Informacja prasowa 28 lipca 2015 rPobieranie 10.46 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar10.46 Kb.informacja prasowa

28 lipca 2015 r.
BLISKO 14 MLN ZŁ DLA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
Grodzisk Mazowiecki wie, jak dobrze zagospodarować niewykorzystane dotąd tereny w gminie. Ich uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz doprowadzenie do nich drogi dojazdowej pozwoli na utworzenie blisko 160 ha terenów inwestycyjnych. Już niebawem będzie to doskonałe miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt otrzyma 13,9 mln zł unijnego dofinasowania. Umowę w tej sprawie podpisali dziś wicemarszałkowie Janina Ewa Orzełowska i Leszek Ruszczyk oraz władze gminy – burmistrz Grzegorz Benedykciński i skarbnik Piotr Leśniewski.
Wsparcie unijne ma pomóc przede wszystkim w przygotowaniu terenów pod działalność gospodarczą. Projekt obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w Chrzanowie Dużym oraz budowę wodociągu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku ul. Chemicznej oraz wzdłuż planowanej obwodnicy zachodniej A2. Rozbudowane zostaną także drogi dojazdowe prowadzące do terenów inwestycyjnych. Droga ma połączyć zachodni kraniec ul. Logistycznej w Natolinie z planowaną zachodnią obwodnicą Grodziska Mazowieckiego. W sumie w ramach projektu powstanie 10 km sieci wodociągowej i 4,3 km sieci kanalizacyjnej oraz 2,5 km dróg dojazdowych.
Prace są już zaawansowane
Ze względu na szeroki zakres projektu, inwestycja została podzielona na dwanaście etapów realizacji, z czego dwa są już zakończone. W maju br., ruszyły pierwsze prace. Do tej pory udało się wybudować sieć wodociągową w Natolinie oraz 233 metry kanalizacji sanitarnej przy ul. Średniej w Grodzisku Mazowieckim. Na ukończeniu jest już także budowa kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej do Natolina. Przebudowano również ul. Traugutta i ul. Graniczną. Cały projekt ma zostać zrealizowany do końca października br.

Tytuł projektu: Kompleksowe uzbrojenie obszarów inwestycyjnych gminy Grodzisk Mazowiecki w tym terenu przeznaczonego pod utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji dla rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości na Mazowszu

Beneficjent: Gmina Grodzisk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 16 428 970,78 zł

Dofinansowanie: 13 887 462,08 zł

Działanie: 3.1 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą


Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski

Województwa Mazowieckiego w Warszawie

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail: rzecznik@mazovia.pl
Agnieszka Niedźwiedzka

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

tel. 22 542 25 62

e-mail: media@mazowia.eu
: downloadStat -> gfx -> mazovia
mazovia -> Zawiadomienie
mazovia -> Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
mazovia -> Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
mazovia -> Lista powiatów, które otrzymają dofinansowanie dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
mazovia -> Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1392/60/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2011 r. Ogłoszenie o konkursie
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 2504/187/08
mazovia -> Lp. Podmiot wnioskujący Nazwa zadania
mazovia -> Uchwała Nr 45/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013 r w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr /13
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 717/227/09

Pobieranie 10.46 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna