Informator ectsPobieranie 0.92 Mb.
Strona1/11
Data08.05.2016
Rozmiar0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Informator ECTS


Instytut Informatyki

Wydział Matematyki i Informatyki


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
tel. (0-12) 664 66 33, fax (0-12) 664 66 73
http://www.ii.uj.edu.pl/

Rok akademicki 2008/2009

Kraków 2008

Spis treści
 1. Podstawowe informacje o jednostce i badaniach prowadzonych przez kadrę jednostki 3

 2. Informacje o bazie materialnej jednostki 4

 3. Sylwetka absolwenta kierunku i informacje o specjalnościach dostępnych w jednostce wraz z sylwetkami absolwenta 4

 4. Szczegółowy schemat organizacji studiów, zasady kwalifikacji na specjalności, zasady kwalifikacji na poszczególne stopnie 6

 5. Zasady studiowania na studiach stacjonarnych, pierwszego stopnia 7

 6. Zasady studiowania na studiach stacjonarnych, jednolitych magisterskich 12

 7. Zasady organizacji studiów indywidualnych 15

 8. Programy studiów 16

 9. Katalog kursów prowadzonych w Instytucie informatyki w roku akademickim 2008/2009 26

 10. Obsada zajęć dydaktycznych 107

Podstawowe informacje o jednostce i badaniach

prowadzonych przez kadrę jednostki


Nazwa uczelni

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

tel. (012)-4221033, fax.(012)-4223249, e-mail: rektor@adm.uj.edu.pl


Wydział Matematyki i Informatyki, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków

tel. (012)-6646629, fax. (012) 6646675, e-mail: matinf@uj.edu.pl


Instytut Informatyki, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków

tel. (012)-6646633, fax. 12-6646673, e-mail: iiuj@ii.uj.edu.pl


Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu: dr hab. Marek Skomorowski, tel. (0-12) 664-66-42

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych: prof. dr hab. Piotr Zgliczyński, tel. (012) 664-66-37

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych: dr hab. Marian Jabłoński
Jednostki organizacyjne Instytutu

Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego istnieje od 1975 roku. Od dnia 1 września 2003 roku Instytut jest częścią Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład Instytutu wchodzą 3 katedry i 2 zakłady.

 1. Katedra Informatyki Stosowanej

 2. Katedra Metod Numerycznych

 3. Katedra Optymalizacji i Sterowania

 4. Zakład Matematyki Dyskretnej

 5. Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa


Działalność naukowa Instytutu Informatyki

Pracownicy Instytutu Informatyki prowadzą badania naukowe w szerokim zakresie tematów informatycznych i matematycznych, takich jak:
 • Nierówności hemiwariacyjne wraz z zastosowaniami ,

 • Komputerowo wspierane dowody w dynamice ,

 • Obliczeniowa teoria homologii wraz z zastosowaniami

 • Teoria sterowania optymalnego z zastosowaniami

 • Algorytmy genetyczne wraz z zastosowaniami (AGH Kraków)

 • Dynamika symboliczna z zastosowaniami

 • Problemy spełnialności więzów,

 • Badania nad asymptotyką logik zdaniowych i języków funkcyjnych

 • Algorytmy on - line

 • Zliczanie struktur skończonych

 • Rozgrywane kolorowanie grafów, kolorowania Thuego struktur kombinatorycznych, Teoria Ramseya on-line, algorytmiczne problemy kombinatoryki na słowach.

 • Dynamika symboliczna na śladach nieskończonych. Modele procesów nieskończonych (AGH).

 • Kryptografia z wykorzystaniem grafów


Informacje o bazie materialnej jednostki


Od roku akademickiego 2008/2009 Wydział Matematyki i Informatyki został przeniesiony do nowego super nowoczesnego budynku na III Kapusie UJ przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6. Instytut Informatyki UJ dysponuje następującymi salami dydaktycznymi:

 • 1 sala amfiteatralna 190 - osobowa,

 • 1 sala wykładowa 80 - osobowa,

 • 1 sala seminaryjno – wykładowa 48 - osobowa,

 • 4 sale seminaryjno – wykładowe 30 - osobowe,

 • 2 sale seminaryjno – wykładowe 18 – osobowe,

 • 1 sala nauki języka 15 osobowa,

 • 3 pracownie komputerowe 20 - stanowiskowe,

 • 15 pracowni komputerowe 10 - stanowiskowe,

 • 1 pracownia tyfloinformatyczna (dla osób niedowidzących),

 • 2 sekretariaty (ogólny i dydaktyczny),

Ponadto w budynku znajduje się Biblioteka Wydziałowa.

Sylwetka absolwenta kierunku i informacje

o specjalnościach dostępnych w jednostce

wraz z sylwetkami absolwenta
Wydział prowadzi kształcenie studentów na kierunku informatyka w ramach następujących studiów:


 • Studia stacjonarne jednolite magisterskie (5 lat), z możliwością uzyskania dyplomu licencjatu (po trzech latach) na następujących specjalnościach:
 1. Informatyka stosowana.

 2. Informatyka teoretyczna.

 3. Matematyka obliczeniowa.
 • Studia stacjonarne pierwszego stopnia, na następujących specjalnościach:
 1. Informatyka stosowana.

 2. Informatyka teoretyczna.

 3. Matematyka komputerowa (specjalność prowadzona wspólnie z IM)
 • Studia stacjonarne drugiego stopnia: (2 lata).
 • Niestacjonarne pierwszego stopnia (3 lata).
 • podyplomowe na trzech specjalnościach

  • informatyka dla nauczycieli: (3 semestry)

  • inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu: (3 semestry)

  • nowoczesne techniki komputerowe: (2 semestry)Sylwetka absolwenta studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich. Absolwent powinien wykazywać się umiejętnościami realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją, administrowania systemami informatycznymi, biegłego programowania i praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi. Powinien być przygotowany z zakresu informatyki w takim stopniu, który umożliwi uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Powinien być twórczym projektantem najlepszych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego. Absolwent studiów może znaleźć zatrudnienie jako pracownik naukowy, projektant, programista i administrator systemów informatycznych, projektant i twórca oprogramowania, kierownik zespołów programistycznych i administrator sieci komputerowych. Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych może także podjąć pracę nauczyciela informatyki.


 • Specjalność informatyka stosowana. Absolwent powinien posiadać umiejętność łączenia nabytej podczas studiów wiedzy teoretycznej z jej praktycznym stosowaniem. Powinien posiadać wiedzę teoretyczną na temat idei i modeli dotyczących obliczania. Powinien również posiadać wiedzę praktyczną zarówno na temat technik projektowania systemów obliczeniowych, zarówno sprzętowych, jaki również oprogramowania.
  W szczególności, absolwent studiów informatycznych o specjalności informatyka stosowana powinien wykazywać się umiejętnościami: prowadzenie badań naukowych, samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych, biegłego programowania i pracy w zespołach programistycznych, praktycznego wykorzystywania narzędzi, technik i technologii informatycznych, projektowania, realizacji i utrzymania systemów informatycznych, projektowania, realizacji, administrowania i utrzymania sieci komputerowych, szybkiego adoptowania się do zmian zachodzących w informatyce.

 • Specjalność informatyka teoretyczna. Absolwent powinien być wysoko wykwalifikowanym specjalistą z zakresu informatyki. Powinien posiadać zarówno gruntowną i wszechstronną wiedzę teoretyczną, jak również umiejętność jej praktycznego zastosowania. W szczególności powinien być przygotowany do prowadzenia badań naukowych w zakresie informatyki teoretycznej, projektowania systemów informatycznych o szerokiej gamie zastosowań, kierowania projektami informatycznymi, rozwiązywania problemów algorytmicznych o szerokim spektrum, implementowania efektywnego oprogramowania, dbania o bezpieczeństwo systemów komputerowych, analizowania, oceny i weryfikacji istniejących systemów, administrowania sieciami, administrowania bazami danych, określania ogólnych parametrów użytkowych systemów komputerowych.
 • Specjalność matematyka obliczeniowa. Absolwent powinien być specjalistą z zakresu informatyki szczególnie dobrze przygotowanym do rozwiązywania problemów wymagających dobrego ogólnego przygotowania matematycznego. Powinien posiadać on niezbędną wiedzę teoretyczną w zakresie zarówno matematyki, jak również informatyki i umiejętność jej praktycznego zastosowania. W szczególności powinien być przygotowany do prowadzenia badań naukowych w zakresie matematyki obliczeniowej, budowania modeli matematycznych dla konkretnych problemów w zakresie matematyki dyskretnej, matematyki ciągłej i statystyki matematycznej, dobierania odpowiednich narzędzi algorytmicznych dla rozwiązania tych problemów, tworzenia oprogramowania implementującego i (lub) wykorzystującego dobrane algorytmy, skutecznego wdrożenia opracowanego oprogramowania w różnego rodzaju środowiskach sprzętowych i programistycznych, analizowania, oceny i weryfikacji już wdrożonych systemów.


Sylwetka absolwenta studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Absolwent powinien wykazywać się umiejętnościami realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją, administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi, programowania i praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi. Powinien także posiadać takie przygotowanie z zakresu podstaw informatyki, które umożliwia uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Absolwent tych studiów może znaleźć zatrudnienie jako administrator systemów komputerowych, programista i prowadzący serwis systemów informatycznych. Uwagi dotyczące specjalności na studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, a dotyczące zakresu kompetencji mają zastosowanie tutaj, chociaż na odpowiednio niższym poziomie.


 • Specjalność informatyka stosowana. Absolwent powinien posiadać umiejętność łączenia nabytej wiedzy teoretycznej z jej praktycznym stosowaniem. W szczególności, powinien wykazywać się umiejętnościami identyfikacji, analizowania i rozwiązywania problemów informatycznych, biegłego programowania i pracy w zespołach programistycznych, praktycznego wykorzystywania narzędzi, technik i technologii informatycznych, projektowania, realizacji i utrzymania systemów informatycznych, projektowania, realizacji i administrowania sieciami komputerowymi, szybkiego adoptowania się do zmian zachodzących w informatyce.
 • Specjalność informatyka teoretyczna. Absolwent powinien być wysoko wykwalifikowanym specjalistą z zakresu informatyki. Powinien posiadać gruntowną i wszechstronną wiedzę teoretyczną, jak również umiejętność jej praktycznego zastosowania. W szczególności powinien być przygotowany do projektowania systemów informatycznych, kierowania projektami informatycznymi, rozwiązywania problemów algorytmicznych, tworzenia efektywnego oprogramowania, analizowania, oceny i weryfikacji istniejących systemów, administrowania sieciami, administrowania bazami danych.
 • Specjalność matematyka komputerowa. Absolwent powinien być specjalistą z zakresu informatyki szczególnie dobrze przygotowanym do rozwiązywania problemów wymagających dobrego ogólnego przygotowania matematycznego. Powinien posiadać niezbędną wiedzę teoretyczną w zakresie zarówno matematyki, jak również informatyki i umiejętność jej praktycznego zastosowania. W szczególności powinien być przygotowany do budowania modeli matematycznych dla konkretnych problemów w zakresie matematyki dyskretnej, matematyki ciągłej i statystyki matematycznej, dobierania odpowiednich narzędzi algorytmicznych dla rozwiązywania tych problemów implementowania dobranych algorytmów, analizowania, oceny i weryfikacji już wdrożonych systemów.Sylwetka absolwenta studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Absolwent powinien wykazywać się umiejętnościami realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją, administrowania systemami informatycznymi, biegłego programowania i praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi. Powinien być przygotowany z zakresu informatyki w takim stopniu, który umożliwi uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Powinien być twórczym projektantem najlepszych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego. Absolwent studiów może znaleźć zatrudnienie jako pracownik naukowy, projektant, programista i administrator systemów informatycznych, projektant i twórca oprogramowania, kierownik zespołów programistycznych i administrator sieci komputerowych. Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych może także podjąć pracę nauczyciela informatyki.
Sylwetka absolwenta studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia. Absolwent powinien wykazywać się umiejętnościami realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją, administrowania systemami informatycznymi, praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi. Powinien mieć przygotowanie z zakresu podstaw informatyki umożliwiające uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako administrator systemów komputerowych, programista i prowadzący serwis systemów informatycznych.

Szczegółowy schemat organizacji studiówOrganizacja studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Instytut Informatyki prowadzi studia stacjonarne na kierunku informatyka. W ramach tych studiów prowadzone są studia jednolite magisterskie, z możliwością licencjatu, na trzech specjalnościach: informatyka teoretyczna, informatyka stosowana i matematyka obliczeniowa, studia pierwszego stopnia (trzyletnie) na specjalnościach informatyka stosowana i teoretyczna oraz studia drugiego stopnia (dwuletnie).Szczegóły organizacji studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia mają wspólny rdzeń programowy i organizacyjny, tzn. wszyscy studenci kierunku realizują ten sam program studiów do końca drugiego roku. Po drugim roku studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: informatyka teoretyczna, informatyka stosowana.


Tok studiów każdego studenta na trzecim roku jest w znacznym stopniu indywidualny. Oznacza to, że student oprócz przedmiotów obowiązkowych i pozakierunkowych do zrealizowania na trzecim roku ma możliwość wyboru interesujących studenta przedmiotów specjalistycznych i fakultatywnych, jednakże z zachowaniem obowiązujących reguł.
Formą organizacyjną przedmiotów są wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria konwersatoria, projekty i konsultacje. Przedmiot może być realizowany w postaci zestawienia: wykład + ćwiczenia, wykład + ćwiczenia + laboratorium, wykład bądź też jako samodzielny wykład, samodzielne laboratorium, samodzielne ćwiczenia lub seminarium. Wyróżnia się następujące grupy przedmiotów: obowiązkowe (O), specjalistyczne (S), pozakierunkowe (P), fakultatywne (F), seminaria (Sem) oraz projekt zespołowy (PZ) .
Zestaw przedmiotów tworzących grupę przedmiotów obowiązkowych jest stały i obowiązuje wszystkich studentów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Zestaw ten, jego zakres punktowy i merytoryczny, modyfikuje Rada Instytutu Informatyki jedynie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach. Zestaw przedmiotów specjalistycznych może być rozszerzany w zależności od potrzeb i możliwości oraz od trendów w światowej informatyce i od aktualnie dostępnych specjalistów.
Przedmioty specjalistyczne są corocznie wprowadzane przez pracowników. Pracownicy podają tytuł wykładu, jego treści programowe oraz zbiór prerekwizytów. Prerekwizytami mogą być jedynie przedmioty obowiązkowe. Wykłady fakultatywne innej specjalności również mogą być traktowane jako wykłady specjalistyczne. Prawo proponowania wykładu specjalistycznego i seminarium ma każdy samodzielny pracownik Wydziału. Pracownicy w stopniu doktora mogą również proponować wykłady specjalistyczne oraz Seminaria. Wykłady takie wymagają jednak corocznego zatwierdzenia przez Radę Instytutu Informatyki. Studenci dokonują wyboru przedmiotów specjalistycznych z aktualnie proponowanej listy.
Zestaw przedmiotów fakultatywnych został zatwierdzony wraz z programem studiów. Zestaw ten jego zakres merytoryczny i punktowy modyfikuje Rada Instytutu Informatyki.
Przedmioty pozakierunkowe to: języki obce, wychowanie fizyczne, filozofia, przedmioty społeczne, humanistyczne i przyrodnicze. Wymagania dotyczące języka angielskiego i wychowania fizycznego są zgodne z przepisami ogólnouniwersyteckimi i w razie ich zmiany lub na wniosek Dyrekcji Instytutu Informatyki będą modyfikowane.
Program studiów jest rozliczany w oparciu o Europejski System Punktów Kredytowych ECTS. Kalkulacja punktów ECTS jest podana poniżej.
Zasady studiowania na studiach stacjonarnych,

pierwszego stopnia

1. Zasady ogólne


  1. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania stopnia licencjata informatyki w specjalności informatyka teoretyczna jest:
 • ukończenie wszystkich 23 przedmiotów obowiązkowych,

 • zdanie 16 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych,

 • ukończenie 3 przedmioty z grupy oferowanych przedmiotów fakultatywnych dla tej specjalności,

 • uzyskanie w toku studiów minimum 286 punktów ECTS zgodnie z regułami podanymi poniżej,

 • zdanie egzaminu licencjackiego,

 • zaliczenie praktyk studenckich nie krótszych niż 3-tygodniowe.

Minima merytoryczne dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w specjalności informatyka teoretyczna opisane powyżej zawierają następujące ilości minimalnej liczby punktów, godzin i egzaminów dla poszczególnych rodzajów przedmiotów. Tak więc :

 


 

Godziny

Egzaminy

Punkty ECTS

O

Przedmioty obowiązkowe (23)

1455 h

16 egz.

201 pkt

S

Przedmioty specjalistyczne (2)

120 h

2 egz.

18 pkt

P

Przedmioty pozakierunkowe (3)

240 h

1 egz.

18 pkt

F

Przedmioty Fakultatywne (3)

180 h

3 egz.

27 pkt

Sem

Seminaria (2)

60 h

-

8 pkt

 PZ

Projekt zespołowy

30

-

4 pkt

 

Egzamin licencjacki

-

1 egz.

10 pkt

Razem

2085 h

19 egz.

286 pkt

1.2 Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania stopnia licencjata informatyki w specjalności informatyka stosowana jest:
 • ukończenie wszystkich 23 przedmiotów obowiązkowych,

 • zdanie 16 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych,

 • ukończenie 3 przedmioty z grupy oferowanych przedmiotów fakultatywnych dla tej specjalności,

 • uzyskanie w toku studiów minimum 286 punktów ECTS zgodnie z regułami podanymi poniżej,

 • zdanie egzaminu licencjackiego,

 • zaliczenie praktyk studenckich nie krótszych niż 3-tygodniowe.

 

Minima merytoryczne dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w specjalności informatyka stosowana opisane powyżej zawierają następujące ilości minimalnej liczby punktów, godzin i egzaminów dla poszczególnych rodzajów przedmiotów. Tak więc:

 


 

Godziny

Egzaminy

Punkty ECTS

O

Przedmioty obowiązkowe (23)

1455 h

16 egz.

201 pkt

S

Przedmioty specjalistyczne (2)

120 h

2 egz.

18 pkt

P

Przedmioty pozakierunkowe (3)

240 h

1 egz.

18 pkt

F

Przedmioty Fakultatywne (3)

180 h

3 egz.

27 pkt

Sem

Seminaria (2)

60 h

-

8 pkt

 PZ

Projekt zespołowy

30

-

4 pkt

 

Egzamin licencjacki

-

1 egz.

10 pkt

Razem

2085 h

19 egz.

286 pkt

Na wszystkich specjalizacjach kierunku informatyka obowiązują powyższe zasady. W przypadku przedmiotów obowiązkowych egzaminy przypisane są jednoznacznie do przedmiotu.


Do zakończenia studiów student zobowiązany jest uzyskać zaliczenia ze wszystkich przedmiotów wskazanych w programie studiów, zdać egzaminy oraz zaliczyć praktyki studenckie nie krótsze niż 3-tygodniowe. Do zaliczenia roku n należy zdać wszystkie egzaminy wymienione w programie roku n. Przedmiot - wykład z ćwiczeniami - stanowi całość; uzyskanie zaliczenia jest warunkiem koniecznym zdania egzaminu. Student uzyskuje specjalność informatyka stosowana, jeżeli zaliczy 2 przedmioty fakultatywne z grupy przedmiotów przeznaczonych dla tej specjalności. Student uzyskuje specjalność informatyka teoretyczna, jeżeli zaliczy 2 przedmioty fakultatywne z grupy przedmiotów przeznaczonych dla tej specjalności. Plan studiów i program nauczania przewiduje sekwencyjny system zajęć i egzaminów. Studia I stopnia kończą się egzaminem licencjacki.
Plan studiów i program nauczania przewiduje sekwencyjny system zajęć i egzaminów. Obowiązuje następujące powiązanie tematyczne pomiędzy przedmiotami.


Przedmiot 

wymaga zaliczenia przedmiotów

Programowanie 1

Wstęp do programowania i środowiska programisty

Algebra liniowa z geometrią 2

Wstęp do teorii mnogości, Algebra liniowa z geometrią 1

Analiza matematyczna 1

Wstęp do teorii mnogości, Algebra liniowa z geometrią 1

Programowanie 2

Programowanie 1

Systemy operacyjne

Wstęp do informatyki, Wstęp do programowania i środowiska programisty

Algorytmy i struktury danych 1

Wstęp do informatyki, Wstęp do programowania i środowiska programisty

Analiza matematyczna 2

Analiza matematyczna 1

Algorytmy i struktury danych 2

Algorytmy i struktury danych 1, Programowanie 1

Matematyka dyskretna

Wstęp do teorii mnogości, Algebra liniowa z geometrią 2

Bazy danych

Systemy operacyjne, Programowanie 2

Organizacja i architektura komputerów

Wstęp do informatyki, Wstęp do programowania i środowiska programisty

Sieci komputerowe

Systemy operacyjne, Wstęp do programowania i środowiska programisty

Inżynieria oprogramowania

Algorytmy i struktury danych 2, Bazy danych, Programowanie 2

Teoria języków i automatów

Wstęp do teorii mnogości, Algebra liniowa z geometrią 2

Programowanie w sieciach

Programowanie 2, Sieci komputerowe

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Analiza matematyczna 2

Metody numeryczne

Analiza matematyczna 2, Algebra liniowa z geometrią 2

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Sieci komputerowe, Programowanie 2, Matematyka dyskretna


2. Deklarowanie przedmiotów

 1. Każdy student przed rozpoczęciem kolejnego semestru studiów, w terminie ustalonym przez Dyrekcję Instytutu Informatyki, dokonuje wyboru przedmiotów zgodnie z następującymi regułami:
 • wybór zapewnia wypełnienie minimów terminowych,

 • przedmioty poprzedzające każdy wybrany przedmiot zostały zaliczone,

 • wybór studenta zapewnia możliwość wypełnienia minimum merytorycznego do końca studiów.

W przypadku uzyskania przez studenta większej liczby punktów ECTS, niż wymagana do zaliczenia danego roku studiów, uzyskana nadwyżka zaliczona zostaje na poczet kolejnego, a następnie na poczet dalszych lat studiów, o ile dotyczy przedmiotów objętych programem studiów. Do czasu uzyskania wpisu na dany rok student może wykazać inny sposób zaliczenia uzyskanej nadwyżki punktowej.
 1. Po upłynięciu wyznaczonego terminu dokonany wybór staje się obowiązujący i nie może zostać zmieniony z jednym wyjątkiem: w ciągu trwania każdego semestru student może wycofać się z jednego zadeklarowanego przedmiotu pod warunkiem, że wymagania w punkcie A będą wypełnione oraz wycofanie nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia zajęć.3. Zaliczanie przedmiotów

 1. Przedmiot obowiązkowy uważany jest za zaliczony, jeżeli zaliczone zostały wszystkie formy organizacyjne wchodzące w jego skład, a ponadto gdy zdany został egzamin, jeśli jest on przewidziany.
 1. Sposób zaliczenia przedmiotów specjalistycznych, fakultatywnych, pozakierunkowych, seminariów oraz projektów zespołowych zależy od ich formy.

C. Na zaliczenie przedmiotu specjalistycznego oraz fakultatywnego, w zależności od ich formy składa się:
 • w przypadku seminarium uzyskanie zaliczenia seminarium

 • w przypadku przedmiotu w skład którego wchodzi wykład i ćwiczenia, uzyskanie zaliczenia ćwiczeń i zdanie egzaminu.

 • w przypadku przedmiotu w skład którego wchodzi tylko wykład, uzyskanie zaliczenia wykładu i zdanie egzaminu.

D. Ponadto w odniesieniu do przedmiotów specjalistycznych obowiązują następujące reguły:
 • Seminarium zostaje zaliczone w oparciu o ocenę referatu przedstawionego w ramach seminarium.

 • Zaliczenie pracowni, ćwiczeń i konsultacji odbywa się w oparciu o uczestnictwo w zajęciach.

 • Zaliczenie wykładu otrzymuje się poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego, organizowanego przez wykładowcę, na ogólnie przyjętych zasadach odnośnie zaliczania zajęć. Dopuszcza się możliwość podzielenia kolokwium na maksimum trzy równe części równomiernie rozłożone w okresie semestru.4. Zdobywanie punktów ECTS
Za zaliczone przedmioty studenci uzyskują punkty według następujących zasad:

 • przedmioty obowiązkowe, fakultatywne, specjalistyczne:

1 pkt = 10 h/sem, 2 pkt = egzamin, 1 pkt = zaliczenie


 • seminaria:

1 pkt = 10 h/sem, 1 pkt = zaliczenie


 • przedmioty pozakierunkowe
  • Lektorat – zasady przyznawania punktów określa Jagiellońskie Centrum Językowe;

  • Wychowanie fizyczne – zasady określa Studium Wychowania Fizycznego;5. Zaliczenie roku

Zasady zaliczania roku, wyrównywania różnic punktowych jak również powtarzania roku określa Regulamin Studiów UJ.Organizacja studiów stacjonarnych, jednolitych magisterskich

Studia jednolite magisterskie mają wspólny rdzeń programowy i organizacyjny, tzn. wszyscy studenci kierunku w początkowym czterosemestralnym okresie nauki realizują ten sam program studiów. Po drugim roku studiów studenci mają możliwość wyboru kontynuowania studiów jednolitych magisterskich na jednej z trzech specjalności: informatyka teoretyczna, informatyka stosowana, matematyka obliczeniowa lub kontynuowania nauki na studiach pierwszego stopnia.Szczegóły organizacji studiów stacjonarnych, jednolitych magisterskich

Tok studiów każdego studenta od trzeciego roku jest w znacznym stopniu indywidualny. Oznacza to swobodę wyboru semestru, w którym jest zaliczany dany przedmiot oraz prawo wyboru przedmiotów specjalistycznych i pozakierunkowych, jednakże z zachowaniem obowiązujących reguł. Przedmioty są jednosemestralne w zakresie 30 - 105 godzin. Bardziej czasochłonne przedmioty dzielone są na formalnie niezależne części.


Formą organizacyjną przedmiotów są wykłady, ćwiczenia, pracownie, seminaria i konsultacje. Przedmiot może być realizowany w postaci zestawienia: wykład + ćwiczenia, wykład + pracownia, wykład + konsultacje, bądź też jako samodzielny wykład, samodzielna pracownia, samodzielne ćwiczenia lub seminarium. Wyróżnia się następujące grupy przedmiotów: obowiązkowe (O), specjalistyczne (S), pozakierunkowe (P) i licencjackie (L).
Zestaw przedmiotów tworzących grupę przedmiotów obowiązkowych jest stały dla danej specjalności i obowiązuje wszystkich studentów na jednolitych studiach magisterskich. Zestaw pierwszych 20 przedmiotów obowiązkowych oferowanych na dwóch pierwszych latach studiów obowiązuje wszystkich studentów wszystkich specjalności, jak również studentów studiów pierwszego stopnia. Zestaw ten, jego zakres punktowy i merytoryczny, modyfikuje Rada Instytutu Informatyki jedynie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach. Zestaw przedmiotów specjalistycznych może być rozszerzany w zależności od potrzeb i możliwości. Zestaw przedmiotów specjalistycznych ulega zmianom naturalnym, gdyż jest zależny od trendów w światowej informatyce i od aktualnie dostępnych specjalistów.
Przedmioty specjalistyczne są corocznie wprowadzane przez pracowników. Pracownicy podają tytuł wykładu, jego treści programowe oraz zbiór prerekwizytów. Prerekwizytami mogą być jedynie przedmioty obowiązkowe. Wykłady obowiązkowe innej specjalności mogą być traktowane jako wykłady specjalistyczne. Prawo proponowania wykładu specjalistycznego i seminarium ma każdy samodzielny pracownik Wydziału. Pracownicy w stopniu doktora mogą również proponować wykłady specjalistyczne oraz seminaria. Wykłady takie wymagają jednak corocznego zatwierdzenia przez Radę Instytutu Informatyki. Studenci dokonują wyboru przedmiotów specjalistycznych z aktualnie proponowanej listy.
Przedmioty pozakierunkowe to: języki obce, wychowanie fizyczne, filozofia, przedmioty społeczne, humanistyczne i przyrodnicze. Wymagania dotyczące języka angielskiego zostały zmienione decyzją Rady wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 26 kwietnia 2007r. Wymagania dotyczące wychowania fizycznego są zgodne z przepisami ogólnouniwersyteckimi i w razie ich zmiany będą modyfikowane. Na prośbę studenta przedmiot specjalistyczny może zostać uznany za przedmiot pozakierunkowy.
Program studiów w każdej w specjalności jest rozliczany w oparciu o Europejski System Punktów Kredytowych ECTS. Kalkulacja punktów ECTS jest podana poniżej.
Zasady studiowania na studiach stacjonarnych, jednolitych magisterskich


1. Zasady ogólne
1.1. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania stopnia magistra informatyki w specjalności informatyka teoretyczna jest:


 • ukończenie wszystkich 27 przedmiotów obowiązkowych,

 • zdanie 18 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych,

 • ukończenie 16 przedmiotów z grupy aktualnie oferowanych przedmiotów specjalistycznych,

 • uzyskanie w toku studiów minimum 340 punktów ECTS zgodnie z regułami podanymi poniżej,

 • napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

 

Minima merytoryczne dla studiów jednolitych magisterskich w specjalności informatyka teoretyczna opisane powyżej zawierają następujące ilości minimalnej liczby punktów, godzin i egzaminów dla poszczególnych rodzajów przedmiotów. Tak więc :

 


 

Godziny

Egzaminy

Punkty ECTS

O

Przedmioty obowiązkowe (27)

1785 h

18 egz.

184 pkt

S

Przedmioty specjalistyczne (16)

960 h

16 egz.

96 pkt

P

Przedmioty pozakierunkowe

600 h

3 egz.

46 pkt

 

Egzamin magisterski

-

1 egz.

4 pkt

 

Napisanie pracy magisterskiej

400 h

-

10 pkt

Razem

3745 h

38 egz.

340 pkt

1.2 Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania stopnia magistra informatyki w specjalności informatyka stosowana jest:
 •  ukończenie wszystkich 26 przedmiotów obowiązkowych, 

 • zdanie 19 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych,

 •  ukończenie 17 przedmiotów z grupy aktualnie oferowanych przedmiotów specjalistycznych, 

 •  uzyskanie w toku studiów minimum 343 punktów ECTS zgodnie z regułami podanymi poniżej,

 •  napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

 

Minima merytoryczne dla studiów jednolitych magisterskich w specjalności informatyka stosowana opisane powyżej zawierają następujące ilości minimalnej liczby punktów, godzin i egzaminów dla poszczególnych rodzajów przedmiotów. Tak więc:

 


 

Godziny

Egzaminy

Punkty ECTS

O

Przedmioty obowiązkowe (26)

1725 h

19 egz.

181 pkt

S

Przedmioty specjalistyczne (17)

1020 h

17 egz.

102 pkt

P

Przedmioty pozakierunkowe

600 h

3 egz.

46 pkt

 

Egzamin magisterski

-

1 egz.

4 pkt

 

Napisanie pracy magisterskiej

400 h

-

10 pkt

Razem

3745 h

40 egz.

343 pkt

1.3.  Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania stopnia magistra informatyki w specjalności matematyka obliczeniowa jest:
 •  ukończenie wszystkich 26 przedmiotów obowiązkowych,

 •  zdanie 19 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych,

 •  ukończenie 17 przedmiotów z grupy aktualnie oferowanych przedmiotów specjalistycznych,

 •  uzyskanie w toku studiów minimum 343 punktów ECTS zgodnie z regułami podanymi poniżej,

 •  napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Minima merytoryczne dla studiów jednolitych magisterskich w specjalności matematyka obliczeniowa opisane powyżej zawierają następujące ilości minimalnej liczby punktów, godzin i egzaminów dla poszczególnych rodzajów przedmiotów. Tak więc:
 

 

Godziny

Egzaminy

Punkty ECTS

O

Przedmioty obowiązkowe (26)

1725 h

19 egz.

181 pkt

S

Przedmioty specjalistyczne (17)

1020 h

17 egz.

102 pkt

P

Przedmioty pozakierunkowe

600 h

3 egz.

46 pkt

 

Egzamin magisterski

-

1 egz.

4 pkt

 

Napisanie pracy magisterskiej

400 h

-

10 pkt

Razem

3745 h

40 egz.

343 pkt  1. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania stopnia licencjata informatyki jest:
 •  ukończenie 20 przedmiotów obowiązkowych oferowanych w pierwszych dwóch latach studiów,

 • zdanie 13 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w pierwszych dwóch latach studiów,

 •  ukończenie 4 przedmiotów obowiązkowych - licencjackich,

 •  ukończenie 5 przedmiotów specjalistycznych,

 •  uzyskanie w toku studiów minimum 221 punktów ECTS zgodnie z regułami podanymi poniżej,

 •  napisanie pracy licencjackiej i zdanie egzaminu licencjackiego.

Minima merytoryczne dla studiów pierwszego stopnia opisane powyżej zawierają minimalne liczby punktów, godzin i egzaminów dla poszczególnych rodzajów przedmiotów. Tak więc:

 


 

Godziny

Egzaminy

Punkty ECTS

O

Przedmioty obowiązkowe (20)

1365 h

13 egz.

139 pkt

L

Przedmioty obow. - licen. (4)

240 h

4 egz.

28 pkt

S

Przedmioty specjalistyczne (5)

300 h

5 egz.

30 pkt

P

Przedmioty pozakierunkowe

330 h

1 egz.

17 pkt

 

Egzamin magisterski

-

1 egz.

2 pkt

 

Napisanie pracy magisterskiej

300 h

-

5 pkt

Razem

2535 h

24 egz.

221 pkt

 
Na wszystkich specjalizacjach kierunku informatyka obowiązują poniższe zasady. W przypadku przedmiotów obowiązkowych egzaminy przypisane są jednoznacznie do przedmiotu (patrz rozdział 4). Limit egzaminów dla przedmiotów pozakierunkowych może zostać zrealizowany przez studenta zgodnie z jego wyborem, z zastrzeżeniem, że muszą być wypełnione wymagania ogólnouniwersyteckie.

 

Warunkiem zaliczenia roku studiów jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS, poczynając od trzeciego roku. Początkowe dwa lata studiów są ustalone pod względem przedmiotów obowiązkowych. W praktyce punkty w poszczególnych semestrach powinny być rozłożone równomiernie. Ponadto wymaga się, aby przedmioty obowiązkowe dla studiów magisterskich były zaliczone do końca IV roku zaś specjalistyczne nie zaczęły się wcześniej niż na II roku w trzecim semestrze. W szczególnych przypadkach na wcześniejszą realizacje przedmiotów specjalistycznych zgodę wyraża Dyrektor ds. Dydaktycznych.


2. Deklarowanie przedmiotów

 1. Każdy student przed rozpoczęciem kolejnego semestru studiów, w terminie ustalonym przez Dyrekcję Instytutu Informatyki, dokonuje wyboru przedmiotów zgodnie z następującymi regułami:
 • wybór zapewnia wypełnienie minimów terminowych,

 • przedmioty poprzedzające każdy wybrany przedmiot zostały zaliczone,

 • wybór studenta zapewnia możliwość wypełnienia minimum merytorycznego do końca studiów.

W przypadku uzyskania przez studenta większej liczby punktów ECTS, niż wymagana do zaliczenia danego roku studiów, uzyskana nadwyżka zaliczona zostaje na poczet kolejnego, a następnie na poczet dalszych lat studiów, o ile dotyczy przedmiotów objętych programem studiów. Do czasu uzyskania wpisu na dany rok student może wykazać inny sposób zaliczenia uzyskanej nadwyżki punktowej.
 1. Po upłynięciu wyznaczonego terminu dokonany wybór staje się obowiązujący i nie może zostać zmieniony z jednym wyjątkiem: w ciągu trwania każdego semestru student może wycofać się z jednego zadeklarowanego przedmiotu pod warunkiem, że wymagania w punkcie A będą wypełnione oraz wycofanie nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia zajęć. 1. Zaliczanie przedmiotów
 1. Przedmiot obowiązkowy uważany jest za zaliczony, jeżeli zaliczone zostały wszystkie formy organizacyjne wchodzące w jego skład, a ponadto gdy zdany został egzamin, jeśli jest on przewidziany.
 1. Sposób zaliczenia przedmiotu specjalistycznego zależy od jego formy. Przedmioty specjalistyczne mogą mieć jedną z następujących form.

  1. seminarium (0h + 30h)

  2. wykład z pracownią (30h + 45h)

  3. wykład z ćwiczeniami (30h + 30h)

  4. wykład z konsultacjami (30h + 0h)

  5. wykład (30h + 0h)

C. Na zaliczenie przedmiotu specjalistycznego, w zależności od jego formy składa się:
 • w przypadku seminarium uzyskanie zaliczenia seminarium

 • w przypadku b) i c) powyżej uzyskanie zaliczenia pracowni lub ćwiczeń oraz zdanie egzaminu

 • w przypadku d) i e) powyżej uzyskanie zaliczenia wykładu i zdanie egzaminu.

D. Ponadto w odniesieniu do przedmiotów specjalistycznych obowiązują następujące reguły:
 • Seminarium zostaje zaliczone w oparciu o ocenę referatu przedstawionego w ramach seminarium.

 • Zaliczenie pracowni, ćwiczeń i konsultacji odbywa się w oparciu o uczestnictwo w zajęciach.

 • Zaliczenie wykładu otrzymuje się poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego, organizowanego przez wykładowcę, na ogólnie przyjętych zasadach odnośnie zaliczania zajęć. Dopuszcza się możliwość podzielenia kolokwium na maksimum trzy równe części równomiernie rozłożone w okresie semestru.

 • Aby zapewnić właściwą proporcję pomiędzy uczestnictwem w seminariach, a uczestnictwem w wykładach specjalistycznych, od studenta wymaga się, aby liczba punktów ECTS uzyskanych z wykładów specjalistycznych nie była mniejsza niż 48 (nie dotyczy to studiów pierwszego stopnia). 1. Zdobywanie punktów ECTS

Za zaliczone przedmioty studenci uzyskują punkty według następujących zasad:

 • przedmioty obowiązkowe i pozakierunkowe bez względu na charakter zajęć - wykład, ćwiczenia, pracownia: 1 pkt = 1 h/ tydz = 15 h/sem
 • przedmioty specjalistyczne

wykład lub seminarium: 2 pkt = 1 h/tydz = 15 h/sem,

ćwiczenia, pracownia lub konsultacje nie są premiowane punktami: 0 pkt = 1 h/tydz = 15 h/sem.


Przedmioty zaliczane przez studenta poza Instytutem Informatyki, punktowane są tak jak w jednostce, w której przedmiot był realizowany. W przypadku braku przyporządkowanych punktów ECTS, punkty zostają przeliczone wg zasady:
2 pkt = 30 h/sem, 2 pkt = egzamin


 1. Zaliczenie roku

Zasady zaliczania roku, wyrównywania różnic punktowych jak również powtarzania roku określa Regulamin Studiów UJ.

Organizacja studiów niestacjonarnych

Studia pierwszego stopnia są prowadzone w Instytucie Informatyki od 1994 roku. Są to studia płatne trwające 6 semestrów. Od roku akademickiego 2003/2004 wraz ze zmianą programu na studiach jednolitych magisterskich, na studiach pierwszego stopnia został wprowadzony nowy program studiów. Rozkład przedmiotów na pierwszych dwóch latach studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia jest bardzo podobny do nowego programu studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich. Różni się liczbą godzin poszczególnych przedmiotów, przyjęto czynnik 0.8. Na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia nie przewidziano podziału na specjalności.
Kwalifikacja kandydatów na studia niestacjonarne odbywa się na podstawie oceny z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej wiadomości z matematyki i informatyki w zakresie szkoły średniej oraz na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym z matematyki i informatyki.

Na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia z informatyki studenci muszą zaliczyć wszystkie przedmioty. Wszystkie kursy z wyjątkiem języka angielskiego kończą się zaliczeniem i egzaminem. Egzamin z języka angielskiego studenci zdają po czwartym semestrze. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu licencjata informatyki jest zaliczenie i zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie studiów, napisanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.Studia nie są uruchamiane od roku akademickiego 2004/2005.
Zasady organizacji stacjonarnych studiów indywidualnych


: studia
studia -> Harmonogram egzaminów (sesja letnia) Wydział Mechaniczny Studia Niestacjonarne I i II stopnia, II sem., rok akademicki 2014/2015
studia -> Podyplomowe studia inżynieria oprogramowania dla sap erp I programowanie w języku abap
studia -> Organizatorzy wypoczynku dzieci I młodzieżY
studia -> Marketing przemysłowy literatura: T. Wojciechowski :”Marketing I logistyka na rynku środków produkcji” Białecki : „Marketing producenta I eksportera”
studia -> Matematyka zad. Opisz technikę sprytnego mnożenia przez: a 50, b 99 Za
studia -> Techniki decyzyjne – wykłady – dr Marek Sołtysik A. Podstawowe informacje egzamin pisemny, testowy – wtorek, 29 stycznia 2008 roku, J. Supernat: „Techniki decyzyjne”
studia -> Analiza społeczeństwa biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
studia -> Sylabus podstawowe informacje o przedmiocie
studia -> Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubiona
studia -> Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubiona

Pobieranie 0.92 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna