Informacja prasowa umowa o wspóŁpracy volvo polska I politechniki wrocławskiejPobieranie 16.63 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar16.63 Kb.

2016-05-02

Wrocław, 23 czerwca 2009Informacja prasowa

UMOWA O WSPÓŁPRACY VOLVO POLSKA I POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Volvo Polska i Politechnika Wrocławska podpisały dzisiaj umowę o współpracy, która ma na celu wykorzystanie doświadczeń, wiedzy oraz potencjału obu Stron w prowadzonej przez nie działalności. Strony będą podejmować wspólne inicjatywy w zakresie badań naukowych, realizacji projektów i rozwoju programów dydaktycznych w oparciu o bazę techniczną Volvo i zaplecze naukowe Politechniki. Ważnym efektem zacieśnienia trwającej już od wielu lat współpracy między Uczelnią a Volvo będzie podniesienie konkurencyjności i innowacyjności całego Regionu Dolnego Śląska.
Współpraca Uczelni i Volvo obejmuje następujące zakresy działania:

  1. prowadzenie wspólnych badań naukowych z wykorzystaniem pracowni, laboratoriów, warsztatów obu Stron;

  2. wspólne przygotowywanie oraz realizację projektów przewidzianych
    do współfinansowania z funduszy i dotacji krajowych i zagranicznych;

  3. opracowanie przez Uczelnię programów nauczania z uwzględnieniem sugestii Volvo dla długoterminowych potrzeb rozwoju kompetencji w branżach będących przedmiotem działalności Volvo;

  4. organizowanie przez Volvo praktyk i staży studenckich oraz wsparcie realizacji prac magisterskich, licencjackich, doktorskich i podyplomowych z uwzględnieniem tematów i problematyki istotnej dla obu stron;

  5. zatrudnianie przez Volvo wybranych studentów i absolwentów Uczelni w niepełnym wymiarze czasu pracy, zwłaszcza studentów IV i V roku – w zależności od potrzeb i możliwości Volvo oraz aktualnej sytuacji rynkowej;

  6. umożliwienie korzystania przez studentów Uczelni z bazy technicznej Volvo w celu podnoszenia jakości kształcenia kadr inżynierskich;

  7. promowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych realizowanych w Volvo poprzez włączanie pracowników Volvo w prowadzenie prelekcji, wykładów, seminariów na terenie Uczelni;

  8. umożliwienie studentom realizacji wybranych projektów zdefiniowanych przez Volvo w ramach przedmiotów laboratoryjnych, w celu rozszerzenia współpracy na poziomie technologicznym i projektowym.

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusz Więckowski zaznaczył: ”Współpraca nauki z biznesem to w dzisiejszej dobie bezwzględna konieczność. Politechnika Wrocławska, jako jedna z trzech największych uczelni technicznych w Polsce ma wiele do zaoferowania nawet największym firmom. Potrzeba nam dużej koncentracji na badaniach najwyższej jakości i zdecydowanego dążenia, aby wzmacniać powiązania między nauką a gospodarką. Należy także zachęcać przedsiębiorców, by w większym stopniu wprowadzali innowacje. Tym celom służy zacieśnienie współpracy z dużą i znaną na całym świecie firmą Volvo”.


Prof. Eugeniusz Rusiński, Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką Politechniki Wrocławskiej, przygotowując podpisanie umowy, powiedział: ”Politechnika Wrocławska od momentu zaistnienia firmy Volvo w naszym regionie rozpoczęła współpracę w zakresie badań naukowych. Prowadzone badania dotyczyły rozwoju i produkcji bardzo nowoczesnych autobusów. W kolejnym okresie współpraca rozszerzona została na maszyny budowlane. Prace te pozwoliły na zastosowanie przez Volvo innowacyjnych wyników badań naukowców z Politechniki Wrocławskiej. Volvo jest jednym z partnerów zatrudniających wybitnych absolwentów z Naszej Uczelni. Pracownicy naukowi z Politechniki Wrocławskiej prowadzą liczne badania w laboratoriach akredytowanych przez PCA, wyposażonych w unikatową aparaturę na poziomie światowym. Dzięki tak bogatemu zapleczu naukowo-badawczemu powstają odkrycia naukowe jak również liczne wynalazki. Podpisanie umowy pomiędzy Politechniką Wrocławską a Volvo Polska przyniesie liczne korzyści obu stronom i znacząco rozszerzy obszary działania oraz zacieśni istniejącą współpracę”.
Podsumowując podpisanie umowy, Detmar Kampmann, prezes Volvo Polska Centrum Przemysłowe, powiedział: „Współpraca z takim ośrodkiem akademickim, jak Politechnika Wrocławska ma dla naszej firmy wielkie znaczenie. Nadając dzisiaj tej współpracy oficjalny charakter, dążymy do usystematyzowania obustronnych relacji i przygotowania możliwości realizacji różnorodnych projektów w wymiarze długofalowym. Wierzę, że wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy Volvo a Politechniką stworzy perspektywy rozwoju zarówno dla studentów, jak i firmy i będzie procentowała w przyszłości wieloma cennymi inicjatywami”.
Małgorzata Ryniak, Dyrektor Generalny Volvo IT Polska, podkreśliła: „Pragniemy aktywnie włączać się w kształcenie przyszłych kadr inżynierskich i zapewnić im odpowiednie przygotowanie do pracy zawodowej. Będziemy współdziałać z Politechniką w rozwoju programów dydaktycznych, obejmujących między innymi praktyki i staże studenckie, realizację prac dyplomowych, a także uczestnictwo przedstawicieli Volvo w wykładach i seminariach na Uczelni. Już dziś wielu inżynierów zatrudnionych w Volvo we Wrocławiu to absolwenci Politechniki Wrocławskiej. Jesteśmy przekonani, że połączenie nauki i przemysłu w zakresie nauczania, zaowocuje promocją wielu młodych talentów”.


Politechnika Wrocławska jest spadkobiercą materialnego dorobku niemieckiej Königliche Technische Hochschule Breslau oraz intelektualnego i naukowego Politechniki Lwowskiej. W 2010 roku będzie obchodzić swoje 100-lecie istnienia, należy do grona 3 największych i najlepszych politechnik w kraju - na 12 wydziałach, w Studium Kształcenia Podstawowego oraz w 3 Zespołach Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych, pod kierunkiem niemal 2 tys. nauczycieli akademickich kształci się ponad 32 tys. studentów. Politechnika Wrocławska jest członkiem European University Association.

Ożywione kontakty łączą uczelnię z 200 placówkami dydaktyczno-badawczymi na niemal całym świecie - od Europy po Amerykę. Uczelnia bierze udział w realizacji wielu programów naukowych:

LLP-Erasmus, Erasmus-Mundus, VI i VII Program Ramowy, Leonardo da Vinci, a także jest zaangażowana w dziesiątki programów badawczych, np: EUREKA, COST, ARISS, Funduszu Węgla i Stali, i wielu innych. Uczelnia ma podpisanych ponad 40 umów z najważniejszymi firmami i jednostkami naukowymi w regionie.

Volvo Polska to część światowego koncernu zajmującego się tworzeniem produktów i usług związanych z transportem i dostarczającego kompletne rozwiązania informatyczne i finansowe. Volvo powstało ponad 80 lat temu i w ciągu minionych dziesięcioleci zdobyło mocną pozycję i uznanie na całym świecie.

W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych, kiedy to firma ugruntowała swoją pozycję w sprzedaży samochodów ciężarowych. Inwestycje Volvo we Wrocławiu rozpoczęły się od obszaru produkcyjnego na początku lat 90-tych. Dzisiaj Volvo Polska to: obszary produkcyjne (dwie fabryki: autobusów i koparkoładowarek), obszary wspierające produkcję (centrum logistyczne i magazyn części zamiennych) oraz obszary usługowe (centrum informatyczne – Volvo IT Polska i centrum administracyjnych rozwiązań biznesowych – Volvo Business Services), a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych i silników do łodzi motorowych.
Kontakt:
Ewa Mroczek - rzecznik prasowy Politechniki Wrocławskiej

e-mail: Ewa.Mroczek@pwr.wroc.pl, tel.:+48 71 320 43 43; kom.: + 48 695 350 432


Anna Nojszewska - communication manager Volvo Polska
email: Anna.Nojszewska@volvo.com; tel.: +48 71 302 18 20; kom.: +48 665 980 857


Pobieranie 16.63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna