Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejPobieranie 11.63 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar11.63 Kb.
Nr sprawy ZP-5/07 JAWORZNO,dnia 17-12-2007r.

Nr ogłoszenia: 224451-2007

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres Zamawiającego:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w KATOWICACH

40-038 KATOWICE, ul. LOMPY 19 
Prowadzący postępowanie:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W JAWORZNIE

43-600 Jaworzno, ul. Narutowicza 1
Określenie przedmiotu zamówienia:

"Przemieszczanie (holowanie) pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji, pojazdów służbowych Policji - zleconych przez Komendę Miejską Policji w Jaworznie lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP Jaworzno".
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 92 ustawy PZP, wybrano ofertę złożoną przez firmę:


Wykonawca:

AGF Arkadiusz Wróbel

41-400 MYSŁOWICE

ul. Ks. Bończyka 11
Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując cenę w poz. RAZM na kwotę 1134,60 zł brutto i w ocenie kryterium uzyskał maksymalną ilość punktów.
Do niniejszego zadania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zostały złożone dwie oferty, które spełniją wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i przedstawiają się następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

Liczba punktów w kryterium cena 100%

1

Pomoc Drogowa, Auto – Naprawa, Złomowanie Samochodów Lidia Kapustka 41-403 Chełm Śląski ul. Kurpińskiego 1

W poz. RAZEM 2.403,00 zł brutto

47,22 pkt.

2

AGF Arkadiusz Wróbel 41-400 Mysłowice ul. Ks. Bończyka 11

W poz. RAZEM 1.134,60 zł brutto

100 pkt.

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

W JAWORZNIE

insp. mgr Zygmunt JAROMIN

wyk. 4 egz. TW/TW

1 egz. strona internetowa

1 egz. Pomoc Drogowa, Auto - Naprawa.

Złomowanie Samochodów, Lidia Kapustka,

41-403 Chełm Śląski, ul. Kurpińskiego 1

1 egz. AGF Arkadiusz Wróbel

41-400 Mysłowice, ul. Ks. Bończyka 111 egz. a/a
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna