Informacje o polskiej fundacji przedsiębiorczości oraz działAJĄcej w jej ramach ssieci aniołÓw biznesu amberPobieranie 68.25 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar68.25 Kb.
INFORMACJE O POLSKIEJ FUNDACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ DZIAŁAJĄCEJ W JEJ RAMACH SSIECI ANIOŁÓW BIZNESU AMBER

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno - Zachodniej. Będąc kontynuatorem działalności Kanadyjsko - Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Fundacja proponuje polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową i szkoleniowo - doradczą w ramach następujących programów: • Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe

 • Program Pożyczek Bezpośrednich PFP

 • Kanadyjski Program Pożyczkowy

 • Program Poręczeń Kredytowych

 • Program Szkoleniowo – Doradczy

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU AMBER

Stale rosnące zainteresowanie inwestycjami w innowacyjne przedsięwzięcia na obszarze Polski Północno-Zachodniej było impulsem do uruchomienia projektu, który udzielałby wsparcia zarówno autorom unikatowych pomysłów jak i inwestorom dysponujących wolnym kapitałem. W związku


z tym, Polska Fundacja Przedsiębiorczości rozpoczęła w styczniu 2009 roku realizację projektu Sieć Aniołów Biznesu AMBER. Projekt finansowany jest funduszy UE, w ramach Działania 3.3 Programu Innowacyjna Gospodarka. Sieć promuje rozwój innowacyjnych przedsięwzięć poprzez ich aktywne wsparcie na wczesnym etapie rozwoju. Program obejmuje swoim zasięgiem sześć województw: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie oraz lubuskie.

Sieć Aniołów Biznesu AMBER stawia sobie za cel promocję nowatorskich rozwiązań oraz wdrażanie ich na rynek krajowy oraz zagraniczny. Ze względu na utrudniony dostęp do finansowania, wynikający z wysokiego ryzyka związanego z innowacyjnymi przedsięwzięciami, Sieć Aniołów Biznesu AMBER, nieodpłatnie pośredniczy przy współpracy między a inwestorami pomysłodawcami.

O skuteczności Sieci Aniołów Biznesu świadczy ich popularność, jaką zdobyły zagranicą.
W sumie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej obecnie funkcjonuje ponad 600 Sieci Aniołów Biznesu, którzy inwestują miliony dolarów w innowacyjne projekty. Dzięki ich inwestycjom, rozwinęły się m.in. Google, amazon.com, czy też facebook a także wiele innych firm wdrażających na rynek nowatorskie technologie i produkty.

Sieć Aniołów Biznesu AMBER łączy inwestorów zainteresowanych rynkiem venture oraz młode, nowatorskie firmy, zabiegające o dokapitalizowanie na realizację innowacyjnych pomysłów. Projektodawcy otrzymują specjalistyczną pomoc w postaci konsultacji z doświadczonymi doradcami, szkoleń, przygotowania dokumentacji oraz prezentacji przed inwestorem.

Natomiast Aniołowie współpracujący z Siecią Aniołów Biznesu AMBER to doświadczeni przedsiębiorcy posiadający wolny kapitał, który chcą zainwestować w przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka, dające możliwość kilkukrotnego wzrostu zainwestowanych funduszy. AMBER zapewnia swoim inwestorom dostęp do wyselekcjonowanej bazy innowacyjnych projektów, które dzięki dokapitalizowaniu mają szansę zrewolucjonizować daną branżę.

Każdy inwestor otrzymuje informacje na temat gotowych do realizacji pomysłów, a gdy wykaże zainteresowanie konkretną możliwością inwestycyjną, zapraszany jest na krótkie spotkanie prezentacyjne. Do spotkania dochodzi tylko po kompleksowym przygotowaniu pomysłodawcy oraz konsultacji z naszymi doradcami. Anioł sam decyduje czy podjąć ryzyko inwestycyjne czy też nie.Sylwetka inwestora

Inwestorzy Sieci Aniołów Biznesu Amber spełniają następujące kryteria. 1. Chcą inwestować w nowe przedsięwzięcia biznesowe, często obarczone wysokim ryzykiem,

 2. Mają duże doświadczenie w biznesie oraz kontakty, które będą inwestowane w spółkę razem z kapitałem,

 3. Posiadają zdolność efektywnej współpracy, komunikacji oraz cechy lidera i mentora,

 4. Dysponują wolnymi środkami finansowymi na inwestycje (min. 100 tys. zł),

Korzyści

 • zapewniamy stały dostęp do ciekawych i dopracowanych pomysłów biznesowych,

 • inicjujemy regularne i krótkie spotkania prezentacyjne, które będą okazją do nieformalnych rozmów z autorami innowacyjnych przedsięwzięć oraz innymi inwestorami,

 • udostępniamy zasoby dla inwestorów, zawierające wzory propozycji i umów inwestycyjnych, niezbędne akty prawne,

 • zwiększamy gotowość inwestorską poprzez organizowane seminaria prowadzone przez ekspertów w dziedzinie inwestycji kapitałowych,

 • zapewniamy stałą pomoc i wsparcie naszego doświadczonego zespołu.

Poszukujący finansowania.

Nasze wymagania

Szukamy przedsięwzięć, które spełniają podstawowe kryteria prywatnych inwestorów, a więc:


 1. Mają duży potencjał wzrostu oraz dostęp do rosnącego rynku (najlepiej międzynarodowego),

 2. Są na wczesnym etapie rozwoju: nowe lub bardzo młode przedsiębiorstwo,

 3. Jest już zarejestrowana spółka kapitałowa lub gotowość do jej otwarcia,

 4. Osoba lub zespół są oddane projektowi i zorientowane na sukces biznesowy oraz posiadają swoją wizję rozwoju przedsięwzięcia,

 5. Mają zabezpieczone prawa własności intelektualnej bądź przemysłowej.

Jak pomagamy

Oferujemy wsparcie dla przedsięwzięć innowacyjnych, zwiększające ich gotowość inwestycyjną polegające na: 1. Doradztwie w zakresie przygotowania dokumentacji inwestorskiej oraz prezentacji przed inwestorem

 2. Specjalistycznych szkoleniach

 3. Zapewnieniu dostępu do zainteresowanych inwestorów i organizacji spotkań prezentacyjnych.

Pomysł biznesowy wysłany do nas za pomocą formularza on-line jest wstępnie weryfikowany.
Jeśli spełnia podstawowe kryteria rozpoczynamy współpracę z autorem prowadzącą do stworzenia profesjonalnej dokumentacji inwestorskiej. Udostępniamy informacje nt zakresu biznesplanu, przy czym ciężar poszukiwania informacji do biznesplanu i jego tworzenia spoczywa na pomysłodawcy. Nasi doradcy pomagają uwypuklić w biznesplanie informacje kluczowe dla inwestorów.
Równolegle przygotowujemy autora/ów do prezentacji pomysłu przed inwestorem. Braki w wiedzy i doświadczeniu, które są charakterystyczne dla takich młodych firm uzupełniamy za pomocą szkoleń dla młodych menedżerów. Wszystkie te działania zwiększają tzw. gotowość inwestycyjną projektu.
Skrót biznesplanu prezentujący niektóre z założeń strategii i modelu biznesowego jest prezentowany naszym inwestorom. Lista tych, którzy wyrażą zainteresowanie spotkaniem jest prezentowana autorowi. Następnie aranżujemy spotkanie prezentacyjnie, podczas które autor musi przekonać inwestora do swojej strategii.
Przydatne linki:

www.pfp.com.pl – Strona Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

www.amberinvest.org – Sieć Aniołów Biznesu Amber

www.parp.gov – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (Działanie 3.3, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)

artykuły prasowe:

http://www.amberinvest.org/pub/files/image/artyku%C5%82%20BiP.jpg

http://www.amberinvest.org/pub/uploadimages/s_b.jpg

http://www.polskatimes.pl/dziennikbaltycki/aktualnosci/120904,gdynia-anioly-ktore-lacza-biznes-z-pomyslem,id,t.html

http://www.gorzow24.pl/news/6580/robic-biznes-z-aniolem.html

http://www.biznes.stetinum.pl/pl/wiadomosci/inkubator_przedsiebiorczosci_wiadomosci/w_kogo_wierza_anioly/page/1

http://www.szczecinbiznes.pl/?art_id=444

Więcej artykułów, a także wywiadów radiowych na:

http://www.amberinvest.org/multimedia/napisali-o-nas.html

O ANIOŁACH BIZNESU -Historia, działalność, cele.

Działają w cieniu, a nie w świetle jupiterów. Szukają ciekawych pomysłów i ludzi gotowych do ich realizacji. Inwestują w firmy o dużym potencjale wzrostu, którym oprócz kapitału dają także swoje doświadczenie. Takie pomysły jak Google.com, Amazon.com czy Onet.pl bez nich, prawdopodobnie nigdy nie ujrzałyby światła dziennego. Mowa oczywiście o Aniołach Biznesu. Czy skrzydła anioła są dobrą receptą dla poszukujących kapitału?Początki business angels

Termin business angels został pierwszy raz użyty przeszło kilkadziesiąt lat temu w Stanach Zjednoczonych w kontekście osób inwestujących wówczas w produkcję spektakli teatralnych na Brodwayu. Osoby te oprócz wymiernych korzyści finansowych chciały poprzez wspieranie widowisk uzyskać specjalny status w społeczeństwie. Dzięki inwestycjom, business angels nawiązywali osobiste kontakty z gwiazdami show-biznesu, co było dużą nobilitacją. Z czasem model ten przeniesiony został do biznesu. Majętni inwestorzy rozpoczęli wspieranie młodych obiecujących przedsięwzięć, a rynek zaczął się dynamicznie rozwijać.

 

Kim są anioły biznesu?

Anioły Biznesu to przedsiębiorcy, którzy inwestują w małe i średnie przedsiębiorstwa na etapie ich powstawania(start-up) bądź we wczesnej fazie rozwoju. Dbając o dyskrecję i anonimowość stają się współwłaścicielami firm w zamian za wniesiony do nich kapitał. Przedsięwzięcia, w które inwestują muszą się charakteryzować dużym potencjałem wzrostu. Z zainwestowanych środków business angels oczekują bowiem ponadprzeciętnych zysków.

Zazwyczaj działają w branżach, na których się znają i, w których wcześniej odnosili sukcesy, co powoduje, że oprócz kapitału wnoszą do firmy także cenne doświadczenia. Inaczej niż w przypadku venture capital, business angels mniejszą wagę przywiązują do dokładnej i sformalizowanej analizy przedsięwzięcia, a raczej w projekcie muszą widzieć to „coś”. W firmie pełnią funkcję kogoś w rodzaju mentora, który wnosi do niej, kontakty biznesowe, reputację, znajomość branży i rynku. Często właśnie te elementy stanowią dla firmy wartość istotniejszą od pieniędzy.


Anioł szuka ludzi

Wbrew pozorom aniołom biznesu nie chodzi tylko o to by znaleźć osoby z dobrym pomysłem na biznes. Nie każda firma i nie każdy(nawet bardzo dobry) pomysł ma szanse uzyskać tego rodzaju wsparcie. Oczywiście projekt jest ważny, ale równie istotny, a może czasami istotniejszy jest dla anioła zespół, który stoi za pomysłem. Dla każdego inwestora kluczowym jest pytanie o kompetencje ludzi przedstawiających projekt. To właśnie ludzie muszą być gwarantem realizacji przedstawianego projektu i to od nich zależy jego powodzenie.

Dla aniołów ważna jest dotychczasowa działalność pomysłodawców, ich aktywność, wykształcenie, doświadczenie, sukcesy, ale także porażki. Mimo tego nierzadko inwestują w przedsięwzięcia osób bez doświadczenia i sukcesów, jeżeli widzą w ich oczach przysłowiowy żar. Jak mówią czasem między aniołem a pomysłodawcą wytwarza się pewnego rodzaju chemia, która jest ważniejsza od wszystkich ukończonych kursów i dyplomów. Jedno jest pewne, pomysł bez odpowiedniego zespołu, dla anioła biznesu jest niewiele wart.

Liczy się tylko zysk?

Anioły biznesu to najczęściej ludzie sukcesu spełnieni w biznesie. Jaka jest więc ich motywacja do inwestycji w młode perspektywiczne firmy. Czy business angels chodzi wyłącznie o zyski czy kierują nimi także inne motywacje? Z dostępnych badań wynika, że opowieści o niemal altruistycznej postawie aniołów biznesu możemy włożyć między bajki.

Dla większości z nich głównym motywem skłaniającym do inwestowania jest możliwość uzyskania dużej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału jak również chęć uzyskania bieżących dochodów (procent od pożyczki, dywidenda). Nie kierują się raczej motywami społecznymi i socjalnymi. W działaniu aniołów da się natomiast zauważyć potrzebę adrenaliny, która pojawia się wraz z nową inwestycją. Często spotykanym jest stwierdzenie, że anioł „kupuje sobie zajęcie”, które ma pomnożyć jego kapitał.

 

Tabela1. Motywacja brytyjskich business angels Czego oczekują anioły?

Business angels nie są instytucjami charytatywnymi. Inwestują swoje pieniądze by osiągnąć wymierne korzyści. Tu nie ma miejsca na sentymenty, ważne są konkrety. Decyzję o inwestycji anioły poprzedzają gruntowną analizą przedłożonego projektu. Analiza ta obejmuje kilka obszarów i dotyczy zarówno przedsięwzięcia jak i ludzi, którzy mają je zrealizować. Każdy anioł biznesu w przedstawionym projekcie musi znaleźć odpowiedź na kilka kluczowych pytań.

Działająca w Polsce sieć aniołów biznesu, Lewiatan Business Angels radzi, że zanim zdecydujemy się złożyć projekt do analizy warto zapoznać się z przygotowaną przez sieć listą pytań. Pomoże to nam w lepszym przygotowaniu biznesplanu a także weryfikacji niektórych jego założeń. Najlepiej gdybyśmy prace nad opisem przedsięwzięcia rozpoczęli od analizy tych kilku pytań ponieważ odpowiedź na nie będzie kluczowa dla potencjalnego inwestora. Czego, więc oczekują anioły i na jakie pytania szukają w projekcie odpowiedzi? :

- Czy zespół zarządzający ma uzasadnione przekonanie o tworzeniu firmy, która będzie się szybko rozwijać i będzie odgrywać istotną rolę w swojej branży? Czy przekonanie to jest poparte zaangażowaniem w biznes istotnej części własnego majątku przedsiębiorców?


- Czy zespół zarządzający składający się z osób o uzupełniających się kompetencjach (technicznych, sprzedażowych i marketingowych oraz finansowych) posiadających doświadczenie branżowe? Czy lider jest nastawiony na wyniki i czy wykazuje determinację w dążeniu do celu i przezwyciężaniu trudności?
- Czy członkowie zespołu zarządzającego mogą wykazać się sukcesami w realizacji różnych projektów, najlepiej w branży zbliżonej do tej, w której chcą działać?
- Czy biznes ma istotną przewagę konkurencyjną wobec innych graczy rynkowych? Czy firma ma strategię utrzymania tej przewagi w przyszłości?
- Czy stworzony został prototyp technologii/produktu, który miałby być wprowadzany na rynek? Czy sprawdzono zainteresowanie nową usługą, jaką zamierza świadczyć firma?
- Czy dostępny jest dobrze przemyślany, napisany zgodnie z regułami sztuki biznes plan wraz z modelem finansowym?

Jeśli odpowiedź na większość z pytań jest pozytywna – przedsięwzięcie ma duże szanse uzyskać finansowanie od zewnętrznych inwestorów.Proces inwestycyjny 

Sam proces od momentu zgłoszenia projektu aniołowi biznesu poprzez etap inwestycji do ostatecznego wyjścia(sprzedaży udziałów) z firmy jest bardzo podobny do procedury przeprowadzanej przez Venture Capital. W uproszczeniu proces ten można podzielić na sześć etapów:

- poszukiwanie ciekawych okazji inwestycyjnych,
- analiza i selekcja przedłożonych projektów,
- przygotowanie inwestycji,
- przekazanie środków,
- monitorowanie i pomoc w prowadzeniu przedsięwzięcia,

- wyjście z inwestycji poprzez sprzedaż udziałów.

 

Proces inwestycyjny zilustrowany został poniżej.

 Źródło: P.Tamowicz, "Business angels, pomocna dłoń kapitału"

 

Pożegnanie z aniołem

 Model biznesowy anioła biznesu wygląda tak, że po kilku latach współpracy z przedsiębiorcą sprzedaje on udziały w przedsięwzięciu i wycofuje się z firmy. Przeważnie horyzont inwestycyjny wynosi od 3-7 lat i po tym czasie drogi pomysłodawcy i anioła się rozchodzą. Sprzedaż udziałów może się odbyć na kilka sposobów. Posiadane udziały mogą zostać odsprzedane innemu inwestorowi lub grupie inwestorów.

 Często zainteresowane ich nabyciem są np. fundusze Venture Capital i Private Equity, które w odróżnieniu od BA inwestują w firmy w późniejszej fazie rozwoju. Rozwiązaniem może też być spieniężenie udziałów poprzez wprowadzenie firmy na giełdę. Coraz popularniejszy staje się również model, w którym pomysłodawca odkupuje od Anioła biznesu udziały, które ten posiadał.

Anioły biznesu mają do odegrania bardzo ważną rolę. Jako podmioty wypełniające lukę w finansowaniu przedsięwzięć typu start-up są istotnym ogniwem w gospodarce. W Polsce rynek business angels dopiero raczkuje, ale perspektywy są obiecujące. Cieszyć musi fakt, że powstają nowe instytucje, które propagują działalność aniołów biznesu a w społeczeństwie rośnie wiedza na ich temat. Na pewno tego rodzaju wsparcie jest ciekawym rozwiązaniem dla młodych, pomysłowych osób, które cierpią na brak kapitału. Wszystkim początkującym życzymy, więc powodzenia w poszukiwaniu swojego anioła biznesu.

 

Anioły w liczbach40 tyś dol.

- tyle na realizację projektu taniego samochodu dla każdego uzyskał w 1905 roku od Aniołów biznesu Henry Ford


3-7 lat – taki jest zwykle horyzont inwestycyjny anioła biznesu
20 – tylu aniołów liczyło konsorcjum, które zainwestowało w Amazon.com

INFORMACJE NA TEMAT POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP) NA TEMAT SIECI ANIOŁÓW BIZNESU W POLSCE I NA ŚWIECIE.

Tytuł pakietu: Anioły biznesu w Polsce i na świecie

Grupa tematyczna: Innowacyjność

Autor pakietu: ConsulTriX Krystyna Górak

Data opracowania: 20/12/2007


 1. Fundusze Private Equity

W każdej gospodarce, w tym również polskiej, działają przedsiębiorcy, dla których tradycyjne metody finansowania (kredyt bankowy, emisja klasycznych papierów dłużnych, emisja akcji) nie są dostępne. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju: zalążkowej i rozruchu (patrz pakiet „Faza zalążkowa i faza rozruchu przedsiębiorstw”). Poziom ryzyka ze strony kredytodawcy lub pożyczkodawcy jest wówczas wysoki, ponieważ w początkowej fazie rozwoju firmy nie mają najczęściej odpowiedniego zabezpieczenia majątkowego, a ich przychody są trudne do oszacowania. Jednym z rozwiązań są wówczas fundusze prywatne – tzw. Private Equity (PE). Na rynku Private Equity funkcjonują podmioty instytucjonalne (formalne) oraz podmioty nieformalne, które dokonują inwestycji w przedsiębiorstwa działające na rynku niepublicznym i znajdujące się w każdym stadium rozwoju i w każdym sektorze. Strukturę tego rynku przedstawia poniższy Rysunek 1.1.

Rysunek 1.1 Podmioty rynku Private EquityŹródło: Private Equity Consulting „Private Equity – teoretyczne podstawy” [1]

Zgodnie z definicją Europejskiego Stowarzyszenia Private Equity i Venture Capital (ang.: European Private Equity and Venture Capital Association- EVCA) inwestycje Private Equity to [1]: „inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Inwestycje tego typu mogą być wykorzystane w celu rozwoju nowych produktów i technologii, zwiększenia poziomu kapitału pracującego w przedsiębiorstwie, dokonania przejęć lub wzmocnienia struktury bilansu przedsiębiorstwa”.

Inwestycje PE dotyczą różnych faz rozwoju przedsiębiorstwa (faza zalążkowa, rozruchu, urynkowienia, wczesny rozwój, ekspansja i dalszy rozwój) oraz przypadków specjalnych w jego funkcjonowaniu.

W fazie zalążkowej ryzyko inwestycyjne jest bardzo wysokie, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo niepowodzenia projektu. Inwestorzy PE redukują to ryzyko poprzez inwestowanie stosunkowo niewielkich środków w tego rodzaju projekty oraz ścisłą współpracę z przedsiębiorcami na poziomie operacyjnym. Często przekazywanie kolejnych środków finansowych do przedsiębiorstwa jest uzależnione od powodzenia kolejnych etapów danego projektu, wynikających z uzgodnionego biznes planu [1]. Dokonując inwestycji w tej fazie, inwestorzy PE oczekują wysokiej stopy zwrotu (np. IRR > 100%), która uwzględnia premię rekompensującą ponoszone ryzyko.

Inwestycje w przedsiębiorstwo w fazie rozruchu wiążą się ze znacznie mniejszym ryzykiem niż te, które znajdują się w fazie zalążkowej. Istnieje już produkt, który, teoretycznie, w krótkim czasie może wygenerować przychody (a ostatecznie zyski), ale musi on zostać przygotowany pod względem komercyjnym. Inwestorzy jak w poprzednim wypadku wymagają uwzględnienia wysokiej premii za ryzyko [1].

Inwestycje w fazie urynkowienia to inwestycje w przedsiębiorstwa, o których wiadomo, że posiadają dobry produkt, ale brak im środków zarówno na stworzenie stabilnej organizacji, jak i dalszą ekspansje. Z ich sukcesem rynkowym nadal łączy się ryzyko. Przedsiębiorstwo w tej fazie może pozyskać o wiele więcej środków niż w poprzednich fazach, ponieważ w tej fazie wykazują one szybko rosnące przychody i zaczynają osiągać stałe zyski.

Przedsiębiorstwo w dalszych fazach rozwoju to przedsiębiorstwo o już ustabilizowanej pozycji rynkowej, które nie ma zazwyczaj problemów z brakiem środków na finansowanie obecnej działalności. Gwarantem dalszego sukcesu takiego przedsiębiorstwa jest jednak jego dalsza ekspansja na rynku.

Zaangażowanie różnych podmiotów Private Equity, w zależności od fazy rozwoju przedsiębiorstwa, przedstawia Rysunek 1.2.
Rysunek 1.2 Aktywność podmiotów PE w różnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa


Źródło: Toft R. “Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa” [2]


 1. Kto to jest Anioł Biznesu?

Wśród podmiotów nieformalnych działających na rynku Private Equity są Anioły Biznesu (ang. Business Angels). Anioły Biznesu to osoby fizyczne, które inwestują stosunkowo niewielkie kwoty w przedsięwzięcia o dużym potencjale wzrostu, wnosząc jednocześnie do przedsięwzięcia swoje doświadczenie, operacyjny know-how oraz zdolności. Działalność Aniołów Biznesu można scharakteryzować w następujący sposób [3]:

 • najczęściej inwestują w przedsięwzięcia znajdujące się w bardzo wczesnej fazie rozwoju, choć także (ale w mniejszym stopniu) inwestują w przedsięwzięcia znajdujące się w innych fazach rozwoju,

 • preferują firmy, które zatrudniają 5 – 15 pracowników,

 • nie ograniczają się do jakiegokolwiek sektora, poszukując raczej projektów o dużym potencjale wzrostu,

 • wielkość inwestycji realizowanej przez indywidualnego inwestora w Europie wynosi przeciętnie 40 – 400 tysięcy euro,

 • ich horyzont inwestycyjny wynosi około 3-6 lat, inwestują w formie długu lub kapitału,

 • osobiście angażują się w działalność firmy, w którą zainwestowali, pełniąc najczęściej funkcję członka rady nadzorczej (przygotowanie i monitorowanie strategii rozwoju, pozyskiwanie nowych inwestorów, rzadziej – współpraca w zakresie rozwoju produktu).

Projekty inwestycyjne, które przyciągają Aniołów Biznesu to najczęściej małe przedsięwzięcia, którymi nie są zainteresowani inni inwestorzy Private Equity. Dla funduszy PE tego rodzaju projekty są mało interesujące, głównie ze względu na koszty badania spółki, czyli due diligence (patrz pakiet „Analiza due diligence”), które w takich przypadkach są nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu do wartości potencjalnej transakcji. Jeżeli natomiast Anioł Biznesu decyduje się na przeprowadzenie analizy due diligence, to zabiera ona przeciętnie około ośmiu dni. Przykładowo, największe fundusze Private Equity w Polsce deklarują minimalne kwoty inwestycji na poziomie 2-3 mln euro [3].

Większość Aniołów Biznesu preferuje inwestycje w przedsięwzięcia, do których można dojechać w ciągu 2-3 godzin. Ten tradycyjny model zmienia się jednak i dla coraz większej liczby Aniołów Biznesu ograniczenia geograficzne nie są istotnym kryterium inwestycji. Poszukują więc interesujących projektów nie tylko w całej Europie, ale nawet na całym świecie.

Najbardziej charakterystyczne, upublicznione, przykłady Aniołów Biznesu, dzięki którym przedsięwzięcia inwestycyjne odniosły spektakularne sukcesy to:


 • Apple Computer (producent sprzętu komputerowego) - anonimowy Anioł zainwestował 91.000 dolarów, osiągając zwrot w wysokości około 154 milionów dolarów,

 • Amazon.com (sklep internetowy) - Thomas Alberg zainwestował 100.000 dolarów, osiągając zwrot w wysokości około 26 milionów dolarów,

 • Lifeminders.com (serwis internetowy) - Frans Kok zainwestował około 100.000 dolarów, osiągając zwrot w wysokości około 3 milionów dolarów,

 • Body Shop (dystrybutor produktów higieny osobistej) - Ian McGlinn zainwestował 4.000 funtów, osiągając 42 mln funtów na wyjściu z inwestycji,

 • ML Laboratories (leczenie chorób nerek) - Kevin Leech zainwestował 50.000 funtów, osiągając około 71 mln funtów.

 • Matcon (producent innowacyjnych pojemników do przechowywania towarów) - Ivan Semenenko zainwestował 15.000 funtów, by osiągnąć zysk około 2,5 mln funtów. 1. Jak nawiązać kontakt z Aniołem Biznesu?

3.1 Anioły Biznesu na świecie

Anioły Biznesu w USA

USA wciąż pozostają rajem dla ludzi przedsiębiorczych - milionerzy stanowią tam prawie jeden procent populacji i w sumie mają do zainwestowania 8,37 bln USD (to suma 40 razy większa niż PKB Polski).

Badania wykazały [4], że w Stanach Zjednoczonych typowy Anioł Biznesu ma powyżej 40 lat, a jego kapitał netto przekracza 1 milion USD oraz że wcześniej był właścicielem lub założycielem przedsiębiorstwa. Ci zawdzięczający wszystko samym sobie przedsiębiorcy, którzy przemienili się w inwestorów, mają zazwyczaj głębokie poczucie odpowiedzialności społecznej lub obowiązku wobec systemów, które pomogły im odnieść sukces i pragną przekazać część swego entuzjazmu przedsiębiorcom podążającym ich śladem.

Anioły Biznesu w Europie

Działalność Aniołów Biznesu w Europie promują i organizują regionalne organizacje, w ramach Europejskiej Sieci Aniołów Biznesu (ang. European Business Angels Network – EBAN). EBAN ma siedzibę w Brukseli i zrzesza ponad 21 krajów oraz kilkadziesiąt niezależnych organizacji. EBAN jest w swojej działalności silnie wspierana przez Komisję Europejską. Według szacunków EBAN, w Europie funkcjonuje około 125 tysięcy aktywnych Aniołów Biznesu oraz około 1 mln osób potencjalnie zainteresowanych działalnością w tym charakterze.3.2 Anioły Biznesu w Polsce

Najstarszą organizacją zrzeszającą Aniołów Biznesu w Polsce jest Polska Sieć Aniołów Biznesu PolBAN, która działa od 2003 roku inicjując, promując i organizując inwestycje o charakterze Business Angel w Polsce. PolBAN jest siecią ogólnopolską, z siedzibą główną w Bydgoszczy:Projekt zgłaszany do PolBAN powinien spełniać następujące kryteria:

 1. Poszukiwany kapitał w przedziale 100.000 -  500.000 PLN (w niektórych przypadkach do 1.000.000 PLN), w formie udziałowej (equity),

 2. Innowacyjność przedsięwzięcia - technologiczna, lecz także rynkowa/marketingowa (wyższe technologie - IT, Internet, biotechnologia, medycyna, elektronika, optyka, inżynieria...) lub inny projekt, którego najważniejszą częścią jest kapitał intelektualny,

 3. Projekt na wczesnym etapie rozwoju (nowe lub młode przedsiębiorstwo),

 4. "Mocna" kadra, która dokładnie przeanalizowała swoje przedsięwzięcie i swoje możliwości, zdeterminowana do osiągnięcia sukcesu,

 5. Utworzona spółka kapitałowa (sp. z o.o. lub S.A.), bądź gotowość jej założenia,

 6. Gotowość uczestnictwa finansowego w przedsięwzięciu i ponoszenia ryzyka wspólnie z Aniołem Biznesu. 1. Podsumowanie i wnioski końcowe

Jak pokazują doświadczenia polskiego rynku, projekty komercjalizacji wyników badań naukowych oraz przedsiębiorstwa innowacyjne we wstępnej fazie rozwoju mają trudności z uzyskaniem finansowania ze źródeł zewnętrznych. Determinowane jest to głównie przez istnienie na polskim rynku tzw. luki kapitałowej, wynikającej z ograniczonej liczby inwestorów zainteresowanych inwestycjami w przedziale 100 tys. złotych do 1 mln złotych w przedsięwzięcia o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Spółki tworzone w celu komercjalizacji innowacji lub posiadające krótką historię działalności w tym zakresie, zwykle nie posiadają zdolności kredytowej, pozwalającej na wykorzystanie oferty banków komercyjnych. Jednocześnie nie spełniają one obecnych wymagań publicznego rynku kapitałowego. Takim przedsiębiorcom z pomocą przychodzą fundusze Private Equity, w tym fundusze należące do prywatnych inwestorów – Aniołów Biznesu. Projekty inwestycyjne, które przyciągają Aniołów Biznesu to najczęściej małe przedsięwzięcia, którymi nie są zainteresowani inni inwestorzy Private Equity. W Polsce działa kilka sieci Aniołów Biznesu, które inicjują i organizują inwestycje o tym charakterze.

 1. Literatura, źródła informacji

 1. Private Equity Consulting „Private Equity – teoretyczne podstawy”, 2004 r., artykuł dostępny pod adresem:

http://www.private-equity.pl/pe_podstawy_teoretyczne%20(pec).pdf,

 1. Toft R. „Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa”, Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o., Kraków 2007 r., artykuł dostępny pod adresem: http://www.resik.pl/assets/prezentacja_1.pdf,

 2. Private Equity Consulting „Business Angels w Europie: nieformalne inwestycje Private Equity”, 2004 r., artykuł dostępny pod adresem:

http://www.private-equity.pl/business_angels_w_europie%20_(pec).pdf,

Wrocławskie Centrum Biznesu, http://www.qpcorp.pl/index-6.html
: repository -> attachment
attachment -> I. miejscowośĆ/gmina: Biecz Ciężkowice Dąbrowa Tarnowska
attachment -> Filmy tvp1 3 coś (the thing) 3
attachment -> Filmy tvp1 3 nawiedzony dwóR (the haunted mansion) 3
attachment -> Jesień w tvp kultura
attachment -> SKÓRA, w ktorej żYJĘ (la piel que habito) 4 SĄdny dzień
attachment -> Idealnie nieznajomi (perfect strangers) 3 ona to oni
attachment -> Filmy tvp1 4 death becomes her 4
attachment -> UKŁad ramówkowy tvp abc (luty-marzec 2014 r.)
attachment -> Święta, Sylwester I Nowy Rok w tvp abc w świąteczne dni krainę wyobraźni tvp abc odwiedzi m in.: Jedynkowe Przedszkole, Domisie, Tata Lew, Kot Filemon I Rodzina Rabatków
attachment -> Słuchalnia – muzyczne znaki czasu Spektakl. Elektronika Toruń, 30 maja –13 grudnia 2015 Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” Organizator: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Megafon” Kurator: Małgorzata Burzyńska Partnerzy

Pobieranie 68.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna