Informacja o wyniku naboruPobieranie 7.26 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar7.26 Kb.
Informacja o wyniku naboru


(ogłoszona na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 29 października 2010 r.

o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.)
 1. Nazwa i adres urzędu: Agencja Rezerw Materiałowych
  ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

 1. Stanowisko: Zastępca Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych


 1. W wyniku przeprowadzonego naboru, Zespół do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko zastępcy Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych wyłonił następującego kandydata:

Imię i nazwisko kandydata
oraz jego miejsce zamieszkania
w rozumieniu Kodeksu cywilnego: Pan Grzegorz Kędziora (Piaseczno)

 1. Przewodniczący - Joanna Strzelec-Łobodzińska …………………………………;

 2. Członek - Jerzy Bartosik ...….……………………………;

 3. Członek - Tomasz Dąbrowski ….………………………………;

 4. Członek - Maciej Kaliski …………………………………. .

Zespół do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w składzie:

 1. Przewodniczący - Joanna Strzelec-Łobodzińska …………………………………;

 2. Członek - Jerzy Bartosik ...….……………………………;

 3. Członek - Tomasz Dąbrowski ….………………………………;

 4. Członek - Maciej Kaliski …………………………………. .

Zespół do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w składzie:
Przewodniczący Zespołu

do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko

zastępcy Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych

/-/ Janusz Dyduch

/1©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna