Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2009Pobieranie 70.55 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar70.55 Kb.
Mikołajki Pomorskie , dnia 14.05.2010 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie

za rok 2009

Na podstawie art. 37 usty.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz.1240) Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie podaje informacje obejmującą:
 1. Dane dotyczące wykonania budżetu gminy (struktura dochodów i wydatków), w tym kwota deficytu.

Wyszczególnienie

Plan

na rok 2009Wykonanie

na dzień 31.12.2009% udział w strukturze

% wykon.

planu


Dochody ogółem

11.099.020,65

10.972.091,84


100%

98,86

w tym

Dotacje

3.075.558,25

3.052.363,25


27,82

99,25

Subwencje


5.501.841,00


5.501.841,00


50,14

100,00

Dochody własne


2.347.340,402.250.477,30


20,51


95,87Pozostałe dochody pozyskane


174.281,00

167.410,29


1,53

96,06

Wydatki

11.811.406,95

11.195.894,39

100%

94,78

W tym

Wydatki bieżące


9.291.508,65


8.873.557,97


79,26

95,5


Wydatki majątkowe

2.519.898,30

2.322.336,42

20,74

92,16


Deficyt / nadwyżka budżetu


-712.386,30


- 223.802,55


 1. Wydatki poniesione ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 (z budżetu Unii Europejskiej) za rok 2009 w kwocie 1.034.401 zł, w tym wydatki niewygasające 168.389,50 zł ,
 1. Zobowiązania, o których mowa w art.72 ust.1 pkt.4 ustawy:

gmina na dzień 31.12.2009 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań:

- wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sadów lub

ostatecznych decyzji administracyjnych,

- oraz zobowiązań uznanych za bezsporne
 1. Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

- Powiat Sztum - 37.739,99 zł na utrzymanie bieżące dróg powiatowych (porozumienie Nr 4 z dnia 07.01.2009 roku

- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 103.129,47 zł ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg transportu rolnego

- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 7.999,82 zł z Departamentu Edukacji i Sportu, w tym : 3.000 zł na realizację programu Powszechnej nauki pływania oraz 4.999,82 zł na realizacje programu Aktywizacja sportowa
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

- udzielono dotacji celowej na pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sztumie w kwocie 126.313,04 zł na remont dróg powiatowych odcinka 22.123 km w Mikołajkach Pomorskich.
 1. Poręczenia i gwarancje

W 2009 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.


 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, oraz którym udzielono pomocy publicznej stanowi zał. Nr 1 do informacji.

Sporządziła Maria Kalinowska


Miejsce publikacji:

1.Biuletyn Informacji Publicznej2.wywieszenie w siedzibie urzędu (tablica ogłoszeń)


Zał. Nr 1 do informacji sporządzonej na podstawie

art.37 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

1.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w roku 2009L.p

Nazwisko i imię

Rodzaj ulgi i kwota dot. umorzenia

1.

Ryszard Browalski

Umorzenie I raty w kwocie 658 zł. ( wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego)

2.

Jarosław Kaczorowski

Umorzenie IV raty w kwocie 893 zł. ( wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego)

3.

Jan Wojtacki

Umorzenie IV raty w kwocie 1 131 zł. ( wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego)

4.

Józef Kmiecik

Odroczenie IV raty 2008 i I,II,III raty 2009

5.

Andrzej Lipiński

Odroczenie IV raty 2008 i I,II,III,IV raty 2009

6.

Jacek Kwela

Odroczenie I,II,III,IV raty 2009

7.

Witkowski Bogusław

Odroczenie IV raty 2008 i I 2009

8.

Krzysztof Hoffmann

Odroczenie I,II,III,IV raty 2009

9.

Ryszard Kobrzyński

Odroczenie I,II,III raty 2009

10.

Norbert Nierzwicki

Odroczenie I,III,IV raty 2009

11.

Józef Izdepski

Odroczenie IV raty 2008 i I,III raty 2009

12.

Józef Sadowski

Odroczenie II,III raty 2009

13.

Adam Woelk

Odroczenie II,III,IV raty 2009

14.

Marian Szilling

Odroczenie I,II,III,IV raty 2009

15.

Helena Banasiak

Odroczenie I,II,III,IV raty 2009

16.

Jan Wojtacki

Odroczenie III raty 2009

17.

Remigiusz Felenczak

Odroczenie III, IV raty 2009

18.

Franciszek Reiter

Odroczenie III,IV raty 2009

19.

Jan Lasowicz

Odroczenie IV raty 2009

20.

Jerzy Różański

Odroczenie I,II,III,IV raty 2009

21.

Witold Izdepski

Odroczenie IV raty 2009

22.

Leon Lewandowski

Odroczenie IV raty 2009

23.

Mariusz Głowacki

Odroczenie IV raty 2009

24.

Grażyna Mroczkowska

Ulga inwestycyjna

25.

Marek Smoliński

Ulga inwestycyjna

26.

„MINIĘTA” Sp. z o.o

Ulga inwestycyjna

Sporządzono, dnia 14.05.2010 r

Izabela Majewska2.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku


 1. Adam Kluczyński 44. Witold Izdepski

 2. Rafał Rojewski 45. Paweł Przeliński

 3. Adam Głowacki 46. Franciszek Reiter

 4. Marek Bogdanowicz 47. Roman Wojtacki

 5. Ryszard Marcinkowski 48. Stanisław Wojtacki

 6. Grażyna Mroczkowska 49. Waldemar Wojtacki

 7. Marek Smoliński 50. Krzysztof Izdepski

 8. Klemens Majewski 51. Norbert Nierzwicki

 9. Norbert Langmesser 52. Zbigniew Błaszczuk

 10. Eligiusz Majewski 53. Ryszard Browalski

 11. Eugeniusz Majewski 54. Kazimierz Gratz

 12. Kazimierz Kulecki 55. Edward Grzywiński

 13. Regina Marchlewska 56. Roman Kłosowski

 14. Ludwik Nowak 57. Jan Karczewski

 15. Piotr Rojewski 58. Ryszard Kulecki

 16. Rafał Rojewski 59. Leon Lewandowski

 17. Wiesław Ziółkowski 60. Grażyna Mroczkowska

 18. Małgorzata Stawicka 61. Roman Nowak

 19. Bronisław Guzior 62. Janusz Romanowski

 20. Jacek Kwela 63. Marian Szilling

 21. Antoni Tymicki 64. Jan Wiśniewski

 22. Krzysztof Hoffmann 65. Małgorzata Woelk

 23. Bogusława Kozłowska 66. Ewaryst Chęć

 24. Józef Kustosz 67. Marek Lip

 25. Ryszard Marcinkowski 68. Mariusz Osiński

 26. Tomasz Marcinkowski 69. Maciej Baurycza

 27. Adam Orlich 70. Eugeniusz Brzozowski

 28. Tomasz Demby 71. Krzysztof Kamrowski

 29. Mariusz Głowacki 72. Jan Lasowicz

 30. Marek Kwolek 73. Andrzej Lipiński

 31. Teresa Dudkiewicz 74. Edward Eelk

 32. Jarosław Kalinowski 75. Beata Orlich

 33. Józef Sadowski 76. Łukasz Kulecki

 34. Marek Smoliński 77. Dariusz Cybulski

 35. Andrzej Solecki 78. Brunon Orlich

 36. Edmund Wojtacki 79. Andrzej Legall

 37. Ryszard Kobrzyński 80. Edward Lemkowski

 38. Waldemar Klatt 81. Jacek Oleksak

 39. Zbigniew Hamadyk 82. Jan Wojtacki

 40. Bogusław Witkowski 83. Tomasz Zabliński

 41. Romuald Kuśmierczyk 84. Bronisław Falkowski

 42. Sebastian Detmer 85. Wojciech Oleksak

 43. Józef Izdepski 86. Mariusz Zabliński

87. Emilia Suknacka

88. Wiesław Tomaszewski

89. Teodor Żebrowski

89. Grzegorz Tomaszewski

90. Andrzej Lemkowski

91. FORTUNE Sp. z o.o

92. TERRA Sp. z o.o

93. LINKI Sp. z o.o

94. MINIĘTA Sp. z o.o

95. AGROENTERPRISES Sp. z.o.o


Sporządzono, dnia 14.05.2010 r

Izabela Majewska

WÓJT GMIN YKazimierz Kulecki

Pobieranie 70.55 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna