Informacja z działalności prowadzonej z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji za 2008 rokPobieranie 36.52 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar36.52 Kb.
Informacja

z działalności prowadzonej z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji za 2008 rok

Zadania w zakresie kultury fizycznej jednostki samorządu terytorialnego realizują na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675), jako zadanie własne. Podstawowymi celami kultury fizycznej jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich mieszkańców. Cele i zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane są przy pomocy klubów sportowych:

• Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Włókniarz” w Okonku,

• Uczniowskiego Klubu Biegacza „Maratończyk” w Okonku,

• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider” w Okonku.

Kluby w/w posiadają osobowość prawną są ujęte w ewidencji w Starostwie Powiatowym w Złotowie.

Organizacja imprez sportowych odbywa się głównie na własnych obiektach. Na terenie Gminy posiadamy Stadion Miejski przy ulicy Stockelsdorf , boisko zastępcze przy ulicy Niepodległości w Okonku i Skate Park przy ul. 1 Maja w Okonku. Korzystamy również z obiektów sportowych, sal gimnastycznych przy szkołach.

Na w/w obiektach (szczególnie na Stadionie Miejskim) odbywa się większość imprez sportowych: rozgrywki ligowe, organizowany jest Półmaraton Lipcowy, obchody „Dni Okonka”, dożynki , inne imprezy organizowane przez szkoły, M-GOK w Okonku, czy też przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku.

Istniejąca baza sportowa jest skromna i niewystarczająca z związku z tym w 2008 r. rozpoczęto budowę hali sportowo – widowiskowej przy ulicy Leśnej 45 w Okonku. W wyniku przetargu została wybrana oferta, gdzie oferent za wykonanie zadania zaproponował kwotę 5.988.315 zł brutto.

Obiekt jest w postaci prostokąta o szerokości 24,20 m i długości 53,12 m, wysokości 9,13 m. Zasadniczą częścią hali jest sala o powierzchni 1030,32 m2 połączona z widownią na 170 miejsc siedzących. Hala pełnić może funkcje sportowe, kulturalne lub oświatowe, w zależności od odbywających się w niej spotkań. Sala widowiskowa może pełnić rolę jako sala gimnastyczna, scena teatralna, sala wykładowa bądź sala zabaw. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, z myślą o tych osobach przewidziano salkę do ćwiczeń gimnastyczno-ruchowych. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 sierpnia 2009 r.

W październiku 2008 r. rozpoczęto budowę zespołu boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastrukturą w ramach budowy kompleksu – „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Będzie to boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o pow. całkowitej 1.860 m2, nawierzchni syntetycznej typu sztuczna trawa. Będzie także boisko wielofunkcyjne ( do gry w piłkę siatkową , koszykówkę i tenisa ziemnego) o wymiarach 19,1 x 32,1 m o pow. 613,11 m2 - nawierzchnia tego boiska będzie poliuretanowa. W budżecie na ten cel zaplanowano środki w kwocie 1.236.000 zł, wydano 823.850 zł co stanowi 66,55 % wykonania planu. Kwotę 412.150 zł przekazano na konto niewygasających wydatków do realizacji w roku 2009, gdyż zakończenie inwestycji zaplanowano na maj 2009 roku. Do wykonania pozostało ułożenie wykładziny syntetycznej i poliuretanowej oraz prace wykończeniowe budynku socjalnego.

W budżecie roku ubiegłego w dziale 926, kultura fizyczna i sport na zadania z tego zakresu zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.428.700 zł z tego wydatkowano 997.350 zł, co stanowi 69,81% wykonania planu.

2
W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:1. Rozdział 92601, obiekty sportowe ( stadiony, plaża) zaplanowano

środki finansowe w kwocie: 1.284.200 zł

z tego wydatkowano 861.974 zł

co stanowi 67,12% wykonania planu

W tym rozdziale wydatki przedstawiają się następująco:

1) paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia razem 16.407 zł

- zakup wyposażenia apteczki na plaży dla ratownika 348 zł

- zakup paliwa i części do kosiarki 662 zł

- materiały gospodarcze 2.532 zł

- materiały do napraw i remontów 5.916 zł - karnisze 150 zł

- materiały higieniczne, środki czystości 1.129 zł

- meble do pomieszczenia socjalnego na stadionie 5.670 zł
2) paragraf 4260 zakup energii elektrycznej 7.032 zł

w tym: zakup energii i pobór wody 7.032 zł


3) paragraf 4300 zakup usług pozostałych razem 14.685zł

w tym:


- usługi komunalne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prace porządkowe 1.619 zł

- przygotowanie plaży do sezonu letniego 973 zł

- zakup tablicy informacyjnej 28 zł - modernizacja boksów dla zawodników przy płycie boiska 2.966zł

- wymiana instalacji elektrycznej 7.442 zł

- naprawa bramy na stadionie 626 zł

- wałowanie boiska na stadionie 299 zł

- koszenie trawy na stadionie 732 zł
4) paragraf 6050 wydatki inwestycyjne razem 823.850 zł

dot. realizacji rządowego programu Moje Boisko Orlik 20122. W rozdziale 92695, pozostała działalność

plan 144.500 zł

wykonanie 135.376 zł

co stanowi 93,69% wykonania planu

W tym rozdziale wydatki przedstawiają się następująco:

1) paragraf 2820: dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 62.000 zł

w tym :

- dotacja dla M.L.K.S „Włókniarz” Okonek 62.000 zł
2) paragraf 2830: dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych 24.996 zł

w tym na: „Caritas” w Okonku – wypoczynek dzieci , 6.000 zł

Hufiec Z.H.P. Złotów – wypoczynek dzieci, 9.000 zł
3
Klub Biegacza „Maratończyk”, 5.473 zł

Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość- Lędyczek” , 1.427 zł

O.S.P. Lotyń 3.096 zł
3) paragraf 3030: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.980 zł

były to nagrody pieniężne dla uczestników Półmatratonu Lipcowego.


4) paragraf 4170: wynagrodzenie bezosobowe 650 zł

była to zapłata za obsługę spikerską Półmaratonu Lipcowego.


5) paragraf 4210: zakup materiałów i wyposażenia - łącznie wydatkowano 32.446 zł

w tym na:

- zakup nagród, pucharów, medali, dyplomów okolicznościowych na turnieje

konkursy i inne imprezy organizowane w gminie, organizacja półmaratonu

lipcowego i turnieju tenisa stołowego, zawodów wędkarskich, turnieju wiedzy

prewencyjnej „Bezpieczna droga” 12.962 zł

- organizacja „ Dnia Dziecka” 528 zł

- „Mikołaj 2008” – paczki dla dzieci z naszej Gminy w tym dla dzieci

z Rodzinnego Domu Dziecka w Okonku 13.692 zł

- zakup artykułów na organizację turniejów, konkursów, półmaratonu

lipcowego, zawodów wędkarskich, konkursu piosenki harcerskiej 4.850 zł

- pozostałe wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych

np: zakup artykułów gospodarczych, papierniczych, bukietów 414 zł
6) paragraf 4300 zakup usług pozostałych – łącznie wydatkowano 11.305 zł

w tym:


- pobyt dzieci ze Szkoły Podstawowej w Okonku w „Zielonej Szkole” 1.500 zł

- przewóz członków redakcji gazety „ Szkolny Donosiciel” 2.044 zł

- usługa gastronomiczna Półmaratonu Lipcowego 690 zł

- zabezpieczenie i obsługa Półmaratonu Lipcowego pod kątem bezpieczeństwa 2.003 zł

- wykonanie numerów startowych, druków, plakatów oraz przewozu uczestników

biorących udział w Półmaratonie Lipcowym 946 zł

- wyjazdy dzieci z naszej Gminy na basen, zawody i imprezy okolicznościowe,

zajęcia plastyczne, turniej piłki nożnej 879 zł

- organizacja imprezy „ Mikołaj 2008” 1.282 zł

- spotkanie integracyjne z młodzieżą z Gminy Stockelsdorf z Niemiec 144 zł

- przewóz harcerzy na Zlot Wlkp. Chorągwi Z.H.P. 1.390 zł

- ogłoszenie X Biegu Niepodległości 427 zł


Uzupełnieniem analizy środków zaangażowanych do realizacji zadań w zakresie działu 926 są merytorycznie sprawozdania z działalności poszczególnych Klubów, które zostały zawarte w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Sportową działalność w roku 2008 rozpoczęto V Turniejem Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Okonka, przeprowadzono go w dniu 9 lutego 2008 r. w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Okonku. Wystartowało 10 drużyn, podzielonych na 2 grupy. Zwycięzcy obu grup spotkali się w finale, w którym Urzędnicy pokonali „EMP Team” w setach 2:0. Na trzecim miejscu znalazła się drużyna nauczycieli Szkoły Podstawowej w Okonku, która pokonała Uczniowski

4
Klub Sportowy „Lider” z Gimnazjum w Okonku. Na kolejnych miejscach uplasowali się : Drink Team, EMP Okonek, Absolwenci Okonek, Sołectwo Lotyń i Lędyczek, Gimnazjum Okonek.

Cztery pierwsze drużyny otrzymały puchary, a zawodnicy medale, wszystkie drużyny dostały dyplomy i piłki do gry w piłkę siatkową.

Organizatorami turnieju był Uczniowski Klub Sportowy „Lider” i sympatycy piłki siatkowej ze Szkoły Podstawowej w Okonku.

2 marca 2008 r. odbył się cykliczny XI Bieg Wyzwolenia na dystansie 7,5 km, w którym wzięło udział około 40 zawodników i nie tylko z powiatu złotowskiego.

Zwyciężył Piotr Dziuba z Okonka, drugi w tym biegu był Dariusz Kowalski (Złotów), a trzeci Tomasz Radtke (Łobżenica).

W kategorii kobiet I miejsce zajęła Daria Turek (Złocieniec), II Ewa Tryzubiak (Okonek), III Kamila Kobierowska (Chojnice).

Organizatorami biegu był Urząd Miejski w Okonku i Szkoła Podstawowa w Okonku.5 marca 2008 r. w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Okonku odbyły się gminne mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów w tenisie stołowym.

Wystartowało 32 uczniów z Okonka, Lędyczka i Lotynia. Klasą dla siebie zarówno w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów były dziewczęta z Lotynia

W kategorii szkoły podstawowe dziewczęta : I miejsce Ilona Walczak, II Ewelina Niestój ( obie z Lotynia).

W kategorii szkoły podstawowe chłopcy : I miejsce Kamil Szubiński (Lędyczek), II Kacper Rutkowski (Okonek), II Sebastian Zbyrad (Lotyń).

Gimnazja – dziewczęta: I miejsce Paulina Jażewicz, II Karolina Kaczmarska (obie z Lotynia), III Natalia Pastewska (Okonek).

Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy okolicznościowe dyplomy.26 kwietnia 2008 r. odbyły się gminne mistrzostwa w biegach przełajowych w parku przy ul. Stockelsdorf w Okonku. Startowało 87 zawodników. Zwycięzcami na poszczególnych dystansach byli: Klaudia Twardowska, Oskar Czapliński – 500 m , Patrycja Bogdanowska, Krzysztof Pawłowski – 800 m, Marzena Durkalec, Andrzej Widurski 1.500 m.

8 maja 2008 r. na boisku wiejskim w Lotyniu odbył się I turniej piłkarski „dzikich drużyn”. Uczestniczyło 63 zawodników do lat 17 z okolicznych miejscowości.

Od 8 do 11 maja 2008 r. w ramach przyjaźni i współpracy między Okonkiem, a Stockelsdorf uczniowska drużyna piłkarska przebywała w Niemczech. 17 uczniów z naszych szkół, wzięło udział w turnieju piłki nożnej z zawodnikami zaprzyjaźnionej gminy Stockelsdorf i odnieśli w nim zwycięstwo. Opiekę nad młodzieżą szkolną w Niemczech sprawował Pan Andrzej Zawiliński.

17 maja 2008 r. w Złotowskim Parku Zwierzyniec odbył się Złotowski Bieg Zawilca. W biegu tym uczestniczyło 20 uczniów Szkoły Podstawowej w Okonku, 10 z Lędyczka, 20 z Gimnazjum w Okonku oraz osoby dorosłe w biegu głównym. Dzieci i młodzież biegała na kilkusetmetrowych dystansach, a dorośli na dystansie 4 km.

Do biegu głównego wystartowało około 270 zawodników. Na linię mety jako pierwszy zameldował się Michał Bartoszczak z Kiekrza, drugi przybiegł Lorgen Grangvist, a trzecim był Piotr Dziuba z Okonka z czasem 14.03. Wśród pań najlepsze okazały się Ewa Galant

i Ewa Jakiel, obie z Okonka. Wśród par małżeńskich zdecydowanie najszybciej biegającym małżeństwem byli Ewa i Adam Galant.

5
6 i 7 czerwca 2008 r. odbyły się IX Dni Okonka. Patronat medialny nad tą duża imprezą integracyjną objęła Okręgowa Stacja Diagnostyczna Henryka Sosnowskiego w Okonku.

W pierwszym dni obchodów występowały zespoły muzyczne z terenu gminy Okonek oraz zaproszeni artyści ( Krystyna Giżowska i Jan Wojdak z zespołu „Wawele”).

W drugim dniu obchodów odbyły się I w Powiecie Złotowskim zawody wędkarskie samorządowo-strażackie na jeziorkach w Podgajach. Startowały 3 drużyny samorządowców i 8 drużyn strażaków.

W kategorii indywidualnej najlepszym zawodnikiem okazał się Pan Roman Noga- pracownik Urzędu Miejskiego w Okonku. Zespół zawodników Urzędu zwyciężył w kategorii drużynowej.

W klasyfikacji na największą rybę zwyciężył Pan Czesław Dąbrówka.6 lipca 2008 r. odbyły się Drużynowe Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Okonka. Były one przeprowadzone na 1 i 3 Jeziorku w Podgajach. Startowało 16 drużyn.

W ramach zawodów wędkarskich prowadzona była odrębna klasyfikacja : drużynowa, indywidualna, największa ryba zawodów. 5 najlepszych drużyn : (Rolmet Zdzisław Korzeniowski, Stacja Benzynowa Ostromecki, Koło Terenowe PZW, Sklep Wędkarski Artur Gonczarko, Termo Bud Andrzej Cackowski) i 6 najlepszych zawodników : ( Jerzy Ruta, Janusz Mliczak, Krzysztof Wodzyński, Fabian Zabrocki, Zdzisław Korzeniowski, Artur Gonczarko) otrzymało puchary. W klasyfikacji największa ryb zawodów puchar odebrał Jerzy Ruta. Zawody zorganizowało Koło Terenowe PZW w Okonku, któremu prezesuje Pan Janusz Mliczak.20 lipca 2008 r odbył się XXI Półmaraton Lipcowy. Miłośnicy biegania mogli po raz kolejny zmierzyć swoje siły, tym razem w Okonku. Na stadionie miejskim do biegu przystąpiło 179 zawodników w tym także z zagranicy. Zawodnicy musieli pokonać trasę długości 21,97 km (Okonek – Pniewo – Okonek). Teren jak podkreślali zawodnicy miejscami był dość trudny, bo pagórkowaty.

W klasyfikacji generalnej wśród mężczyzn I miejsce wywalczył Mariusz Borychowski ze Słupska ( 1:12,02 ), II był Piotr Manikowski ze Złotowa ( 1;13,34), a III Piot Dziuba z Klubu „Maratończy” Okonek (1:13,53).

Wśród kobiet najlepszą zawodniczką była Krystyna Kata z Serocka ( 1:19,20), II miejsce wywalczyła Arletta Meloch z Grudziądza (1:20.11.), a III Ewa Galant z Klubu „Maratończyk” z Okonka.

Najlepszym zawodnikiem z Wielkopolski został Piotr Manikowski, nagrodę ufundował poseł Stanisław Stec.

Nagrody dla najlepszego zawodnika gminy Okonek otrzymali: Ewa Galant, Ewa Jakiel, Piotr Dziuba, Zdzisław Kasperowicz, Aleksy Łopiński, Adam Galant, Jacek Kasperowicz.

Celem imprezy była popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji.9 sierpnia 2008 r. w obecności posłów i licznie zgromadzonych mieszkańców odbyła się bardzo ważna uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod halę sportową i łącznik w Okonku. Pod aktem erekcyjnym swoje podpisy złożyli : Romuald Kazimierz Ajchler, Stanisław Chmielewski, Mirosław Jaskólski, Andrzej Jasiłek, Romuald M. Duszara, Danuta Perłowska. Osoby te oraz były zastępca burmistrza Roman Staszczuk, kolejno dokonały dzieła wmurowania tego ważnego dokumentu, umieszczonego w specjalnej tubie, w murze przyszłej hali. Prowadzącym całą uroczystość był Pan Włodzimierz Choroszewski, a

wykonawcą inwestycji będzie firma „Murbet” z Kalisza, której przedstawiciel brał udział w tej miłej uroczystości.


6
5 października 2008 r. mieszkańcy Okonka mieli okazję kibicować zawodnikom biorącym udział w Wielkiej Gali Jeździeckiej oraz III Zawodach Jeździeckich Północnej Wielkopolski. Do Okonka zjechało 57 zawodników z terenu całej Wielopolski, którzy zmagali się w kilu konkurencjach. Głównym punktem zmagań była II Gonitwa o Puchar Burmistrza Okonka. Pierwsze miejsce zajął Stanisław Zieliński ze Starych Ług

Ujskich na koniu „Hultaj”, drugie miejsce przypadło Kazimierzowi Dmiterczukowi na koniu „Fajel Szrif”, a trzecie Annie Piwońskiej z Piły na koniu „Fam Fatale”.9 listopada 2008 r. odbył się jubileuszowy X Bieg Niepodległości. Tym razem rozegrano go na dystansie 10 km ( w latach ubiegłych na dyst.7,5 km). Na starcie stanęło 50 zawodników, w tym 8 kobiet. Przed biegiem głównym dla dorosłych rozegrano biegi dla dzieci. Impreza ściąga coraz większe rzesze młodych adeptów biegania. Główny bieg ponownie wygrał mieszkaniec Okonka Piotr Dziuba– zawodnik Klubu Biegacza „Maratończyk”, II miejsce zajął Kamil Sójka z Chojnic, a III Jarosław Wojtasik ze Złotowa. Wśród pań najlepszą była Daria Turek ze Złocieńca, która wyprzedziła Kamilę Kobierowską z Chojnic i Ewę Galant z Klubu Biegacza „Maratończyk „ z Okonka.

Organizatorami biegów byli: Urząd Miejski w Okonku, Szkoła Podstawowa w Okonku, Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku, Klub Biegacza „Maratończyk” w Okonku.

Podsumowując – budowa hali widowiskowo-sportowej i zespołu boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastrukturą w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012” przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu przez młodzież i organizowania imprez rekreacyjnych.

Sporządziła Kazimiera KowalczukOkonek, dnia 20 stycznia 2009 r.Pobieranie 36.52 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna