Informacja o stanie mienia województwa śLĄskiegoPobieranie 5.48 Mb.
Strona29/30
Data28.04.2016
Rozmiar5.48 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

1

Razem

x

x

6 151 303,92 zł

x

5 387 067,00 zł
Urząd Marszałkowski – Wydział Komunikacji i Transportu / Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego

Jednostka budżetowa

-

2 216 852,07 zł

Dzierżawa kolejowych pojazdów szynowych przez PKP S.A. Koleje Regionalne

3 639 449,00 zł

2

Razem

x

x

2 216 852,07 zł

x

3 639 449,00 zł
Inne dochody

-

-

183 690,15 zł

-

200 000 zł

3

Razem

x

x

183 690,15 zł

x

200 000 zł
Razem

1+2+3

x

x

8 551 846,14 zł

x

9 226 516 zł

za Zarząd


Tabela 6

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW I SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH ORAZ Z INNYCH TYTUŁÓW


W OKRESIE 01.10.2008 r. - 30.09.2009 r.


Lp.

Wpływ z tytułu

Numer aktu notarialnego

Rodzaj mienia

Jedn.

miary


Pow. gruntu Ilość budynków, lokali

Dochody (netto) budżetu województwa

z tyt. wykonywania prawa własności

i posiadania nieruchomości


Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sprzedaż

Akt notarialny

 

 

 

 

Zbycie nieruchomości niezabudowanych

 

 

Repertorium A Nr 10743/2008

grunty

ha

0,1135

12 328,36 zł

położonych

w Górkach Wielkich 

 

Repertorium A Nr 10750/2008

grunty

ha

0,1676

51 451,80 zł

w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

z dnia 20.10.2008

 

 

 

 

na rzecz osób fizycznych

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sprzedaż

Akt notarialny

 
 

 

Zbycie nieruchomości niezabudowanej

 

 

Repertorium A Nr 12492/2008

grunty

ha

0,2741

90 100,00 zł

położonej

w Górkach Wielkich 

 

z dnia 12.12.2008

 
 

 

w trybie przetargu nieograniczonego

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sprzedaż

Akt notarialny

 
 

 

ustanowienie odrębnej własności

 

 

Repertorium A Nr 7984/2008

lokale

szt.

18

151 460,30 zł

18 lokali mieszkalnych

 

 

Repertorium A Nr 8011/2008

mieszkalne
 

 

położonych

w budynku nr 686 

 

Repertorium A Nr 8004/2008

wraz
 

 

w Istebnej

 

 

Repertorium A Nr 8074/2008

z udziałem
 

 

oraz ich sprzedaż

 

 

Repertorium A Nr 8067/2008

w
 

 
 

 

Repertorium A Nr 8025/2008

nieruchomości
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8039/2008

wspólnej
 

 

 

 

 

z dnia 15.12.2008 r.

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8266/2008

 
 

 

 

 

 

z dnia 16.12.2008 r.

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 7997/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8102/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8018/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8046/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8095/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8032/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8081/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8088/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8060/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8053/2008

 
 

 

 

 

 

z dnia 15.12.2008 r.

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8450/2008

 
 

 

 

 

 

z dnia 18.12.2008 r.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sprzedaż

Akt notarialny

 

 

 

 

ustanowienie odrębnej własności

 

 

Repertorium A Nr 8300/2008

lokale

szt.

17

384 511,25 zł

17 lokali mieszkalnych

 

 

Repertorium A Nr 8309/2008

mieszkalne
 

 

położonych

w budynku nr 687 

 

Repertorium A Nr 8379/2008

wraz
 

 

w Istebnej

 

 

Repertorium A Nr 8323/2008

z udziałem
 

 

oraz ich sprzedaż

 

 

Repertorium A Nr 8393/2008

w
 

 
 

 

Repertorium A Nr 8330/2008

nieruchomości
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8316/2008

wspólnej
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8365/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8386/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8358/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8351/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8344/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8337/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8372/2008

 
 

 

 

 

 

z dnia 17.12.2008 r.

 
 

 

 

 

 

Akt notarialny

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 85/2009

 
 

 

 

 

 

z dnia 12.01.2009 r.

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 444/2009

 
 

 

 

 

 

z dnia 21.01.2009 r.

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sprzedaż

Akt notarialny

 
 

 

ustanowienie odrębnej własności

 

 

Repertorium A Nr 8110/2008

lokale

szt.

18

167 455,25 zł

18 lokali mieszkalnych

 

 

z dnia 15.12.2008 r.

mieszkalne
 

 

położonych

w budynku nr 688 

 

Repertorium A Nr 8231/2008

wraz
 

 

w Istebnej

 

 

Repertorium A Nr 8196/2008

z udziałem
 

 

oraz ich sprzedaż

 

 

Repertorium A Nr 8146/2008

w
 

 
 

 

Repertorium A Nr 8168/2008

nieruchomości
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8203/2008

wspólnej
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8175/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8238/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8210/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8259/2008

 
 

 

 

 

 

z dnia 16.12.2008 r.

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 72/2009

 
 

 

 

 

 

z dnia 7.01.2009 r.

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8245/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8217/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8154/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8182/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8161/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8252/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8189/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8224/2008

 
 

 

 

 

 

z dnia 16.12.2008 r.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sprzedaż

Akt notarialny

 
 

 

ustanowienie odrębnej własności

 

 

Repertorium A Nr 8414/2008

lokale

szt.

36

297 589,60 zł

36 lokali mieszkalnych

 

 

Repertorium A Nr 8465/2008

mieszkalne
 

 

położonych

w budynku nr 833 

 

Repertorium A Nr 8458/2008

wraz
 

 

w Istebnej

 

 

Repertorium A Nr 8421/2008

z udziałem
 

 

oraz ich sprzedaż

 

 

Repertorium A Nr 8436/2008

w
 

 
 

 

Repertorium A Nr 8428/2008

nieruchomości
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8443/2008

wspólnej
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8514/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8479/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8507/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8500/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8521/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8535/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8486/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8493/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8528/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8472/2008

 
 

 

 

 

 

z dnia 18.12.2008 r.

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8640/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8574/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8647/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8605/2008

 
 

 

 

 

 

z dnia 19.12.2008 r.

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 227/2009

 
 

 

 

 

 

z dnia 15.01.2009 r.

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8612/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8560/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8619/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8567/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8661/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8675/2008

 
 

 

 

 

 

z dnia 19.12.2008 r.

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8745/2008

 
 

 

 

 

 

z dnia 22.12.2008 r.

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8626/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8595/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8633/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8588/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8581/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8668/2008

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 8654/2008

 
 

 

 

 

 

z dnia 19.12.2008 r.

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 893/2009

 
 

 

 

 

 

z dnia 30.01.2009 r.

 
 

 

 

7

Sprzedaż

Akt notarialny

 
 

 

Zbycie nieruchomości niezabudowanej

 

 

Repertorium A Nr 12486/2008

grunty

ha

0,3985

197 260,00 zł

położonej w Zawierciu

 

 

z dnia 12.12.2008 r.

 
 

 

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

warunkowa umowa sprzedaży

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 1188/2009

 
 

 

 

 

 

z dnia 9.02.2009 r.

 
 

 

 

 

 

umowa przeniesienia prawa

 
 

 

 

 

 

własności

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Sprzedaż

Akt notarialny

 
 

 

Zbycie nieruchomości zabudowanej

 

 

Repertorium A Nr 4011/2009

grunty

ha

0,0075

7 354,00 zł

położonej w Raciborzu

przy ul. Matejki 

 

z dnia 22.04.2009 r.

 
 

 

w trybie przetargu ustnego ograniczonego

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Sprzedaż

Akt notarialny

 
 

 

Zbycie nieruchomości zabudowanej

 

 

Repertorium A Nr 5902/2009

grunty

ha

0,4297

291 433,00 zł

położonej w Czernichowie

w trybie


 

 

z dnia 22.06.2009 r.

 
 

 

bezprzetargowym na rzecz osób fizycznych

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10

Sprzedaż

Akt notarialny

 
 

 

Zbycie nieruchomości niezabudowanej

 

 

Repertorium A Nr 4850/2009

grunty

ha

0,1038

44 100,00 zł

położonej w Górkach Wielkich w trybie

 

 

z dnia 24.06.2009 r.

 
 

 

przetargu ustnego nieograniczonego

 

 
 
 

 

na rzecz osób fizycznych

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11

Sprzedaż

Akt notarialny

 
 

 

Zbycie nieruchomości niezabudowanej

 

 

Repertorium A Nr 4313/2009

grunty

ha

0,0961

54 700,00 zł

położonej w Bystrej w trybie

 

 

z dnia 7.09.2009 r.

 
 

 

bezprzetargowym na rzecz Spółki

 

 
 
 

 

Wodociągowej w Bystrej

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12

Sprzedaż

Akt notarialny

 
 

 

ustanowienie odrębnej własności

 

 

Repertorium A Nr 862/2009

grunty

ha

0,2438

 

3 lokali mieszkalnych

 

 

Repertorium A Nr 869/2009

zabudowania
 

145 486,70 zł

położonych w budynku

 

 

z dnia 11.02.2009 r.

 
 

 

przy ul. Chrobrego 1A

w Raciborzu 

 

Repertorium A Nr 5897/2009

budynki

szt.

2

 

oraz ich sprzedaż

 

 

z dnia 14.09.2009 r.

 
 

 
13

Sprzedaż

Akt notarialny

 
 

 

ustanowienie odrębnej własności

 

 

Repertorium A Nr 2395/2009

lokale

szt.

11

113 450,50 zł

11 lokali mieszkalnych

 

 

Repertorium A Nr 2401/2009

mieszkalne
 

 

położonych w budynkach

nr 8A,8B,8C,8D 

 

Repertorium A Nr 2389/2009

wraz
 

 

przy ul. Zamkowej

w Gorzychach 

 

Repertorium A Nr 2425/2009

z udziałem
 

 

oraz ich sprzedaż

 

 

Repertorium A Nr 2419/2009

w
 

 
 

 

Repertorium A Nr 2413/2009

nieruchomości
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 2407/2009

wspólnej
 

 

 

 

 

z dnia 22.05.2009 r.

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 4360/2009

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 4366/2009

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 4372/2009

 
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 4378/2009

 
 

 

 

 

 

z dnia 21.09.2009 r.

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Wpłaconych wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości

brak

nie dotyczy

-

-

5 000,00 zł

rezygnacja z nabycia nieruchomości

 
 
 

 

przez oferenta, który wpłacił wadium

 

 
 
 

 

na poczet ceny nabycia

 

 
 
 

 

lokalu mieszkalnego nr 3

 

 
 
 

 

przy ul. Chrobrego 1A

w Raciborzu 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Ustanowienia służebności

Akt notarialny

grunty

ha

0,0327

1 020,90 zł

umowa ustanowienia służebności

 

gruntowych

Repertorium A Nr 855/2009

 
 

 

gruntowych

 

 

z dnia 11.02.2009 r.

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Zwrotu nakładów

Umowa

nie dotyczy

-

-

66 521,00 zł

Zwrot nakładów

 

poniesionych na remont

Nr 3079/GK/2008

 
 

 

poniesionych na remont budynku

 

budynku

z dnia 10.12.2008 r.

 
 

 

przy ul. Wałowej 5

 

 

w sprawie

 
 

 

w Wodzisławiu Śląskim

 

 

zwrotu nakładów poniesionych

 
 

 

 

 

 

przez Województwo Śląskie

 
 

 

 

 

 

w latach 2002-2005

 
 

 

 

 

 

na remont budynku przy

 
 

 

 

 

 

ul. Wałowej 5

 
 

 

 

 

 

w Wodzisławiu Śląskim

 
 

 

 

17

Odszkodowania

Porozumienie

grunty

ha

0,0350

3 500,00 zł

Odszkodowanie

 

 

Nr 74/GK/2009

 
 

 

za nieruchomość drogową

 

 

z dnia 20.03.2009 r.

 
 

 

działka nr 3469/82,

która stała 

 
 
 

 

się własnością Gminy Czernichów

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Odszkodowania

Decyzja

grunty

ha

0,0237

4 574,00 zł

Odszkodowanie

 

 

Wojewody Śląskiego

 
 

 

za nieruchomość drogową

 

 

Nr IF/VIII/77242/806/06

 
 

 

działka nr 82/1, która stała

 

 

z dnia 20.04.2009 r.

 
 

 

się własnością Skarbu Państwa

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Sprzedaż

Akt notarialny

lokale

szt.

6

128 300,50 zł

ustanowienie odrębnej własności

 

 

Repertorium A Nr 15372/2009

mieszkalne
 

 

6 lokali mieszkalnych

 

 

z dnia 22.07.2009 r.

wraz
 

 

położonych w budynku

nr 47,49


 

 

Repertorium A Nr 20338/2009

z udziałem
 

 

przy ul. Piekarskiej

w Bytomiu 

 

Repertorium A Nr 20345/2009

w
 

 

oraz ich sprzedaż

 

 

Repertorium A Nr 20352/2009

nieruchomości
 

 
 

 

Repertorium A Nr 20359/2009

wspólnej
 

 

 

 

 

Repertorium A Nr 20367/2009

 
 

 

 

 

 

z dnia 18.09.2009 r.

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

wpłaty dokonane na poczet

 
 

57 514,00 zł

 

 

 

nabycia lokali nr 5 i 12

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Wpłaconych wadium

Wpłata

grunty

ha

0,1310

133 320,00 zł

warunkowa umowa sprzedaży

 

na poczet ceny nabycia
 
 

 

nieruchomości położonej

w Rabce-Zdroju 

nieruchomości
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

21

Zwrot nakładów
nie dotyczy

-

-

3 200,00 zł

zwrot za podział nieruchomości

 

 
 
 

 

położonej w Bystrej

 

Podatek VAT od towarów i usługPobieranie 5.48 Mb.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna