Informator turystycznyPobieranie 0.53 Mb.
Strona6/13
Data27.04.2016
Rozmiar0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

SANKTUARIA


Każdego roku miliony wiernych odwiedzają liczne sanktuaria województwa śląskiego, zwłaszcza najważniejsze z nich – Sanktuarium Jasnogórskie w Częstochowie. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszą się sanktuaria lokalne. Większość poświęcona jest Matce Bożej, ale trafiają się też inne: św. Anny, św. Floriana, św.. Józefa, św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Aleksandrówka / Święta Anna [B;E4] – sanktuarium św. Anny w zespole klasztornym s. dominikanek z 1609 r. , rozbudowanym w XVIII w.; w kościele późnogotycka figura św. Anny Samotrzeć z pocz. XVI w. Odpust 26 VII .

Będzin-Syberka [B;A11] [C;K2] – sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu we współczesnym kościele. par. Nawiedzenia NMP, ustanowione w 1997 r. Odpust 31 V (Nawiedzenia NMP).

Bielsko-Biała [D;E6] sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w kościele późnobarokowym Nawiedzenia Najświętszej Marii w Hałcnowie z l. 1777-84 w stylu późnobarokowym. W kościele na ołtarzu jest Pieta z 1945 r. odtworzona w miejsce spalonej rzeźby z XVII w. Od 2. poł. XVIII w. kościół znany jako sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej jest miejscem licznych pielgrzymek. Odpusty: główny – 2 VII oraz w najbliższą niedzielę, MB Bolesnej – 15 IX oraz najbliżsżą niedzielę, a także 25 III, 31 V, 15 VIII, 7 X i 8 XII.

Bujaków [C;H4] – sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Środowiska Naturalnego w kościele par. św. Mikołaja z 1500, przebudowanym w XVII i XIX w.; wewnątrz łaskami słynąca figura MB z Dzieciątkiem z 1480. Odpust w 2. niedzielę IX.

Chorzów [C;I3] – sanktuarium św. Floriana Męczennika – Patrona Chorzowa, w kościele z l. 1948-61; w 1994 r. umieszczono w nim relikwie świętego. Odpust 4 V lub najbliższą tej dacie niedzielę.

Chwałowice [C;E5] – sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w kościele par. z 1928 r., ustanowione w 2005 r.. Odpust 1 X lub najbliższą tej dacie niedzielę.

Cieszyn [D;A7] – sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej w kościele parafialnym św. Marii Magdaleny z XIII w., przebudowanym w stylu barokowym, w którym czczony jest obraz MB z Dzieciątkiem z końca XVII w., koronowany koronami papieskimi. Odpusty: niedziela po 22 lipca - odpust ku czci św. Marii Magdaleny, pierwsza niedziela września - odpust ku czci św. Melchiora Grodzieckiego, pierwsza niedziela października - odpust ku czci Matki Bożej Cieszyńskiej.

Częstochowa-Jasna Góra [A;H5] [B;A4] – sanktuarium Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, „bijące serce narodu”, święte miejsce katolików, którzy z całego świata zmierzają tu z pielgrzymkami; zespół jasnogórski to nawarstwienie różnych stylów i epok od 1382 r. do pocz. XX w.; cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, zwanej Czarną Madonną, według legendy namalował święty Łukasz na desce stołu Najświętszej Rodziny; z najnowszych badań wynika, że jest to ikona bizantyjska z VI-VIII w.; do Częstochowy wiedzie około 50 szlaków pielgrzymkowych, przecinających całą Polskę; rokrocznie odwiedza Jasną Górę ok. 4,5 mln pielgrzymów; sanktuarium wielokrotnie odwiedzał Ojciec Święty Jan Paweł II (1979, 1983, 1987, 1991, 1997, 1999). Główne odpusty: 3 V, 16 VII, 15 VIII, 26 VIII, 8 IX, 12 IX.

Częstochowa [A;H5] [B;A4] – sanktuarium Miłosierdzia Bożego w kościele Księży Pallotynów z 1976 r., erygowane w 1992 r.; w ołtarzu umieszczony jest obraz Jezusa Miłosiernego (autor A. Hyła), a w kaplicy figura Chrystusa Miłosiernego – dar Kościoła meksykańskiego; w 1996 r. umieszczono w sanktuarium relikwie Drzewa Świętego. Odpust w II Niedzielę Wielkanocną.

Częstochowa [A;H5] [B;A4] – sanktuarium Świętej Rodziny w Bazylice Archikatedralnej św. Rodziny, odpust w niedziele po uroczystościach Bożego Narodzenia.

Częstochowa-Grabówka [A;G4] [B;A4] – sanktuarium Krwi Chrystusa z relikwiami Krwi Chrystusa, otrzymanymi z Mantui, erygowane przez ks. Arcybiskupa S. Nowaka w 1999 r.

Częstochowa-Raków [A;H5] [B;A5] – sanktuarium św. Józefa w kościele z 1928 r., podniesionym do godności sanktuarium w 2002 r.; wewnątrz łaskami słynący obraz św. Józefa. Odpusty: 19 III, 1 V.

Danków [A; E2] – sanktuarium Matki Bożej Dankowskiej w kościele par. św. Stanisława BM z 1650 r.; w ołtarzu głównym łaskami słynący obraz MB z Dzieciątkiem z poł. XVI w., koronowanym w 2002 r. Odpusty 8 V (św. Stanisława Biskupa) i 7 X (MB Różańcowej).

Dąbrowa Górnicza [B;B11] [C;K2] – sanktuarium Matki Bożej Anielskiej – Matki Zagłębia w kościele par. z 1912 r.; w ołtarzu głównym łaskami słynąca figura MB Anielskiej z 1901 r. z drewna cyprysowego. Odpust 2 VIII.

Dąbrowa Górnicza-Gołonóg [B;B11] [C;L2] – sanktuarium św. Antoniego z Padwy, w kościele par. Narodzenia NMP i św. Antoniego z 1675 r., ustanowione w 1997 r. Odpust 13 VI.

Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce [B;B11] [C;L2] – sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w kościele par. z 1910 r.; przedmiotem kultu jest figura Pana Jezusa. Odpust w piątek po oktawie Bożego Ciała.

Gliwice [C;G2] – sanktuarium MB Łysieckiej w kościele Świętej Trójcy z lat 1836-38, obrządku ormiańskiego; łaskami słynący obraz MB z dzieciątkiem z Łyśca na Podolu, czczony od XVII w. Odpust 15 VIII.

Jankowice Rybnickie [C:E6] – sanktuarium Najświętszego Sakramentu w drewnianym kościele Bożego Ciała z 1670 r. Główny odpust w niedzielę po Bożym Ciele.

Jaworzno-Osiedle Stałe [C;L3][D;G1] – sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy we współczesnym kościele parafialnym z lat 1981-97, uznanym w 1997 r. za sanktuarium; wewnątrz cudowny obraz MB z Dzieciątkiem. Odpust 27 VI.

Katowice-Bogucice [C;J3] sanktuarium Matki Bożej Boguckiej z obrazem MB z Dzieciątkiem, koronowanym w 2000 r. koronami papieskimi. Główne odpusty: 1. niedziela VI, 16 VII (Matki Boskiej Szkaplerznej).

Kłobuck [A;F3] – sanktuarium Matki Bożej Kłobuckiej w kościele par. św. Marcina z XII w., rozbudowanym w XV w.; wewnątrz łaskami słynący obraz MB z Dzieciątkiem z poł. XV w. Odpust 11 XI.

Lelów [B;F6] – sanktuarium Matki Boskiej Pocieszycielki Lelowskiej w kościele św. Marcina z XIV w., kilkakrotnie przebudowywanym; kultem otaczany jest obraz MB Lelowskiej z 1948 r. Odpust 16 VII.

Lubecko [A;D6] – sanktuarium Diecezji Gliwickiej w kościele par. z przeł. XVI/XVII w.; wewnątrz obraz Matki Boskiej Lubeckiej na srebrnej blasze, z MB Częstochowską na awersie, na rewersie Zbawiciel w cierniowej koronie (Ecce Homo). Główne odpusty: 15 VIII, 2 VIII i 2 VII – ślubowana pielgrzymka z Lublińca.

Mstów [B;C4] – sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia w kościele klasztornym kanoników regularnych Wniebowzięcia NMP z 1742 r.; łaskami słynący obraz MB z Dzieciątkiem jest kopią MB Częstochowskiej z XVII w. Odpusty 14 II, 15 VIII i 2. niedziela X.

Mstów [B;B4] – sanktuarium św. Ojca Pio na Świętej Przeprośnej Górce, ustanowione w 2002; we współczesnym kościele św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała znajdują się relikwie św. Ojca Pio.

Myszków-Mrzygłód [B;C8] – sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Mrzygłodzkiej Królowej Różańca Świętego w kościele par. Wniebowzięcia NMP z 1653 r.; wewnątrz łaskami słynący obraz MB z Dzieciątkiem z 1804 r. Odpusty: 15 VIII i 2 niedziela X.

Piekary Śląskie [A;F11] – sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w bazylice mniejszej NMP i św. Bartłomieja z lat 1842-49; w ołtarzu głównym cudowny obraz MB z Dzieciątkiem – kopia podobnego, przeniesionego do katedry w Opolu, czczonego od XVII w.; obok licząca 40 obiektów kalwaria z l. 1886-95 z neogotyckim kościołem Przemienienia Pańskiego (1896). Główne uroczystości to pielgrzymki stanowe Mężczyzn i Młodzieńców w ostatnią niedzielę V oraz Kobiet i Dziewcząt w niedzielę po 15 VIII. Wielokrotnie męskim pielgrzymkom towarzyszył kardynał metropolita krakowski Karol Wojtyła. Odpusty: 1. i 3. niedziela VII, 26 VII, 1. niedziela VIII, 15 VIII, niedziela po 24 VIII, 12 IX (IX MB Piekarskiej), niedziela po 14 .

Pierściec [D;C6] – sanktuarium św. Mikołaja w kościele parafialnym, w którym od 400 lat czczona jest figura Świętego. Odpusty: Znalezienie Relikwii św. Mikołaja w niedzielę przed 24 czerwca i św. Mikołaja 6 grudnia.

Pilica [B;F9] – sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin w kościele OO. Franciszkanów Najświętszego Imienia Jezus z 1746 r., z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej z XVII w., koronowany w 2003 r. Od tego czasu ustanowione sanktuarium. Odpusty: 3 stycznia, 13 czerwca, 2 sierpnia i 4 października.

Podzamcze [B;E9] – sanktuarium Matki Bożej Skałkowej w kaplicy z 2000 r., w której znajduje się łaskami słynąca kopia obrazu MB Częstochowskiej z 1842 r.; kult MB Skałkowej trwa od pocz. XIX w., ale sanktuarium ustanowiono w 2002 r. Odpust w 2. dzień Zielonych Świątek (MB Matki Kościoła).

Pszów [C;D6] – sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej ustanowione w 2002 r. w bazylice Narodzenia NMP z lat 1743-1747; w ołtarzu głównym obraz MB z Dzieciątkiem – przemalowana kopia obrazu MB Częstochowskiej z 1722 r. – koronowany czterokrotnie (1732, 1979, 1989, 2002). Odpusty: mały 29 VI (śś. Piotra i Pawła) i wielki 15 VIII.

Rudy [C;E4] – diecezjalne sanktuarium Diecezji Gliwickiej Matki Boskiej Rudzkiej w pocysterskim kościele z XIII w.; w Kaplicy Mariackiej obraz MB z Dzieciątkiem, będący kopią MB „Salus Populi Romani” z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, koronowany w 2000 r. Główny odpust MB Rudzkiej w ostatnią niedzielę V i 15 VIII.

Rychwałd [D;G8] – diecezjalne sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej Pani Ziemi Żywieckiej w kościele św. Mikołaja z lat 1741-56; w barkowym ołtarzu głównym cudowny obraz MB z Dzieciątkiem z XV w. Odpusty w niedzielę Trójcy Świętej (VI), niedzielę po 16 VII, 2 VIII, 15 VIII, 6 XII, 8 XII.

Turza Śląska [C;D7] – sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w kościele z 1948 r. Odpusty w niedzielę po 13. dniu każdego miesiąca od V do X.

Wojkowice Kościelne [B;B10] [C;K1] – sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi w kościele św. Marcina z przeł. XIII/ XIV w., kilkakrotnie rozbudowywanym; w barokowym ołtarzu głównym łaskami słynący obraz MB z Dzieciątkiem, z ok. 1460 r. Odpust Matki Bożej Dobrej Drogi 31 V, w czasie którego następuje święcenie samochodów.

Zawiercie-Skarżyce [B;D8] – sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skarżyckiej w kościele Trójcy Przenajświętszej z poł. XVI w., ustanowione w 1999 r.; w kościele łaskami słynący obraz MB Skarżyckiej z XVII w. Odpust w niedzielę Trójcy Świętej (VI).

Zbrosławice [A;D11] [C;G1] – sanktuarium Matki Boskiej Zbrosławickiej w kościele Wniebowziecia NMP z XV w., przebudowanym w XVIII w.; w ołtarzu głównym figurka MB z Dzieciątkiem z XVI w., zwana Zbrosławicką. Odpusty: drugi dzień Zielonych Świątek (MB Zbrosławickiej) i 15 VIII.

Żarki-Leśniów [B;C7] – sanktuarium NMP Leśniowskiej, Patronki Rodzin w kościele oo. paulinów Nawiedzenia NMP z XVII w.; w ołtarzu głównym figurka MB z Dzieciątkiem z końca XIV w. Odpust 2 VII lub najbliższą tej dacie niedzielę.


        1. KRZYŻE POKUTNE

Krzyże pokutne są pamiątkami średniowiecznego prawa, powstały jako potwierdzenie ugody prywatnej lub prywatno-kościelnej między mordercą a rodziną ofiary. W umowie morderca zobowiązywał się pokryć koszty pogrzebu ofiary, koszty procesu sądowego oraz koszty utrzymania i wychowania potomstwa ofiary. Na koniec na miejscu zbrodni musiał własnoręcznie umieścić wykuty krzyż lub kapliczkę. Część krzyży — zwłaszcza tych starszych —posiadała ryt narzędzia zbrodni: nóż, sztylet, miecz, kuszę, widły, a nawet owcze nożyce. Na Śląsk zwyczaj stawiania krzyży i sporządzania umów pokutnych trafił z Europy Zachodniej w XIV wieku i przetrwał do wieku XIX. Właśnie tu zachowało się najwięcej krzyży i kapliczek pokutnych, z tego 25 krzyży w 19 miejscowościach województwa śląskiego: Mikołowie-Bujakowie [C;H4], Bytomiu-Łagiewnikach [C;I2], Grzegorzowicach [C:C4], Krzyżowicach [C;F6] [D;A4], Lekartowie [C;B5], Lyskach [C;D5], Łanach Małych [C;E1], Łaziskach [C;D7], Olzie [C;D7], Pruchnej [C;G8][D;B6], Radoszowach [C:E6], Rogowie (2) [C;D6], Rydułtowach [C;D5], Sośnicowicach [C;E3], Studzionce (2) [C;G7][D;B5], Syryni [C;D6], Wodzisławiu Śląskim (4) [C;E6], Żorach (2) [C;G6] i Żywcu [D;F8]. Najstarszym krzyżem w województwie jest XIII-wieczny krzyż z Bytomia-Łagiewnik, najmłodszym – krzyż z 1828 r. z Wodzisławia Śląskiego-Jedłownika.
JAN PAWEŁ II W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Już w latach czterdziestych Karol Wojtyła odwiedzał w czasie wakacji swoją ciotkę, nauczycielkę w Stodołach koło Rybnika, uczestniczył też w pielgrzymkach na Jasną Górę. Później, jako biskup i metropolita krakowski, wielokrotnie uczestniczył w męskich pielgrzymkach do Piekar Śląskich i uroczystościach na Jasnej Górze w Częstochowie. Jako Papież, Jan Paweł II odwiedził województwo śląskie kilkakrotnie: najczęściej Częstochowę (1979, 1983, 1987, 1991, 1997, 1999), Katowice (1983), Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec (1995), Sosnowiec i Gliwice (1999). Jana Pawła II upamiętnia w województwie kilkanaście pomników.

   1. Pobieranie 0.53 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna