Informator turystyczny


Region gliwicko-lublinieckiPobieranie 0.53 Mb.
Strona2/13
Data27.04.2016
Rozmiar0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Region gliwicko-lubliniecki


Północno-zachodnią część województwa porastają lasy gliwickie i lubliniecko-tarnogórskie. Podobnie jak w przypadku ziemi rybnickiej, to znakomite tereny rekreacyjne dla mieszkańców województwa. Z myślą o nich wyznakowano kilkaset kilometrów szlaków turystycznych dla turystyki pieszej i rowerowej. Największymi atrakcjami tego terenu są zabytki dawnego górnictwa kruszcowego w Tarnowskich Górach, pałace w Pławniowicach, Brynku, Kochcicach, Nakle i Świerklańcu, zabytkowe układy urbanistyczne Gliwic, Tarnowskich Gór i Toszka oraz kilkanaście drewnianych kościółków na Szlaku Architektury Drewnianej. Z Bytomia przez Tarnowskie Góry do Miasteczka Śląskiego prowadzi kolejna atrakcja województwa – Górnośląska Kolej Wąskotorowa.
 1. Ziemia pszczyńska


Na północ od Beskidów i na wschód od ziemi rybnickiej rozciąga się ziemia pszczyńska, zajmująca geograficzny obszar Kotliny Oświęcimskiej. Dużą część ziemi pszczyńskiej porastają Lasy Pszczyńskie, wśród których kryje się stylowy zameczek myśliwski w Promnicach i rezerwat hodowlany żubrów w Jankowicach. Największą atrakcją tego rejonu jest Pszczyna ze swoim zespołem pałacowo-parkowym, skansenem, zabytkowym układem urbanistycznym i bogatą bazą gastronomiczną. Na tym terenie znajduje się także drugie po Ustroniu uzdrowisko województwa śląskiego – Goczałkowice Zdrój.
 1. Ziemia rybnicka i raciborska


Kolejny region turystyczny to ziemia rybnicka i raciborska, leżące w południowo-zachodniej części województwa. Największą atrakcją są tu rozległe kompleksy leśne oraz zabytkowe miasta: Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski i Żory. Ważnym centrum turystycznym są Rudy z zabytkowym zespołem pocysterskim, skansenem kolei wąskotorowej, terenami rekreacyjnymi oraz siecią szlaków pieszych i rowerowych. Ten region odwiedzany jest często przez turystów-kolarzy oraz miłośników historycznych pamiątek.
       1. ATRAKCJE PRZYRODNICZE

Zróżnicowanie rzeźby terenu i warunków siedliskowych sprawia, że województwo śląskie posiada bogatą i obfitującą w osobliwości przyrodę, której najciekawsze partie są objęte ochroną w ramach parków krajobrazowych, ostoi obszarów Natura 2000, rezerwatów oraz użytków ekologicznych i pomników przyrody.
   1. PARKI KRAJOBRAZOWE


W granicach województwa funkcjonuje osiem parków krajobrazowych, skupionych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (42-500 Będzin, ul. Krasickiego 25, tel. 032 267 44 82, 032 267 04 23, fax. 032 267 04 22, www.zpk.com.pl, e-mail: biurozpk@zpk.com.pl).

Żywiecki Park Krajobrazowy [D; F9–12, G10] (pow. 35 870 ha i 21 790 ha strefy ochronnej).

Park rozciąga się od Zwardonia do Korbielowa i obejmuje najpiękniejsze partie Beskidu Żywieckiego. Lasy zajmują ponad 80% jego powierzchni. Dominuje w nich świerk (90% drzewostanu), natomiast lasy mieszane występują w niewielkich ilościach. Najcenniejsze obszary objęte są ochroną w postaci 8 rezerwatów przyrody (Butorze, Śrubita, Oszast, Romanka, Pod Rysianką, Pilsko, Gawroniec i Dziobaki), które zajmują 0,87% ogólnej powierzchni Parku.Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego [D; C8, E10] (pow. 38 620 ha i otulina 22 285 ha).

Obejmuje główne pasma Beskidu Śląskiego: Stożka i Czantorii oraz Baraniej Góry. Na północno-zachodnich stokach Baraniej Góry na wysokości 1100 m n.p.m. bierze swój początek potok Czarna Wisełka. Cały obszar źródliskowy, aż do połączenia Białej i Czarnej Wisełki z potokiem Malinka, został objęty rezerwatem „Wisła” o powierzchni 383,04 ha, mającym na celu m. in. ochronę pstrąga.Park Krajobrazowy Beskidu Małego [D; E–H7, F–H8] (pow. 25 770 ha i otulina 22 253 ha, z czego w województwie śląskim 16 540 ha powierzchni i 10 243 ha otuliny).

Ma charakter zwartej górskiej wyspy, rozdzielonej przełomową doliną Soły na dwie nierówne części: od wschodu – większą grupę Łamanej Skały (929 m n.p.m.), od zachodu pasmo Magurki Wilkowickiej z największym szczytem Beskidu Małego – Czuplem (933 m n.p.m.). Najcenniejsze fragmenty drzewostanów o charakterze naturalnym chronią rezerwaty: Buczyna na Zasolnicy, Madohora, Szeroka.Park Krajobrazowy Orlich Gniazd [B; C7, D7, B-E6] (pow. 49 432 ha i otulinie 59 383 ha).

Chroni charakterystyczne krajobrazy jurajskie o dużej różnorodności szaty roślinnej i świata zwierzęcego oraz dużym bogactwie form krasowych: ostańców skalnych, głębokich dolin i jaskiń. Walorów obszaru dopełniają zabytki dziedzictwa kulturowego: charakterystyczne dla Jury ruiny średniowiecznych zamków i warowni, tzw. “Orle Gniazda” (z największym zamkiem „Ogrodzieniec” w Podzamczu), zespoły sakralne i założenia pałacowo-parkowe. Najcenniejsze krajobrazowo i przyrodniczo fragmenty objęte są ochroną rezerwatową (Zielona Góra, Sokole Góry, Kaliszak, Parkowe, Ostrężnik, Góra Zborów, Bukowa Kępa, Smoleń, Góra Chełm, Ruskie Góry).Park Krajobrazowy „Stawki” [B; D4–5] (pow. 1745 ha, otulina wspólna z Parkiem Krajobrazowym „Orlich Gniazd”).

Stanowi obszar przejściowy pomiędzy Wyżyną Częstochowską i Niecką Włoszczowską, na którym znajdują się podmokłe łąki i łęgowe lasy jesionowo-wiązowe z ostojami jodły, będące siedliskami rzadkich roślin i zwierząt. Najciekawsze zbiorowiska, przede wszystkim roślin górskich (trybula lśniąca, liczydło górskie), chroni rezerwat Wielki Las.Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą” [A; D6, D5, F7] (pow. 38 701 ha i otulina 12 045 ha).

Położony na terenie powiatów kłobuckiego i lublinieckiego. Ponad połowę jego powierzchni stanowią lasy sosnowe z udziałem świerka pospolitego oraz lasy bukowe z domieszką drzew liściastych. Część powierzchni zajmują łąki i pastwiska położone w dolinach rzek i potoków. Na terenie parku i jego otuliny znajdują się m.in. 3 rezerwaty chroniące cisa (Cisy w Łebkach, Cisy nad Liswartą, Cisy koło Sierakowa), rezerwaty Rajchowa Góra, Modrzewiowa Góra, Góra Grójec, Zamczysko i Jeleniak-Mikuliny.Załęczański Park Krajobrazowy [A; D1, E1] (prawie w całości leży na terenie woj. łódzkiego – z ogólnej powierzchni 17 527 ha parku w województwie śląskim znajduje się zaledwie 816 ha w gminie Lipie).

Obejmuje m.in. rezerwat „Bukowa Góra” (1,06 ha) z płatem naturalnej buczyny niżowej z domieszką jodły oraz obszarem źródliskowym potoku Sucha Struga.Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”[C; C-E3, C–F4, C- H5] (pow. 49 387 ha i otulina 14 010 ha).

Charakteryzuje się atrakcyjnością przyrodniczą, związaną z zachowaną szatą rośliną i ukształtowaniem terenu, oraz dużymi wartościami kulturowymi zapoczątkowanymi przez leśną i rybacką gospodarkę cystersów, którzy pojawili się na tym terenie w połowie XIII w. Zachował się układ przestrzenny Rud Wielkich i okolicy z najcenniejszym zabytkiem – zespołem klasztorno-pałacowym i otaczającym go parkiem krajobrazowym z bogatą kolekcją dendrologiczną. Do cennych śladów działalności cystersów należy także kompleks stawów hodowlanych w Łężczoku, założonych w starorzeczu Odry. Obszar ten objęto ochroną rezerwatową w 1957 r.


   1. REZERWATY PRZYRODY


Babczyna Dolina [C; H6] leśny, pow. 76,25 ha, Suszec, gm. Suszec; chroni typowe biocenozy leśne, charakterystyczne dla dolin rzecznych.

Barania Góra [D; D9] leśny, pow. 383,04 ha, Wisła, gm. Wisła; przedmiotem ochrony jest tu górski las mieszany, przechodzący w bór wysokogórski oraz tereny źródliskowe Białej i Czarnej Wisełki.

Borek [B;F4] leśny, pow. 64,70 ha, Radoszewnica, gm. Koniecpol; chroni bór mieszany z udziałem dębu szypułkowego i lipy oraz fragmenty olsu i łęgu olchowego z udziałem jesionu, wśród którego występuje 176 gatunków roślin naczyniowych (w tym 7 chronionych).

Bukowa Góra [A;D1] leśny, pow. 1,06 ha, Kleśniska, gm. Lipie; przedmiotem ochrony jest kwaśna buczyna niżowa ze starodrzewiem bukowym oraz domieszką jodły, świerka i sosny. Znajdują się w nim źródliska Suchej Strugi.

Bukowa Kępa [B;D6] leśny, pow. 52,84 ha, Łączki, gm. Janów; chroni lasy bukowe na podłożu wapiennym i lessowym, wśród których rosną m.in. paprotnik kolczysty, wroniec widlasty, przetacznik górski, kokoryczka okółkowa i buławiki.

Butorza [D;D11] leśny, pow. 30,68 ha, Zwardoń, gm. Rajcza; chroni dolnoreglowy drzewostan świerków „istebniańskich” na stoku Rachowca oraz zespół buczyny karpackiej w centrum rezerwatu.

Cisy koło Sierakowa [A;C5] leśny, pow. 8,86 ha, Przywary, gm. Ciasna; chroni naturalne stanowiska cisa pospolitego w starym drzewostanie mieszanym.

Cisy nad Liswartą [A;E5] leśny, pow. 21,85 ha, Łęg, gm. Herby; chroni stanowiska cisa pospolitego w łęgu jesionowo-olszowym i borze bagiennym oraz 17 gatunków innych roślin chronionych.

Cisy w Hucie Starej [A;H8] leśny, pow. 11,25 ha, Huta Szklana, gm. Koziegłowy; chroni naturalne stanowisko 100-letnich cisów w łęgu jesionowo-olszowym oraz 5 gatunków chronionych roślin naczyniowych.

Cisy w Łebkach [A;E5] leśny, pow. 22,36 ha, Łebki, gm. Herby; chroni stare cisy w łęgu jesionowo-olszowym i borze trzcinnikowym oraz 6 innych gatunków roślin chronionych.

Czantoria [D;C8] leśny, pow. 97,71 ha, Ustroń, gm. Ustroń; chroni dolnoreglowe zbiorowiska leśne, głównie buczynę górską, z udziałem jesionu wyniosłego i jawora – na północnym stoku Czantorii.

Dębowa Góra [A;F4] leśny, pow. 5,43 ha, Skrzeszów, gm. Kłobuck; chroni grąd z dominującym dębem szypułkowym i jodłą pospolitą, w którym występują m.in. 3 gatunki roślin chronionych.

Dolina Łańskiego Potoku [D;C7] leśny, pow. 46,89 ha, Jasienica, gm. Jasienica; chroni nadrzeczną olszynę górską, podgórski łęg jesionowy i buczyny; jest miejscem rozrodu endemicznej traszki karpackiej.

Dolina Żabnika [D;H1] torfowiskowy, pow. 42,32 ha, Ciężkowice, gm. Jaworzno; chroni biocenozy wodne oraz torfowiska przejściowe z licznymi gatunkami chronionymi (m.in. rosiczką okrągłolistną).

Dziobaki [D;E12] leśny, pow. 13,06 ha, Soblówka, gm. Ujsoły; chroni las świerkowo-bukowo-jodłowy oraz fragment bagiennej olszyny górskiej na stokach Rycerzowej, z obfitym stanowiskiem lilii złotogłów i liczydłem górskim.

Gawroniec [D;G9] leśny, pow. 23,69 ha, Pewel Mała, gm. Świnna; chroni żyzną buczynę karpacką i nadrzeczną olszynę górską na stokach Gawrońca nad rzeką Koszarawą.

Góra Chełm [B;D10] leśny, pow. 12,56 ha, Hutki-Kanki, gm. Łazy; chroni malowniczy ostaniec wapienny, porośnięty naturalnymi buczynami, wśród których występuje 18 gatunków roślin chronionych (m.in. lilia złotogłów).

Góra Grojec [A;F8] leśny, pow. 17,53 ha, Psary, gm. Woźniki; chroni drzewostan mieszany z udziałem buka, jaworu i jodły, rosnący na wapiennym wzgórzu.

Góra Zborów [B;E8] krajobrazowy, pow. 45,00 ha, Podlesice, gm. Kroczyce; chroni malownicze wapienne wzgórze z licznymi ostańcami i jaskiniami, z roślinnością naskalną, murawami kserotermicznymi oraz 22 gatunkami roślin chronionych.

Grapa [D;F9] leśny, pow. 23,23 ha, Żywiec, gm. Żywiec; chroni łęg jesionowy z jarzmianką większą oraz las grądowy z 10 gatunkami roślin chronionych.

Hubert [A;B8] leśny, pow. 14,30 ha, Dąbrówka, gm. Wielowieś; chroni fragment lasu mieszanego z udziałem grądu i łęgu jesionowo-olszowego z licznymi gatunkami chronionymi.

Jaworzyna [D;D7] leśny, pow. 40,03 ha, Bielsko-Biała; chroni lasy górskie, reprezentowane przez jaworzynę górską, kwaśną buczynę górską oraz żyzną buczynę karpacką.

Jeleniak-Mikuliny [A;E7] faunistyczny, pow. 37,54 ha, Piłka, gm. Koszęcin; chroni stanowiska lęgowe żurawia w środowisku wodno-szuwarowym i leśnym.

Kaliszak [B;D6] leśny, pow. 14,64 ha, Apolonka, gm. Janów; chroni 160-letni starodrzew sosnowo-dębowy z domieszką jodły pospolitej, wśród którego występuje 6 gatunków roślin chronionych.

Kępina [B;F8] leśny, pow. 89.58 ha, gm. Irządze; chroni niżowy las łęgowy, ols porzeczkowy i ziołorośla, bogatą gatunkowo florę i faunę oraz liczne źródliska i wywierzyska.

Kopce [D;A7] leśny, pow. 14,76 ha, Cieszyn; chroni naturalny grąd z udziałem lipy oraz żyzną buczynę karpacką, z liczną populacją cieszynianki wiosennej w runie i skałami – cieszynitami – w podłożu.

Kuźnie [D;E9] przyrody nieożywionej, pow. 7,22 ha, Twardorzeczka, gm. Lipowa; chroni grupę wychodni skalnych i jaskiń oraz dorodny bór świerkowo-jodłowy na stokach Morońki.

Las Dąbrowa [C;F2] leśny, pow. 76,63 ha, Gliwice; chroni różnogatunkowe drzewostany grądowo-łęgowe.

Las Murckowski [C;J4] leśny, pow. 102,56 ha, Katowice; chroni pozostałości dawnej Puszczy Śląskiej – kwaśną buczynę niżową z pomnikowymi okazami buków i dębów.

Lasek Miejski nad Olzą [D;A8] florystyczny, pow. 3,23 ha, Cieszyn; chroni najliczniejsze w Polsce stanowisko cieszynianki wiosennej (hacquetia epipactis)w naturalnym lesie grądowym lipowo-dębowym.

Lasek Miejski nad Puńcówką [D;A8] florystyczny, pow. 6,79 ha, Cieszyn; chroni naturalne stanowisko cieszynianki wiosennej w lesie grądowym lipowo-dębowym, a także 203 inne gatunki roślin (w tym 10 chronionych).

Lipowska [D;G11] leśny, pow.62,6 ha, Węgierska Górka, Ujsoły; chroni górnoreglowy bór świerkowy i torfowiska z systemem oczek wodnych.

Łęg nad Młynówką [A; D5], leśny, pow.126.79 ha, Ciasna; chroni biocenozy leśne, wodne i bagienne w postaci naturalnego lasu łęgowego wraz z całym bogactwem gatunkowym flory i fauny.

Łężczok [C;C4] wodno-leśny, pow. 408,88 ha, Babice, gm. Nędza; chroni wielogatunkowy łęg wraz z alejami dębów, starorzeczem Odry i pocysterskimi stawami, które są ostoją 195 gatunków ptaków.

Madohora [D;H7] leśny, pow. 71,81 ha, Rzyki, gm. Ślemień; chroni naturalną świerczynę górnoreglową oraz buczyny i skałki piaskowcowe w szczytowej partii Łamanej Skały.

Modrzewiowa Góra [A;E3] leśny, pow. 49,27 ha, Zwierzyniec Drugi, gm. Opatów; chroni las grądowy z dużym udziałem dębu szypułkowego i modrzewia polskiego, w którym rosną 142 gatunki roślin naczyniowych (w tym 7 chronionych).

Morzyk [D;C7] leśny, pow. 11,47 ha, Grodziec Śl., gm. Jasienica; chroni wielogatunkowy las grądowy i żyzną buczynę karpacką oraz czynne źródło z depozycją tufu wapiennego.

Muńcoł [D;E12] florystyczny, pow. 45,20 ha, Soblówka, gm. Ujsoły; chroni stanowisko śnieżyczki przebiśnieg w żyznej buczynie karpackiej.

Ochojec [C;J4] florystyczny, pow. 26,77 ha, Katowice; chroni łęg jesionowo-olszowy ze stanowiskami 14 gatunków górskich, głównie liczydła górskiego oraz 231 gatunków innych roślin naczyniowych.

Ostrężnik [B;C6] leśny, pow. 4,10 ha, Ostrężnik, gm. Janów; chroni wzgórze wapienne porośnięte lasem bukowo-grabowym, z ruinami warowni z XIV w., jaskinią i okresowym źródłem.

Oszast,[D;F12] leśny, pow. 47,31 ha, Soblówka, gm. Ujsoły; chroni fragment dawnej Puszczy Karpackiej, las świerkowo-jodłowo-bukowy regla dolnego.

Parkowe [B;D6] krajobrazowy, pow. 159,90 ha, Złoty Potok, gm. Janów; chroni źródłowy odcinek doliny Wiercicy z licznymi wapiennymi wzgórzami i jaskiniami, porośniętej naturalnym lasem z 24 gatunkami roślin chronionych.

Pilsko [D;G11] leśny, pow. 105,21 ha (obejmuje także dawny rezerwat „Pięć Kopców”), Korbielów, gm. Jeleśnia; chroni górnoreglowy bór świerkowy, zarośla kosodrzewiny, zbiorowiska murawowo-krzewinkowe z rzadkimi gatunkami fauny i flory.

Pod Rysianką [D;G11] leśny, pow. 27,54 ha, Sopotnia Wlk., gm. Jeleśnia; chroni źródłowy odcinek potoku Sopotnia Wielka i dolnoreglowy las jodłowo-świerkowo-bukowy, który przechodzi w górnoreglowy las świerkowy.

Rajchowa Góra [A;F7] leśny, pow. 8,20 ha, Boronów, chroni naturalny las mieszany z udziałem sosny, buka, świerka, dębu, z domieszką jodły.

Romanka [D;F10] leśny, pow. 98,45 ha, Sopotnia M. i Sopotnia Wlk., gm. Jeleśnia; Żabnica, gm. Węgierska Górka; chroni szczytowe partie Romanki z fragmentami świerczyny górnoreglowej i pojedynczymi jaworami.

Rotuz [D;C5][C;H8] torfowiskowy, pow. 28,17 ha, Chybie, gm. Chybie i Zabrzeg, gm. Czechowice-Dziedzice; chroni torfowisko wysokie z typową roślinnością i fragmenty boru bagiennego.

Ruskie Góry [B;E10] leśny, pow. 153,65 ha, Złożeniec, gm. Pilica; chroni wapienne wzgórza z płatami żyznej buczyny sudeckiej i jaworzyny górskiej.

Segiet [C;H1] leśny, pow. 24,65 ha, Blachówka, gm. Bytom; chroni drzewostan bukowy na miejscu dawnych wyrobisk górniczych, z 9 gatunkami naczyniowych roślin chronionych oraz największym na Górnym Śląsku zimowiskiem nietoperzy.

Skarpa Wiślicka [D;B6] leśny, pow. 24,17 ha, Wiślica, gm. Skoczów; chroni fragment buczyny oraz łęgu jesionowego z bogatym runem (m.in. cieszynianką wiosenną).

Smoleń [B;F10] leśny, pow. 4,32 ha, Smoleń, gm. Pilica; chroni wzgórze wapienne z ruinami XIV-wiecznego zamku, porośnięte lasem bukowo-grabowo-modrzewiowym i płatami muraw kserotermicznych.

Sokole Góry [B;B-C6] leśny, pow. 215,95 ha, Olsztyn, gm. Olsztyn; chroni wzgórza wapienne z licznymi ostańcami i jaskiniami, porośnięte buczyną sudecką i buczyną storczykową z rzadkimi gatunkami storczyków.

Stawiska [A;E1] leśny, pow. 6,28 ha, Parzymiechy, gm. Lipie; chroni naturalny las dębowy z pomnikowymi okazami dębów oraz fragmenty łęgu olszowego.

Stok Szyndzielni [D;D8] leśny, pow. 57,92 ha, Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała; chroni las na pograniczu regla górnego i dolnego – naturalne buczyny z domieszką jawora, świerka i jodły.

Szachownica [A;E1] geologiczny, pow. 12,70 ha, Wapiennik, gm. Lipie; chroni wzgórze wapienne Krzemienna Góra z jaskinią Szachownica – jedną z najdłuższych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, miejscem zimowania ok. 1000 nietoperzy.

Szeroka [D;G7] leśny, pow. 51,94 ha, Kocierz Moszczanicki, gm. Łękawica; chroni fragment dolnoreglowej buczyny karpackiej z pomnikowymi okazami jodeł i buków oraz 104 gatunkami roślin naczyniowych.

Śrubita [D;D12] leśny, pow. 25,86 ha, Rycerka Górna, gm. Rajcza; chroni fragment Puszczy Karpackiej – pierwotny las bukowo-jodłowy regla dolnego.

Wielki Las [B;D5] leśny, pow. 32,12 ha, Zalesie, gm. Przyrów; chroni łęg olsowo-jesionowy na obszarze źródliskowym, z licznymi gatunkami roślin chronionych.

Wisła [D;D10] faunistyczny, pow. 17,61 ha, Wisła, gm. Wisła; chroni pstrąga potokowego w naturalnych warunkach bytowania w górnych odcinkach Białej i Czarnej Wisełki.

Zadni Gaj [D;B8] leśny, pow. 5,77 ha, Cisownica, gm. Goleszów; chroni naturalne stanowiska cisa pospolitego w żyznej buczynie karpackiej, z 15 gatunkami roślin chronionych.

Zamczysko [A;F4] leśny, pow. 1,35 ha, Niwa Skrzeszów, gm. Kłobuck; chroni starodrzew dębowy porastający wały wczesnośredniowiecznego grodziska, a także 165 gatunków roślin naczyniowych (w tym 6 chronionych).

Zasolnica [D;F7] leśny, pow. 16,65 ha, Porąbka, gm. Czaniec; chroni fragment buczyny karpackiej i subkontynentalny grąd lipowy.

Zielona Góra [B;B5] leśny, pow. 19,66 ha, Kusięta, gm. Olsztyn; chroni wzgórze wapienne z ostańcami skalnymi i jaskiniami, porośnięte ciepłolubną roślinnością murawowo-zaroślową i leśną.

Żubrowisko [D;E4] faunistyczny, pow. 742,56 ha, Pszczyna, gm. Pszczyna; chroni populację żubra (na chwilę obecną 33 osobniki). W Jankowicach [C;J6] [D;E4] Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Pszczyńskie Żubry”, ul. Żubrów, tel. 032 218 81 81

   1. OBSZARY CHRONIONE NATURA 2000


Obszar Natura 2000 to w Polsce nowa forma ochrony przyrody, wprowadzona w 2004 r. W skład sieci Natura 2000 wchodzą obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk. Obszary Natura 2000 wyznacza się w celu ochrony typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, które zostały zapisane w załącznikach Dyrektyw Rady Wspólnot Europejskich z 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych, dzikiej fauny i flory oraz siedlisk gatunków ptaków o znaczeniu europejskim.

Istniejące obszary ochrony:Ostoja Górnej Wisły [C; H7] [D; C4] (gminy Chybie, Goczałkowice i Strumień), o pow. 24 767 ha, na którym występuje 29 gatunków ptaków (m.in.: bąk, bączek, ślepowron, szablodziób, mewa czarnogłowa, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna). W okresie wędrówek koncentracje ptaków wodno-błotnych na terenie ostoi przekraczają 20 tysięcy osobników.

Rekomendowane ostoje siedliskowe:Beskid Śląski [D; D9], pow. 35 870 ha, pokrywa się w dużym stopniu z granicami Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego; obejmuje 19 różnych siedlisk i 16 gatunków chronionych zwierząt.

Beskid Żywiecki [D; G10], pow. 38 370 ha, ostoja 22 siedlisk, w tym 6 priorytetowych (m.in. zarośla kosodrzewiny – jedyne stanowiska w województwie śląskim) oraz 13 gatunków chronionych zwierząt (m.in. niedźwiedź, wilk i ryś).

Cieszyńskie Źródła Tufowe, cztery izolowane obszary aktywnych źródlisk z osadzaniem martwicy wapiennej (tufów wapiennych i trawertynów): Morzyk (Grodziec, gm. Jasienica) [D;C7], Góra Jasieniowa (gm. Goleszów) [D;B8], Kamieniec (gm. Dębowiec) [D;B6] i Skarpa Wiślicka (Wiślica, gm. Skoczów) [D;B6-7]o łącznej pow. 269 ha; ostoja 9 siedlisk, w tym priorytetowe – wspomniane źródła – oraz 2 gatunki zwierząt.

Graniczny Meander Odry [C; C–D7] (gmina Krzyżanowice), pow. 320 ha (na terenie woj. śląskiego), ostoja 7 siedlisk i 9 gatunków zwierząt chronionych.

Kościół w Górkach Wielkich [D; C7] (gmina Brenna), ostoja kolonii rozrodczej 2 gatunków nietoperzy: podkowca małego i nocka dużego.

Kościół w Radziechowach [D; E9] (gmina Radziechowy-Wieprz), ostoja kolonii rozrodczej zagrożonego gatunku nietoperzy – podkowca małego.

Las koło Tworkowa [C; C6] (gmina Krzyżanowice), pow. 170 ha, ostoja 6 siedlisk, w tym 1 priorytetowego.

Madohora [D; H7-8] (gmina Ślemień), pow. 72 ha, ostoja 3 siedlisk m.in. świerczyny górnoreglowej oraz buczyny.

Młyn w Pierśćcu [D; C6] (gmina Skoczów), ostoja kolonii rozrodczej zagrożonego gatunku nietoperzy – podkowca małego.

Ostoja Olsztyńsko-Mirowska [B; D6–7] (gminy Niegowa i Olsztyn), pow. 2 444 ha; ostoja 11 siedlisk i 14 gatunków nietoperzy (w tym 6 rzadkich); lęgnie się tu także 8 gatunków ptaków.

Ostoja Środkowojurajska [B; E9–10, F10] (gminy Ogrodzieniec i Pilica), pow. 3 923 ha (na terenie woj. śląskiego), w granicach Parku Orlich Gniazd; ostoja 17 siedlisk, w tym 3 priorytetowych oraz 8 gatunków ptaków; znajduje się tu zastępcze stanowisko endemicznego gatunku – warzuchy polskiej – i zimowiska nietoperzy.

Ostoja Złotopotocka [B; C-D6] (gmina Janów), pow. 4 619 ha, teren potencjalnego Jurajskiego Parku Narodowego; ostoja 10 siedlisk oraz 15 gatunków chronionych (m.in. minóg strumieniowy i głowacz białopłetwy i 7 gatunków nietoperzy); zaobserwowano tu 12 gatunków chronionych ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie [C; H–I 1] (gminy Bytom i Tarnowskie Góry), pow. 3 401 ha; ostoję tworzy rozległy (60 km) i skomplikowany system poziemnych wyrobisk po trwającym kilkaset lat górnictwie wapieni kruszconośnych (XII-XX w.); zimuje tu kilkanaście tysięcy nietoperzy, reprezentujących 8 gatunków, w tym nocek duży – gatunek rzadki.

Pustynia Błędowska [B; D11. E11], pow. 2007 ha (w woj. śląskim), obszar piasków czwartorzędowych, odsłoniętych w wyniku rabunkowego wyrębu lasów w XIII i XIV w., ostoja 2 siedlisk; w wodach płynącej przez pustynię Białej Przemszy występują 2 gatunki zwierząt chronionych.

Stawy Łężczok [C; C4–5] (gmina Nędza), pow. 695 ha, teren rezerwatu „Łężczok”; ostoja 9 siedlisk, 35 typów zbiorowisk roślinnych; stwierdzono tu gniazdowanie 118 gatunków ptaków.

Suchy Młyn [B; G6–7] (gminy Irządze i Szczekociny), pow. 1 485 ha; ostoja 7 siedlisk w górnym biegu Pilicy; występuje tu jedna z najrzadszych roślin w Polsce – języczka syberyjska; w wodach Pilicy i jej dopływów żyje 5 gatunków kręgowców, zaobserwowano tu także ponad 120 gatunków ptaków.

Jaskinia Szachownica [A; E1] (gmina Lipie), pow. 13 ha; ostoja 3 siedlisk i 4 gatunków, rezerwat przyrody nieożywionej; jest największą jaskinią na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżynie Wieluńskiej – ważnym zimowiskiem nietoperzy w Polsce; corocznie hibernuje tu ponad 1 000 nietoperzy, w tym najrzadsze w Polsce gatunki – nocek Bechsteina i nocek łydkowłosy.

Rekomendowane ostoje ptasie:Beskid Żywiecki [D; G10], pow. 35 510; ostoja 9 gatunków rzadkich ptaków.

Stawy w Brzeszczach, [D; E4–5, F4–5] pow. 2465 ha (obejmuje woj. śląskie i małopolskie); ostoja 14 gatunków rzadkich ptaków.

Stawy Wielikąt i Ligota Tworkowska [C; C6], pow. 934 ha; ostoja 20 gatunków ptaków.
   1. PRZYRODA W MIEŚCIE


Atrakcje przyrodnicze województwa śląskiego nie ograniczają się jedynie do przyrody w jej środowisku naturalnym, istnieje tu bowiem wiele cennych obiektów komponowanych przez człowieka. Na terenie województwa znajduje się kilkadziesiąt parków pałacowych i podworskich, z których najcenniejsze to parki w Pszczynie, Świerklańcu, Rudach i Reptach. Istnieje kilkanaście parków miejskich, z których najstarszy to park w Bytomiu, a największy – Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku usytuowany między Chorzowem, Katowicami a Siemianowicami. Z powierzchnią 620 ha jest on jedną z największych enklaw zorganizowanej zieleni na terenie Europy. Warto też wspomnieć o parkach uzdrowiskowych w Goczałkowicach i Jastrzębiu Zdroju. W województwie śląskim istnieją niewielkie ogrody botaniczne w Zabrzu i Brynku. Ambicją śląskiego środowiska przyrodników jest stworzenie Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego na terenie dzielnicy Mikołów-Mokre, który podjąłby program zachowania różnorodności gatunkowej Górnego Śląska dla następnych pokoleń.

BRYNEK [A;D9]

Ogród botaniczny położony w 40-hektarowym parku pałacowym, siedzibie Technikum Leśnego, z ok. 3500 gatunkami roślin zielnych, alpinarium i rosarium (tel. 032 285 74 18).BUJAKÓW [C;H4]

Ogród botaniczny przy miejscowej plebani.CHORZÓW [C;I3]

Śląski Ogród Zoologiczny w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku, prezentuje na 49 ha powierzchni ponad 3600 okazów zwierząt z ponad 400 gatunków ( tel. 032 259 94 72).GLIWICE [C;G2]

Palmiarnia Miejska w Parku im. F. Chopina prezentuje w 4 pawilonach ekspozycyjnych na pow. 2000 m2 około 6000 roślin z różnych zakątków całego świata (tel. 032 231 00 31).PSZCZYNA [C;I7] [D;D4-5]

Pokazowa Zagroda Żubrów w parku „Zwierzyniec” (przy ul. Żorskiej) o pow. 10 ha, mieszcząca dwie zagrody z infrastrukturą; pomost widokowy, budynek edukacyjny (projekcja filmu, muzeum przyrodnicze).RACIBÓRZ [C;C5]

Arboretum Bramy Morawskiej na terenie Lasu Obora, z 35-hektarowym Ogrodem Botanicznym i fragmentem naturalnego lasu; łączna powierzchnia 164 ha; jest to pierwszy ogród botaniczny w województwie śląskim objęty patronatem Polskiej Akademii Nauk.SOSNOWIEC [B;A12] [C;J3]

Egzotarium, prezentuje ciekawe rośliny egzotyczne i kilkanaście drobnych zwierząt, m.in. małpy, ptaki, gady egzotyczne i ryby akwariowe (ul. Piłsudskiego 116, tel. 032 266 44 52).
 1. Pobieranie 0.53 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna