Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa I montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego imPobieranie 125.72 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar125.72 Kb.


Kraków, dnia 10.09.2012 r.


L.dz.DZP-291-877/15/997/2012

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i  montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” - Nr zamówienia DZP-291-877/2012.

                 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków,


al. Mickiewicza 21 ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. • Zadanie nr 1 - meble dla Katedry Rozrodu i Anatomii Zwierząt

    al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

I. Oferta wybrana

Jako najkorzystniejsza zgodnie z kryterium cena = 100% została wybrana oferta nr 3 wykonawcy Biuromeb Mariusz Sagadyn 30-868 Kraków, ul. Kurczaba 7/41 – z ceną 20 123,00 zł. brutto. Oferta spełnia warunki ustawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.


II. Streszczenie i porównanie ofert złożonych (punktacja przyznana ofertom).

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny ofert

3

Biuromeb Mariusz Sagadyn

ul. Kurczaba 7/41

30-868 Kraków


100,00

4

Daker s.c.

Paweł Kardynał, Piotr Dembny

ul. Nutki 3-5

02-785 Warszawa44,65

5

Zakład Usługowo Produkcyjny

Andrzej Bednarski

ul. Sobieskiego 31

41-300 Dąbrowa Górnicza


42,19


7

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. „ALTALENA” Marek Guzik, Adam Wlazło

ul. Bagrowa 9

30-733 Kraków

60,83


8

Alnag Barbara Wróbel

ul. Syrokomli 10/15

30-102 Kraków

84,20
 • Zadanie nr 2 - meble dla Katedry Hodowli Bydła,                     

    al. Mickiewicza 24/28 , 30-059 Kraków
I. Oferta wybrana

Jako najkorzystniejsza zgodnie z kryterium cena = 100% została wybrana oferta nr 6 wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowe „BIUROTECH – 2” Andrzej Hachuła 30-075 Kraków, ul. Racławicka 1 – z ceną 2 272,00 zł. brutto. Oferta spełnia warunki ustawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.


II. Streszczenie i porównanie ofert złożonych (punktacja przyznana ofertom).

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny ofert

4

Daker s.c.

Paweł Kardynał, Piotr Dembny

ul. Nutki 3-5

02-785 Warszawa


25,80


6

Przedsiębiorstwo Handlowe BIUROTECH-2 Andrzej Hachuła

ul. Racławicka 1

30-075 Kraków

100,00


7

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. „ALTALENA” Marek Guzik, Adam Wlazło

ul. Bagrowa 9

30-733 Kraków

35,28 • Zadanie nr 3 - meble dla Działu Aparatury Naukowo-Dydaktycznej

                              ul. Czysta 21, 31-120 Kraków

Informacja o wyniku powyższego zadania zostanie podana w terminie późniejszy.
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków


 1. Oferta wybrana

Jako najkorzystniejsza zgodnie z kryterium cena = 100% została wybrana oferta nr 6 wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowe „BIUROTECH – 2” Andrzej Hachuła 30-075 Kraków, ul. Racławicka 1 – z ceną 1 790,00 zł brutto. Oferta spełnia warunki ustawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.
II. Streszczenie i porównanie ofert złożonych (punktacja przyznana ofertom).

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny ofert

6

Przedsiębiorstwo Handlowe BIUROTECH-2 Andrzej Hachuła

ul. Racławicka 1

30-075 Kraków

100,00


7

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. „ALTALENA” Marek Guzik, Adam Wlazło

ul. Bagrowa 9

30-733 Kraków

79,56


8

Alnag Barbara Wróbel

ul. Syrokomli 10/15

30-102 Kraków

51,14 • Zadanie nr 5 - meble dla Instytutu Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów                Produkcyjnych,

ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków


 1. Oferta wybrana

Jako najkorzystniejsza zgodnie z kryterium cena = 100% została wybrana oferta nr 6 wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowe „BIUROTECH – 2” Andrzej Hachuła 30-075 Kraków, ul. Racławicka 1 – z ceną 1 096,00 zł brutto. Oferta spełnia warunki ustawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.
II. Streszczenie i porównanie ofert złożonych (punktacja przyznana ofertom).

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny ofert

1

TRONUS POLSKA Konrad Warda

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

52,69


6

Przedsiębiorstwo Handlowe BIUROTECH-2 Andrzej Hachuła

ul. Racławicka 1

30-075 Kraków

100,00


8

Alnag Barbara Wróbel

ul. Syrokomli 10/15

30-102 Kraków

62,27 • Zadanie nr 6 - meble dla Katedry Hodowli i Drobiu, Zwierząt Futerkowych i         Zoohigieny,

              al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
I. Oferta wybrana

Jako najkorzystniejsza zgodnie z kryterium cena = 100% została wybrana oferta 8 wykonawcy Alnag Barbara Wróbel 30-102 Kraków, ul. Syrokomli 10/15 – z ceną 3 040,00 zł


brutto. Oferta spełnia warunki ustawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.


II. Streszczenie i porównanie ofert złożonych (punktacja przyznana ofertom).

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny ofert

1

TRONUS POLSKA Konrad Warda

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

60,32


7

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. „ALTALENA” Marek Guzik, Adam Wlazło

ul. Bagrowa 9

30-733 Kraków

91,57


8

Alnag Barbara Wróbel

ul. Syrokomli 10/15

30-102 Kraków


100,00 • Zadanie nr 7 - meble dla Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego,

        Prusy 1, 30-010 Kraków
I. Oferta wybrana

Jako najkorzystniejsza zgodnie z kryterium cena = 100% została wybrana oferta nr 6 wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowe „BIUROTECH – 2” Andrzej Hachuła 30-075 Kraków, ul. Racławicka 1 – z ceną 698,00 zł brutto. Oferta spełnia warunki ustawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.


II. Streszczenie i porównanie ofert złożonych (punktacja przyznana ofertom).

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny ofert

1

TRONUS POLSKA Konrad Warda

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

53,69


6

Przedsiębiorstwo Handlowe BIUROTECH-2 Andrzej Hachuła

ul. Racławicka 1

30-075 Kraków

100,00


7

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. „ALTALENA” Marek Guzik, Adam Wlazło

ul. Bagrowa 9

30-733 Kraków

80,23
 • Zadanie nr 8 - meble dla Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej,

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
I. Oferta wybrana

Jako najkorzystniejsza zgodnie z kryterium cena = 100% została wybrana oferta nr 6 wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowe „BIUROTECH – 2” Andrzej Hachuła 30-075 Kraków,


ul. Racławicka 1 – z ceną 298,00 zł brutto. Oferta spełnia warunki ustawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.


II. Streszczenie i porównanie ofert złożonych (punktacja przyznana ofertom).

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny ofert

1

TRONUS POLSKA Konrad Warda

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

59,60


6

Przedsiębiorstwo Handlowe BIUROTECH-2 Andrzej Hachuła

ul. Racławicka 1

30-075 Kraków

100,00


7

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. „ALTALENA” Marek Guzik, Adam Wlazło

ul. Bagrowa 9

30-733 Kraków

51,38ul. Łobzowska 24, 31-149 Kraków


 1. Oferta wybrana

Jako najkorzystniejsza zgodnie z kryterium cena = 100% została wybrana oferta nr nr 6 wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowe „BIUROTECH – 2” Andrzej Hachuła 30-075 Kraków, ul. Racławicka 1– z ceną 5 280,00 zł brutto. Oferta spełnia warunki ustawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.
II. Streszczenie i porównanie ofert złożonych (punktacja przyznana ofertom).

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny ofert

6

Przedsiębiorstwo Handlowe BIUROTECH-2 Andrzej Hachuła

ul. Racławicka 1

30-075 Kraków

100,00


7

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. „ALTALENA” Marek Guzik, Adam Wlazło

ul. Bagrowa 9

30-733 Kraków

80,00


8

Alnag Barbara Wróbel

ul. Syrokomli 10/15

30-102 Kraków

77,42
  • Zadanie nr 10 - meble dla Katedry Fizjologii Roślin

ul. Podłużna 3, 30-239 Kraków
Oferta wybrana

Jako najkorzystniejsza zgodnie z kryterium cena = 100% została wybrana oferta nr 7 wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Hnadlowo-Usługowe s.c.” Altalena” Marek Guzik, Adam Wlazło – z ceną 3 400,00 zł brutto. Oferta spełnia warunki ustawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.


Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy informujemy, iż umowa może być zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ w zakresie tego zadania złożono tylko jedną ofertę. • Zadanie nr 11 - meble dla Biura Informacji i Promocji,

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków


 1. Oferta wybrana

Jako najkorzystniejsza zgodnie z kryterium cena = 100% została wybrana oferta nr nr 6 wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowe „BIUROTECH – 2” Andrzej Hachuła 30-075 Kraków, ul. Racławicka 1– z ceną 3 990,00 zł brutto. Oferta spełnia warunki ustawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.
II. Streszczenie i porównanie ofert złożonych (punktacja przyznana ofertom).

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny ofert

6

Przedsiębiorstwo Handlowe BIUROTECH-2 Andrzej Hachuła

ul. Racławicka 1

30-075 Kraków

100,00


7

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. „ALTALENA” Marek Guzik, Adam Wlazło

ul. Bagrowa 9

30-733 Kraków

74,44


8

Alnag Barbara Wróbel

ul. Syrokomli 10/15

30-102 Kraków

72,55 • Zadanie nr 12 - meble dla Domu Studenckiego nr III,

al.29 Listopada 48C, 31-425 Kraków


 1. Oferta wybrana

Jako najkorzystniejsza zgodnie z kryterium cena = 100% została wybrana oferta nr 2 wykonawcy Zakład Produkcji Mebli „DORMI” Adam Wasiak 38-450 Dukla ul. Słowackiego 27 – z ceną 20 688,60 zł brutto. Oferta spełnia warunki ustawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.


II. Streszczenie i porównanie ofert złożonych (punktacja przyznana ofertom).

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny ofert

2

Zakład Produkcji Mebli „DORMI”

Adam Wasiak

ul. Słowackiego 27

38-450 Dukla


100,00


7

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. „ALTALENA” Marek Guzik, Adam Wlazło

ul. Bagrowa 9

30-733 Kraków

94,99


8

Alnag Barbara Wróbel

ul. Syrokomli 10/15

30-102 Kraków

64,53al.29 Listopada 48B, 31-425 Kraków


 1. Oferta wybrana

Jako najkorzystniejsza zgodnie z kryterium cena = 100% została wybrana oferta nr 2 wykonawcy Zakład Produkcji Mebli „DORMI” Adam Wasiak 38-450 Dukla ul. Słowackiego 27 – z ceną 11 217,60 zł brutto. Oferta spełnia warunki ustawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.
II. Streszczenie i porównanie ofert złożonych (punktacja przyznana ofertom).

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny ofert

2

Zakład Produkcji Mebli „DORMI”

Adam Wasiak

ul. Słowackiego 27

38-450 Dukla


100,00


7

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. „ALTALENA” Marek Guzik, Adam Wlazło

ul. Bagrowa 9

30-733 Kraków

95,39


8

Alnag Barbara Wróbel

ul. Syrokomli 10/15

30-102 Kraków

88,19  • Zadanie nr 14 - meble dla Działu Informatycznego

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków


 1. Oferta wybrana

Jako najkorzystniejsza zgodnie z kryterium cena = 100% została wybrana oferta nr nr 6 wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowe „BIUROTECH – 2” Andrzej Hachuła 30-075 Kraków,

ul. Racławicka 1 – z ceną 5 367,00 zł brutto. Oferta spełnia warunki ustawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.


II. Streszczenie i porównanie ofert złożonych (punktacja przyznana ofertom).

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny ofert

6

Przedsiębiorstwo Handlowe BIUROTECH-2 Andrzej Hachuła

ul. Racławicka 1

30-075 Kraków

100,00


7

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. „ALTALENA” Marek Guzik, Adam Wlazło

ul. Bagrowa 9

30-733 Kraków

80,34


8

Alnag Barbara Wróbel

ul. Syrokomli 10/15

30-102 Kraków

68,75
 • Zadanie nr 15 - meble dla Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa,

ul. Łobzowska 24, 31-149 Kraków


 1. Oferta wybrana

Jako najkorzystniejsza zgodnie z kryterium cena = 100% została wybrana oferta nr 7 wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Hnadlowo-Usługowe s.c.” Altalena” Marek Guzik, Adam Wlazło – z ceną 3 410,00 zł brutto. Oferta spełnia warunki ustawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.
II. Streszczenie i porównanie ofert złożonych (punktacja przyznana ofertom).

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny ofert

7

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. „ALTALENA” Marek Guzik, Adam Wlazło

ul. Bagrowa 9

30-733 Kraków

100,00


8

Alnag Barbara Wróbel

ul. Syrokomli 10/15

30-102 Kraków

81,19 • Zadanie nr 16 - meble dla Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej,

al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
I. Oferta wybrana

Jako najkorzystniejsza zgodnie z kryterium cena = 100% została wybrana oferta 8 wykonawcy Alnag Barbara Wróbel 30-102 Kraków, ul. Syrokomli 10/15 – z ceną 3 250,00 zł

brutto. Oferta spełnia warunki ustawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.
II. Streszczenie i porównanie ofert złożonych (punktacja przyznana ofertom).

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny ofert

7

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. „ALTALENA” Marek Guzik, Adam Wlazło

ul. Bagrowa 9

30-733 Kraków

85,088

Alnag Barbara Wróbel

ul. Syrokomli 10/15

30-102 Kraków


100,00


al.29 Listopada54, 31-425 Kraków


 1. Oferta wybrana

Jako najkorzystniejsza zgodnie z kryterium cena = 100% została wybrana oferta nr nr 6 wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowe „BIUROTECH – 2” Andrzej Hachuła 30-075 Kraków, ul. Racławicka 1– z ceną 395,00 zł brutto. Oferta spełnia warunki ustawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.
II. Streszczenie i porównanie ofert złożonych (punktacja przyznana ofertom).

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny ofert

6

Przedsiębiorstwo Handlowe BIUROTECH-2 Andrzej Hachuła

ul. Racławicka 1

30-075 Kraków

100,00


7

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. „ALTALENA” Marek Guzik, Adam Wlazło

ul. Bagrowa 9

30-733 Kraków

64,23
  • Zadanie nr 18 - meble dla Katedry Fitopatologii Leśnej,

al.29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Informacja o wyniku powyższego zadania zostanie podana w terminie późniejszy.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie NIP: 675-000-21-18

Al. A. Mickiewicza 21 REGON: 000001815

31-120 Krakówtel. /12/ 662-44-33, fax /12/ 662-44-10

http://ur.krakow.pl©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna