Informacja prasowa 14 lipca 2011Pobieranie 19.43 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar19.43 Kb.Informacja prasowa

14 lipca 2011
Raport gemiusAdMonitor opisuje trendy w reklamie online na rynkach środkowoeuropejskich
Kwartalny raport gemiusAdMonitor dostarcza szczegółowych informacji na temat najbardziej popularnych formatów reklamy w podziale na rynki i branże. W IV kwartale 2010 r. branżami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, dla których odnotowano najwięcej emisji kreacji online, są finanse
i telekomunikacja. Sektor finansowy jest także liderem w rankingu pod względem udziału kampanii. Na każdym z badanych rynków zidentyfikowano różne formaty reklamy online, które osiągnęły najwyższy poziom wskaźnika CTR (Click-Through-Ratio1). Warto podkreślić, że kreacje o najwyższym wskaźniku CTR nie zawsze utożsamiane są z najpopularniejszymi.

Najpopularniejsze formaty reklamowe na rynkach Europy Środkowej
Wyniki raportu gemiusAdMonitor za IV kwartał 2010 r., odnotowane w poszczególnych krajach Europy Środkowej, różnią się. W Rumunii i na Słowacji, pod względem współczynników CTR, najbardziej popularne były reklamy w formacie Ractangle 500x600 i 468x300. Z kolei na Węgrzech i Czechach na pierwszym miejscu pod względem popularności plasowały się reklamy w formacie Toplayer. Na wynik wpływ mógł mieć sposób emisji tego formatu.
Wykres nr 1. Formaty reklamy online o najwyższym wskaźniku CTR

Źródło: Gemius SA, gemiusAdMonitor, Q4 2010
Wyniki wskaźnika CTR dla poszczególnych sektorów rynku w pięciu badanych krajach środkowoeuropejskich są bardziej zróżnicowane. W Polsce i na Węgrzech najwyższe wskaźniki CTR osiągały kampanie realizowane w sektorze multimediów i książek. Był to jednocześnie najwyższy z wyników tego wskaźnika na opisywanych rynkach. W Rumunii najczęściej klikano w reklamy z branży „ubrania i dodatki”, natomiast w Czechach „technologie i audio-wideo”. Należy zauważyć, że prezentowane wyniki dotyczą IV kwartału 2010 r., a produkty z wymienionych powyżej branż są najczęściej kupowane przez konsumentów jako prezenty bożonarodzeniowe. Jednak powyższa reguła nie dotyczy danych zgromadzonych w Czechach, gdzie wiodącym sektorem pod względem wskaźnika CTR jest sektor motoryzacyjny.
W przypadku wyników za IV kwartał 2010 r. więcej podobieństw między poszczególnymi krajami środkowoeuropejskimi można zauważyć analizując poziom emisji i kampanii realizowanych w branżach, z których wywodzą się reklamodawcy. Pod względem liczby emisji wyróżniają się branże: telekomunikacyjna (w Polsce i na Węgrzech) oraz finansowa (w Czechach, Rumunii i na Słowacji). Taki wynik można tłumaczyć dużymi budżetami reklamowymi, jakimi dysponują przedsiębiorstwa z wymienionych powyżej branż.
Wykres nr 2: Sektory, w których odnotowano najwięcej emisji


źródło: Gemius SA, gemiusAdMonitor, Q4 2010

W trzech z badanych krajów - Słowacji, Węgrzech i Czechach - sektor finansowy plasuje się również na pierwszym miejscu pod względem liczby zrealizowanych kampanii.


W Rumunii liderem w tej kategorii jest sektor handlowy.
Więcej informacji na temat raportu można znaleźć na prezentacja badania gemiusAdMonitor.

Polski rynek reklamy online
W raporcie gemisuAdMonitor znalazły się również dane dotyczące rodzimego rynku reklamy online. W IV kwartale 2010 najpopularniejszymi formatami kreacji o najwyższym wskaźniku CTR były Preroll/Postroll, stosowane w reklamie wideo. Dla porównania w II kwartale 2011 r. w Polsce najwyższy wskaźnik CTR osiągały takie formaty reklamowe jak: toplayer, Preroll oraz tapeta.
Wykres nr 3: Formaty o najwyższym współczynniku CTRŹródło: Gemius SA, gemiusAdMonitor, Q4 2010; Q2 2010
Autorzy raportu gemiusAdMonitor przeanalizowali również, w których z branż kampanie online osiągają najwyższe wskaźniki CTR. W II kwartale 2010 r. były to multimedia i książki, a w II kwartale 2011 najwyższe poziomy wskaźnika CTR osiągały kampanie realizowane w branżach: „podróże i turystyka, hotele i restauracje”, „higiena i pielęgnacja” oraz „żywność”.
Pod względem liczby kampanii zrealizowanych online, w IV kwartale 2010 r. na pierwszym miejscu uplasowała się branża telekomunikacyjna. Natomiast w II kwartale 2011 r. najwięcej kampanii realizowały przedsiębiorstwa z branż: handlowej, multimediów i książek oraz higieny i pielęgnacji. Pod względem poziomu emisji kampanii reklamowych wyróżniły się sektory: finanse, ubezpieczenia, usługi maklerskie, a także telekomunikacja.
Kwartalne raporty gemiusAdMonitor są dostępne na rynku czeskim, polskim, rumuńskim, węgierskim i słowackim.
gemiusAdMonitor to cykliczny raport przygotowywany przez firmę Gemius w oparciu o wyniki danych pochodzących z badania gemiusDirectEffect (ad server dla agencji i reklamodawców) oraz AdOcean (ad server dla wydawców). gemiusAdMonitor prezentuje ranking najpopularniejszych formatów i uwzględnia wskaźniki dla kampanii internetowych. Ponadto raport opisuje aktywność reklamową online w wybranych sektorach: finanse, telekomunikacja, handel, itp. Informacje, które można znaleźć w raporcie uwzględniają średni wskaźnik CTR dla najbardziej popularnych formatów reklamowych ogółem i w danym sektorze.

O Gemius - Międzynarodowa firma badawcza, lider i prekursor w dziedzinie badań internetu i przez internet w Europie. Gemius, założony został w Polsce w 1999 roku i prowadzi działalność w 20 krajach Europy i Bliskiego Wschodu. Firma oferuje profesjonalne rozwiązania badawcze, usługi analityczne i doradcze, od badań typu site-centric i user-centric, po zaawansowane technologicznie narzędzia do badania zachowania internautów na witrynach (gemiusTraffic), ich profilu społeczno-demograficznego (gemiusProfile), jakości dostępu do serwisów WWW (gemiusUsability) czy też skuteczności prowadzonych w internecie kampanii reklamowych (gemiusEffect). Gemius realizuje również badania na zlecony przez klientów temat (gemiusAdHoc). Poza powyższymi badaniami, w ofercie Gemius znajduje się również badanie zachowań użytkowników odtwarzających materiały multimedialne w sieci (gemiusStream), a także badanie umożliwiające błyskawiczny pomiar i prezentację wszystkich kliknięć dokonanych przez internautów na danej witrynie (gemiusHeatMap). W blisko połowie państw europejskich Gemius wyznacza standard pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych (gemiusAudience, badanie w Polsce funkcjonujące pod nazwą Megapanel PBI/Gemius).1 CTR – stosunek liczby internautów, którzy wykonali zadaną akcję (kliknięcie w baner), do całkowitej liczby emisji danego banera.


Kontakt Kontakt dla prasy:

Tamas Acs press@gemius.pl

gemiusDirectEffect Product Manager

tamas.acs@gemius.com©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna