Informacja z dnia 01. 02. 2016r w zakresie spełniania warunków formalnych ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoPobieranie 96.17 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar96.17 Kb.
Informacja

z dnia 01.02.2016r.

w zakresie spełniania warunków formalnych ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Komisja Konkursowa podczas posiedzenia w dniu 01.02.2016 r. dokonała sprawdzenia 41 ofert, które złożone zostały w konkursie ofert. Po dokonaniu oceny formalnej oferty Komisja Konkursowa zwróciła uwagę na błędy formalne popełnione przez Podmioty ubiegające się o dotacje:ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT


Lp.

Nr oferty

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Oferta

kompletna/terminowo uzupełniona Tak/Nie

Wnioskowana kwota

/ w zł/

1

1

Polski Związek Niewidomych

Koło w Tarnowskich GórachDotknąć piękna – VII edycja warsztatów małych form plastycznych połączona z obchodami Międzynarodowego Dnia Białej Laski

Oferta kompletna

6900

2

2

Polski Związek Niewidomych

Koło w Tarnowskich GórachWigilia na Białą Nutkę dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku

Oferta kompletna

3400

3

3

Fundacja promocji Retroinformatyki

„Dawne komputery i gry”Festiwal Dawnych Komputerów i Gier

Tarnowskie GóryOferta kompletna

3600

4

4

Stowarzyszenie Krakowski

Chór KameralnyAnnum Festiwal

Oferta kompletna

60000

5

5

Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki

1.Prezentacja 10 filmów w ramach festiwalu Kinedok w galerii „Inny Śląsk”

2. Organizacja II Przeglądu Filmów „Kras-Jaskinie-Podziemia”

3. Produkcja filmu S. Taraska o spotkaniach chasydów przy grobie cadyka J. Bidermana

w LelowieOferta kompletna

13200

6

6

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych

Tarnowskie GóryMuzyka i taniec w arteterapii”

Oferta kompletna

6000

7

7

Stowarzyszenie „Przymierze Śląskie”

Tarnowskie GóryWykłady w tarnogórskich gimnazjach i szkołach podstawowych o nauce i kulturze Śląska na przestrzeni dziejów

Oferta kompletna

3500

8

8

Stowarzyszenie „Przymierze Śląskie”

Tarnowskie GóryWernisaż wystawy „Dziewięć wizji Raju” Wydanie katalogu.

Oferta do uzupełnienia:

proszę uzupełnić o podpis skarbnika sprawozdanie merytoryczne4500

9

9

Stowarzyszenie Muzyka Świata

Nowy SączMozart kontra Sinatra – aktywizacja integracyjna przez sztukę

Oferta kompletna

9800

10

10

Stowarzyszenie Pokolenie

Ocalić od zapomnienia – historia 3 Pułku Ułanów Śląskich

Oferta kompletna

21400

11

11

Stowarzyszenie Artystów Śląskich STAŚ

Moje miejsce na ziemi – artystyczne inspiracje

Oferta do uzupełnienia:

-proszę o podpisanie statutu i sprawozdań przez osobę upoważnioną5350

12

12

Stowarzyszenie Artystów Śląskich STAŚ

Tarnogórskie klimaty. Wernisaże i warsztaty artystyczne na tarnogórskim rynku

Oferta do uzupełnienia:

-proszę o podpisanie statutu i sprawozdań przez osobę upoważnioną
3220

13

13

Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogórskiej Jedynki

„Moje miasto, mój region, mój Śląsk

w odsłonie trzeciejOferta kompletna

13255

14

14

Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogórskiej Jedynki

Odkrywamy teatr, czyli rozwijanie zainteresowań ukierunkowanych na teatr i zaspakajanie potrzeb twórczych młodych tarnogórzan

Oferta kompletna

3905

15

15

Orkiestra Muzyki Nowej

Muzyka jest ważna 2016

Oferta kompletna

11500

16

16

Orkiestra Muzyki Nowej

„Schubert & Mandelsztam – moje pieśni na zawsze zachowaj”

Oferta kompletna

18000

17

17

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń”

II Tarnogórski Przegląd Muzyki Klasycznej dla Dzieci i Młodzieży „Klasycznie-Artystycznie”

Oferta do uzupełnienia:

-proszę o podpisanie statutu i dokumentów poświadczających kwalifikacje przez osobę upoważnioną
5470

18

18

Stowarzyszenie Klub Absolwentów i Sympatyków Ekonomika

Wydanie płyty CD „Ekonomik i przyjaciele – kolędy i piosenki świąteczne

Oferta do uzupełnienia:

- proszę uzupełnić dokumenty poświadczające kwalifikacje osób nagrywających podkłady

10300

19

19

Stowarzyszenie Klub Absolwentów i Sympatyków Ekonomika

IX Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

Oferta kompletna

3580

20

20

Stowarzyszenie Klub Absolwentów i Sympatyków Ekonomika

XXII Festiwal Twórczości Ekonomika

Oferta kompletna

3600

21

21

Śląski Związek Chórów i Orkiestr – Okręg Tarnogórski

Jubileusz 90-lecia Chóru Mieszanego „Harmonia”

Oferta kompletna

3000

22

22

Śląski Związek Chórów i Orkiestr – Okręg Tarnogórski

Jubileusz 30-lecia Chóru Mieszanego „Angelus”

Oferta kompletna

3000

23

23

Śląski Związek Chórów i Orkiestr – Okręg Tarnogórski

Jubileusz 5-lecia Młodzieżowego Chóru Rozrywkowego „Dafne”

Oferta kompletna

3000

24

24

Śląski Związek Chórów i Orkiestr – Okręg Tarnogórski

Jubileusz 30-lecia Chóru Mieszanego „Kolejarz”

Oferta kompletna

3000

25

25

Śląski Związek Chórów i Orkiestr – Okręg Tarnogórski

Jubileusz 25-lecia Chóru mieszanego „Moniuszko”

Oferta kompletna

3000

26

26

Instytut Tarnogórski i Muzeum Instytutu Tarnogórskiego

Opublikowanie książki pt.

„Monografia 11 Pułku Piechoty”Oferta do uzupełnienia:

-proszę uzupełnić sprawozdanie

z działalności za 2014 rok, rachunek wyników za 2014,

- statut podpisać na wszystkich stronach za zgodność odpisu z oryginałem21000

27

27

Fundacja Abiel

Wydarzenia kulturalne w roku 2016

Oferta odrzucona

nie spełnia wymogów konkursowych – brak wkładu własnego w wymaganej wysokości37500

28

28

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Odkrywanie kultury Japonii

Oferta kompletna

4050

29

28a

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Juwenalia seniorów

Oferta kompletna

5000

30

29

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Fatimskiej

Chorał łaciński w internecie

Oferta do uzupełnienia:

Proszę uzupełnić za zgodność z oryginałem suplementu do dyplomu ks. M. Konowola3100

31

30

Związek Harcerstwa Polskiego

Harcerska Kultura

Oferta do uzupełnienia:

proszę uzupełnić statut o adnotacje za zgodność odpisu z oryginałem24825

32

31

Stowarzyszenie Miłośników

Ziemi TarnogórskiejOrganizacja obchodów jubileuszu 40-lecia Zabytkowej Kopalni Srebra

w Tarnowskich GórachOferta do uzupełnienia:

proszę dostarczyć sprawozdanie merytoryczne i rachunek wyników

za rok obrotowy 2014


37500

33

32

Fundacja Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare

Zamkowa Grupa Artystyczna

Oferta kompletna

8220

34

33

Fundacja Kompleks Zamkowy

Tarnowice StareTarnogórska Majówka

w Kompleksie ZamkowymOferta kompletna

11986

35

34

Fundacja Kompleks Zamkowy

Tarnowice StareWystawa „Lalki Japonii”

Oferta kompletna

13650

36

35

Fundacja Kompleks Zamkowy

Tarnowice StareKoncert muzyki poważnej

„Od klasyki do rozrywki”Oferta kompletna

8494

37

36

Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogórskiej Jedynki

W poszukiwaniu pasji – kultura, sztuka i media w życiu młodych tarnogórzan

Oferta kompletna

9150

38

37

Ochotnicza Straż pożarna

„Florian w Strzybnicy”Obchody dnia Strażaka – imprezy plenerowe

Oferta kompletna

15000

39

38

Stowarzyszenie „Góry Kultury”

Industrialny Plener Fotograficzny

Oferta do uzupełnienia:

- proszę wypełnić zapis ogłoszenia konkursowego § 7 ust. 4 pkt. 1

- uzupełnić sprawozdanie merytoryczne


16600

40

39

Stowarzyszenie „Góry Kultury”

Obraz w dźwięku. Cykl koncertów

oraz filmów muzycznychOferta do uzupełnienia:

- proszę wypełnić zapis ogłoszenia konkursowego § 7 ust. 4 pkt. 1

- uzupełnić sprawozdanie merytoryczne


6400

41

40

Stowarzyszenie „Góry Kultury”

Nieme na plan

Pokaz filmów niemych z muzyka na żywoOferta do uzupełnienia:

- proszę wypełnić zapis ogłoszenia konkursowego § 7 ust. 4 pkt. 1

- uzupełnić sprawozdanie merytoryczne


6200razem454.155,-zł

W związku z powyższymi brakami formalnymi Komisja Konkursowa wzywa oferentów do uzupełnienia braków formalnych w terminie do dnia

9 lutego 2016r. do godz. 16.00 w następujący sposób:

W zamkniętej kopercie z adnotacją „Uzupełnienie oferty konkursowej” oferent przedkłada prawidłowo przygotowaną dokumentację. Kopertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego ul. Rynek 4.W przypadku wymaganej korekty podpisów lub uzupełnień oświadczeń proszę o korygowanie na miejscu w Biurze Kultury w Ratuszu pok. Nr 42. Brak uzupełniania błędów formalnych stanowi podstawę do przerwania prac Komisji Konkursowej, a w konsekwencji do nie przekazania dotacji dla danego Podmiotu.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela przewodniczący komisji.Przewodniczący Komisji Konkursowej

Damian Stadler
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna