Informacja o stanie mienia województwa śLĄskiegoPobieranie 5.48 Mb.
Strona28/30
Data28.04.2016
Rozmiar5.48 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
x

Razem

x

x

x

x

x

225 124,67 zł

x

261 045,00 zł

za ZarządTabela 5
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE W OKRESIE 01.10.2008 r. - 30.09.2009 r.


Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Rodzaj jednostki organizacyjnej

Numer decyzji potwierdzającej prawo własności Województwa Śląskiego

Dochody budżetu województwa z tyt. wykonywania prawa własności i posiadania nieruchomości

Rodzaj opłat

Plan wpływów

na rok 20101

2

3

4

5

6

7

 
 

 

 

 

 

1

Kolegium Nauczycielskie

jednostka

Decyzje Wojewody Śląskiego

23 738,00 zł

z tyt.

23 000,00 zł

 

Bielsko-Biała

edukacji

Nr PpmV/7723/163/01

 

najmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

2

Kolegium Nauczycielskie

jednostka

Decyzja Wojewody Śląskiego

22 417,72 zł

z tyt. najmu

30 000,00 zł

 

Bytom

edukacji

Nr RR.GN.VI/ML/7723/129/02

 

i dzierżawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

3

Kolegium Nauczycielskie

jednostka

Decyzja Wojewody Śląskiego

19 004,04 zł

z tyt.

16 300,00 zł

 

Gliwice

edukacji

Nr PpmV/7723/820/01

 

najmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

4

Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych

jednostka

Decyzja Wojewody Śląskiego

32 051,10 zł

z tyt. najmu

32 400,00 zł

 

Sosnowiec

edukacji

Nr PpmV/7723/164/01

 

i dzierżawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

5

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"

jednostka

Decyzja Wojewody Śląskiego

5 906,00 zł

z tyt.

14 000,00 zł

 

Częstochowa

edukacji

RR-GN.III/JP/7723/163/02

 

najmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

6

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"

jednostka

Decyzja Wojewody Śląskiego

17 841,60 zł

z tyt.

25 000,00 zł

 

Katowice

edukacji

Nr RR.GN.VI/ML/7723/124/02

 

najmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

jednostka

Decyzja Wojewody Śląskiego

3 258,01 zł

z tyt.

3 700,00 zł

 

Bielsko-Biała

edukacji

Nr RR/B-GN/AF/7723-2W/04

 

najmu

 

 
 

Nr RR/B-GN/AF/7723-12W/03

 

 

 


8

Centrum Języków Europejskich - NKJO

jednostka

Decyzja Wojewody Śląskiego

7 166,26 zł

z tyt.

9 369,00 zł

 

Częstochowa

edukacji

Nr RR.GN.IIII/BP/7723/22/03

 

najmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

9

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

jednostka

Decyzja Wojewody Śląskiego

2 138,45 zł

z tyt.

2 100,00 zł

 

Bielsko-Biała

edukacji

Nr RR/B-GN.II/AF/7723-2/03

 

najmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

jednostka

Akt notarialny

47 794,32 zł

z tyt.

50 000,00 zł

 

dla Niesłyszących i Słabosłyszących

edukacji

Repertorium A Nr 1035/2006

 

najmu

 

 

Racibórz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

11

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1

jednostka

Decyzja Wojewody Śląskiego

25 080,61 zł

z tyt.

30 000,00 zł

 

Katowice

edukacji

Nr PpmV/7723/1159/01

 

najmu

 

 
 

Nr RR-GN.III/AK/77235/7/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

12

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego

jednostka

Decyzja Wojewody Śląskiego

5 508,05 zł

z tyt.

5 509,00 zł

 

Gliwice, ul. Chudoby 10

edukacji

Nr PpmV/7723/343/01

 

najmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

13

Zespół Medycznych Szkół Policealnych

jednostka

Akt notarialny

29 344,24 zł

z tyt. najmu

33 200,00 zł

 

Województwa Śląskiego

edukacji

Repertorium A Nr 8316/2001

 

i dzierżawy

 

 

Rybnik

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

14

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"

jednostka

Decyzja Wojewody Śląskiego

43 983,60 zł

z tyt.

45 000,00 zł

 

Bielsko-Biała

edukacji

Nr RR/B-GN.II/AF/7723-1/W/04

 

najmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Wojewódzki Urząd Pracy

jednostka

Decyzja Wojewody Śląskiego

55 044,61 zł

z tyt.

76 800,00 zł

 

Katowice

budżetowa

Nr RR.GN.VI/BP/7723/163/02

 

najmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Śląski Zarząd Melioracji

i Urządzeń Wodnychjednostka

Decyzje Wojewody Śląskiego

179 455,27 zł

z tyt. najmu

165 000,00 zł

 

Katowice

budżetowa

Nr Ppm-V/7723/700/01

 

i dzierżawy

 

 
 

Nr Ppm-V/7723/44/2000

 

 

 

 
 

Nr RR-GN.AK/77235/8/03

 

 

 

 
 

Nr RR-GN.III/AK/77235/9/03

 

 

 

 
 

Nr IF-GN.III/AK/77235/20/03

 

 

 

 
 

Nr IF/VII/77235/19/07

 

 

 

 
 

oraz posiadanie

 

 

 

 
 
 

 

 

17

Województwo Śląskie

jednostka

Decyzje Wojewody Śląskiego

1 182 151,21 zł

z tyt.

1 740 000,00 zł

 
samorządu

Nr RR-GN.III/EŁ/77235/11/02

 

dzierżawy

 

 
terytorialnego

Akty notarialne

 

 

 

 
 

Repertorium A Nr 3508/2002

 

 

 

 
 

Repertorium A Nr 8313/XII/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Zarząd Dróg Wojewódzkichjednostka

Decyzja Wojewody Śląskiego

2 770,30 zł

z tyt.

4 000,00 zł

 

Katowice

budżetowa

Nr RR.GN.VI/EŁ/77235/11/03
najmu

 

 
 

Akt notarialny

 

 

 

 
 

Repertorium A Nr 6562/2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego

jednostka

Decyzja Wojewody Śląskiego

1 633,29 zł

z tyt.

2 500,00 zł

 

Zabrze

edukacji

Nr Ppm-V-7723/1161/01

 

najmu

 

 
 

Nr RR-GN.III/AK/77234/1080/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

20

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu

jednostka

Decyzje Wojewody Śląskiego

1 802 107,31 zł

z tyt.

341 000,00 zł

 

Stadion Śląski

budżetowa

Nr RR-GN.III/EŁ/77235/11/02

 

najmu

 

 

Chorzów

 

 

 

i dzierżawy

 


 

 

 

 

 

 

 

21

Śląski Zarząd Nieruchomości

jednostka

Decyzja Wojewody Śląskiego

2 532 712,91 zł

z tyt. najmu

2 619 700,00 zł

 

Katowice

budżetowa

RR-GN.VI/AF/7723/165a/02
i dzierżawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

22

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

jednostka

Akt notarialny

2 238,12 zł

z tyt.

-

 

Czeladź

edukacji

Repertorium A Nr 3789/2008
dzierżawy

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Częstochowskie Biuro Geodezji

zakład

Decyzja Wojewody Śląskiego

68 683,62 zł

z tyt. najmu

76 819,00 zł

 

i Terenów Rolnych

budżetowy

Nr RR-GN.VI/JR/7723/123/02

 

i dzierżawy

 

 

Częstochowa

 

Ppm-V-7723/119/2000

 

 

 

 
 
 

 

 

24

Zespół Szkół Specjalnych

jednostka

Decyzja Wojewody Śląskiego

245,90 zł

z tyt.

500,00 zł

 

przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym

w Kamieńcuedukacji

Ppm-V-7723/1162/01

 

dzierżawy

 

 

Kamieniec Zbrosławice

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

25

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

jednostka

-

680,00 zł

z tyt.

2 670,00 zł

 

Tychy

edukacji
 

najmu

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego

jednostka

Decyzja Wojewody Śląskiego

1 789,63 zł

z tyt.

8 000,00 zł

 

Sosnowiec

edukacji

Nr Ppm-V-7723/356/2001

 

najmu

 

 
 

Akt notarialny

 

 

 

 
 

Repertorium A Nr 5922/2009

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

jednostka

Decyzja Wojewody Śląskiego

13 931,25 zł

z tyt.

27 500,00 zł

 

im. Mikołaja Kopernika

budżetowa

Nr RR-GN.III/EŁ/77235/14/05

 

najmu

 

 

Chorzów

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

po zlikwidowanym

gospodarstwo

-

4 441,25 zł

z tyt.

3 000,00 zł

 

Gospodarstwie Pomocniczym

pomocnicze
 

najmu

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Inne z tytułu: umów najmu i dzierżawy,

nie dotyczy

-

18 187,25 zł

-

-

 

korekty podatku VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pobieranie 5.48 Mb.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna