Informacja o stanie mienia województwa śLĄskiegoPobieranie 5.48 Mb.
Strona30/30
Data28.04.2016
Rozmiar5.48 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
x

x

x

x

 

 

22

1,40 zł

 

 

 

 

x

Razem

x

x

x

x

2 411 629,76 zł

x

x

Plan na 2010 rok

x

x

x

x

6 680 000,00 zł

x

za ZarządTabela 7
MIENIE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

zestawienie tabelaryczne


lp.

wyszczególnienie

wartość w zł wg stanu na dzień 30.09.2008 r.

wartość w zł wg stanu na dzień 30.09.2009 r.

1

rzeczowe aktywa, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje Województwa

w tym:


62.968.210

102.003.006
- jednostki budżetowe

61.978.223

101.362.656
- zakłady budżetowe

989.987

640.350

2

rzeczowe aktywa, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje wojewódzkich osób prawych

w tym:


294.401.499

440.264.484
- jednostek służby zdrowia

256.171.484

380.145.186
- instytucji kultury

27.851.047

42.293.998
- ośrodków ruchu drogowego

10.378.968

15.725.323
  • ośrodka doradztwa rolniczego

jednostka posiada status samorządowej wojewódzkiej osoby prawnej od dnia 1 sierpnia 2009 roku

2.099.977

3

finansowe aktywa wojewódzkich osób prawych (instytucji kultury)

1.500

1.500

razem:

357.371.209

542.268.990

sporządził:

Krzysztof Wyciślik

Wydział Polityki Gospodarczej
za Zarząd

Tabela 8

FINANSOWY MAJĄTEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W POSTACI AKCJI I UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
l.p.

Nazwa spółki

Podstawa prawna nabycia akcji/udziałów przez Województwo Śląskie


Ilość aktualnie

posiadanych

akcji /udziałówwartość kapitału Województwa

(w zł wg wartości nominalnej)


Przyczyny zmianwartość kapitału w zł *

(wg. wartości księgowej)stan na dzień

30.09.2008 r.

stan na dzień

30.09.2009 r.

stan na dzień 31.12.2007 r.

stan na dzień 31.12.2008 r.

1

Agencja Rozwoju Regionalnego SA

w Bielsku-BiałejWojewództwo z dniem

30.11.2000 r. stało się właścicielem 38,5 % kapitału akcyjnego spółki na podstawie umowy zawartej z Ministrem Skarbu Państwa

w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności akcji.
Aktualnie posiadana ilość akcji stanowi 4.39 % kapitału akcyjnego spółki.

1.402 akcji


Wartość nominalna 1 akcji wynosi 100 zł


140.200

140.200
219.342,90


224.852,762

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

w KatowicachWojewództwo z dniem

30.06.2000 r. stało się właścicielem 35,88 % kapitału akcyjnego spółki na podstawie umowy zawartej z Ministrem Skarbu Państwa

w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności akcji.
Aktualnie posiadana ilość akcji stanowi 50,03 % kapitału akcyjnego spółki.

6.237 akcji


Wartość nominalna 1 akcji wynosi 1.000 zł


6.237.000


6.237.000

6.687.061,92


6.693.735,513

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”

Spółka z o.o.

w Rudzie Śl.


Województwo z dniem

30.11.2000 r. stało się właścicielem 18,73 % udziałów w spółce na podstawie umowy zawartej

z Ministrem Skarbu Państwa w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności udziałów.
Aktualnie posiadana ilość udziałów stanowi 6,6 % kapitału spółki.

672 udziałów


Wartość nominalna

1 udziału wynosi 500 zł

336.000

336.000
362.967,36


368.854,084

Fundusz Górnośląski SA

w KatowicachWojewództwo stało się właścicielem 92,94 % kapitału akcyjnego spółki na podstawie Decyzji Ministra Skarbu Państwa z 04.09.2001r. oraz umowy zawartej z Ministrem Skarbu Państwa w dniu 21.09.2001 r. w sprawie
nieodpłatnego przeniesienia własności akcji.
Aktualnie posiadana ilość akcji stanowi 92,95 % kapitału akcyjnego Spółki.

12.227.677 akcji


Wartość nominalna 1 akcji wynosi 10 zł


122.276.770


122.276.770


103.568424,19107.603.557,60

5

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA

w KatowicachWojewództwo stało się właścicielem 15,03 % kapitału akcyjnego spółki na podstawie:

  • Uchwały Sejmiku Nr I/14/20/99 z dn. 20.12.1999 r. w sprawie zakupu akcji,

  • Decyzji Ministra Skarbu Państwa z dn. 28.02.2001 r. w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności akcji,

  • Uchwały Sejmiku Nr I/32/6/01 z dn. 19.03.2001 r. w sprawie nabycia akcji poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (w postaci samolotu Turbolet).

Aktualnie posiadana ilość akcji stanowi 39,729 % kapitału akcyjnego Spółki.373.657 akcji

Wartość nominalna 1 akcji wynosi 100 zł

37.365.700


37.365.70051.456.305,47


59.564.662,376

Centrum Projektów Regionalnych „Inwestor” SA

w Katowicach(w skład spółki weszła Regionalna Agencja Inwestycji Komunalnych SA

w Tychach)

Województwo z dniem 01.06.2001 r. stało się właścicielem 28,22 % kapitału akcyjnego spółki na podstawie umowy zawartej z Ministrem Skarbu Państwa

w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności akcji Górnośląskiej Agencji Budownictwa SA (poprzednik Regionalnej Agencji Inwestycji Komunalnych SA).


Aktualnie posiadana ilość akcji stanowi 3,65 % kapitału akcyjnego Spółki.

722.496 akcji

Aktualnie wartość

nominalna 1 akcji wynosi 0,40 zł288.998,40


288.998,40

354.023,04


375.697,927.

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka SA

w ChorzowieWojewództwo z dniem 12.07.2005 r. stało się właścicielem 80 % kapitału akcyjnego spółki na podstawie umowy zawartej z Ministrem Skarbu Państwa

w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności akcji

Aktualnie posiadana ilość akcji stanowi 100 % kapitału akcyjnego Spółki.

5.316.500 akcji


Aktualnie wartość

nominalna 1 akcji wynosi 10 zł

47.391.000


53.165.000Uchwała Nr III/31/19/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dn. 17.12.2008 r. w sprawie objęcia 65.000 akcji za kwotę 650.000 zł. (Umowa z dn. 23.12. 2008 r.)


Uchwała Nr III/29/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego. z dn. 22.10. 2008r. w sprawie objęcia 512.400 akcji za kwotę 5.124.000 zł. (Umowa z dn. 22.07. 2009r.) - brak wpisu do KRS

27.995.637,00


40.402.481,00
8.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów SA

w Katowicach


Województwo z dniem

08.11.2007 r. stało się właścicielem 80 % kapitału akcyjnego spółki na podstawie umowy zawartej z Ministrem Skarbu Państwa

w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności akcji
Aktualnie posiadana ilość akcji stanowi 80% kapitału akcyjnego Spółki.

48.000.000 akcji

Wartość nominalna

1 akcji wynosi 10 zł480.000.000


480.000.000
920.160.000,00


919.200.000,009.

PKP Przewozy Regionalne Spółka

z o.o. w WarszawieWojewództwo z dniem
22.12.2008 r. stało się właścicielem 9,2 % kapitału zakładowego spółki na podstawie art.33u ust.4 ustawy z dn. 08.09.2000r. o komercjalizacji, reprywatyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych „Polskie Koleje Państwowe” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 27.11.2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Aktualnie posiadana ilość udziałów stanowi 9,2% kapitału Spółki.

    1. udziałów

Wartość nominalna 1 udziału wynosi 1.000 zł


-

116.890.000
-

(-) 75.521.460,10
RAZEM

66.647.969 akcji

i

117.562 udziały

694.035.668,40

816.699.668,40
1.110.803.761,88

1.058.912.381,14

*kol. nr 8 i 9 zawierają wartości kapitału spółek, będącego własnością Województwa Śląskiego wg wartości księgowych akcji/udziałów, wartości te podawane są po zakończeniu roku obrachunkowego (zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.) i wynikają z ostatecznych wersji bilansów spółek

sporządziła

Danuta Dzida

Wydział Zamówień Publicznych


i Nadzoru Właścicielskiego

za Zarząd1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna