Informacje dla uczestników kursów OpłatyPobieranie 9.88 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar9.88 Kb.Informacje dla uczestników kursów
Opłaty (dot. roku akademickiego 2010/2011 - cyklu rozpoczętego w sem. Zimowym 2010)

 • Grupa odbiorców: specjaliści IT, studenci kierunków technicznych, osoby z wykształceniem technicznym

 • Gwarantujemy dostęp do urządzeń sieciowych firmy CISCO przystosowanych do najnowszej wersji kursu 4.0.

 • Wielkość grup: 15-18 osób

 • Zajęcia odbywają się w poniedziałki (1630 – 1900 ) i środy (1630 – 1900)

 • Początek zajęć dla grupy CCNA: 1 grudnia 2010 (środa) godz. 1630 sala 326, IIIp. w Gmachu Elektrycznym. Czas trwania kursu ok. 6÷8 miesięcy.

 • Cena nie zawiera kosztu egzaminu końcowego CCNA, który jest realizowany w centrach egzaminacyjnych certyfikowanych przez firmę CISCO.

 • W ramach kosztów szkolenia w trakcie kolejnych zajęć przeprowadzone będą zaliczenia. Na koniec każdego modułu szkolenia przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny w PW. Egzamin ten jest niezbędny do uzyskania świadectwa ukończenia kursu. W przypadku uzyskania na egzaminie wewnętrznym ok. min. 75% punktów uczestnik uzyskuje voucher uprawniający do zniżki na egzamin CCNA (koszt egzaminu bez zniżek wynosi ok. 150 USD). Po zdaniu egzaminu CCNA uczestnik otrzymuje certyfikat firmy Cisco.

 • W przypadku rezygnacji z kursu po rozpoczęciu zajęć uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłat.

OPŁATA WPISOWA: 799 zł

OPŁATA ZA SEMESTR (wg terminologii CISCO: semestr – jeden cykl szkolenia)

 • Studenci Wydziału Elektrycznego (WE) PW (studia dzienne i zaoczne) 600 zł 

 • Pozostali Studenci lub Absolwenci Politechniki Warszawskiej  700 zł 

 • Pozostali kursanci 800zł 


Opłatę wpisową oraz opłatę za pierwszy semestr(w terminologii Cisco) należy uiścić poprzez wpłatę na podane konto przy składaniu zgłoszenia na kurs. Opłatę za kolejne 3 semestry należy uiścić na 14 dni przed rozpoczęciem każdego modułu kursu. Terminy zajęć mogą ulec zmianie w trakcie kursu.
Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio w kasie Banku PeKaO S.A. IV Oddział w Warszawie przy

ul. Noakowskiego 20 lub przelać na konto Politechniki Warszawskiej:


Politechnika Warszawska, Ośrodek Promocji Badań z/z Energoelektroniki


ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Bank PeKaO S.A. IV Oddział w Warszawie


85124010535111404000500091

(z dopiskiem: Cisco Academia)


Kopię dowodu wpłaty oraz wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do Sekretariatu Zakładu Sterowania w Gmachu Elektrycznym III p. pok. 322 do pani Doroty Barańskiej w godz. 10-15, tel. (022) 234 76 18

WAŻNE: Cykl szkolenia wymaga od uczestnika kursu udziału w czterech semestrach zajęć !!! W przypadku, gdy uczestników będzie mniej niż 15 kurs może zostać rozwiązany lub zawieszony do czasu skompletowania min. 15 uczestników.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna