformacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrzaKod sytuacji przekroczenia

Mz04WarNO2a02Kody podjętych działań naprawczych

MzWarObMiej

MzWarObSrodOdniesienie do programu ochrony powietrza

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska - rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 269, poz 9320)Terminy wprowadzenia działań naprawczych

2013 r.

2016 r.Wskaźniki monitorowania postępu

Poziom dwutlenku azotu NO2
w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie

Poziom dwutlenku azotu NO2
w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowaniePrzydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO)

2008 r. łącznie: 4 922 880,37 , w tym:

 • środki własne: 4 890 137,47

 • Krajowy Fundusz Drogowy – 32 742,90

2009 r. łącznie: 57 593 675,29, w tym:

 • środki własne: 52 215 321,17

 • unijne środki pomocowe: 5 378 354,12

2010 r. łącznie:106 492 923,20, w tym:

 • Krajowy Fundusz Drogowy – 40 881,22

 • środki własne: 64 768 034,9

 • unijne środki pomocowe: 41 684 007,05

2008 r. łącznie: 245 263,64 , w tym:

 • środki własne: 245 263,64

2009 r. łącznie: 1 298 257,06 , w tym:

 • środki własne: 1 298 257,06

2010 r. łącznie: 0 , w tym:

 • środki własne: 0Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO)

169 009 478,8

1 543 521,70Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza

 1. stężenie roczne

 2. częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia

Stężenie roczne – 31,7 µg/m3

Częstość przekraczania 1-godzinnego stężenia – 0%

Uwagi i wyjaśnienia

 1. Przyjęto kurs EURO jak dla potrzeb zamówień publicznych 1 EURO =
  = 3,839 zł.

 2. Wysokość kosztów podanych w pkt 6 i 7 – stan na dzień 31.10.2010 r.

 3. Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2009. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane za rok 2010 dostępne będą w marcu 2011 r.

 4. Wyniki pomiarów prowadzonych przez MWIOŚ, w 2010 r., w strefie aglomeracja warszawska (stacja przy Al. Niepodległości), wykazują występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy (ok. 61 µg/m3). Poziom dopuszczalny o okresie uśredniania wyników pomiarów 1 godzina jest dotrzymywany.

 5. Koszty w punktach 6 i 7 podano łącznie z kosztami dla obszarów Mz04WarPM10d01, Mz04WarPM10d02, Mz04WarPM10d03, Mz04WarPM10d04, Mz04WarNO2a01.

Strefa – aglomeracja warszawskaInformacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrzaKod sytuacji przekroczenia

Mz04WarPM10a01Kody podjętych działań naprawczych

MzWarSCOdniesienie do programu ochrony powietrza

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska - rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 269, poz 9320)Terminy wprowadzenia działań naprawczych

2015 r.Wskaźniki monitorowania postępu

Poziom PM10 w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie
Przydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO)

Nie podjęto działania naprawczego określonego w programie ochrony powietrza pn.: „Podłączanie do sieci ciepłowniczej budynków komunalnych i użyteczności publicznej w zabudowie ogrzewanej indywidualnie w dzielnicy Ursus, Włochy, Praga Północ, Praga Południe”. W fazie przygotowawczej jest zadanie:”Projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” obejmujące poza Ursusem, Włochami, Pragą Północ, Pragą Południe również inne dzielnice Warszawy . Do końca 2010 r. nie wydatkowano środków finasowych na ten cel.Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO)Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza

 1. stężenie roczne

 2. częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia

Stężenie roczne – 36,0 µg/m3

Częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia –18% czasu pomiarowego

Uwagi i wyjaśnienia

 1. Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2009. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane za rok 2010 dostępne będą w marcu 2011 r.

 2. Wyniki pomiarów prowadzonych przez MWIOŚ, w 2010 r., w strefie aglomeracja warszawska wykazują występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny na wszystkich stacjach pomiarowych oraz występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy (ok. 50,5 µg/m3) na stacji pomiarowej przy Al. Niepodległości.

Strefa – aglomeracja warszawskaInformacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrzaKod sytuacji przekroczenia

Mz04WarPM10d01Kody podjętych działań naprawczych

MzWarObMiej

MzWarObSrodOdniesienie do programu ochrony powietrza

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska - rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 269, poz 9320)Terminy wprowadzenia działań naprawczych

2013 r.

2016 r.Wskaźniki monitorowania postępu

Poziom PM10 w powietrzu – pomiar
na stacji automatycznej i modelowanie

Poziom PM10 w powietrzu – pomiar
na stacji automatycznej i modelowaniePrzydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO)

2008 r. łącznie: 4 922 880,37 , w tym:

 • środki własne: 4 890 137,47

 • Krajowy Fundusz Drogowy – 32 742,90

2009 r. łącznie: 57 593 675,29, w tym:

 • środki własne: 52 215 321,17

 • unijne środki pomocowe: 5 378 354,12

2010 r. łącznie:106 492 923,20, w tym:

 • Krajowy Fundusz Drogowy – 40 881,22

 • środki własne: 64 768 034,9

 • unijne środki pomocowe: 41 684 007,05

2008 r. łącznie: 245 263,64 , w tym:

 • środki własne: 245 263,64

2009 r. łącznie: 1 298 257,06 , w tym:

 • środki własne: 1 298 257,06

2010 r. łącznie: 0 , w tym:

 • środki własne: 0Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO)

169 009 478,8

1 543 521,70Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza

 1. stężenie roczne

 2. częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia

Stężenie roczne – 33,2 µg/m3

Częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia –12% czasu pomiarowego

Uwagi i wyjaśnienia

 1. Przyjęto kurs EURO jak dla potrzeb zamówień publicznych 1 EURO =
  = 3,839 zł.

 2. Wysokość kosztów podanych w pkt 6 i 7 – stan na dzień 31.10.2010 r.

 3. Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2009. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane za rok 2010 dostępne będą w marcu 2011 r.

 4. Wyniki pomiarów prowadzonych przez MWIOŚ, w 2010 r., w strefie aglomeracja warszawska wykazują występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny na wszystkich stacjach pomiarowych oraz występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy (ok. 50,5 µg/m3) na stacji pomiarowej przy Al. Niepodległości.

 5. Koszty w punktach 6 i 7 podano łącznie z kosztami dla obszarów Mz04WarPM10d02, Mz04WarPM10d03, Mz04WarPM10d04, Mz04WarNO2a01, Mz04WarNO2a02.

Strefa – aglomeracja warszawskaInformacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrzaKod sytuacji przekroczenia

Mz04WarPM10d02Kody podjętych działań naprawczych

MzWarObMiej

MzWarObSrodOdniesienie do programu ochrony powietrza

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska - rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 269, poz 9320)Terminy wprowadzenia działań naprawczych

2013 r.

2016 r.Wskaźniki monitorowania postępu

Poziom PM10 w powietrzu – pomiar
na stacji automatycznej i modelowanie

Poziom PM10 w powietrzu – pomiar
na stacji automatycznej i modelowaniePrzydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO)

2008 r. łącznie: 4 922 880,37 , w tym:

 • środki własne: 4 890 137,47

 • Krajowy Fundusz Drogowy – 32 742,90

2009 r. łącznie: 57 593 675,29, w tym:

 • środki własne: 52 215 321,17

 • unijne środki pomocowe: 5 378 354,12

2010 r. łącznie:106 492 923,20, w tym:

 • Krajowy Fundusz Drogowy – 40 881,22

 • środki własne: 64 768 034,9

 • unijne środki pomocowe: 41 684 007,05

2008 r. łącznie: 245 263,64 , w tym:

 • środki własne: 245 263,64

2009 r. łącznie: 1 298 257,06 , w tym:

 • środki własne: 1 298 257,06

2010 r. łącznie: 0 , w tym:

 • środki własne: 0Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO)

169 009 478,8

1 543 521,70Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza

 1. stężenie roczne

 2. częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia

Stężenie roczne – 33,3 µg/m3

Częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia – 0%

Uwagi i wyjaśnienia

 1. przyjęto kurs EURO jak dla potrzeb zamówień publicznych 1 EURO =
  = 3,839 zł.

 2. Wysokość kosztów podanych w pkt 6 i 7 – stan na dzień 31.10.2010 r.

 3. Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2009. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane za rok 2010 dostępne będą w marcu 2011 r.

 4. Wyniki pomiarów prowadzonych przez MWIOŚ, w 2010 r., w strefie aglomeracja warszawska wykazują występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny na wszystkich stacjach pomiarowych oraz występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy (ok. 50,5 µg/m3) na stacji pomiarowej przy Al. Niepodległości.

 5. Koszty w punktach 6 i 7 podano łącznie z kosztami dla obszarów Mz04WarPM10d01, Mz04WarPM10d03, Mz04WarPM10d04, Mz04WarNO2a01, Mz04WarNO2a02.

Strefa – aglomeracja warszawskaInformacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrzaKod sytuacji przekroczenia

Mz04WarPM10d03Kody podjętych działań naprawczych

MzWarObMiej

MzWarObSrodOdniesienie do programu ochrony powietrza

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska - rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 269, poz 9320)Terminy wprowadzenia działań naprawczych

2013 r.

2016 r.Wskaźniki monitorowania postępu

Poziom PM10 w powietrzu – pomiar
na stacji automatycznej i modelowanie

Poziom PM10 w powietrzu – pomiar
na stacji automatycznej i modelowaniePrzydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO)

2008 r. łącznie: 4 922 880,37 , w tym:

 • środki własne: 4 890 137,47

 • Krajowy Fundusz Drogowy – 32 742,90

2009 r. łącznie: 57 593 675,29, w tym:

 • środki własne: 52 215 321,17

 • unijne środki pomocowe: 5 378 354,12

2010 r. łącznie:106 492 923,20, w tym:

 • Krajowy Fundusz Drogowy – 40 881,22

 • środki własne: 64 768 034,9

 • unijne środki pomocowe: 41 684 007,05

2008 r. łącznie: 245 263,64 , w tym:

 • środki własne: 245 263,64

2009 r. łącznie: 1 298 257,06 , w tym:

 • środki własne: 1 298 257,06

2010 r. łącznie: 0 , w tym:

 • środki własne: 0Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO)

169 009 478,8

1 543 521,70Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza

 1. stężenie roczne

 2. częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia

Stężenie roczne – 32,5 µg/m3

Częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia – 0%

Uwagi i wyjaśnienia

 1. Przyjęto kurs EURO jak dla potrzeb zamówień publicznych 1 EURO =
  = 3,839 zł.

 2. Wysokość kosztów podanych w pkt 6 i 7 – stan na dzień 31.10.2010 r.

 3. Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2009. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane za rok 2010 dostępne będą w marcu 2011 r.

 4. Wyniki pomiarów prowadzonych przez MWIOŚ, w 2010 r., w strefie aglomeracja warszawska wykazują występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny na wszystkich stacjach pomiarowych oraz występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy (ok. 50,5 µg/m3) na stacji pomiarowej przy Al. Niepodległości.

 5. Koszty w punktach 6 i 7 podano łącznie z kosztami dla obszarów Mz04WarPM10d01, Mz04WarPM10d02, Mz04WarPM10d04, Mz04WarNO2a01, Mz04WarNO2a02.

Strefa – aglomeracja warszawskaInformacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrzaKod sytuacji przekroczenia

Mz04WarPM10d04Kody podjętych działań naprawczych

MzWarObMiej

MzWarObSrodOdniesienie do programu ochrony powietrza

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska - rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 269, poz 9320)Terminy wprowadzenia działań naprawczych

2013 r.

2016 r.Wskaźniki monitorowania postępu

Poziom PM10 w powietrzu – pomiar
na stacji automatycznej i modelowanie

Poziom PM10 w powietrzu – pomiar
na stacji automatycznej i modelowaniePrzydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO)

2008 r. łącznie: 4 922 880,37 , w tym:

 • środki własne: 4 890 137,47

 • Krajowy Fundusz Drogowy – 32 742,90

2009 r. łącznie: 57 593 675,29, w tym:

 • środki własne: 52 215 321,17

 • unijne środki pomocowe: 5 378 354,12

2010 r. łącznie:106 492 923,20, w tym:

 • Krajowy Fundusz Drogowy – 40 881,22

 • środki własne: 64 768 034,9

 • unijne środki pomocowe: 41 684 007,05

2008 r. łącznie: 245 263,64 , w tym:

 • środki własne: 245 263,64

2009 r. łącznie: 1 298 257,06 , w tym:

 • środki własne: 1 298 257,06

2010 r. łącznie: 0 , w tym:

 • środki własne: 0Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO)

169 009 478,8

1 543 521,70Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza

 1. stężenie roczne

 2. częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia

Stężenie roczne – 31,5 µg/m3

Częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia – 0%

Uwagi i wyjaśnienia

 1. Przyjęto kurs EURO jak dla potrzeb zamówień publicznych 1 EURO =
  = 3,839 zł.

 2. Wysokość kosztów podanych w pkt 6 i 7 – stan na dzień 31.10.2010 r.

 3. Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2009. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane za rok 2010 dostępne będą w marcu 2011 r.

 4. Wyniki pomiarów prowadzonych przez MWIOŚ, w 2010 r., w strefie aglomeracja warszawska wykazują występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny na wszystkich stacjach pomiarowych oraz występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy (ok. 50,5 µg/m3) na stacji pomiarowej przy Al. Niepodległości.

 5. Koszty w punktach 6 i 7 podano łącznie z kosztami dla obszarów Mz04WarPM10d01, Mz04WarPM10d02, Mz04WarPM10d03, Mz04WarNO2a01, Mz04WarNO2a02.

Strefa – aglomeracja warszawskaInformacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrzaKod sytuacji przekroczenia

Mz04WarPM10d05Kody podjętych działań naprawczych

MzWarSCOdniesienie do programu ochrony powietrza

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska - rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 269, poz 9320)Terminy wprowadzenia działań naprawczych

2015 r.Wskaźniki monitorowania postępu

Poziom PM10 w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie
Przydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO)

Nie podjęto działania naprawczego określonego w programie ochrony powietrza pn.: „Podłączanie do sieci ciepłowniczej budynków komunalnych i użyteczności publicznej w zabudowie ogrzewanej indywidualnie w dzielnicy Ursus, Włochy, Praga Północ, Praga Południe”. W fazie przygotowawczej jest zadanie:”Projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” obejmujące poza Ursusem, Włochami, Pragą Północ, Pragą Południe również inne dzielnice Warszawy . Do końca 2010 r. nie wydatkowano środków finasowych na ten cel.Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO)Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza

 1. stężenie roczne

 2. częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia

Stężenie roczne – 35,6 µg/m3

Częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia – 15 % czasu pomiarowego

Uwagi i wyjaśnienia

 1. Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2009. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane za rok 2010 dostępne będą w marcu 2011 r.

 2. Wyniki pomiarów prowadzonych przez MWIOŚ, w 2010 r., w strefie aglomeracja warszawska wykazują występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny na wszystkich stacjach pomiarowych oraz występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy (ok. 50,5 µg/m3) na stacji pomiarowej przy Al. Niepodległości.

Strefa – aglomeracja warszawskaInformacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrzaKod sytuacji przekroczenia

Mz04WarPM10d06Kody podjętych działań naprawczych

MzWarSCOdniesienie do programu ochrony powietrza

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska - rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 269, poz 9320)Terminy wprowadzenia działań naprawczych

2015 r.Wskaźniki monitorowania postępu

Poziom PM10 w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie
Przydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO)

Nie podjęto działania naprawczego określonego w programie ochrony powietrza pn.: „Podłączanie do sieci ciepłowniczej budynków komunalnych i użyteczności publicznej w zabudowie ogrzewanej indywidualnie w dzielnicy Ursus, Włochy, Praga Północ, Praga Południe”. W fazie przygotowawczej jest zadanie:”Projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” obejmujące poza Ursusem, Włochami, Pragą Północ, Pragą Południe również inne dzielnice Warszawy . Do końca 2010 r. nie wydatkowano środków finasowych na ten cel.Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO)Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza

 1. stężenie roczne

 2. częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia

Stężenie roczne – 36,1 µg/m3

Częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia – 18 % czasu pomiarowego

Uwagi i wyjaśnienia

 1. Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2009. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane za rok 2010 dostępne będą w marcu 2011 r.

 2. Wyniki pomiarów prowadzonych przez MWIOŚ, w 2010 r., w strefie aglomeracja warszawska wykazują występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny na wszystkich stacjach pomiarowych oraz występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy (ok. 50,5 µg/m3) na stacji pomiarowej przy Al. Niepodległości.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna