Informacja o działalności miejskiego ośrodka kultury w siedlcach w roku 2011 Miejski Ośrodek KulturyPobieranie 491.1 Kb.
Strona1/9
Data08.05.2016
Rozmiar491.1 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SIEDLCACH

W ROKU 2011

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach od początku swojego istnienia jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności kulturalnej skierowanej bezpośrednio do mieszkańców Miasta a polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury.

Najważniejsze zadania i cele działalności Miejskiego Ośrodka Kultury to: • wszechstronna edukacja kulturalna, wychowanie poprzez sztukę,

 • tworzenie warunków do rozwoju profesjonalnego i amatorskiego ruchu artystycznego dla ludzi w każdym wieku,

 • rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

 • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,

 • upowszechnianie wartościowych zjawisk kulturalnych wśród mieszkańców miasta i regionu,

 • pielęgnowanie więzi lokalnych,

 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,

 • wychowanie poprzez udział w działaniach kulturalnych.

Ustawowy obowiązek zaspokajania kulturalnych potrzeb społeczeństwa, upowszechnianie kultury w różnych jej działach i dla każdej grupy wiekowej mieszkańców Miasta, Ośrodek realizował poprzez:

 • prowadzenie zespołów artystycznych, grup twórczych, pracowni specjalistycznych i kół zainteresowań,

 • organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • edukacja muzyczna,

 • edukacja taneczna,

 • edukacja teatralna,

 • edukacja plastyczna,

 • edukacja fotograficzna,

 • współpracę z innymi instytucjami kultury i organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami społeczno – kulturalnymi,

 • upowszechnianie różnych form twórczości artystycznej w szczególności: muzyki, tańca, fotografii, malarstwa, rzeźby, plastyki,

 • rozwijanie i otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego, sprawowanie mecenatu nad ruchem hobbystycznym i inicjatywami lokalnymi.

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach dokłada starań aby w jak najszerszym zakresie umożliwiać realizację potrzeb twórczych dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych i będących na emeryturze we wszystkich dziedzinach twórczości, gdyż szerokie uczestnictwo w kulturze sprzyja rozwojowi społeczeństwa, wiedzy, zwiększa atrakcyjność i jakość życia.

Oferując różnorodne formy artystycznych działań możliwe jest realizowanie zainteresowań, rozwijanie wiedzy i talentu, kształtowanie wrażliwości jak również w sposób twórczy wypełniać wolny czas.

Ośrodek w swej działalności opiera się o wytyczne Rady Miasta i Prezydenta Miasta oraz doradztwo merytoryczne Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Rady Słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ale również o zgłaszane przez mieszkańców Miasta, w tym grupy środowiskowe, inicjatywy i prośby. W swoich planach Ośrodek oprócz systematycznie prowadzonych zajęć w zespołach i grupach twórczych oraz realizowanych przez nie koncertów, wystaw i innych artystycznych form, uwzględnia inne atrakcyjne oferty zewnętrzne oraz imprezy, których współorganizatorami są inne instytucje, organizacje pozarządowe, parafie, placówki oświatowe (od przedszkoli po ośrodki akademickie) oraz kluby działające na terenie miasta.

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach jest otwarty na współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, które podejmują działania na rzecz upowszechniania kultury w Siedlcach. W celu wzbogacenia działalności Ośrodek stale poszukuje partnerów do realizacji imprez na terenie całego województwa mazowieckiego, kraju i za granicą.

KADRA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W Miejskim Ośrodku Kultury zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło 33,6 etatu (39 osób). Do czasu rozpoczęcia działalności Akademii Sztuk Piękna 7 zatrudnienie wynosiło 28,3 etatu. • pracownicy merytoryczni – łącznie 15,7 etatu (19 osób): instruktorzy ds. programowych i instruktorzy ds. artystycznych (zespoły, grupy twórcze i pracownie),

 • pracownicy administracji – 6 etatów (6 osób), m.in.: księgowość, kadry, sprawy administracyjne, gospodarcze i transportowe, sekretariat,

 • pracownicy obsługi – 11,9 etatów (14 osób) m.in.: akustycy, oświetleniowcy, kierowca, sprzątaczki, woźne, garderobiane, pracownicy obsługi technicznej.

Dodatkowo w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach zatrudnione były osoby na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć teatralnych, plastycznych oraz gimnastycznych dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach przygotowują i realizują imprezy we wszystkich administrowanych przez MOK obiektach. Obsługują merytorycznie i technicznie także większość imprez plenerowych, które odbywają się w naszym mieście. Również obsługa imprez zleconych, tj. jubileuszy, konferencji, szkoleń i imprez okolicznościowych powierzana jest często pracownikom MOKu.

Ogromne zaangażowanie wszystkich pracowników Ośrodka pozwala na bezkolizyjną organizację nawet kilku imprez jednocześnie z zachowaniem odpowiedniego poziomu artystycznego, merytorycznego oraz organizacyjnego. Kadra Ośrodka to zespół fachowców z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem zawodowym. To ludzie cechujący się wysokim profesjonalizmem, pracujący z pełnym zaangażowaniem, kreatywni i twórczy. Większość to specjaliści w swojej dziedzinie, odnoszący znaczące sukcesy o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Należą do prestiżowych związków twórczych i stowarzyszeń szczebla krajowego jak również międzynarodowego: Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Federacji Tańca, Międzynarodowej Organizacji Tanecznej IDO, Stowarzyszenia Jazzowego, Związku Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Wiele osób za swój dorobek i osiągnięcia w pracy na rzecz kultury wyróżnionych zostało Krzyżami Zasługi, Odznakami Zasłużony Działacz Kultury, medalami oraz dyplomami honorowymi. Wśród pracowników MOKu są również laureaci nagród Prezydenta Miasta Siedlce – „Aleksandria” i „Wawrzyn Siedlecki” oraz nagrody im. Ludomira Benedyktowicza.

Większość osób pracujących w Miejskim Ośrodku Kultury na różnych stanowiskach (nie tylko merytorycznych) od lat realizuje czynnie swoje artystyczne pasje oraz projekty twórcze zarówno w pracach naszych zespołów i grup twórczych jak i indywidualnie.

BAZA DO DZIAŁALNOŚCI

Cztery obiekty, którymi zarządza Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach umożliwiają organizację różnorodnych działań programowych: artystycznych, rozrywkowych oraz tych o charakterze edukacyjnym.

Do kameralnych koncertów, imprez jubileuszowych, wieczorów poetyckich idealnie przystosowana jest Sala Biała Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Pułaskiego 6. Kolejnym miejscem, gdzie organizowane są spektakle teatralne, recitale, wystawy oraz koncerty jest Sala Widowiskowa „Podlasie” z Małą Galerią Sztuki mieszczące się przy ul. Sienkiewicza 63. Świeżo odrestaurowany obiekt – Akademia Sztuk „Piękna 7” znajdujący się przy ul. Pułaskiego 7, ze względu na profesjonalne wyposażenie sal i pracowni, przeznaczony jest do prowadzenia zajęć, prób, spotkań twórczych. W budynku znajduje się również Galeria FOKUS, w której regularnie prezentowane są wystawy. Miejski Ośrodek Kultury dysponuje również obiektem, w którym możliwa jest organizacja większych imprez plenerowych – Amfiteatrem.

Budynek przy ul. Pułaskiego 6

Zabytkowa sala na 200 miejsc ma wspaniały wystrój; jest idealnym miejscem gdzie są organizowane oficjalne uroczystości, koncerty muzyki poważnej, recitale, wieczory poezji, imprezy promocyjne oraz indywidualne próby pianistów, akordeonistów, skrzypków, gitarzystów i innych instrumentalistów. Wyposażona jest w fortepian, stałe nagłośnienie i oświetlenie. Istnieje także możliwość adaptacji stosownie do rodzaju imprezy, np. wyposażenie w stoliki.

W roku 2011 budynek Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Pułaskiego 6 rozpoczął swoją nową historię. Projekt „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zrealizowany został w latach 2009-2011. Przedmiotem inwestycji była przebudowa części pomieszczeń w parterze budynku MOK – adaptacja ich na pomieszczenia biurowe oraz użytkowe. Wprowadzone zostały również rozwiązania przystosowujące budynek dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu zniwelowano różnice poziomów oraz zainstalowano podjazdy w miejscach do tego koniecznych. Zainstalowano też platformę i windę przy głównej klatce schodowej Miejskiego Ośrodka Kultury oraz węzeł sanitarny. Całość stanowi kompleks dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W trakcie trwającego remontu obiekt nie zmienił swych zewnętrznych kształtów, zmienił się natomiast rozkład pomieszczeń na parterze. Znajdują się tam pomieszczenia biurowe, techniczne, szatnia. Na pierwszym piętrze odrestaurowano niezwykle klimatyczną Salę Białą, do której przylega garderoba dla artystów. Na uwagę zasługują systemy oświetleniowe i nagłośnieniowe. Komfort przebywania w Sali Białej podnosi klimatyzacja obiektu. Nowe kolory ścian, oświetlenie dekoracyjne oraz ogólna infrastruktura obiektu sprawia, że pomimo swego wieku robi on na wszystkich duże wrażenie. Sala Biała Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach od tego momentu zaliczana jest do najpiękniejszych oraz najbardziej kameralnych i eleganckich sal w regionie.
Budynek „Podlasie” przy ul. Sienkiewicza 63

W zabytkowym obiekcie w roku 2011 odbywały się różnorodne imprezy kulturalne: recitale, koncerty estradowe, jazzowe i taneczne, spektakle teatralne i baletowe, wystawy, przeglądy i konkursy, imprezy promocyjne, jubileusze, seminaria, wykłady oraz imprezy okolicznościowe.

Zakończony w 2010 roku projekt „Modernizacja budynku „Podlasie” i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, zrealizowany w latach 2009-2010 dla potrzeb kultury i sztuki obejmował szeroki zakres prac. W ramach modernizacji budynku „Podlasie” znajdującego się przy ul. Sienkiewicza 63 przewidziano remont i renowację elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich instalacji zewnętrznych, powiększenie powierzchni sceny oraz montaż profesjonalnego wyposażenia, poprawę akustyki i oświetlenia, wykonanie wentylacji w całym obiekcie i klimatyzacji w sali widowiskowej, zwiększenie powierzchni garderób, sal do prób i zajęć w grupach. Przy okazji renowacji budynku wykorzystano też część pomieszczeń piwnicznych na magazyn rekwizytów i strojów. Obiekt przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych – zarówno widzów jak i artystów. W tym celu zainstalowano podjazd przy wejściu głównym budynku „Podlasie”. Dla tych samych celów podjazdy zamontowano przy wejściach ewakuacyjnych. Wewnątrz obiektu stworzono przystosowaną dla osób niepełnosprawnych toaletę. Wjazd na scenę ułatwia natomiast osobom niepełnosprawnym zainstalowane tam specjalistyczne krzesełko.

Podczas prac remontowych odkryto oryginalne zabytkowe sztukaterie, które w dużym fragmencie w doskonałym stanie zachowały się do czasu remontu. Podczas spotkań pomiędzy władzami Miasta, konserwatorem zabytków jak również wykonawcą ustalono, iż ich zachowanie jest niezwykle istotną kwestią. Przeprowadzone prace pozwoliły na odtworzenie w całości niezwykłych zdobień. Dzięki podjętym działaniom wnętrze Sali Widowiskowej „Podlasie” zyskało stylizowany wystrój oraz zabytkowy charakter.

Budynek mieści salę widowiskową z balkonem (296 miejsc), garderoby dla artystów wyposażone w prysznice i toalety, salę prób wraz z szatniami, w podpiwniczeniu magazyn rekwizytów i strojów tzw. garderobę zespołów i sekcji działających przy Ośrodku, szatnie, sanitariaty, przestrzeń do magazynowania sprzętu pod sceną, serwerownię, holl oraz pomieszczenia biurowe /2 pokoje instruktorów, kasę oraz pokój kierownika obiektu/.

W podpiwniczeniu znajduje się Archiwum Zakładowe.

Mając na uwadze lepszy komfort pracy i podnoszenie jakości świadczonych usług zastosowano kilka udogodnień:


 • zakupiono i zainstalowano przed sceną rzutnik multimedialny bardzo dobrych parametrów – jakość HD,

 • elektryczny napęd do zasłaniania i odsłaniania kotar scenicznych horyzontalnych,

 • 4 sztuki dodatkowych kotar w kulisach sceny,

 • estetyczne obudowy konsoli oświetleniowca i akustyka na poziomie parteru,

 • dodatkowe włączniki oświetlenia sali przy konsoli akustyka i oświetleniowca na parterze,

 • program do obsługi centrali wentylacyjnej pozwalający na obsługę systemu wentylacji obiektu „Podlasie” drogą internetową.

Sala widowiskowa jest bardzo intensywnie eksploatowana. Obecnie w budynku, poza wspomnianymi wcześniej wydarzeniami artystycznymi, odbywają się wykłady Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W znajdującej się w budynku „Podlasie” sali prób regularnie odbywają się próby Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz”, Alternatywnego Teatru Tańca „Luz”, Formacji Tanecznej „MP Dance”, grupy break dance, zajęcia Studia Piosenki MOK i „Sweet Angels”, warsztaty psychologiczne SUTW oraz zajęcia teatru „Dlaczego Nie?” Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W miesiącach październiku i listopadzie 2011 r. w budynku znajdującym się przy ul. Sienkiewicza 63 trwały także prace adaptacyjne holu znajdującego się na pierwszym piętrze. Dla tych celów zakupiono niezbędne profile i systemy wystawiennicze. Powstała w obiekcie „Podlasie” Mała Galeria Sztuki pozwoliła na wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców naszego Miasta. Tam bowiem od listopada 2011 r. prezentowane są prace siedlczan i zaproszonych twórców.

Akademia Sztuk „Piękna 7” przy ulicy Pułaskiego 7

W obiekcie znajdującym się przy ul. Pułaskiego 7 do 1 lipca 2005 r. działało kino „Sojusz”. Prawie pięć lat budynek czekał na remont. W roku 2011, po generalnym remoncie i rozbudowie obiekt rozpoczął swoją nową historię jako Akademia Sztuk „Piękna 7”. Projekt „Modernizacja budynku Sojusz dla potrzeb kultury przy ul. Pułaskiego 7 w Siedlcach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zrealizowany został w latach 2009-2011. Przedmiotem inwestycji był kapitalny remont obiektu wraz z nadbudową jednego piętra. Remont elewacji, połączony z dodaniem jej nowych detali architektonicznych.

Efektem półtorarocznego remontu jest nowoczesny, funkcjonalny obiekt wyposażony w siedem specjalistycznych pracowni i sal, Galerię Fotografii FOKUS oraz niekonwencjonalną, Galerię w Bramie z podświetlanymi tablicami ekspozycyjnymi.

Na parterze Akademii Sztuk „Piękna 7” zostały zlokalizowane m. in. recepcja Miejskiego Ośrodka Kultury, Punkt Informacji Turystycznej prowadzony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Nadbużańską Lokalną Organizację Turystyczną. Mieści się tam również Pokój Konferencyjny z oddzielnym wejściem, aneksem kuchennym i sanitarnym. To miejsce, gdzie spotykają się siedleckie stowarzyszenia i kluby, takie jak Siedleckie Towarzystwo Numizmatyczne, Koło Przewodników Terenowych, Związek Esperanto czy Stowarzyszenie Seniora „Zdrowie”. W Pokoju Konferencyjnym odbywają się również spotkania, wykłady, prelekcje i warsztaty m. in. komputerowe, rękodzieła artystycznego i literatury.

Pierwsze piętro to profesjonalnie urządzone specjalistyczne pracownie, przygotowane na potrzeby poszczególnych grup twórczych działających przy Miejskim Ośrodku Kultury i innych instytucjach kultury (m. in. Centrum Kultury i Sztuki): sekcji plastycznej, sekcji muzycznej oraz fotograficznej.

Pracownia Rysunku i Malarstwa jest pracownią nowoczesną, wyposażoną w sztalugi, rysownice, stoły, materiały i narzędzia do rysunku oraz malarstwa. Nowe urządzenia multimedialne, szafy, wózki do przechowywania prac, materiałów i niezbędnych narzędzi pracy oraz atrakcyjna przestrzeń pozwalają na stworzenie stanowisk pracy indywidualnej. To właśnie tutaj znajdują swój cichy twórczy azyl osoby w różnym wieku. Zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe mogą szlifować swoje zdolności artystyczne, rozwijać pasje oraz uzyskać niezbędne umiejętności umożliwiające zdanie egzaminów do szkół, uczelni plastycznych lub architektonicznych. Do pracowni tygodniowo uczęszcza ok. 60 dzieci i młodzieży w różnym wieku i ok. 30 słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pracownia Komputerowa wyposażona jest w 4 stanowiska do pracy graficznej ze specjalistycznymi programami komputerowymi oraz w urządzenia peryferyjne i wspomagające oraz Internet.

Atelier fotograficzne wyposażone jest w nowoczesne studyjne oświetlenie, system zawieszania zmiennych teł, statywy, aparaty, stół i namiot bezcieniowy, dzięki którym młodzież uczestnicząca w zajęciach będzie mogła rozwijać swoje umiejętności fotografowania.

Dzięki profesjonalnemu urządzeniu pracowni możliwe jest zarówno doskonalenie zdjęć wykonywanych w technice cyfrowej jak i przeprowadzenie pełnego procesu klasycznej obróbki chemicznej w ciemni, od wywoływania negatywu po wykonanie zdjęć za pomocą powiększalnika. Z Pracowni Fotograficznej korzysta zarówno młodzież biorąca udział w zajęciach z zakresu fotografii jak i osoby dorosłe, czynnie zajmujące się fotografią, należące do Grupy Twórczej FOTOGRAM.

W nowocześnie wyposażonej Galerii Fotografii FOKUS podejmowane są różnorodne działania służące promowaniu fotografii. Oprócz wystaw organizowane są wykłady, prelekcje, spotkania z twórcami i krytykami, prowadzona jest działalność informacyjna i wydawnicza. W Galerii zamontowano profesjonalne oświetlenie oraz sprzęt do projekcji na ekranie fotografii i filmów.

Na pierwszym piętrze znajduje się również Pracownia Muzyczna, która jest jednym z najlepiej wyposażonych tego typu obiektów w Polsce. W skład pracowni wchodzą trzy niezależne sale prób oraz reżyserka dźwięku. Najmniejsza sala jest doskonałym miejscem na indywidualne próby z emisji głosu, a dzięki nowoczesnemu systemowi wygłuszania ścian w pozostałych salach równocześnie mogą odbywać się zajęcia i próby zespołów. Specjalny system ustrojów akustycznych tj. absorberów dźwiękochłonnych oraz specjalnych ekranów separacyjnych pozwala na optymalizację warunków akustycznych panujących w pracowni. Jest to bardzo istotne biorąc pod uwagę zróżnicowany charakter naszych działań.

Modularny system ruchomych ścian umożliwia adaptowanie głównego pomieszczenia w zależności od potrzeb. W razie konieczności, ściany dzielące dwa główne pomieszczenia mogą zostać zdemontowane w przeciągu 10 minut. Optymalizacja przestrzeni jest wymagana w przypadku konieczności pomieszczenia większej liczby osób tj. od 10 do 30.

Kolejnym elementem wyróżniającym naszą pracownię w skali europejskiej jest zaplecze instrumentalne oraz sprzęt elektroakustyczny. Są to najwyższej klasy instrumenty oraz wzmacniacze używane przez profesjonalistów na całym świecie.

Wchodząca w skład obiektu reżyserka dźwięku wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt nagraniowy umożliwiający jednoczesną rejestrację 30 śladów audio. Odpowiednie urządzenia peryferyjne, bogata kolekcja mikrofonów oraz system odsłuchowy umożliwiają uzyskanie warunków spotykanych w wysokiej klasy komercyjnych studiach nagraniowych.

Pracownia Muzyczna była regularnie wykorzystywana przez orkiestry – Orkiestra Teatru ES i zespoły muzyczne takie jak: Grupa Piosenki Poetyckiej A’PROPOS, ESENCE, Studio Piosenki MOK, Studio Musicalowe LUZ, „PodobaMiSię”, „Pomruki”, „Midway” oraz próby amatorskiego zespołu harcerskiego. Regularne próby mają również chóry: Chór Miasta Siedlce, Młodzieżowy Chór Miasta Siedlce, Chór Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Chór „Melodia” oraz Kwartet Smyczkowy „Aleksandria”.

Drugie piętro w całości przeznaczone zostało na potrzeby zespołów tanecznych i baletowych. Znajduje się tu klimatyzowana, przestronna i jasna sala wyposażona w specjalistyczne nagłośnienie, oświetlenie oraz zestaw multimedialny. Dodatkowym udogodnieniem jest funkcja rejestracji prób w formacie audio i video, co daje możliwość nagrania układu tanecznego podczas zajęć i natychmiastowego obejrzenia go na ekranie. Specjalistyczna podłoga baletowa, z kontrolowanym poślizgiem i odpowiednią twardością jest niezbędnym uzupełnieniem sali a dodatkowymi atutami są lustra umieszczone na jednej ze ścian oraz drążki i drabinki do ćwiczeń. To tutaj dzieci i młodzież uczęszczające do Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz”, Alternatywnego Teatru Tańca „Luz”, Zespołu „MP Dance”, Formacji Tanecznej „Caro Dance”, Teatru Tańca „Caro Dance”, Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności. Cykliczne zajęcia odbywają się tu również w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dodatkowym udogodnieniem są na pewno przestronne szatnie z zamykanymi szafkami oraz łazienki z prysznicami.

Akademia Sztuk „Piękna 7” to nowoczesny ośrodek edukacji kulturalnej podporządkowany ludziom, ich potrzebom i godzinom pracy, który pełni funkcję centrum kulturalnego w mieście. Jest on miejscem bardzo żywym, stymulującym do aktywności lokalną społeczność. Młodzi i dorośli artyści, którzy tutaj przychodzą nie tylko konsumują kulturę, ale ją aktywnie współtworzą.

Amfiteatr

Malowniczo położony, oddalony od budynków mieszkalnych z rozległymi terenami zielonymi wokół, pozwala na organizację różnorodnych imprez plenerowych. Ośrodek jest organizatorem lub współorganizatorem większości odbywających się w nim koncertów. Problem stanowi brak zadaszenia. Drewniane elementy niszczeją lub są dewastowane. W ciągu sezonu trzeba wielokrotnie naprawiać ławki, scenę i ogrodzenie oraz malować ekran i ściany boczne. Amfiteatr nie posiada profesjonalnego zaplecza dla artystów i sanitariatów dla widzów. Brak zadaszenia zmusza często do odwoływania lub przenoszenia imprez.

W roku 2011 w Amfiteatrze pomalowano i naprawiono ławki. W latach poprzednich uzupełniono podbudowę oraz ocynkowano ogrodzenie. Sukcesywnie jest również rozbierana i usuwana zniszczona betonowa nawierzchnia, którą zastępuje kostka brukowa. W roku ubiegłym dokonano też selekcji drzew rosnących na terenie Amfiteatru oraz posadzono tuje.

Utrzymanie tak dużej bazy w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym wymaga stałej troski i nakładów finansowych, tym bardziej, że wszystkie obiekty są bardzo intensywnie eksploatowane zarówno w godzinach przedpołudniowych jak i popołudniowych. Większość prób, spotkań i koncertów odbywa się w soboty i niedziele.

Wyposażenie w sprzęt

Miejski Ośrodek Kultury dysponuje aparaturą nagłośnieniową do obsługi większości imprez organizowanych w zamkniętych pomieszczeniach jak również niewielkich przedsięwzięć plenerowych.

Ośrodek realizuje – oprócz koncertów w salach – dużą ilość imprez plenerowych organizowanych w naszym mieście. Moc sprzętu nie zawsze jest wystarczająca, dlatego przy realizacji dużych imprez plenerowych istnieje konieczność korzystania z usług firm specjalistycznych. Wynika to również z zapotrzebowania zgłaszanego przez artystów, których zaprasza Ośrodek.

Stale uzupełniany i unowocześniany jest sprzęt oświetleniowy oraz nagłośnieniowy. Wyposażenie Sali Widowiskowej „Podlasie”, „Sali Białej” oraz Akademii Sztuk „Piękna 7” możliwe było dzięki realizacji projektów częściowo finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Cztery obiekty, którymi zarządza Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach umożliwiają organizację różnorodnych działań artystycznych, programowych i rozrywkowych.

Amatorski ruch artystyczny,

działalność edukacyjna

Jednym z filarów działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach jest rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego. Przebieg edukacji kulturalnej mający na celu wyrobienie swoistego nawyku aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, odgrywa niezwykle istotną rolę, szczególnie w przypadku młodego człowieka. Dlatego też działania Ośrodka w sposób szczególny skierowane są na rzecz rozwijania edukacji kulturalnej, a tym samym wspierają amatorski ruch artystyczny. Działalność ta pozwala rozwijać talenty i realizować zainteresowania w sposób twórczy wypełniając czas wolny.

Olbrzymi potencjał zespołów artystycznych, grup twórczych, specjalistycznych pracowni i kół zainteresowań amatorskiego ruchu artystycznego od lat wykorzystywany jest w działalności Ośrodka na rzecz upowszechniania kultury i sztuki.

Wieloletnie inwestowanie w rozwój artystyczny obecnie procentuje wysokim poziomem dokonań artystycznych oraz licznymi sukcesami.

Ośrodek od lat jest w czołówce krajowej pod względem liczby i jakości zespołów artystycznych, grup twórczych, pracowni artystycznych i kół zainteresowań oraz liczby osób, które bezpośrednio uczestniczą w działaniach twórczych oraz prezentują swoje dokonania nie tylko na terenie Miasta, ale na forum ogólnopolskim i międzynarodowym, promując nasze miasto.

Szczególna uwaga skierowana jest na dzieci i młodzież, jednakże dorośli również znajdują swoje miejsce. W ostatnich latach bardzo aktywnie dołączyły osoby będące na emeryturze. Udział w amatorskim ruchu artystycznym zwiększa atrakcyjność i jakość ich życia. Pozwala osobom dojrzałym rozwijać zainteresowania i talenty, co wielokrotnie nie było możliwe podczas wytężonej aktywności zawodowej.

Uwagę jaką poświęca kadra merytoryczna amatorskiemu ruchowi artystycznemu nie ogranicza się tylko do zespołów i grup twórczych działających przy naszym Ośrodku. Otaczamy opieką merytoryczną dzieci i młodzież uzdolnioną artystycznie z zespołów działających przy placówkach oświatowych. Dorobek grup twórczych systematycznie prezentowany jest na terenie miasta, kraju oraz za granicą. Ich członkowie przyczyniają się do promocji naszego Miasta poprzez fakt udziału w prestiżowych imprezach. Nasze zespoły promowały Siedlce podczas koncertów dla publiczności na mistrzostwach Świata, mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach Polski.

Zespoły artystyczne, grupy twórcze,

pracownie specjalistyczne

działające przy

Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach

w 2011 roku.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna