Informacja prasowa po wspólnym posiedzeniuPobieranie 8.67 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar8.67 Kb.
Informacja prasowa

po wspólnym posiedzeniu

Komitetów ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej oraz Ochrony Środowiska

Krajowej Izby Gospodarczej

Krajowa Izba Gospodarcza po raz kolejny apeluje do rządu, by bronił interesów gospodarczych kraju w związku z propozycjami zaostrzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej i wprowadzenia restrykcyjnych ograniczeń emisji dwutlenku węgla po 2020 roku. Dziś podczas obrad członkowie obu komitetów przyjęli wspólne stanowisko w sprawie propozycji dotyczących zaostrzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

W czasie debaty jednoznacznie negatywne oceniono propozycje niektórych państw unijnych, by po 2020 roku znacząco zredukować emisje CO2.


Protestujemy przeciwko grożącym zwiększeniom obciążeń działalności podmiotów gospodarczych w Polsce kosztami ze skutków prowadzonej polityki klimatyczno -energetycznej UE.

KIG wzywa rząd do uruchomienia w strukturach UE procedur rozliczenia z wykonania zobowiązań wynikających z tzw. pakietu 3x 20 przez poszczególne kraje wspólnoty


i weryfikacji nieskutecznych mechanizmów wsparcia produkcji z OZE oraz odrzucenia tzw. technologii wychwytywania, transportu geologicznego magazynowania dwutlenku węgla.

Apelujemy o otwartą politykę informacyjną, takiej która uwzględni rzeczywiste koszty


i efekty, jakie niesie wsparcie OZE i  uświadomi obywatelom ich udział w kosztach prowadzonej polityki klimatyczno energetycznej.

Postulujemy również do rządu o rychłe opracowanie polityki - doktryny polityki energetycznej państwa, aby spełniając konstytucyjną powinność, dostosować ją do rzeczywistego stanu rzeczy / strategia z 2009 roku odbiega znacząco od obecnego stanu rzeczy wskutek wymuszeń UE i radykalnych zmian w otoczeniu zewnętrznym Polski i UE/. KIG uważa, że zmiana gospodarki UE w stronę gospodarki niskoemisyjnej do roku 2030 i dalej do roku 2050 muszą nastąpić. Powinny jednak być realizowane z dokładnym oszacowaniem skutków w skali poszczególnych państw wspólnoty, z poszanowaniem ich prawa do stanowienia ich własnego "energy mix", bez sankcji za wybory strategii rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa energetycznego, wynikające z uwarunkowań posiadanych zasobów naturalnych, które pozwolą a utrzymanie konkurencyjności ich gospodarek na światowym rynku.

Krajowa Izba Gospodarcza proponuje, aby podstawowym celem unijnej, a więc i naszej polityki klimatyczno-energetycznej było :


  • po pierwsze priorytetowe traktowanie działań dla podwyższenia efektywności energetycznej gospodarki z dążeniem, aby zmniejszyć koszty zewnętrzne użytkowania energii o 50%

  • po wtóre zmniejszenie zależności od importu węglowodorów z krajów niestabilnych politycznie o 50%

  • po trzecie zwiększenia skuteczności działań dla możliwości pozyskania innowacyjnych technologii, maszyn i urządzeń przede wszystkim z obszaru UE

Już od początku ubiegłego roku  Krajowa Izba Gospodarcza na podstawie zleconego opracowania, wykonanego przez EnergSys S.A. w W-wie, wzywała rząd do odrzucenia


tzw. propozycji UE "Energy Roadmap 2050" a dziś wzywa do daleko idącej ostrożności wobec prób wprowadzenia jej filozofii pod innym tytułem także w pracach konsultacyjnych prowadzonych w Polsce.

Powód jest oczywisty – podkreśla Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej „Oszacowane koszty i skutki wprowadzenia powodowałyby istotne pomniejszenie PKB, utratę rentowności wielu branż gospodarki, w tym hutnictwa, branży chemicznej, producentów wyrobów papierowych, czy AGD, z zagrożeniem ich wyprowadzenia z Polski, a stąd utratę kilkuset tysięcy miejsc pracy”.Warszawa, 20 marca 2013 r.
: files -> Aktualnosci
Aktualnosci -> 1. Poszukiwani są partnerzy do 3 projektów (ist) pr konkurs na wnioski projektowe w dziedzinie materiałów I inżynierii materiałowej
Aktualnosci -> Zarządzenie Nr /15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
Aktualnosci -> Data imprezy Wydarzenie
Aktualnosci -> *Kształcenie w zakresie rozszerzonym – dodatkowo 4 godz tygodniowo. Semestr I
Aktualnosci -> 1. Kolejne zmiany dotyczące modelu kosztów w 7 Programie Ramowym
Aktualnosci -> Zakres konkursu
Aktualnosci -> Nauczyciel zastępujący, przedmiot Ks. J. Dzierżak
Aktualnosci -> 2. Konkurs Best of Good Practice (e-business, e-government, e-health, e-learning) Finanse I zarządzanie projektami w pr – korzystajmy z helpdesk’a Konferencja „Zrównoważony I Bezpieczny Transport Powierzchniowy”
Aktualnosci -> Zgoda 13 Szanowni Państwo! W związku z wymianą podzielników, prosimy Państwa o obecność w domu dnia
Aktualnosci -> Janusz Żurakowski

Pobieranie 8.67 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna