Informacja o stanie mienia województwa śLĄskiegoPobieranie 5.48 Mb.
Strona25/30
Data28.04.2016
Rozmiar5.48 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
x

Razem

x

grunty

ha

5,4374

2 306 272,14 zł

 

zabudowania

w tym:

budynki

szt.

12

1 403 259,01 zł

* wartość szacunkowa (zgodnie z Uchwałą Nr 240/131/2000 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2000 roku - przyjęto, że cena 1 m2 w Województwie Śląskim dla wyceny bilansowej wynosi 40,00 zł)

Ponadto, Województwo Śląskie zbyło prawo własności:
1) 26/100 części udziału w nieruchomości zabudowanej o pow. 0,8372 ha, położonej w Wodzisławiu Śląskim (Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Wodzisławiu Śląskim)

2) 918750/10000000 części udziału w nieruchomości zabudowanej o pow. 0,1160 ha, położonej w Częstochowie przy ul. Ogińskiego 13A (Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie)

3) 6 lokali mieszkalnych oraz udział wynoszący 1124/10000 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47,49

Za ZarządTabela 3
DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH I UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

(W OKRESIE 01.10.2008 r. – 30.09.2009 r.)


Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej, która posiada mienie Województwa we władaniu

Numer aktu notarialnego ustanawiającego ograniczone prawo rzeczowe

Rodzaj mienia

Jedn. Miary

Pow. gruntu Ilość bud.

Rodzaj

Wartość

Uwagi

ograniczonego

ograniczonego

prawa

prawa

rzeczowego

rzeczowego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

użytkowanie nieodpłatne

12 761 133,41 zł

 

1

SP ZOZ

Rep. A. Nr 12242/2008

grunty

ha

2,2630

nieruchomości zabudowane

 

Szpital Specjalistyczny

z dnia 03.12.2008 r.

zabudowania
 

położone
w Zabrzu

 

Zabrze

 

w tym
 

ul. Marii Curie-Skłodowskiej

 
 

budynki

szt.

11

i ul. Szpitalna

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

użytkowanie nieodpłatne

14 393 412,90 zł

 

2

SP ZOZ

Rep. A. Nr 12234/2008

grunty

ha

2,1806

nieruchomości zabudowane

 

Szpital im.

z dnia 03.12.2008 r.

zabudowania

 

 

położone
w Katowicach

 

Stanisława Leszczyńskiego

 

w tym

 

 

ul. Raciborska 27

 

Katowice

 

budynki

szt.

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

użytkowanie nieodpłatne

46 920,00 zł

 

3

SP ZOZ

Rep. A. Nr 12246/2008

grunty

ha

0,1173

nieruchomości niezabudowane

 

Specjalistyczny Zespół Chorób

z dnia 03.12.2008 r.

 

 

 

położone
w Bystrej

 

Płuc i Gruźlicy

 

 

 
ul. J. Fałata

 

Bystra

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

użytkowanie nieodpłatne

238 461,00 zł

 

4

SP ZOZ

Rep. A. Nr 3088/2009

grunty

ha

0,6436

nieruchomości niezabudowane

 

Beskidzki Zespół

z dnia 23.03.2009 r.

 
 

położone
w Jaworzu

 

Leczniczo-Rehabilitacyjny

 

 
 

ul. Zdrojowa

 

Szpital Opieki Długoterminowej

 

 
 

 

 

Jaworze

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

użytkowanie nieodpłatne

1 068 261,96 zł

 

5

SP ZOZ

Rep. A. Nr 5944/2009

grunty

ha

36,6700

nieruchomości zabudowane

 

Szpital Psychiatryczny

z dnia 08.06.2009 r.

zabudowania
 

położone
w Dąbrówce

 

Toszek

 

w tym
 

(gm. Wielowieś)

 
 

budynki

szt.

8

 

 

 

 

 

 

 

użytkowanie (odpłatne)

3 494 112,00 zł

 

6

Górnośląski Park Etnograficzny

Rep. A. Nr 5932/2009

grunty

ha

22,7029

nieruchomości zabudowane

 

Chorzów

z dnia 08.06.2009 r.

zabudowania
 

położone
w Chorzowie

 

 

 

w tym
 

ul. Parkowa

 

 

 

budynki

szt.

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

służebność gruntowa

1 020,90 zł

 

7

Śląski Zarząd

Rep. A. Nr 855/2009

grunty

ha

0,0327

nieruchomość gruntowa

 

Melioracji i Urządzeń Wodnych

z dnia 11.02.2009 r.

 
 

położona
w Raciborzu

 

Katowice

 

 
 

przy ul. Chrobrego 1A

 
 

 
 

 

 
 

 
 

nieruchomość sprzedana

 

 

 

 

 

 

 

x

Razem

x

grunty

ha

64,6101

x

32 003 322,17 zł

x

budynki

szt.

41


Pobieranie 5.48 Mb.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna