Informacje aktualizowane na bieżąco Liga Narodowa – odrodzenie po 120 latach od jej powstaniaPobieranie 23.99 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar23.99 Kb.
Publikacja: 08.05.2013r (informacje aktualizowane na bieżąco)

Liga Narodowa – odrodzenie po 120 latach od jej powstania

Alternatywna droga wyboru dla Narodu Polskiego


Od dłuższego już czasu wiele osób w przesyłanej korespondencji mailowej ma mi za złe, opisywanie tragicznej sytuacji w kraju, że dzieje się źle, że mamy kumulację aferzystów, piastujących funkcje publiczne – z najwyższymi w państwie – włącznie, natomiast nie przedstawiam żadnej alternatywy rozwiązania problemu. Zapytuje mnie co ma robić, komu dać wiarę (kto jest uczciwy a kto na takiego tylko pozuje), kto posiada ducha narodowego1 a kto próbuje się tylko (korzystając z okazji) wybić na czoło peletonu - do intratnego stołka.

Pytanie jest trudne i tym trudniej na nie jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż celowo mącona jest woda i tworzona jest dezinformacja2 pozująca na wiarygodną informację. Niemniej jednak skłaniam się zaproponować rozwiązanie które uważam za ciekawe i pewne, a skład władz statutowych i wspierających za wartościowe i godne polecenia. Rozwiązanie ideowo i historycznie łączące i nawiązujące do najwspanialszych cech narodowych i patriotycznych - (Stronnictwa Narodowego - SN) – LIGII NARODOWEJ (LN).
STRONNICTWO NARODOWE (zarys historyczny)

 • Polska partia polityczna, utworzona w październiku 1928 w wyniku przekształcenia Związku Ludowo-Narodowego, której zadaniem było prowadzenie bieżącej działalności politycznej obozu narodowego (Narodowa Demokracja).

 • Głównym celem programowym stronnictwa była budowa katolickiego państwa narodu polskiego.

 • SN Zwalczało wpływy komunistyczne w Polsce. W październiku 1939 na konspiracyjnym posiedzeniu, zarząd główny SN powołał Narodową Organizację Wojskową (NOW). W 1942r część kierownictwa politycznego wystąpiła z inicjatywą podporządkowania NOW dowództwu AK, co spowodowało rozłam w SN i NOW. Działacze opozycyjni wraz z Organizacją Wojskową Związek Jaszczurczy utworzyli we wrześniu 1942 Narodowe Siły Zbrojne (NSZ).

 • W listopadzie 1942 doszło do scalenia NOW z AK w celu wspólnej przemyślanej3 walki z okupantem, tym bardziej w przypadku tak rażącej dysproporcji sił jaka miala miejsce.

 • Od lipca 1944 władze Stronnictwa prowadziły rozmowy polityczne z Niemcami, w celu zapobieżenia przewidywanej masakrze młodzieży polskiej w Warszawie w związku planowanym powstaniem. Hrabia Adam Ronikier przedstawił w toczących się rozmowach ideę, by Armia Krajowa przejęła Warszawę bez morderczego boju z Niemcami, na co skłonni byli przystać niektórzy politycy i wojskowi niemieccy (vide casus Paryża w sierpniu 1944). Ideę tę popierał m.in. Józef Mackiewicz.


LIGA NARODOWA – Odrodzenie (Informacje władz statutowych LN)
27.04.2013r odbył się II Kongres Ruchu Ludowo-Narodowego (RL-N) postanowił jednogłośnie zmienić nazwę partii na Ligę Narodową (LN). Stało się to w 120 rocznicę powstania Ligi i w 85 jej rozwiązania. Kwestia nazwy była dyskutowana w stronnictwie od dawna, ponieważ dotychczasowa nie odzwierciedlała od pewnego czasu składu Ruchu. Przez kilka lat bowiem, obok narodowców, w jej skład wchodzili działacze i politycy, którzy wystąpili z Samoobrony. Z różnych względów jednak stopniowo opuszczali (co stało się w sposób bezkonfliktowy) RL-N.

Kongres w I części przedyskutował referat wygłoszony przez Zbigniewa Lipińskiego na temat aktualnej sytuacji politycznej i zadań partii na najbliższy okres. W II części zebrani dokonali zmiany nazwy oraz dokonali poprawek w Statucie. Wybrali też władze Ligi. Prezesem Stronnictwa został Zbigniew Lipiński, wybrano Radę Naczelną i Komisję Rewizyjną . W przyszłym miesiącu zbierze się Rada, która ukonstytuuje się, wybierze Zarząd Główny oraz przedyskutuje program. Podjęto też trzy uchwały4 oraz odezwę do członków SN.
 • Uchwała nr 1

W sprawie potępienia aborcji. Liga Narodowa popiera wszystkie inicjatywy broniące życie nienarodzonych.

Dnia 27 kwietnia 1956 r. Sejm PRL uchwalił ustawę pozwalającą na zabijanie najmniejszych nienarodzonych Polaków. W wyniku funkcjonowania tej zbrodniczej ustawy do roku 1993 zamordowanych zostało miliony Polskich dzieci. Liga Narodowa popiera wszystkie inicjatywy mające na celu pełną ochronę życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Opowiadamy się przeciwko procedurom In Vitro, a popieramy naprotechnologię, która jest etyczna, skuteczniejsza i tańsza od In Vitro. • Uchwała nr 2

W sprawie zbrodni dokonanej 70 lat temu, w 1943 roku przez ukraińskie bojówki szowinistyczne na Wołyniu i Polesiu.

70 lat temu, w lecie 1943 roku nastąpiło natężenie zbrodni ukraińskich szowinistów i zbrodniarzy z UPA i SS-Galicje na ludności polskiej na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Wzywamy do nagłośnienia i przedstawienia prawdy historycznej o tym ludobójstwie. Wzywamy do upamiętnienia tych zbrodni poprzez budowę pomnika poświęconego niewinnym tej rzezi – małym dzieciom, kobietom, starcom okrutnie zamordowanym przez zwyrodnialców z band UPA i SS-Galicje. • Uchwała nr 3

W sprawie obrony TV Trwam wobec odmowy przyznania miejsca do emisji na multipleksie.

W związku ze zbliżającym się terminem ostatecznego przyznania przez Krajową Radę Radia i Telewizji miejsca na Platformie multipleksowej dla stacji telewizyjnej o charakterze religijnym domagamy się przyznania tego miejsca dla telewizji Trwam. Jest to telewizja miliona Polskich Katolików. Wobec przyznania kilkudziesięciu miejsc stacjom lewicowo-liberalnym, a nie przyznania żadnego, nawet jednego miejsca dla katolików, w państwie, gdzie 95% społeczeństwa to katolicy, byłoby niesprawiedliwością wołającą o pomstę do nieba.


Kongres prowadził przewodniczący Rady Naczelnej RL-N – Wiesław Kosobudzki.
Do członków Stronnictwa Narodowego
My uczestnicy Kongresu Ligii Narodowej (dawniej Ruchu Ludowo-Narodowego) zwracamy się do Was członkowie rozwiązanego Stronnictwa Narodowego o dołączenie do naszych szeregów. LN, obok stowarzyszenia OWP, stanowi dziś jedyne ugrupowanie narodowe, które zachowało wierność zasadom sformułowanym przez naszych Założycieli, kontynuowaną przez SN na Przymusowym Wychodźstwie oraz SN odbudowane po 1989 r. w Kraju.

Są wśród nas nestorzy Ruchu Narodowego – kol. kol. Władysław Gędłek, Józef Nowak, Tadeusz Radwan. Dziś, kiedy spora część młodzieży Ruchu Narodowego w swoich deklaracjach oraz posunięciach politycznych kieruje się w stronę haseł podnoszonych przez część partii establishmentu, każdy narodowiec rozumiejący procesy zachodzące na świecie i w Polsce, jest bezcenny.


Apelujemy, przyjdźcie do nas!5
Warszawa, 27 kwietnia 2013 r.
Kontakt mailowy bezpośrednio poprzez osoby:


 • Ambroży Mejer - ambrozymejer@o2.pl
 • Wiesław Kosobudzki - kosnar@o2.pl
 • Zbigniew Lipiński - - rawita3@op.pl


1Założeniem „narodowców” była i jest BEZINTERESOWNA praca dla dobra kraju, jego pomyślności, wzniosłości i odbudowy „WIELKIEJ POLSKI” o której niejednokrotnie możemy doczytać się np. z opracowań Romana Dmowskiego – LINK lub LINK

2Jak wiadomo „w mętnej wodzie łatwiej ryby złowić”. Popatrzmy na niedawną historię, na oddolny ruch społeczny zrodzony przez mający dość ogłupiania i kłamstw naród – SOLIDARNOŚĆ. Jak w takim ruchu podstawiono agentów i rozbito nie tylko idee, ale ducha. Celem tego działania było zniechęcenie narodu do walki o najważniejszą sprawę – wolność, wytworzenie w narodzie niechęci i marazmu, sprawienie aby myślał że tak już musi być, że Polacy nie nadają się do sprawowania władzy i samokontroli nad sobą a co dopiero nad krajem w którym żyją, bogatym w wiele cennych zasobów i surowców – na których to przejęcie są „chętni” - razem z całym inwentarzem - jako państwa zadłużonego u tychże „chętnych”.

3Mającej odnieść skutki rzeczywiste i wyzwolenie, a nie propagandowe (jak to miało miejsce w przypadku partii i bojówek o zabarwieniu socjalistycznym (piłsudczycy). Skoro dwóch najeźdźców się pokłóciło nie należy im przeszkadzać a poczekać aż sami sobie nawzajem skoczą do gardeł (tak jak to miało miejsce). Założenie narodowców było takie, aby szanować i chronić polską siłę żywą potrzebną do odbudowy powojennej Państwa Polskiego i odrodzenia narodu wyniszczonego wojną.

4Zgłoszone przez kol. Jacka Wójcikiewicza z Warszawy

5Ponad różnicami i podziałami łączmy się dla obrony tego co najcenniejsze - Ojczyzny i Narodu Polskiego.

LIGA NARODOWA – Odrodzenie (27.04.2013r) Strona /

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna