Informacja: Zasadniczo barwa oczu u ludzi zależy od jednej pary genów. Dominujący allel determinuje oczy brązowe, allel recesywny – oczy niebieskie. Zadanie 1Pobieranie 15.06 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar15.06 Kb.
Informacja: Zasadniczo barwa oczu u ludzi zależy od jednej pary genów. Dominujący allel determinuje oczy brązowe, allel recesywny – oczy niebieskie.
Zadanie 1. Niebieskooki mężczyzna żeni się z kobietą o oczach brązowych (heterozygota). Jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia się dziecka niebieskookiego w tym małżeństwie?
Zadanie 2. Jeżeli w małżeństwie brązowookich heterozygotycznych rodziców urodziło się troje dzieci o oczach brązowych, to jakie jest prawdopodobieństwo, że czwarte dziecko będzie miało oczy niebieskie?
Zadanie 3. Niebieskooki mężczyzna, którego rodzice mieli oczy brązowe, ma z kobietą o oczach piwnych dziecko niebieskookie. Jakie są genotypy wszystkich wymienionych osób?
Zadanie 4. Jeżeli oboje rodzice są heterozygotami o oczach brązowych, to jakie jest prawdopodobieństwo, że:

 1. pierwsze dziecko będzie niebieskookie,

 2. drugie dziecko będzie niebieskookie, jeśli pierwsze ma oczy piwne?


Informacja: U groszku pachnącego barwa kwiatów dziedziczy się na zasadzie pełnej dominacji – allel warunkujący czerwoną barwę jest dominujący, a białą – recesywny.
Zadanie 1. Po skrzyżowaniu roślin o kwiatach czerwonych z rośliną o kwiatach białych w pokoleniu F1 otrzymano wyłącznie rośliny o kwiatach czerwonych. Jakie były genotypy roślin rodzicielskich?
Zadanie 2. Krzyżujemy rośliny o kwiatach czerwonych z homozygotą recesywną o kwiatach białych. Wskaż przypadek, który na pewno nie zaistnieje:potomstwo ma kwiaty wyłącznie czerwone,

 1. potomstwo ma kwiaty wyłącznie białe,

 2. potomstwo jest heterozygotyczne,

 3. potomstwo ma genotypy Aa i aa,w potomstwie są rośliny o kwiatach czerwonych i białych.


Zadanie 3. Czarna barwa nasion u fasoli dominuje nad białą. Po skrzyżowaniu roślin o czarnych nasionach z roślinami biało nasiennymi otrzymano tylko czarne nasiona. Jaką barwę nasion będzie miało potomstwo roślin otrzymanych w wyniku krzyżowania dwóch czarno nasiennych osobników F1?
Zadanie 4. Normalna wysokość pomidora dominuje nad karłowatością. Określ genotypy krzyżowanych roślin, gdy:

 1. w ich potomstwie wystąpi rozszczepienie tej cechy w stosunku 1 : 1,

 2. rozszczepienie tej cechy będzie w stosunku 3 : 1?


Informacja: Czarna oraz czerwona barwa sierści wielu ras bydła zależy od jednej pary genów, przy czym gen warunkujący barwę czarną dominuje.
Zadanie 1. Czarna krowa pokryta czarny buhajem urodziła czerwone cielę. Jaki jest genotyp rodziców i cielęcia? Jakie jest prawdopodobieństwo, że następne cielę tej pary będzie umaszczone czarno? Czerwono?
Zadanie 2. Jakiego potomstwa i w jakich proporcjach można oczekiwać z kojarzenia buhaja z poprzedniego zadania z krowami czerwonymi?
Informacja: Barwa sierści bydła rasy shorthon zależy od jednej pary genów R, r. Gen R daje umaszczenie czerwone, r – białe, heterozygoty są maści dereszowatej.
Zadanie 3. Podaj, jakie genotypy mogą mieć rodzice cieląt: dereszowatych, białych, czerwonych?
Zadanie 4. Od stada dereszowatych krów otrzymano potomstwo wyłącznie dereszowate i białe. Jakiej maści był ojciec?
Zadanie 5. Po dereszowatym buhaju otrzymano liczne potomstwo czerwone i dereszowate. Jakiej maści były skojarzone z nim krowy – matki?
Informacja: Obecność rogów u kóz jest cechą recesywną.
Zadanie 6. Jeżeli w potomstwie pary bezrogich rodziców otrzymano cztery sztuki bezrogie i jedną rogatą, to jaki musi być genotyp rodziców?
Zadanie 7. Skojarzono bezrogie heterozygotyczne zwierzęta.

 1. Jakie jest prawdopodobieństwo, że pierwsze koźlę będzie bezrogie? Rogate?

 2. Załóżmy, że pierwsze koźlę było rogate – jakie jest prawdopodobieństwo, że następny potomek tej pary będzie rogaty? Bezrogi?

 3. Jakie jest prawdopodobieństwo, że troje kolejno urodzonych koźląt tej pary będzie miało rogi? Będzie bezrogie?


Informacja: Normalna pigmentacja człowieka jest wywołana dominującym genem E, albinizm jego recesywnym allelem e.
Zadanie 1. Normalnie ubarwiony człowiek poślubia albinotyczną kobietę. Ich pierwsze dziecko jest albinosem.

 1. Jakie są genotypy tych trzech osób?

 2. Jeżeli byłoby więcej dzieci, jakie mogłyby być ich genotypy? Wykonaj krzyżówkę genetyczną.


Zadanie 2. Dwoje normalnie pigmentowanych ludzi ma syna albinosa i normalnie pigmentowaną córkę.

 1. Podaj wszystkie możliwe genotypy tych osób.

 2. Córka wychodzi za mąż za mężczyznę z rodziny, w której wszyscy członkowie są normalnie pigmentowani (są homozygotami). Trzecie dziecko (syn) z tego małżeństwa jest albinosem. Podaj wszystkie możliwe genotypy tych osób.

 3. Syn albinos, o którym była mowa w punkcie b), poślubia kobietę normalnie pigmentowaną. Jakie jest największe ryzyko, że w ich potomstwie pojawi się albinos?


Zadanie 3. Bezrogim bykiem pokryto trzy krowy. Potomek pierwszej krowy – rogatej – był rogaty, potomek drugiej krowy rogatej był bezrogi, a potomek krowy bezrogiej był rogaty. Ustal sposób dziedziczenia tej cechy. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi krzyżówkami genetycznymi.
Zadanie 1. Mężczyzna z grupą krwi 0 poślubia kobietę z grupą krwi A. Ojciec żony ma grupę krwi 0. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich dzieci będą miały grupę krwi 0?
Zadanie 2. W pewnej rodzinie wszystkie dzieci mają genotyp IAIA. Jakie są możliwe genotypy rodziców?
Zadanie 3. Potrzebna jest krew grupy B dla rannego w wypadku człowieka, jednak nie można szybko zdobyć krwi tej samej grupy. Krew jakiej grupy można ewentualnie podać rannemu?
Zadanie 4. Mężczyzna żąda rozwodu, argumentując to niewiernością żony. Dwoje pierwszych dzieci urodzonych w tym małżeństwie ma krew grupy 0 i AB. Trzecie dziecko, którego mężczyzna nie chce uznać za swoje, ma grupę krwi B. Czy już na tej podstawie można powiedzieć, że mężczyzna nie jest ojcem dziecka? Uzasadnij odpowiedź krzyżówkami genetycznymi.
Zadanie 5. Mężczyzna z grupą krwi B jest podany do sądu w sprawie o ojcostwo przez kobietę o grupie krwi A. Dziecko ma grupę krwi 0. Wszystkie odpowiedzi uzasadnij odpowiednimi krzyżówkami.

 1. Czy ten mężczyzna może być ojcem dziecka?

 2. Jeśli ten mężczyzna jest ojcem dziecka, jaki powinien mieć genotyp? Jaki genotyp ma w takim razie matka?

 3. Jeśli ten mężczyzna miałby grupę krwi AB, czy mógłby być ojcem dziecka?

: files -> d2f

Pobieranie 15.06 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna