Informacja o stanie mieniaPobieranie 20.38 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar20.38 Kb.
INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2004 r.
===================================================================

drogi tereny rowy cmentarze działki budowlane

ziel.. komunalne

----------------------------------------------

gr.orne tereny tereny przek.os.w

i nieuż. zabud. niezab. użyt.wiecz

ha ha ha ha ha ha ha ha

===================================================================

miasto 155 100 14 7 649 59 98 243

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

wieś 361 62 28 15 114 34 33 14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informacja szczegółowa o zbyciu nieruchomości

******************************************I. Zbycie na rzecz osób fizycznych - teren miasta
1. Działki budowlane - pod budownictwo mieszkaniowe (w drodze przetargowej)
ul. Morcinka - 1 działka
2. Działki z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek

siedliskowych (w drodze bezprzetargowej)
ul. Jagiellońska - 2 działki

ul. Grodkowska - 2 działki

ul. Wyczółkowskiego - 1 działka

ul. Mickiewicza - 1 działka

ul. Słowackiego - 1 działka

ul. Nowowiejska - 2 działki

AWP - 1 działka

ul. Kasprowicza - 1 działka

ul. Prusa - 1 działka

3. Lokale mieszkalne
- sprzedano 43 lokali mieszkalnych (wszystkie na rzecz najemcy)
4. Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemcy
1. ul. Otmuchowska - zakład tapicerski

2. ul. Piłsudskiego 12a/3u - gabinet lekarski

3. ul. Prudnicka 15/3u - zakład krawiecki

4. ul. Piłsudskiego 47 - dawna przychodnia

5. ul. Piłsudskiego 12a/2u - apteka

-2-
5. Sprzedaż lokali użytkowych w drodze rokowań :
1. ul. Mariacka 36/1u – dawny sklep monopolowy

2. ul. Zjednoczenia 3/3u - dawna cukiernia

3. ul. Tkacka 7/3u – dawna wypożyczalnia kaset wideo

4. ul. M. Merkert 5a/1u – dawny sklep spożywczy


6. Sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu :
1. ul. Wyspiańskiego - 2 garaże

2. ul. Zjednoczenia - 1 garaż

3. Rynek 33 - dawna restauracja KAMA

4. ul. Zjednoczenia 3/2u - d. ciastkarnia

5. ul. Piastowska 26/2u - dawny sklep zoologiczny

6. ul. Bohaterów Warszawy 1/1u - dawna restauracja „Syrenka”


7. Zbyto na rzecz 11 dzierżawców grunty pod pawilonami handlowymi położonymi w

Nysie przy ul. Orkana .
8. Nieruchomości zabudowane ( w drodze przetargu i w rokowaniach )
1. ul. Otmuchowska - 13 działek


9.Nieruchomości niezabudowane przeznaczone na tereny specjalne :
1. ul. Grodkowska – 1 działka

II. Zbycie na rzecz osób fizycznych - teren gminy

1. Działki budowlane (w drodze przetargowej)
- Głębinów - 15 działek

- Niwnica - 1 działka rolna

- Hajduki Nyskie - 1 działka rolna
2.Działki z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek

siedliskowych (w drodze bezprzetargowej)
- Głębinów - 1 działka

- Goswinowice - 1 działka


3. Zbyto na rzecz dwóch dzierżawców grunty pod domkami letniskowymi położonymi w

w Głębinowie .
III. Zbycie na rzecz osób prawnych

a) na terenie miasta:

-3-
1.Uwłaszczenie Spółdzielni Produkcyjno- Usługowo-Handlowej w Nysie na działkę nr 23/6

km.26 o powierzchni 0,1091 ha położoną przy ul. Wyspiańskiego - akt notarialny z dnia

14.01.2004r.-Rep.A: 314/2004.
2. Uwłaszczenie Spółdzielni Produkcyjno- Usługowo-Handlowej w Nysie na działkę nr 17/1

km.26 o powierzchni 0,1314 ha położoną przy ul. Wyspiańskiego - akt notarialny z dnia

28.04.2004r.-Rep.A: 4017/2004.
3. Przekazanie na rzecz WOPR Województwa Opolskiego działki nr 176/3 km.1 o

powierzchni 0,1340 ha położonej w Głębinowie – akt notarialny z dnia 14.01.2004r. –

Rep.A: 329/2004
4. Przekazanie na rzecz Zakładu Energetycznego Opole S.A. na podstawie umowy

notarialnej Rep.A.302/2004 z dnia 14.01. 2004r. działki nr 1/29 km.67 o powierzchni

0,0093 ha położonej przy ul. Otmuchowskiej.

5. Przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w wyniku uchylenia decyzji komunalizacyjnej

Nr RR.IV.KS.-7723K/11/2004 z dnia 27.01.2004r.działek nr nr 311/1, 323/1, 373/4, 420 i

422/1 o łącznej powierzchni 0,73 ha położone w Kopernikach – działki rentowe .


6. Przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w wyniku uchylenia decyzji komunalizacyjnej

Nr RR.IV.KS.-7723K/213/2004 z dnia 26.01.2004r.działek nr nr 23/1, 25/2, 28/2, 29/1,

29/15, 54/13 km.36 o łącznej powierzchni 1,002 ha położone w Nysie obręb Dolna

Wieś .
7. Przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w wyniku uchylenia decyzji komunalizacyjnej

Nr RR.IV.KS.-7723K/214/2003 z dnia 26.01.2004r.działki nr 51/5 km.8 o powierzchni

0,0011 ha położonej w Nysie obręb Wróblewskiego .


8. Przekazanie w trwały zarząd na podstawie decyzji Burmistrza Nysy Nr AGI.GG.I.

72244/d/1/04 z dnia 04.02.2004r. działki nr 2/6 km.34 o powierzchni 0,7535 ha

położonej w Nysie przy ul. Kraszewskiego stanowiącej korty tenisowe na rzecz Nyskiego

Ośrodka Rekreacji.


9. Przekazanie w trwały zarząd na podstawie decyzji Burmistrza Nysy Nr GN.GG.I.

72244/d/2/04 z dnia 31.05.2004r. lokalu użytkowego Omnibus - udział w wysokości

74/100 część w działce nr 70/4 km.15 o powierzchni 0,1136ha położonego w Nysie

Rynek 32/2u na rzecz Nyskiego Ośrodka Rekreacji.


10.Przekazanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Nysie

ul. KEN 35 w użytkowanie wieczyste działki nr 62/15 km.56 o powierzchni 0,1344 ha

położonej w Nysie obręb Górna Wieś – ary notarialny z dnia 04.03.2004r. Rep.A:

1913/2004


-4-
IV. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Wydano 4 decyzje dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności ( powierzchnia łączna 0,3578 ha ).V. Nabywanie mienia na rzecz Gminy Nysa w trybie komunalizacji oraz aktami notarialnymi
1.Nabycie ( darowizna ) od Agencji Nieruchomości Rolnych O.T. w Opolu działek nr nr

346/19, 34/20, 346/21, 346/22, 346/25, 346/27, 346/79, 346/87, 346/95, 346/103, 346/115,

346/116, 346/117 i 346/118 położonych w Kępnicy o łącznej powierzchni 1,1965 ha - akt

notarialny z dnia 06.05.2004r. Rep. A. 4126/2004

2.Przejęcie na rzecz Gminy Nysa na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody

Opolskiego Nr RR.IV.KS-7723.K./200/03 z dnia 16.01.2004r. działki położonej wNysie przy ul. Kusocińskiego ozn. nr 28/16 km.43 o powierzchni 0,2999 ha – żłobek

miejski nr 1 .
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna