Informacja o wynikach naboru Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. Chcę-Potrafię-PracujęPobieranie 3.98 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar3.98 Kb.


Kielce, dn. 14.11.2013 r.

Informacja o wynikach naboru Partnera

w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

pn. Chcę-Potrafię-Pracuję
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonej procedury wyłonienia Partnera w ramach ogłoszonego w dniu 24 października 2013 r.,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce, otwartego naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. Aktywnie po pracę współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Podziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, został wyłoniony Partner:

College Medyczny Adrian Lipa

Po przyjęciu ww. projektu do realizacji zakres wspólnych działań będzie obejmował rozwiązywanie problemów środowiska osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej poprzez poradnictwo, kursy oraz staże/zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy dla 30 osób bezrobotnych/niepełnosprawnych.

Szczegółowy zakres oraz terminy realizacji działań zostaną określone w Umowie partnerskiej na rzecz realizacji projektu.

Pobieranie 3.98 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna