Informacje na temat ukrainyPobieranie 41.75 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar41.75 Kb.

Ukraina

Obwód Iwano-Frankowski


 • Informacje na temat Ukrainy

 • Profil Iwano-Frankowsk

 • Położenie

 • Współpraca z województwem lubuskim

 • Galeria

 • Strony internetowe

 • Kontakty

INFORMACJE NA TEMAT UKRAINY

Ludność:  48 mln (2003)

Gęstość zaludnienia: 79 osoby/km2

Ustrój: republika parlamentarna

Bezrobocie: %

Długość autostrad: km

Podział administracyjny: 24 obwody, 1 republika autonomiczna (Republika Krymska), 2 miasta wydzielone (Kijów i Sewastopol)

Język urzędowy: ukraiński

Jednostka monetarna: 1 grzywna (hrywna) = 100 kopiejek

Grupy etniczno - rasowe: Ukraińcy (74,7%, Rosjanie (21%), Białorusini (0,9%), Mołdawianie (0,6%), Polacy (0,4%), pozostali (3,4%)

Religie: prawosławni (ok.80%), katolicy (11%), pozostali (9%)

Przyrost naturalny: -7,2%o

Przeciętna dł. życia:  mężczyźni 61 lat, kobiety 72 lat (2002)

Gł. miasta (liczba mieszk. w tys.): Kijów (2 622), Charków (1 536), Dniepropetrowsk (1 134), Donieck (1 075), Odessa (1 037), Zaporoże (871), Lwów (797), Krzywy Róg (711), Mikołajów (523), Mariupol (504)

Ludność miejska: 72%

Struktura użytkowania ziemi: grunty orne 58%, użytki zielone 12%, lasy 17%, pozostałe 13%

Struktura zatrudnienia: rolnictwo 25%, przemysł 28%, usługi 47%

PNB na 1 mieszk.:  850 USD

Zadłużenie: 10 901 mln USD

Ukraina jest największą, poza Rosją, republiką post-radziecką. W czasach komunistycznych uznawana była za spichlerz całego Związku i nieodłączny element mocarstwowości ZSRR. Obecnie, po prawie dziesięcioleciu samostanowienia, kraj ten przeżywa poważne problemy gospodarcze, których przyczyną jest brak radykalnych reform gospodarczych, a także dość powszechna korupcja. Niewysoki poziom życia obniżył się jeszcze bardziej, spada wydajność pracy, pensje nierzadko wypłacane są ze znacznym opóźnieniem. Wśród elit politycznych kraju brak jest zgodności co do kierunku, w którym powinna iść Ukraina, niektórzy politycy opowiadają się za bliskimi związkami z NATO (a także członkostwem w Pakcie), inni za ścisłą współpracą z Rosją.HISTORIA

Obecni na terenie Ukrainy w I tysiącleciu p.n.e. Kimerowie zostali wyparci przez Scytów. Na wybrzeżu Morza Czarnego w VII-V w. powstawały kolonie greckie, zaś w połowie I tysiąclecia pojawili się na tym obszarze Słowianie. W IX w. powstało pierwsze państwo ruskie. W 981 r. Ruś przyjęła chrześcijaństwo obrządku wschodniego. W XII-XIV w. miało miejsce rozbicie dzielnicowe, pogłębione przez wyniszczające najazdy tatarskie. W ciągu następnych stuleci obszar Ukrainy znajdował się w orbicie wpływów potężniejszych sąsiadów. W XIV w. znaczny obszar Ukrainy został podbity przez Księstwo Litewskie. W wyniku Unii Lubelskiej Ukraina została bezpośrednio przyłączona do Korony. Bunty kozackie (m.in. Powstanie Chmielnickiego z 1648 r.) i włączenie się do konfliktu Rosji spowodowało podział Ukrainy (na linii Dniepru) pomiędzy Polskę i Rosję (1667 r.). W wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej zachodnia Ukraina (Galicja wschodnia) przypadła Austrii, pozostała część kraju - Rosji. Po I wojnie światowej, wobec nieudanych prób stworzenia niezależnego państwa, podejmowanych przez wojska Semena Petlury, zachodnia część kraju przyłączona została do Polski, wschodnia stała się Ukraińską SRR. Po agresji Armii Czerwonej na Polskę w 1939 r., polska część Ukrainy została włączona do ZSRR, podobnie jak rumuńska Besarabia w 1940 r. W latach 1941-1944 miała miejsce hitlerowska okupacja kraju. W 1945 r. do Ukrainy przyłączono należącą do Czechosłowacji, a okupowaną (od 1939 r.) przez Węgry Ruś Zakarpacką. W 1954 r. do Ukrainy włączono Krym, wcześniej stanowiący część Rosyjskiej SFRR. W 1991 r. wobec rozpadu ZSRR Ukraina uzyskała niepodległość.GOSPODARKA

 • Produkt krajowy PKB: 46 mld USD

 • Produkt krajowy na 1 mieszk.: 900 USD

 • Przyrost PKB: -1,0%

 • Eksport: 15 mld USD

 • Import: 18 mld USD

 • Inflacja: 25%

 • Bezrobocie: 3% 

TURYSTYKA

Ukraina ma wiele walorów by stać się poważnym rynkiem turystycznym. Ten rozległy kraj ten oferuje m.in. plaże czarnomorskie, z najsłynniejszymi na Krymie (m.in. w Jałcie), dziewicze Karpaty Wschodnie z kultywowanymi tradycjami góralskimi na Huculszczyźnie i starymi uzdrowiskami (Worochta, Kosów, Tatarów, Truskawiec). Kijów i Lwów, z ich zabytkami i wielowiekową tradycją ośrodków kultury, mają szansę dołączyć do grona europejskich metropolii. Niestety słabo rozwinięta baza turystyczna a także obawa przed niepewną sytuacją w tym kraju skutecznie ograniczają rozwój turystyki na Ukrainie.KUCHNIA

Kuchnia Ukrainy jest nieskomplikowaną kuchnią ludową. Najbardziej znaną potrawą jest barszcz ukraiński. W kuchni ukraińskiej spożywa się duże ilości kapusty, ziemniaków, buraków i grzybów. Ukraińcy jedzą dużo kasz, cenią drób (popularnym daniem jest kurczę po kijowsku). Wśród ciast najpopularniejsza jest babka drożdżowa, makowiec oraz medivik - piernik na miodzie. Na południu kraju produkuje się wina, na całej Ukrainie powodzeniem cieszy się nadal kwas ze sfermentowanego chleba, pije się także piwo.


PODSTAWOWE ZWROTY JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

 • Dzień dobry - Dobryj dień

 • Proszę - Proszu

 • Dziękuję - Diakuju

 • Ile? - Skilki?

 • Gdzie? - Die?

 • Nie rozumiem - Nie rozumiu


PROFIL IWANO-FRANKOWSKPROFIL REGIONU

Państwo

Ukraina

Flaga PaństwaNazwa

Obwód Iwano-Frankowski

Data podpisania porozumienie o współpracy

16.09.2002r.Stolica

Iwano-Frankowsk

Powierzchnia

13 900 km²

Ludność

101 os/km²

Język urzędowy

Ukraiński

Jednostka monetarna

Hrywna(UAH)

Kod telefoniczny

+38(8)342

Domena internetowa

.ua

Strona internetowa

http://www.if.gov.ua


POŁOŻENIE
Obwód iwanofrankowski (ukr. Івано-Франківська область) jest jednym z 24 obwodów Ukrainy. Leży w zachodniej części Ukrainy. Stolicą obwodu jest Iwano-Frankowsk.

Obwód iwanofrankowski graniczy z obwodami: zakarpackim na południowym zachodzie, lwowskim na północnym zachodzie, tarnopolskim na północnym wschodzie, czerniowieckim na południowym wschodzie. Na południu na odcinku 50 km graniczy z Rumunią.


Obwód Iwano-Frankowski
WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZTWEM LUBUSKIM

W maju 2004r. Samorząd Województwa Lubuskiego zorganizował misję gospodarczą do Obwodu Iwano-Frankowskiego.

W czerwcu 2004r.w Jałcie, Marszałek Województwa Lubuskiego- Andrzej Bocheński reprezentował nasz Region na III Konferencji Przewodniczących Obwodowych Administracji Państwowych, Przewodniczących Rad Obwodowych Ukrainy oraz Wojewodów i Marszałków Województw RP.

Porozumienie o współpracy między województwem lubuskim (Rzeczpospolita Polska), a Obwodem Iwano-Frankowskim zostało zawarte 16 września 2002r. podczas Lubuskiej Platformy Partnerstwa Lubuskiego, w którym udział wzięła delegacja ukraińska, Wicegubernator Obwodu oraz Marszałek Województwa Lubuskiego- Andrzej Bocheński.

W dniach 12 - 16 stycznia 2009 w obwodzie Iwano - Frankowskim

na Ukrainie uczestniczyła delegacja 5 osobowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. W tych dniach odbywał się tam Międzynarodowy kulturalno-artystyczny festiwal „Rizdwo w Karpatach”. Festiwal ten został zapoczątkowany dla odrodzenia, rozpowszechnienia i rozwoju kultury, tradycji, obrządów i zwyczajów ukraińskich, popularyzacji potencjału turystycznego Prykarpatia, a także jego historyczno-kulturalnego dziedzictwa, wzmocnienia międzynarodowych i międzyregionalnych stosunków. Był to kolejny krok do wzmocnienia współpracy pomiędzy regionami oraz zapoznania się tradycjami naszego regionu partnerskiego, co posłuży nam do promowania naszego partnera.


GALERIA


Mapa UkrainyUkraińskie Karpaty


Iwanofrankowsk (Stanisławów), Ukraina

Iwanofrankowsk (Stanisławów), Ukraina


STRONY INTERNETOWE


 • Portal informacyjny: http://www.ukraina-info.pl

 • Informacja turystyczna: http://www.ukraina.bezdroza.com.pl

 • Strona internetowa Obwodu Iwano-Frankowskiego : http://www.if.gov.ua

 • Strona internetowa Obwodu Iwano-Frankowsk: http://www.if.gov.ua/modules.php

 • Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie: http://www.polska.com.ua/pol/ambasada


KONTAKTY

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego

Wydział Współpracy Zagranicznej
Inna Panek

tel. 068 / 45 65 213

e-mail: i.panek@lubuskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego

Dyrektor Maciej Nowicki


tel. 068 / 45 65 289

fax 0.68 / 327 14 29

email: m.nowicki@lubuskie.pl

Biuro Informacyjne Województwa Lubuskiego w Brukseli


Avenue Palmerston 3
B-1000 Brussels
Tel./Fax: +32 2 234 68 56
GSM: +32 485 750 004
e-mail: bruksela@lubuski.pl

Ambasada Ukrainy


al. Jana Chrystiana Szucha 7, 00-580 Warszawa
tel. 022 625 01 27;
fax 022 629 81 03

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie


01034 Kijów ul. Jarosławiw Wał 12

Centrala: tel: (38 044) 230 07 00

Sekretariat tel: (38 044) 230 07 03

 fax: (38 044) 270 63 36


e-mail: ambasada@polska.com.ua
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna