Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 51.68 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar51.68 Kb.
Z-t-P/45/14
INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8

działając na podstawie art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o wartości szacunkowej powyżej134 000 euro na

sukcesywne dostawy akumulatorów samochodowych i płynów do spryskiwaczy

dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
Zamawiający wybrał do realizacji przedmiotowego zamówienia:


  1. w zadaniu nr 1 - ofertę nr 8, złożoną przez firmę ARMAPOL Krystyna Armatyńska, ul. Chwaszczyńska 190B, 81-571 Gdynia, za cenę ofertową brutto: 125.900,00 złotych;
  1. w zadaniu nr 2 – ofertę nr 8, złożoną przez firmę ARMAPOL Krystyna Armatyńska, ul. Chwaszczyńska 190B, 81-571 Gdynia, za cenę ofertową brutto: 28.900,00 złotych;

Łączna wartość wybranych ofert wynosi: 154.800,00 złotych brutto

Termin realizacji zamówienia, w zadaniu nr 1 i nr 2 - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;

Uzasadnienie:
Do terminu składania ofert, tj. do dnia 01.10.2014 r. do godz. 13:00, złożono 8 ofert, które opatrzono kolejnymi numerami i datą ich złożenia.
Oferty zostały złożone przez niżej wymienione firmy:

L.p.

Imię i Nazwisko

/Nazwa/ wykonawcy


Nr dziennikaData

wpływu oferty


Godzina

1.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „CHEMIA-BOMAR”,

Chrościna 6C, 49-345 Skorogoszcz


ZZP-dp-239/14


25.09.201411:20

2


ACHTEL Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 1, 06-400 Ciechanów


ZZP-dp-240/14


26.09.201412:20

3


BATCAR Krzysztof Pawluć,

Bogdan Tyliszczak Sp.J.,

ul. Trasa Pólnocna 23, 65-119 Zielona Góra

ZZP-dp-241/14


29.09.20149:10

4

ALCOR BUSINESS PARTNER Sp. z o.o.,

ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 WarszawaZZP-dp-243/14

30.09.2014 r.

9:10

5

INTER CARS S.A.

ul. Powsińska 64, 02-903 WarszawaZZP-dp-244/14

30.09.2014 r.

9:15

6

AUTOPART S.A.,

ul. Kwiatkowskiego 2a, 39-300 MielecZZP-dp-245/14

30.09.2014 r.

12:00

7

G.D. TRADE Sp. z o.o.,

ul. Wyszogrodzka 84B, 09-402 PłockZZP-dp-246/14

30.09.2014 r.

12:20

8

ARMAPOL Krystyna Armatyńska,

ul. Chwaszczyńska 190B, 81-571 GdyniaZZP-dp-247/14

01.10.2014 r.

9:00
  1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu odrzucił na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ofertę nr 6 (zadanie nr 1), złożoną przez firmę AUTOPART S.A., ul. Kwiatkowskiego 2A, 39-300 Mielec, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pismo ZZP-1470/14 z dnia 04.11.2014 r.)

2. Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę, który złożył ofertę nr 7, na zadanie nr 2, G.D. TRADE Sp. z o.o., ul. Wyszogrodzka 84B, 09-402 Płock, ponieważ nie potwierdził on spełniania warunków udziału w postępowaniu (pismo ZZP-1471/14 z dnia 04.11.2014 r.). Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3.Wybór najkorzystniejszej oferty według kryterium określonego w SIWZ (cena – 100%) oraz po przeprowadzonej aukcji elektronicznej w zadaniu nr 1 i nr 2:Zadanie nr 1

Nr oferty

Imię i Nazwisko

/nazwa/ Wykonawcy oraz adresCena oferty papierowej w zł brutto

Cena oferty uzyskana w wyniku aukcji elektronicznej

Liczba punktów uzyskana w aukcji elektronicznejMiejsce w rankingu

3

BATCAR

Krzysztof Pawluć, Bogdan Tyliszczak Sp.J.,

ul. Trasa Pólnocna 23,

65-119 Zielona Góra147.284,00 zł

147.284,00 zł

25,16 pkt

III

4

ALCOR BUSINESS PARTNER Sp. z o.o.,

ul. Szyszkowa 35/37,

02-285 Warszawa


154.472,00 zł

154.472,00 zł

0 pkt

IV

5

INTER CARS S.A.

ul. Powsińska 64,

02-903 Warszawa


127.558,56 zł

125.990,00 zł

99,69 pkt

II

8

ARMAPOL Krystyna Armatyńska,

ul. Chwaszczyńska 190B, 81-571 Gdynia

152.120,99 zł

125.900,00 zł

100,00

I


Zadanie nr 2

Nr oferty

Imię i Nazwisko

/nazwa/ Wykonawcy oraz adresCena oferty papierowej w zł brutto

Cena oferty uzyskana w wyniku aukcji elektronicznej

Liczba punktów uzyskana w aukcji elektronicznejMiejsce w rankingu

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

„CHEMIA-BOMAR”,

Chrościna 6C,

49-345 Skorogoszcz40.750,00 zł

40.750,00 zł

0 pkt

IV

2

ACHTEL Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 1,

06-400 Ciechanów


30.000,00 zł

28.950,00 zł

99,58 pkt

II

4

ALCOR BUSINESS PARTNER Sp. z o.o.,

ul. Szyszkowa 35/37,

02-285 Warszawa


32.550,00 zł

32.550,00 zł

69,20 pkt

III

8

ARMAPOL Krystyna Armatyńska,

ul. Chwaszczyńska 190B, 81-571 Gdynia

45.410,00 zł

28.900,00 zł

100,00 pkt

I

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta została złożona prawidłowo, spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.


Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Olsztyn, 20.11.2014 r.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna