Informacja prasowa aegon struktura multisektorowa – nowość w ofercie aegonPobieranie 21.16 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar21.16 Kb.

Warszawa, 31 marca 2008 r.

INFORMACJA PRASOWA


AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA – nowość w ofercie AEGON
31 marca 2008 r. AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wprowadza do oferty dwa nowe terminowe ubezpieczenia na życie i dożycie z ochroną kapitału:

 1. AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA PLN (ubezpieczenie 5 letnie)

 2. AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA EUR (ubezpieczenie 10 letnie)

Oba ubezpieczenia powiązane są z Indeksem BNP Paribas Millennium 10 Europe ER. Strategia inwestowania opiera się na modelu matematycznym Efficient Frontier Theory, którego autorzy otrzymali za niego Nagrodę Nobla. Model ten pozwala na skuteczniejsze dopasowywanie alokacji aktywów do zmieniających się uwarunkowań rynkowych.

W skład indeksu wchodzą aktywa zróżnicowane zarówno pod względem geograficznym (np. Europa, USA, Japonia, rynki wschodzące), jak i sektorowym (indeksy giełdowe, nieruchomości, surowce, waluty). Szeroka dywersyfikacja portfela pozwala na uzyskiwanie stabilnych wyników inwestycyjnych, niezależnie od zmieniających się trendów rynkowych.

Dzięki zdywersyfikowaniu inwestycji pomiędzy różne rynki i różne klasy aktywów, minimalizowane jest ryzyko inwestycyjne, a także tworzona jest możliwość osiągania zysków zarówno na rynkach rosnących, jak i spadkowych.

W przypadku obu produktów zawarcie umowy ubezpieczenia jest możliwe tylko w okresie subskrypcji od 31 marca do 30 kwietnia 2008 r. Na koniec okresu inwestycji zostaną wypłacone środki w wysokości:
Chroniony kapitał + udział w zyskach wynikających ze zmiany wartości indeksu.
Środki wypłacone w ramach umów nie są objęte podatkiem od zysków kapitałowych.
Podstawowe informacje o produktach:
AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA PLN

Ochrona kapitału – 100%

Wpłata jednorazowa - minimum 30 000 PLN

Czas trwania umowy – 5 lat


AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA EUR

Ochrona kapitału – 110%

Wpłata jednorazowa - minimum 10 000 EUR

Czas trwania umowy – 10 lat


* * *
O AEGON

AEGON jest jedną z największych na świecie firm zajmujących się ubezpieczeniami na życie, funduszami emerytalnymi i uznanym dostawcą produktów inwestycyjnych. Wspieramy działalność lokalnych oddziałów firmy w taki sposób, aby rozwijały się i dostarczały produkty i usługi oraz systemy dystrybucji jak najlepiej dopasowane do potrzeb rynków lokalnych. Jesteśmy dumni, że udało nam się osiągnąć równowagę pomiędzy podejściem lokalnym, a poszerzeniem działalności na skalę globalną.

Z centralą korporacji w Hadze, w Holandii, AEGON zatrudnia około 29 000 ludzi. AEGON obsługuje miliony klientów na całym świecie na ponad 20 rynkach Ameryk, Europy i Azji, z najważniejszymi operacjami w USA, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Szacunek, jakość, transparentność i zaufanie stanowią kluczowe wartości AEGON jako firmy, która stale dąży do odpowiadania na oczekiwania klientów, udziałowców, pracowników i partnerów biznesowych.


AEGON dąży do stworzenie nowego sposobu myślenia i ma ambicję być najlepszą firmą w swojej branży.
* * *

Kontakt

AEGON TU na Życie S.A.Hubert Kostrzyński

Kierownik Działu MarketinguTel.

+48 500 202 386

E-mail

hubert.kostrzynski@aegon.pl


Nota odnośnie oświadczeń dotyczących przyszłości
Oświadczenia zawarte w informacji prasowej, które nie są historycznymi faktami, są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości, jak to zostało zdefiniowane przez U.S. Private Securities Litigation Reform Act w 1995 r. Słowa takie jak “wierzyć”, “szacować”, „target”, „zamierzać”, „móc”, „spodziewać się”, „antycypować”, „przewidywać”, „projektować”, „liczyć na”, „planować”, „kontynuować”, „chcieć”, „powinno”, „mogłoby”, „jest pewne” i „będzie” oraz podobne wyrażenia odnoszące się do AEGON, są zdefiniowanie jako oświadczenia dotyczące przyszłości. Powyższe oświadczenia nie są gwarancją przyszłych wyników i zawierają ryzyko, niewiadome i założenia, które są trudne do przewidzenia. AEGON nie podejmuje się obowiązku publicznego aktualizowania lub poprawiania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości. Czytelników przestrzega się, by nie polegali wyłącznie tych oświadczeniach.

Wszystkie oświadczenia dotyczące przyszłości są narażone na różne ryzyka i niewiadome, które mogą spowodować, że aktualne rezultaty będą się istotnie różnić od oczekiwań, w tym (jednak nie ograniczają się do nich):  • zmiany ogólnych warunków ekonomicznych, szczególnie w USA, Holandii i Wielkiej Brytanii;

  • zmiany w wynikach osiąganych na rynkach finansowych, także na rynkach wschodzących, w tym:

   • częstość i dotkliwość niedotrzymania umowy przez emitenta, którego papiery wartościowe znajdują się w naszych portfelach inwestycyjnych o stałym dochodzie; i

   • skutki upadłości firmy i/ lub ponownego obliczenia wyniku firmy na rynku finansowym oraz rezultaty spadku wartości akcji i papierów dłużnych, które posiadamy;

  • częstość i dotkliwość strat ubezpieczyciela;

  • zmiany wpływające na śmiertelność, zachorowania i inne czynniki mogące mieć wpływ na dochodowość naszych produktów ubezpieczeniowych;

  • zmiany wpływające na poziom stóp procentowych i kontynuacja niskiego poziomu stóp procentowych oraz nagłe zmiany poziomu stóp procentowych;

  • zmiany wpływające na kursy wymiany walut, w tym kursy wymiany EUR/USD i EUR/GBP;

  • rosnący poziom konkurencji w USA, Holandii, Wielkiej Brytanii i na rynkach wschodzących;

  • zmiany w prawie, szczególnie te, które maja wpływ na nasze działania, sprzedawane produkty i atrakcyjność pewnych produktów dla naszych klientów;

  • zmiany w przepisach odnośnie branży ubezpieczeniowej w jurysdykcji każdego z krajów, w którym działamy;

  • zdarzenia wynikające z działania siły wyższej, terroryzm, działania wojenne i epidemie;

  • zmiany w polityce banku centralnego i/ lub rządu;

  • spory lub działania regulacyjne, które mogą wymagać od nas zapłacenia znaczących odszkodowań lub zmian sposobu w jaki prowadzimy biznes;

  • reakcja klientów - zarówno na nowe produkty jak i kanały dystrybucji;

  • zmiany w zakresie konkurencji, przepisów, kwestii nadzorczych lub podatkowych, które maja wpływ na koszt dystrybucji lub popyt na nasze produkty;

  • nasze niepowodzenia w osiągnięciu przewidywanego poziomu dochodów lub operacyjnej wydajności, jak też inne koszty inicjatyw oszczędnościowych;

  • wpływ na nasze wyniki finansowe i kondycję finansową jako rezultat przyjęcia przez nas międzynarodowych standardów finansowego raportowania.Pobieranie 21.16 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna