Informacje o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 24.79 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar24.79 Kb.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: UD-X-WPZ.ZP.271. 52.8/2013/EMI

Nazwa i adres Zamawiającego

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

ul. Kondratowicza 20, 00-983 WarszawaPrzedmiot zamówienia

Wykonywanie kompleksowych prac porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń budynku oraz terenu zewnętrznego siedziby Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie oraz wykonywanie kompleksowych prac porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Wincentego 87 w Warszawie”.

Znak sprawy: P-51/13Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony
Numer części*

Nie dotyczy

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano*

Agnus Agnieszka Szustak, ul. Fersta 1A, 03-683 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty*

Oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, tj. cena –waga kryterium 100%. Oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt).

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Numer oferty

Nazwa i adres WykonawcyLiczba pkt w kryterium

Cena - 100


Razem1

CLAR SYSTEM S. A.,

ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań80.60

80.60

3

Agnus Agnieszka Szustak, ul. Fersta 1A, 03-683 Warszawa

100

100

4

ZUG-S „ANTEMA” Sp. z o. o.,

ul. Jana Pawła II 8A, 58-506 Jelenia Góra46,63

46,63

5

ERA Sp. z o. o., ul. Katowicka 16 B, 41-500 Chorzów

67,21

67,21

6

STEKOP S. A., ul. Mołdawska, 02-127 Warszawa

85,85

85,85

7

PARMI Sp. z o. o.,

ul. Bielawska 88 05-520 Konstancin-Jeziorna81,35

81,35

8

P.U. „SOS BARWIT” Barbara Jakubczak,

ul. Klemensiewicza 5A/3295,17

95,17

9

P.U.H. VIVA AQUA, ul. Leśniewska 3 03-582 Warszawa

92,74

92,74

10

AMSAB Marek Wyszkowski, ul. Dembowskiego 7/65 02-784 Warszawa i BASMA Barbara Wyszkowska, ul. Bolkowska 1/15 01-466 Warszawa - Konsorcjum

95,15

95,15

11

P.U. ROKA ZPCH mgr A.I. Kantorski,

ul. Polna 97-300 Piotrków Tryb.82,10

82,10

12

A.S. Sp. z o. o.,

ul. Pańska 85 lok. 16 00-837 Warszawa81,10

81,10

*) W przypadku zamówień częściowych należy wypełnić oddzielnie dla każdej części
BURMISTRZ

Sławomir Antonik
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna