Informator turystycznyPobieranie 0.53 Mb.
Strona9/13
Data27.04.2016
Rozmiar0.53 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Cieszyn [D;A7] – pozostałości zamku książąt cieszyńskich na Górze Zamkowej, na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu z IX w.: kościół grodowy św. Mikołaja w kształcie rotundy romańskiej z XI w., gotycka Wieża Piastowska z XIV w., z tarczami herbowymi z wizerunkiem orła piastowskiego, przyziemia wieży ostatecznej obrony – tzw. „Starej wieży” z XIII w. i zarys przyziemia kuchni zamkowej; w 1840 r. Górę Zamkową zamieniono na park, a na miejscu zamku dolnego wzniesiono klasycystyczny Pałacyk Myśliwski rodziny cesarskiej (proj. Józef Kornhäusel) – obecnie siedziba Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości i szkoły muzycznej.

Cieszyn [D;A7] – późnobarokowo-klasycystyczny pałac miejski, jeden z niewielu tego typu na Śląsku Cieszyńskim, zbudowany w 1789 r. przez hr. Jana von Larisch-Mönnich przy obecnej ul. Regera; w 1831 r. kupił go i rozbudował hr. Filip Ludwik Saint-Genois d'Anneaucourt, a w 1840 r. – cieszyński adwokat dr Antoni Demel; jego rodzina sprzedała pałac miastu w 1918 r.; od 1931 r. jest siedzibą Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Czarny Las koło Woźnik [A;G7] – neobarokowy pałac Kazimierza Niegolewskiego z ok. 1914 r., w którym m.in. 29.04.1921 r. polski komisarz plebiscytowy na Górnym Śląsku Wojciech Korfanty podjął decyzję o rozpoczęciu III powstania śląskiego. Obecnie w pałacu mieści się hotel.

Czechowice-Dziedzice [C;I8] [D;D5] – późnobarokowy pałac Kotulińskich z poł. XVIII w., przebudowany przez Renardów, otoczony pozostałością francuskiego ogrodu kwiatowego; po II wojnie światowej siedziba Ośrodka Szkolenia Rolniczego, obecnie opuszczony.

Czernica [C;D5]neogotycki pałac Rothów z lat 1880-85, przebudowany w 1937 r. (m.in. pozbawiony zwieńczeń alkierzowych wieżyczek); po II wojnie światowej w pałacu m.in. Urząd Stanu Cywilnego i Szkoła Rolnicza; po remoncie w 1993 r. Ośrodek Kultury „Zameczek”, kawiarnia, poczta, biuro sołtysa; pałac otacza park krajobrazowy o pow. 2 ha.

Częstochowa [A;H5] – dawny eklektyczny pałacyk Jeana Mottego w kompleksie osady fabrycznej na Stradomiu (ul.Stawowa 1) z 1909 r., proj. Edwarda Lilpopa, na rzucie prostokąta z dwoma ryzalitami i wieżyczkami we frontowych narożnikach;

Częstochowa [A;H5] – dawny pałacyk Hantkow w kompleksie osady fabrycznej na Rakowie (ul. Łukasińskiego 68), obecnie Dom Kultury Huty Częstochowa. Zbudowany w stylu francuskiego neobaroku w l. 1900-03, przebudowany w l. 1973-78.

Danków [A;E2] – pozostałości założenia zamkowego Stanisława Warszyckiego: obwarowania bastionowe z 1632 r. i ruiny budynku bramnego zamku oraz kościół z XVI w., przebudowany w l. 1630-50; od końca XVIII w. zamek w ruinie, rozebranej w poł. XIX w.

Gliwice [C;G2] – gotycki zameczek z l. 1558-61 w linii murów obronnych, zbudowany przez Fryderyka Zettritza (Cetrycza), nazywany też Zameczkiem Piastowskim; wielokrotnie przebudowywany, m.in. w XVIII i XIX w.; po 1945 r. zrekonstruowany do dzisiejszej postaci; od 1956 r. Muzeum – obecnie działy: archeologiczny i historyczny.

Gorzyce [C;D7] – neobarokowy pałac, tzw. „górny”, hr. Wilhelma von Arco z l. 1882-88, częściowo przebudowany w 1906 r. przez Fritza von Friedländer-Fuld (arch. William Müller); od 1929 r. własność miasta Katowice, które utworzyło w nim sierociniec, później dom starców i dom dla chłopców upośledzonych umysłowo (do 1984 r.); obecnie Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy; pałac otacza park o pow.100 ha, pierwotnie krajobrazowy, z kompleksem stawów, aleją dębową i ciekawą, egzotyczną dendroflorą; w pobliżu pałac myśliwski, tzw. „dolny”, z 1912 r. (arch. Paul Schultze-Naumburg), na planie półkoliście otwartej podkowy z budynkiem bramnym pośrodku; nadbudowany o piętro ok. 1975 r. (planowano tu utworzenie „Domu Zasłużonego Górnika”); obecnie opustoszały, formalnie na terenie Domu Opieki Społecznej.

Grodziec Śląski [D;C7] – dawny gotycki zamek Grodeckich (Grodzieckich) z 1580 r., od poł. XVII w. w rękach Marklowskich, Sobków i Larischów; w 1884 r. kupił go bialski przemysłowiec von Strzygowski, który zamek znacznie przebudował, a następnie w 1927 r. – dr Ernest Habicht; po II wojnie światowej mieścił się w zamku Zootechniczny Zakład Doświadczalny; obecnie w rękach prywatnych.

Jastrzębie [C;B4] – eklektyczny pałac Schramków z 1872 r. na rzucie litery L, z cylindryczną wieżą w narożniku; zbudowany na wzniesieniu, w otoczeniu niewielkiego parku krajobrazowego.

Jastrzębie Zdrój-Borynia [D;A4] – późnobarokowo-klasycystyczny pałac Foglarów z 2. poł. XVIII w.; zniszczony w 1945 r., po odbudowie mieścił szkołę podstawową; obecnie opuszczony.

Jaworze [D;D7] – klasycystyczny pałac hr. Arnolda Saint-Genois d'Anneaucourt z 1793 r., otoczony rozległym parkiem angielskim z cennym starodrzewem; do 1945 r. własność hrabiów Larisch-Mönnich z Karwiny; po II wojnie światowej dom dziecka i Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy.

Kamieniec [A;D10] [C;G1] – późnobarokowy pałac Löwencronów z pocz. XVIII w., na fundamentach dawnego zamku Kokoszów (z przełomu XV i XVI w.), rozbudowany przez Strachwitzów w l. 1872-73 i 1910 (m.in. kaplica pałacowa); obecnie Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci; do pałacu przylega 6 ha park krajobrazowy z końca XVIII w. z ciekawą dendroflorą; obok pałacu tzw. „Mysia Wieża” – sztuczna ruina z 1887 r., na reliktach zamku Kokoszów, oraz dawny budynek zarządu dóbr z 1909 r.

Kłobuck [A;F3] – neogotycki pałac von Haugwitza z l. 1795-1800, przebudowany 1891 r., otoczony częściowo zachowanym parkiem.

Kochanowice [A;E6] – klasycystyczny pałac von Aulocków z początku XIX w., przebudowany w 1932 r. na szkołę.

Kochcice [A;D6] – neobarokowy pałac Karola Ludwika von Ballestrema z l. 1908-09, otoczony rozległym 16-hektarowym parkiem: od południa, od strony podjazdu – w stylu francuskim, od północy – w stylu angielskim, z bogatym drzewostanem i niewielkim stawem; od 1963 r. pełni funkcję sanatorium, obecnie Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji; w sąsiedztwie pałacu kilka dawnych budynków gospodarskich z l. 1902-03.

Koniecpol-Chrząstow (B;F5) – pałac Koniecpolskich z 1603 r., w miejscu zamku z XVI w., przebudowany w XVII i XIX w. Obecnie siedziba Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz biblioteki. W sąsiedztwie 2 oficyny, baszta i dawna kaplica pałacowa (obcnie kościół św. Michała Archanioła) z 2. poł. XVII w. Pałac otacza park o pow. 6,5 ha z pocz. XVII., przekształcony w angielski w XIX w.

Kończyce Małe [D;A6] – zamek z końca XV lub początku XVI w., przebudowany w 1560 r. przez Jana Sedlnickiego, marszałka Księstwa Cieszyńskiego, na rezydencję renesansową; później w rękach m.in. rodziny Czelo, Pełków i Folwarcznych; renesansowa budowla była przebudowywana w XVIII w., w 1880 r. i w l. 1956-58; do naszych czasów zachowały się dwa prostopadłe do siebie skrzydła z przelotową sienią, filarowymi podcieniami i drewnianymi krużgankami, podtrzymującymi okap dachu; w zamku mieści się Izba Regionalna, pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz stylowa restauracja.

Kończyce Wielkie [D;A6] – pałac hrabiów Thun-Hohenstein, otoczony rozległym parkiem krajobrazowym, zbudowany w XVII w. przez barona Jerzego Fryderyka Wilczka; od 1825 r. w rękach hrabiów Larisch-Mönnich, później rodziny von Thun-Hohenstein; Thunowie przebudowali pałac w XIX w. w stylu barokowo-klasycystycznym; ostatnimi właścicielami byli: hr. Gabriela von Thun-Hohenstein, dama dworu austriackiej cesarzowej, znana filantropka, oraz jej mąż hr. Ferdynand von Thun-Hohenstein, adiutant cesarza Franciszka Józefa I; obecnie w rękach prywatnych.

Koszęcin [A;E7] – klasycystyczny pałac z kaplicą i oficyną z 1830 r., wzniesiony z wykorzystaniem murów zamku z XVI-XVII w., wielokrotnie przebudowywany; pierwotnie posiadłość książąt opolskich, od 1819 r. w rękach książąt Hohenlohe-Ingelfingen; od 1953 r. siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny; w pałacu m.in. Izba Tradycji zespołu, w dawnej wozowni sala prób baletu, w kaplicy pałacowej – sala koncertowa; pałac otacza 12 ha parku krajobrazowego z pocz. XIX w. z pomnikowym drzewostanem; w pobliżu pałacu klasycystyczny budynek zarządu dóbr z 1810 r. – obecnie nadleśnictwo – oraz zabudowania gospodarcze z XIX w.

Krowiarki [C;A4] – pałac Ernesta Joachima Strachwitza z 1826, zbudowany na miejscu poprzedniego z XVII w., później własność rodziny von Gaschin i Henckel von Donnersmarcków; przebudowany między 1852-77, z równoczesnym założeniem nowego parku; po pożarze w 1892 r. rozbudowany o skrzydło secesyjne; nad częścią frontową wznosi się wieża z bogatym neobarokowym hełmem; wnętrze w dużym stopniu zdewastowane; pałac otacza rozległy park krajobrazowy z licznymi okazami starodrzewia oraz drzew egzotycznych; w parku – mauzoleum Donnesmarcków.

Kruszyna [B;C2] – późnorenesansowy pałac Kacpra Denhoffa z 1630 r. (proj. Tomasz Poncino), częściowo przebudowany w 1867 r. przez Lubomirskich, którzy władali Kruszyną do 1945 r.; po II wojnie światowej mieścił się w nim dom dziecka, ośrodek kolonijny; opuszczony pałac otacza rozległy park krajobrazowy (7,51 ha) z bogatym drzewostanem, w którym znajduje się m.in. kaplica Sobieskiego z końca XVII w i pustelnia Denhoffa z poł. XVII w.; do zespołu pałacowego należą też: oficyna wschodnia i zachodnia, oficyna na „kazamatach” i kordegardy Obecnie własność prywatna.

Krzyżanowice [C;C6] – neogotycki pałac książąt Lichnowskich z 1856 r., zbudowany na miejscu poprzedniego z XVIII w.; gościł tu m.in. w latach 1846 i 1848 wielki pianista i kompozytor Franciszek Liszt; od 1930 r. dom opieki społecznej. Pałac otacza XVIII-wieczny park krajobrazowy (m.in. platany klonolistne, tulipanowiec), wokół neogotycki mur z budynkiem bramnym z 1835 r.

Lipie (A;E2) – dwór drewniano-murowany z XVIII w. z portykiem kolumnowym, zniszczony w 1945 r. i zrekonstruowany w l. 1977-78, otoczony parkiem o pow. 9 ha z XIX w. i zabudowaniami gospodarczymi.

Łubie [C;F1] [A;C10] – klasycystyczny pałac Baildonów z 1869 r., przebudowany w 1911 r.; na rzucie litery „L”, z trzykondygnacyjną wieżą z tyłu, otoczony 3-hektarowym parkiem założonym w 1900 r., składającym się z części geometrycznej i krajobrazowej z ruinami „Świątyni Sybilli”; fontanny z kolumnadą; obecnie Dom Pomocy Społecznej.

Łubowice [C;C4] – ruiny pałacu von Klocha i Eichendorffów z l. 1780-86, przebudowanego przez księcia raciborskiego Hohenlohe-Waldenburg-Schillingfürst w 1858 r. w stylu angielskiego neogotyku; miejsce urodzenia wybitnego niemieckiego poety romantycznego Józefa von Eichendorffa (1788-1857); w pałacu w 1938 r. urządzono izbę muzealną poety; ze zniszczonego w 1945 r. pałacu pozostało tylko kilka ścian, które otacza zdewastowany park krajobrazowy.

Miedary-Kopanina [A;E10] – neobarokowy pałac barona Fryderyka von Fürstenberga z 1894 r., rozbudowany w 1907 r. i 1912 r., otoczony parkiem krajobrazowym z 1882 r. pow. o 6,6 ha.; w pałacu mieści się Dom Opieki Społecznej.

Mirów [B;D7] – charakterystyczne ruiny zamku jurajskiego, jednego z „orlich gniazd”, wcześniej strażnicy królewskiej z czasów Kazimierza Wielkiego, powiązanej z zamkiem w Bobolicach; Krystyn z Koziegłów przekształcił strażnicę po 1391 r. w formę pełnego kamiennego zamku; kolejni właściciele, Myszkowscy, przebudowali go na przełomie XV i XVI w. przez dobudowanie m.in. od strony wschodniej pięciokondygnacyjnej, prostokątnej, kamiennej wieży mieszkalnej i budynku bramnego; zamek zniszczyli Szwedzi w 1655 r., po czym został częściowo odbudowany przez Męcińskich; opuszczony od ok. 1787 r. popadł w ruinę, częściowo zabezpieczoną w latach sześćdziesiątych XX w. Obecnie w rękach prywatnych.

Modzurów [C;D4] – pałac von Königa z l. 1870-74, w stylu neogotyku angielskiego, z dwiema oktogonalnymi wieżami z krenelażami, otoczony 7,86 ha parkiem krajobrazowym; w parku m.in. ruiny mauzoleum z poł. XIX w., ruiny neogotyckiej kapliczki i mały cmentarzyk z płytą Victora von Koeniga (1910); w sąsiedztwie budynki podworskie z lat 1896-1904.

Morsko [B;D8] – ruiny średniowiecznego zamku „Bąkowiec”, zbudowanego przez Włodków na wyniosłej skale na pocz. XVI w., w miejscu drewnianego gródka Toporczyków, Strzałów i Krystyna z Koziegłów; po Włodkach zamek należał m.in. do Zborowskich, a po nich do Brzeskich, Giebułtowskich i Heppenów; zniszczony przez Szwedów w 1655 r. (podobnie jak wiele innych na Jurze), pozostał opuszczony; w l. 1929-33 architekt inż. Witold Czeczot u podnóża skały zamkowej zbudował kamienny dom; po II wojnie światowej teren zamku odkupiono od wdowy po inżynierze i urządzono na nim ośrodek wypoczynkowy; w 1961 r. zabezpieczono i podwyższono koronę murów zamkowych.

Nakło Śląskie [A;F10] – neogotycki pałac Henckel von Donnersmarcków z 1856 r., w miejscu XVI-wiecznego zamku Nakielskich, przebudowany w 1891 r. do obecnego wyglądu; pałac otacza 3-hektarowy park krajobrazowy z poł. XIX w.; w pałacu mieści się internat Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących; obok kościoła parafialnego mauzoleum nakielskiej linii Henckel von Donnersmarcków, a w pobliżu – zabudowania dawnego folwarku.

Nieznanice [B;C3] – eklektyczny pałac z 1917 r., zbudowany dla ówczesnego właściciela wsi Wintschego. Po wojnie mieściła się w nim szkoła, przedszkole, Stacja Hodowli Roślin i mieszkania prywatne. Kupiony przez małżeństwo polsko-francuskie, wyremontowany, pełni nową rolę obiektu hotelowego.

Olsztyn [B;B5] – ruiny zamku królewskiego z XIV w., jednego z najpotężniejszych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, składającego się z trzech części: zamku górnego z kamienno-ceglaną wieżą o wys. 35 m, o okrągłej podstawie i ośmiobocznej części górnej, fragmentami budynku mieszkalnego, połączonego z naturalną pieczarą; zamku średniego, z którego zostały nieliczne ślady, oraz zamku dolnego, gdzie były pomieszczenia dla służby, stajnie i budynki pomocnicze; na zachodnim krańcu wzgórza stoi samotna, kwadratowa baszta obserwacyjna; zamek został zniszczony w czasie potopu szwedzkiego w 1656 r.; w 1722 r. ruiny częściowo rozebrano, wykorzystując materiał do odbudowy spalonego kościoła w Olsztynie.

Ornontowice [C;G4] – neorenesansowy pałac fabrykanckiej rodziny Hagenscheidtów, właścicieli Ornontowic w l. 1883-1945, zbudowany pod koniec XIX w., otoczony parkiem krajobrazowym pow. 2,5 ha z ciekawym drzewostanem (m.in. limby, tulipanowiec, choina kanadyjska). Po II wojnie światowej siedziba Zespołu Szkół Rolniczych, od 1997 r. w rękach prywatnych.

Pilica [B;F9] – pałac Wojciecha Padniewskiego z 1610 r., otoczony w 1651 r. przez kolejnego właściciela Stanisława Warszyckiego bastionowymi fortyfikacjami; przebudowany w 1730 r. przez Marię z Wesslów Sobieską; obecny, neorenesansowy kształt otrzymał w 1876 r. w czasach Leona Epsteina; po II wojnie światowej mieścił się tu Dom Dziecka; od pocz. lat 90. XX w. opuszczony.

Pławniowice [A;B11] – eklektyczny pałac z l. 1882-85 (proj. Carl Heidenreich), na miejscu barokowego pałacu z l. 1732-37 Zygmunta Mikołaja von Goertz; do 1945 r. rodowa siedziba hrabiów von Bellestrem, później klasztor i pomieszczenia parafii; obecnie ośrodek edukacyjno-formacyjny diecezji gliwickiej; w dawnej kaplicy pałacowej – kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP; pałac otacza 3-hektarowy park krajobrazowy z bogatą dendroflorą, pomnikiem Giovanniego Baptisty Angelo Ballestrero di Castellengo – protoplasty rodu – i figurą MB z Dzieciątkiem z 1870 r.; w sąsiedztwie – wozownia z czasu budowy pałacu, folwark ze spichlerzem z 1888 r. oraz Dom Kawalerski z 1885 r.; obecnie ośrodek Caritas.

Podzamcze [B;E10] – imponujące ruiny zamku (kubatura 32 tys. m3), pierwotnie królewskiego zamku Kazimierza Wielkiego, podarowanego przez Władysława Jagiełłę w 1386 r. rycerzowi Włodkowi herbu Sulima; w XVI w. własność bankiera krakowskiego i żupnika Seweryna Bonera, który na miejscu warowni wzniósł w l. 1530-1545 rezydencję renesansową, dorównującą Wawelowi, bez cech warownych; zachowane do dziś wieże pełniły na ogół funkcję klatek schodowych pomiędzy poszczególnymi skrzydłami; po Bonerach właścicielami zamku byli Firlejowie i Stanisław Warszycki; zamek dwukrotnie zniszczony przez Szwedów – w 1655 r. i 1702 r.; od XVIII w. w postępującej ruinie, zabezpieczonej w latach 70-tych XX w.; od czasu parcelacji dóbr ogrodzienieckich zamek jest własnością prywatną, użytkowaną przez spółkę „Zamek”.

Pogrzebień [C;C5] – pałac Artura Baildona z 1882 r., w stylu francuskiego neorenesansu, zbudowany w miejscu wcześniejszego dworu hr. Jana Nepomucena Larischa (teścia poety Józefa von Eichendorffa); w 1930 r. został sprzedany Towarzystwu Salezjańskiemu na niższe seminarium duchowne, a po 1945 r. użytkują go siostry salezjanki; w pałacu Izba Pamięci błogosławionej Laury Meozzi, przełożonej sióstr, zmarłej w 1951 r. w opinii świętości.

Poręba [C;H7] [D;C4] – klasycystyczny pałacyk „Bażanciarnia”, zbudowany w 1800 r. dla księcia pszczyńskiego Fryderyka Erdmanna Anhalt-Cöthen (arch. Wilhelm Pusch), z charakterystycznym czterokolumnowym portykiem; służył on głównie rozrywce, zwłaszcza balom (stąd inna nazwa – Lustschloss); po II wojnie światowej mieszkali w nim pracownicy pegeeru, a w latach siedemdziesiątych XX w. został obiektem socjalnym KWK „Pniówek”; obecnie w rękach prywatnych.

Promnice [C;I5] [D;D3] – zameczek myśliwski książąt pszczyńskich, zbudowany dla Jana Henryka XI von Hochberga, w l. 1867-68 (arch. Olivier Pavelt), w miejscu spalonej budowli drewnianej z 1861 r.; neogotycki z elementami szachulcowymi, z bogatym wyposażeniem myśliwskim wnętrz; obecnie hotel „Noma Residence”.

Przyszowice [C;G3] – eklektyczny pałac rodziny von Raczek z l. 1890-95, na miejscu wcześniejszego z XVIII w.; przebudowany w 1904 r.; po zniszczeniach II wojny światowej odbudowany w 1954 r.; mieści ośrodek zdrowia i część biur Urzędu Gminy Gierałtowice; pałac otacza park krajobrazowy o pow. 8,4 ha z poł. XIX w.

Pszczyna [C;I7] [D;D4] – barokowy pałac książąt pszczyńskich zbudowany przez rody Promnitzów i Anhalt-Cöthen w l. 1734-68 (arch. Chrystian Jahne), po pożarze poprzedniego pałacu w miejscu gotyckiego zamku z XV w.; przebudowany w stylu neorenesansu francuskiego przez Jana Henryka XI Hochberga von Pless w l. 1870-74 (arch. Hipolit Destailleur); w okresie I wojny światowej był m.in. cesarską Kwaterą Główną i siedzibą sztabu armii pruskiej; od 1946 r. Muzeum Zamkowe; pałac otacza rozległy park krajobrazowy o pow. 48 ha, przechodzący w kompleks naturalnych Lasów Pszczyńskich; w parku m.in. cmentarze: Anhaltów-Cöthen i Hochbergów von Pless, dwór Ludwikówka z 1800 r., stajnie i ujeżdżalnia, pawilon herbaciany na wyspie, brama chińska, piwnica lodowa, kapliczki i mosty łukowe, pozostałości folwarku.

Pszczyna-Rudołtowice [C;I7] [D;D5] – późnobarokowo-klasycystyczny pałac Zborowskich z 1752 r., otoczony 5-ha parkiem krajobrazowym; po II wojnie światowej mieścił m.in. prewentorium, Dom Wczasów Dziecięcych; po kapitalnym remoncie w latach 90. XX w. – Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących.

Racibórz [C;C5] – gotycko-renesansowy zamek książąt raciborskich z XIII w., zbudowany na Ostrogu w miejscu drewniano-ziemnego grodu z IX w., przebudowany w XIV w., w l. 1630-36 oraz w XIX w.; obecnie pozostała gotycka kaplica zamkowa św. Tomasza Kanterberyjskiego z ok. 1290 r., budynek bramny ok. 1630 r., ruina skrzydła wschodniego i skrzydło północne, przekształcone po pożarze zamku w 1857 r. w budynki browaru.

Rajcza [D;E11] – pałac Anastazego Siemońskiego z l. 1843-50, otoczony starym parkiem, przebudowany przez Władysława Lubomirskiego w l. 1895-96; od maja 1914 r. własność arcyksięcia Karola Stefana Habsburga z Żywca; w czasie I wojny światowej w pałacu mieścił się szpital wojskowy, a po wojnie arcyksiążę przekazał go na cele sanatoryjne; obecnie w pałacu mieści się Ośrodek Opiekuńczo-Leczniczy.

Rudnik [C;B4] – opuszczony późnoklasycystyczny pałac z końca XIX w., otoczony 4,8 ha parkiem krajobrazowym.

Rybna [A;E10] – późnobarokowo-klasycystyczny pałac Warkoczów z 1796 r., przebudowany w 2. poł. XIX w. przez Koschützkich, którzy przebudowali pałac, dodając m.in. ganek z balkonem i wprowadzając do wnętrza wiele detali w modnym wówczas stylu historyzmu; ostatni właściciel Egon von Koschutzki sprzedał pałac Przedsiębiorstwu Osadniczemu „Ślązak”; w okresie międzywojennym pałac był siedzibą tarnogórskiego Związku Strzeleckiego, a po 1945 r. pełnił m.in. funkcje mieszkaniowe; obecnie pensjonat i restauracja; pałac otacza niewielki, zbliżony planem do prostokąta park krajobrazowy z XVIII w. z 12 pomnikami przyrody.

Rybnik [C;E5] – dawny zamek książąt opolsko-raciborskich z XIII w., przebudowany w XVII w. i l. 1776-78 w stylu barokowo-klasycystycznym; od 1849 r. jest siedzibą sądu - obecnie Sądu Rejonowego.

Siemianowice Śląskie [C;J2] – barokowy pałac Mieroszewskich z XVII w., rozbudowany po 1718 r. na przełomie XVIII i XIX w. przez Henckel von Donnersmarcków o skrzydło klasycystyczne; od 1871 r. użytkowany przez koncern Zjednoczone huty Królewska i Laura, po II wojnie światowej przejęty przez kopalnie „Siemianowice”; kolejne adaptacje i remonty zatarły pierwotny charakter budowli, od lat 60. XX w. sukcesywnie niszczeje; obecnie w rękach prywatnych.

Siewierz [B;B9] – ruiny zamku książąt cieszyńskich i biskupów krakowskich, składające się z murów obwodowych z barbakanem i wieżą; zamek z XIV w., rozbudowany po utworzeniu biskupiego Księstwa Siewierskiego w XV i XVI w., otrzymał wygląd renesansowy z cebulastą kopułą na wieży; w zamku biskupi mieli swój dwór, kanclerza, sędziów i wójtów; zdobyty i spalony przez Szwedów w 1655 r. mimo odbudowy nigdy nie wrócił do dawnej świetności; na początku XIX w. urządzono w nim manufakturę, potem magazyny wojskowe; od połowy XIX w. nie remontowane mury zamku zaczęły się rozpadać.

Smoleń [B;F10] – ruiny kamiennego zamku na wapiennym wzgórzu, zbudowanego w XIV w. przez Ottona Starżę Toporczyka w miejscu poprzedniego – drewnianego; po Pileckich był własnością Bonerów i Padniewskich; Wojciech Padniewski przebudował go pod koniec XVI w., ale już w 1610 r. przeniósł się do nowej rezydencji w Pilicy; zamek został spalony i zrujnowany przez Szwedów w 1655 r.; do naszych czasów z zamku zachował się cylindryczny stołp i prostokątne ruiny zamku górnego oraz ostrołukowa brama i dziedziniec zachodni z wykutą w skale 150-metrową studnią; wzgórze zamkowe chronione jest jako rezerwat „Smoleń”.

Sosnowiec [B;A12] [C;K3] – pałac Henryka Dietla, usytuowany obok torów kolejowych w dzisiejszym Parku Żeromskiego; powstał w 1878 r., w sąsiedztwie kompleksu przemysłowego, należącego do właściciela; budowany w kilku fazach, ostateczny neobarokowy kształt uzyskał na przełomie XIX/XX w.; w jego wnętrzu m.in. unikalny w Polsce pokój kąpielowy o pow. 27 m2 z bogatą ceramiczną dekoracją, przedstawiającą zabawę mitologicznych bóstw morskich; po II wojnie światowej użytkowany przez szkołę muzyczną i klub NOT; obecnie w rękach prywatnych.

Sosnowiec-Środulka [B;A12] [C;K3] – okazały neobarokowy, flankowany trzema wieżami pałac Schoenów na Środulce z 1885 r., wielokrotnie przebudowywany, m.in. w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej; obecnie siedziba Muzeum w Sosnowcu; pałac otacza krajobrazowy Park Środulka, na skraju którego usytuowany został „mały” pałac Schoenów z 1900 r. (arch. Józef Pomian-Pomianowski), pełniący niegdyś funkcje pomocnicze – mieszkalną i gościnną; obecnie mieści się tu szkoła hotelarska; obydwa pałace i park są częścią dużego założenia patronackiego, m.in. przędzalni czesankowej i osiedla dla robotników fabryki.

Sosnowiec-Sielec [B;A12] [C;K3] – renesansowy zamek Sebastiana Minora z Przybysławic z 1620 r.; w 1814 r. kupił go książę pszczyński Ludwik Anhalt-Cöthen, a w 1856 r. hr. – Andrzej Renard ze Strzelec Wielkich (Opolskich); w 1824 r. pożar zniszczył doszczętnie pierwotny zamek, który odbudowano w 1832 r. (arch. Józef Heintzl) w obecnym kształcie, nadając mu charakter reprezentacyjny, pałacowy; założono też wokół park; od końca XIX w. do 1945 r. zamek był siedzibą górniczo-przemysłowej spółki „Gwarectwo hr. Renarda”, a po II wojnie światowej administracji kopalni „Sosnowiec” i zjednoczenia „Vitropol”; po gruntownym remoncie pod koniec XX w. w zamku mieści się Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.

Sosnowiec-Sielec [B;A12] [C;K3] – trzeci z pałaców wzniesiony przez rodzinę Schoenów w 1903 r., mieszczący od 1923 r. Sąd Okręgowy; kostium eklektyczny, z dominującą neogotycką, blankowaną wieżą z machikułami.

Sosnowiec-Zagórze [B;A12] [C;K2] – pałac Mieroszewskich z 1777 r., zbudowany w miejscu dworu drewnianego z XVII w., przebudowany pod koniec XIX w.; po Mieroszewskich i ich spadkobiercach Siemieńskich pałac należał do Gustawa von Kramsty, a od 1869 r. do Sosnowieckiego Towarzystwa Kopalń i Hut; po wojnie mieściły się w nim Pracownie Konserwacji Zabytków, a od 1997 r. prywatne Pracownie Konserwacji Dzieł Sztuki; pałac otacza zaniedbany park.

Strzybnik [C;B4] – klasycystyczny pałac Jadwigi Drechsler ur. von Kloch z 1792 r., przebudowany w 1919 r. i odnowiony w 1961 r.; obecnie w ruinie; pałac otacza park krajobrazowy o pow. 6,9 ha; w sąsiedztwie folwark z przełomu XIX/XX w. z unikalną kuźnią z 1905 r. i zabytkowym spichlerzem dworskim z 1815 r..

Szczekociny [B;G7] – barokowo-klasycystyczny pałac (proj. Ferdynand Nax), zbudowany przez Urszulę z Morstinów Dębińską ok. 1770 r. w miejscu poprzedniej siedziby Korycińskich; wraz z symetrycznymi oficynami i galeriami tworzy rzut podkowy; opuszczony po pożarze w 1980 r. pałac otacza rozległy (5,9 ha) dwustrefowy park: od południa geometryczny, od wschodu – krajobrazowy, z bogatą szatą roślinną.

Świerklaniec [A;F10] – rozległy zespół pałacowo-parkowy Henckel von Donnersmarcków; niegdyś należał do niego gotycki zamek kasztelański z XV w., przebudowany ok. 1851 r., oraz neorenesansowy pałac, tzw. „Wersal Północy” z lat 1870-73 (proj. Hector Lefuel) – obydwa spalone w 1945 r. i rozebrane na pocz. lat 60. XX w.; w rozległym 180-hektarowym parku z dawnego zespołu zachowały się: pałacyk, tzw. Domek Kawalerski z l. 1903-06 (proj. Ernst von Ihne) – obecnie hotel – oraz neogotycki kościół ewangelicki i mauzoleum Donnersmarcków (proj. Otto Raschdorff); w parku znajduje się taras dawnego pałacu z rzeźbami walczących zwierząt Emmanuela Fremieta, fontanna z 1872 r., muszla koncertowa z pocz. XX w., a na wyspie otoczonej fosą ruiny przyziemia dawnego zamku; do zespołu dworskiego należą też: dawna gospoda książęca, stajnie („Agroma”), zabudowania folwarczne, dawne ogrodnictwo i leśniczówka – wszystkie z końca XIX i początku XX w.

Toszek [A;B10] – ruiny gotyckiego zamku z XV w., rozbudowanego po pożarze w 1570 r., a następnie w stylu barokowym przez Colonnów w l. 1650-66; po pożarze w 1811 r. w ruinie, odbudowany częściowo w l. 1956-63; zespół tworzą: budynek bramny z kamiennym portalem i kartuszem z herbem Colonny, czterokondygnacyjna wieża północna z XV w. i dawne stajnie z 1666 r., przekształcone w 1761 r. na oranżerię ( obecnie sala widowiskowa), a także przyziemia innych budowli i pozostałości murów obwodowych; na stokach wzgórza park romantyczny z XVIII w.; na przedzamczu dom burgrabiego z XVII w., połączony z zamkiem murem z bastejami z XVI w.; w zamku mieści się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Tworków [C;C6] – ruiny renesansowego zamku Kaspra Wyskoty z Wodnik z l. 1567-85, gruntownie przebudowanego przez hr. von Saurma-Jeltsch w l 1872-74 (arch. Carl Heindenreich) w stylu neorenesansowym, z wykorzystaniem partii poprzedniej budowli; pałac spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach w 1931 r. i od tego czasu popadł w ruinę; stojący na skarpie nad rzeką Psiną zamek otacza zdewastowany, niewielki krajobrazowy park zamkowy z zachowanymi obszernymi piwnicami kamiennymi z XVI/XVII wieku.

Tworóg [A;D9] – pałac późnobarokowo-klasycystyczny z 2. poł. XVIII w., w miejscu dawnego zamku wzmiankowanego w 1679 r.; przebudowany dla hr. Colonny w 1805 r. (arch. Fryderyk Wilhelm Wegner), powtórnie przebudowany w l. 1922-23 dla księcia Adolfa Hohenlohe-Ingelfingen z Koszęcina; pałac ma charakterystyczny, środkowy ryzalit fasady frontowej z głęboką półkoliście sklepioną wnęką na całą wysokość budynku i balkonem na żeliwnych kolumnach; w czasie III powstania śląskiego siedziba powstańczego dowództwa grupy „Północ”; obecnie Urząd Gminy; obok pałacu pozostałości parku pałacowego z barokową kapliczką św. Jana Nepomucena z 1796 r.

Tychy [C;I5] [D;D2] – barokowy zameczek myśliwski Baltazara Erdmanna Promnitza z ok. 1685 r., przebudowany w 1775 r. w stylu klasycystycznym i w 1833 r.; po 1847 r. siedziba książęcego urzędu leśnego i zarządcy folwarku tyskiego, a od 1890 r. – własność Browaru Książęcego (m.in. mieszkania urzędników, sale taneczne, piwiarnia); otaczający zameczek park zamkowy przekształcono w Park Miejski; obecnie w remoncie.

Udórz [B;G10] – ruiny bliżej nierozpoznanego zamku nad Udorką z XIV, być może nie dokończonego; w sąsiedztwie umocnienia ziemne z okresu kultury łużyckiej.

Wielowieś [A;C9] – pałac z 1748 r., zbudowany przez hr. Verdugo, przebudowany przez hr. Hansa Huberta von Durant de Senegas na przełomie lat 1911/1912 przez dobudowanie oficyn; piętrowy, na planie litery „L”, w elewacji frontowej ryzalit wsparty na kolumnach, z boku portal wjazdowy z kartuszem herbowym (prawdopodobnie hr. Verdugo); obecnie ośrodek zdrowia; pałac otacza park krajobrazowy pow. 3,25 ha z 1891 r. (pierwotnie 10 ha) z ciekawą dendroflorą.

Wierzbie [A;E7] – pałac zbudowany w XVII w. przez rodzinę Wierbskich, pierwotnie barokowy, przebudowany w XIX w. i w 1927 r.; w 2000 r. gruntownie wyremontowany.

Wisła-Zadni Groń [D;D9] – funkcjonalistyczna rezydencja Prezydenta RP z l. 1929-31, zbudowana w miejscu spalonego w 1928 r. drewnianego zameczku myśliwskiego Habsburgów (arch. Adolf Szyszko-Bohusz); wyposażenie zaprojektował znany malarz formista Andrzej Pronaszko; po II wojnie światowej ośrodek wypoczynkowy Rady Ministrów, od 1981 r. dom wczasowy, a od 2002 r. po kompleksowym remoncie w l. 2003-05 - ponownie rezydencja Prezydenta RP; obok zameczku drewniana kaplica zamkowa z 1909 r. (arch. Albin Prokop) z wyposażeniem z XVI w. ze starego kościoła w Bystrzycy na Zaolziu.

Wodzisław Śląski [C;E6] – pałac hr. Józefa von Dietrichsteina „pana” Wolnego Mniejszego Państwa Stanowego z 1746 r., w miejscu dawnego zamku książęcego, zburzonego przez Szwedów w 1648 r.; spalony w 1822 r., odbudowany, stanowił siedzibę Magistratu; obecnie Urząd Stanu Cywilnego oraz siedziba Muzeum Miejskiego

Wodzisław Śląski-Jedłownik [C;D6] – eklektyczny pałac Fridricha Wilhelma Hitscha z poł. XIX w.; po parcelacji majątku w 1930 r. przejęty przez Kościół na zakład dla dziewcząt; obecnie Dom Opieki prowadzony przez siostry ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej.

Wodzisław Śląski-Kokoszyce [C;D6] – późnobarokowo-klasycystyczny pałac hr. Baltazara von Czebulka z 1783 r., przebudowany w połowie XIX w. przez Gustawa von Ruffera na rezydencję eklektyczną; od 1928 r.własność Katowickiej Kurii; obecnie Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny im. bpa Stanisława Adamskiego; pałac otacza park z 1783 r., przekształcony w poł. XIX w. w założenie krajobrazowe, pow. 30 ha; ok. 1930 r. na drzewach parku umieszczono Drogę Krzyżową; w 1968 r. Kokoszyce odwiedził Karol Wojtyła.

Zbrosławice [A;D10] [C;G1] – barokowy pałac Stockmansów z 1756 r., w miejscu XVI-wiecznego zamku, zbudowany na planie wydłużonego prostokąta, z prostopadłą oficyną i mansardowym dachem; kilkukrotne przebudowy zatarły cechy stylowe; obecnie prywatny dom mieszkalny; w otoczeniu pozostałości parku pałacowego.

Zebrzydowice [D;A6] – późnobarokowy pałac rodziny von Mattencloit, zbudowany w 1764 r. na miejscu renesansowego dworu obronnego; w l. 1888-1945 własność hrabiów Larisch-Mönnich z Karwiny; w 1945 r. pałac całkowicie spłonął; odbudowany w latach 1958-63 pełni funkcję Gminnego Ośrodka Kultury

Złoty Potok [B;D6] – założenie krajobrazowe Raczyńskich (38,5 ha), obejmujące: klasycystyczny dworek (1829) – muzeum biograficzne Zygmunta Krasińskiego; neoklasycystyczny pałac Krasińskich – Raczyńskich (1856, przebudowany w 1912 r. wg proj. Z.Hendla i J.Heuricha) – ośrodek dydaktyczny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, zabudowania gospodarcze, park w stylu angielskim (24,8 ha) z przeł. XIX i XX w., autorstwa Franciszka Szaniora, stawy rybne (m.in. Irydion), pola i ogrody.

Żywiec [D;F8] – zamek Komorowskich z pocz. XVI w. z neogotyckim korpusem z l. 1850-70 i renesansowym krużgankowym dziedzińcem z 1569 r.; w zamku m.in. sale wystawowe muzeum żywieckiego i kawiarnia „Rycerska”; w sąsiedztwie Habsburgowie żywieccy zbudowali w l. 1885-95 klasycystyczny pałac, tzw. „nowy zamek”, przebudowany w l. 1906-10 (arch. Tadeusz Stryjeński i Franciszek Mączyński), w którym mieści się m.in. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych, a od 1992 r. – także prywatne apartamenty księżnej Krystyny Habsburg; zamek i pałac otacza 26-hektarowy park angielski z XVIII/XIX w., z XVIII-wiecznym „domkiem chińskim” na wyspie.
SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

Szlak Architektury Drewnianej województwa śląskiego prezentuje najciekawsze obiekty w ich naturalnym otoczeniu oraz placówki muzealne, eksponujące architekturę i sztukę ludową. Jego Trasa Główna łączy się z podobnymi szlakami w województwach opolskim i małopolskim, natomiast pięć odrębnych pętli pozwala na szczegółowy objazd województwa.

TRASA GŁÓWNA: Gwoździany – Lubliniec – Koszęcin – Tworóg – Wielowieś – Paczyna – Poniszowice – Rudziniec – Sierakowice – Sośnicowice – Smolnica – Gliwice – Zabrze – Ruda Śląska – Chorzów – Katowice – Tychy – Bieruń Stary – Bojszowy – Pszczyna – Góra – Jawiszowice – Wilamowice – Stara Wieś – Bestwina – Bielsko-Biała – Żywiec – Jeleśnia – Pewel Wielka – Lachowice (326 km).

PĘTLA CZĘSTOCHOWSKA: Częstochowa – Olsztyn – Zrębice – Janów – Żarki – Koziegłowy – Cynków – Woźniki – Sośnica – Koszęcin – Boronów – Bór Zapilski – Truskolasy – Kłobuck – Mokra – Miedźno – Częstochowa (180 km).

PĘTLA GLIWICKA: Gliwice – Ostropa – Smolnica – Sośnicowice – Sierakowice – Rudziniec – Poniszowice – Paczyna – Zacharzowice – Sieroty – Zacharzowice – Łubie – Księży Las – Szałsza – Gliwice – Zabrze – Ruda Śląska – Halemba – Paniowy – Borowa Wieś – Bojków – Żernica – Smolnica – Ostropa – Gliwice (159 km).

PĘTLA RYBNICKA: Rybnik – Wielopole – Ochojec – Wilcza – Czerwionka-Leszczyny – Bełk – Palowice – Żory – Szeroka – Jastrzębie Zdrój – Gołkowice – Łaziska – Gorzyce – Wodzisław Śląski – Radlin – Jankowice Rybnickie – Chwałowice – Ligocka Kuźnia – Rybnik (126 km).

PĘTLA PSZCZYŃSKA: Pszczyna – Ćwiklice – Grzawa – Miedźna – Góra – Jawiszowice – Wilamowice – Stara Wieś – Bestwina – Komorowice – Jasienica – Bielowicko – Skoczów – Ogrodzona – Zamarski – Kończyce Wielkie – Kaczyce – Zebrzydowice – Pielgrzymowice – Strumień – Wisła Mała – Łąka – Pszczyna (133 km).

PĘTLA BESKIDZKA: Bielsko-Biała – Komorowice – Bielowicko – Skoczów – Ustroń-Nierodzim – Wisła – Istebna – Koniaków – Laliki-Pochodzita – Milówka – Cięcina – Żywiec – Łodygowice – Mikuszowice Krakowskie – Bielsko-Biała (113 km).OBIEKTY NA SZLAKU ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

Bełk [C;G5] – kościół św. Marii Magdaleny z 1753 r.

Bielowicko [D;C7] – kościół św. Wawrzyńca z 1701 r.

Bielsko-Biała [D;E7] – ul. Sobieskiego 51 – Dom Tkacza z końca XVIII w.;

Bielsko-Biała Mikuszowice Krakowskie [D;E7] ul. Cyprysowa – kościół św. Barbary z 1690 r.

Bieruń Stary [C;J5] [D;E3] – ul. Krakowska – kościół św. Walentego z przeł. XVI/XVII w.

Bobrowniki [A;F11] [C;I1] – kościół św. Wawrzyńca z 1669 r. (1699 r.)

Bojszów [A;B11] [C;E2] – kościół cmentarny Wszystkich Świętych z pocz. XVI w.

Boronów [A;F7] – kościół MB Różańcowej z 1611 r.

Bór Zapilski [A;E5] – kościół św. Jacka z l. 1919-21

Brusiek [A;E8] – kościół św. Jana Chrzciciela z ok. 1670 r.

Buków [C;C5]kaplica Różańcowa z 1770 r.

Bytom-Bobrek [C;I2] – kościół ewangelicki z 1932 r.

Chorzów [C;I2]– skansen Górnośląski Park Etnograficzny; ul. Lwowska – kościół św. Wawrzyńca z 1559 r., przeniesiony z Knurowa.

Cieszowa [A;E7] – kościół św. Marcina z 1751 r.

Cięcina [D;F9] – kościół św. Katarzyny z 1542, powiększony w 1667 r. i 1895 r.

Cynków [A;H8] [B;A8] – kościół św. Wawrzyńca z 1631 r.

Gilowice [D;G8] - kościół św. Andrzeja z 1547 r. z wieżą z 1641 r., przeniesiony z Rychwałdu w 1757 r.

Gliwice [C;G2] – ul. Kozielska – kościół Wniebowzięcia MB z 1493 r., przebudowany w XVII w, przeniesiony z Zębowic

Gliwice Ostropa [A;C12] [C;F2] ul. Piekarska – kościół św. Jerzego z 1640 r., z murowanym gotyckim prezbiterium z XV w.

Gołkowice [C;E8] – kościół św. Anny z 1874

Góra [C;J7][D;E4] – kościół św. Barbary z 2. poł. XVI w.

Grzawa [C;J7][D;E5] – kościół Ścięcia Św. Jana Chrzciciela z XVI w.

Gwoździany [A;C6] – kościół Nawiedzenia NMP z 1576 r., przeniesiony z Kościelisk.

Istebna [D;C10] – drewniana chałupa góralska Kawuloków (nr 824) z końca XIX w.

Istebna-Andziołówka – kaplica Konarzewskich z 1922 r.

Istebna-Kubalonka – kościół św. Krzyża z 1779 r., przeniesiony z Przyszowic

Istebna-Mlaskawka – kościół filialny św. Józefa, przeniesiony z Jaworzynki-Trzycatka; Istebna-Stecówka – kościół MB Fatimskiej z 1956 r.

Jankowice Rybnickie [C;E6] – kościół Bożego Ciała z 1675 r.

Jastrzębie Zdrój [C;F7] [D;A4] – ul. ks. biskupa Bednorza – kościół śś. Barbary i Józefa z 1. poł. XVII w., przeniesiony z Jedłownika.

Jeleśnia [D;G9] – karczma z XVIII w.

Kaczyce [D;A6] – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z 1620 r., przeniesiony z Ruptawy.

Katowice [C;J3] – Park Kościuszki – kościół św. Michała Archanioła z 1520 r., przeniesiony z Syryni.

Kończyce Wielkie [D;A6] - kościół św. Michała Archanioła z 1777 r., z wieżą z 1751 r. z poprzedniego kościoła.

Koszęcin [A;E7] – kościół św. Trójcy z 1724 r.

Księży Las [A;D10] [C;G1] – kościół św. Michała Archanioła z 1494 r.

Laliki-Pochodzita [D;D10] - kościół fil. NMP Nieustającej Pomocy z 1947 r.

Lubliniec [A;D7] – kaplica św. Anny z 1653 r.

Lubomia [C;C6] - kaplica św. Jana Nepomucena z ok. 1700 r.

Łaziska [C;D7] - kościół Wszystkich Świętych z XVI w.

Łodygowice [D;F8] – kościół śś. Szymona i Judy Tadeusza z 1635 r., powiększony w XVIII w.

Miasteczko Śląskie [A;F9] – kościół św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP z 1666 r.

Miedźna [C;J7] [D;E4] – kościół św. Klemensa Papieża z XVII w.

Mikołów-Borowa Wieś [C;H3] – ul. Gliwicka – kościół św. Mikołaja z ok. 1640 r., przeniesiony z Przyszowic

Mikołów-Paniowy [C;H3] – kościół śś. Piotra i Pawła z 1757 r.

Milówka [D;E10] – Izba Regionalna „Stara Chałupa” konstrukcji zrębowej z 1739 r.

Mokra [A;F3] – kościół śś. Szymona i Judy Tadeusza z 1708 r.

Olsztyn [B;B5] – ul. Kuhna 1, ruchoma szopka Jana Wewióra w drewnianej chałupie z końca XIX w.

Paczyna [A;C10] [C;F1] – dzwonnica drewniana z 1679 r.

Palowice [C;G5] [D;B3] – kościół Trójcy Przenajświętszej z 1595 r., przeniesiony z Leszczyn.

Pawełki [A;D6] – kościół Matki Boskiej Fatimskiej z 1928 r.

Pielgrzymowice [C;F8] [D;A5] – kościół św. Katarzyny z 1680 r.

Pietrowice Wielkie [C;A5] – kościół odpustowy św. Krzyża z 1667 r.,

Podlesie [B;E5] – kościół św. Idziego z pocz. XVIII w.

Poniszowice [A;B10] [C;E1] – kościół św. Jana Chrzciciela z 1499 r., rozbudowany w 1775 r. i 1834 r., z wolnostojącą dzwonnicą z 1520 r.

Popów [A;F2] – kościół pomocniczy św. Józefa Robotnika z 1858 r.

Przyszowice [C;G3] – spichlerz plebański z ok. 1800 r.

Pszczyna [C;I7] [D;D4]– skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej w Parku Kolejowym

Pszczyna-Ćwiklice [C;I7] [D;D4] – kościół św. Marcina z przeł. XVI/XVII w.

Pszczyna-Łąka [C;I7] [D;D5] – kościół św. Mikołaja z 1660 r. z wolnostojącą dzwonnicą.

Rachowice [A;B12] [C;E2] – kościół Trójcy Świętej z 1668 r. z murowanym gotyckim prezbiterium z XV w.

Rudziniec [A;A11] [C;D1] – kościół św. Michała Archanioła z 1657 r.

Rybnik-Ligocka Kuźnia [C;F5] ul. Wolna – kościół św. Wawrzyńca z 1717 r., przeniesiony z Boguszowic

Rybnik-Wielopole [C;F5] ul. Górna – kościół św. Katarzyny i MB Różańcowej z 1534 r., przeniesiony z Gierałtowic

Sadów [A;D7]wolno stojąca dzwonnica drewniana z XVII w.

Sierakowice [A;B12] [C;E2] – kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1675 r.; kapliczka św. Jana Nepomucena

Sieroty [A;C9] – kościół Wszystkich Świętych z 1707 r., z murowanym gotyckim prezbiterium z ok. 1470 r.

Sławków [B;C12] – karczma z 1781 r.

Smolnica [A;C12] [C;F3] – kościół św. Bartłomieja z ok. 1603 r.

Stara Wieś [C;J8] [D;E5] – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z 1522 r.; kilka drewnianych domów z XIX w. z ozdobnymi szczytami; stara szkoła z 1787 r. –obecnie Izba Regionalna

Szałsza [C;G2] – kościół Matki Boskiej z XVI/XVII w., zrekonstruowany po pożarze w 1967

Szczyrk [D;E8] - kościół św. Jakuba Apostoła z l. 1797-1800, przebudowany w 1935 r.

Truskolasy [A;E4] – kościół św. Mikołaja z 1737 r.; kilkanaście drewnianych budynków mieszkalnych i gospodarskich

Ustroń-Nierodzim [D;C7] – kościół św. Anny z 1769 r.

Wilamowice [C;K8] [D;F5] – kilka domów drewnianych pozostałość małomiasteczkowej zabudowy, m.in. dworek przy Rynku 15 z 1832 r.

Wilcza [C;F4] – kościół św. Mikołaja z 1755 r.

Wisła [D;C9] – ul. Lipowa – dawny zameczek myśliwski arcyksięcia Fryderyka Habsburga z 1898 r. , przeniesiony z polany Przysłop pod Baranią Górą (w latach 1924-1973 schronisko PTT i PTTK);

Wisła-Łabajów ul. Kopydło – kościół Znalezienie Krzyża Świętego z drewnianą wieżą z 1575 r., przeniesioną z Połomii;

Wisła-Zadni Groń ul. Zameczek – kaplica z 1909 r. z zespołu nieistniejącego zameczku myśliwskiego Habsburgów.

Wisła Mała [C;H7] [D;C5]– kościół św. Jakuba Mł. i MB Dobrej Rady z l. 1775–82

Woźniki [A;G8] – kościół cmentarny św. Walentego z 1696 r.

Zabrze [C;H2] – kościół św. Jadwigi z 1929 r. (ul. Wolności)

Zabrze-Mikulczyce [C;H2] – kościół ewangelicki z 1937 r.

Zacharzowice [A;C10][C;F1] – kościół św. Wawrzyńca z ok. 1580 r.

Zamarski [D;A7] – kościół św. Rocha z 1731 r.

Złatna [D;F11] - leśniczówka habsburskiego zarządu lasów z 1876 r.

Złoty Potok [B;D6] – dawny młyn wodny Kołaczew na Wiercicy, z przeł. XIX/XX w.

Zrębice [B;C6] – kościół św. Idziego z 1789 r.

Żabnica [D;F10] – kościół Matki Boskiej Częstochowskiej z 1914 r.

Żernica [C;F3] – kościół św. Michała z ok. 1661 r.
OBSZAR WAROWNY „ŚLĄSK”

Obszar Warowny „Śląsk” – powstał w latach 1934-38 jako zabezpieczenie polskiej części obszaru przemysłowego przed potencjalną agresją od strony III Rzeszy. Fortyfikacje stałe OWS mają ok. 21 kilometrów długości i ciągną się od Tąpkowic i Niezdary na północy po Mikołów i Pszczynę na południu. W jego skład wchodzi siedem głównych punktów oporu: „Wzgórze 310” w zakolu Brynicy na polach wsi Bobrowniki, „Wzgórze 305” nad szosą Czeladź – Bytom, „Łagiewniki”, „Godula”, „Nowy Bytom”, „Szyb Artura”, „Wzgórze 304” w Radoszowych – uzupełnionych 17 samodzielnymi schronami bojowymi pierwszej linii, 6 schronami drugiej linii (Kochłowice – Zgoda – Lipiny – Łagiewniki) oraz punktem dowodzenia na wschodnich krańcach Chorzowa. Krajobraz forteczny – oprócz samych budowli obronnych – uzupełniały zasieki, zapory przeciwczołgowe, rowy komunikacyjne, puste na kilka kilometrów przedpola (istniał prawny zakaz zabudowy tych obszarów).

Schrony nie zostały wykorzystane w działaniach wojennych, jedynie w potyczkach z dywersyjnymi oddziałami niemieckimi. Pozostałe do dziś w stanie niemal nienaruszonym są najlepiej zachowanym kompleksem polskich fortyfikacji okresu międzywojennego. W kilku z nich urządzono izby muzealne OWS: schron bojowy nr 52 „Wesoła” – Dobieszowice, ul.Wesoła; schron bojowy nr 5 – Chorzów, ul. Katowicka 168; schron bojowy „Sowiniec” – Wyry – Gostyń, ul. Tęczowa. Więcej informacji http://www.profort.org.pl


MUZEA I EKSPOZYCJE

BESTWINA [C;J8] [D;E6]Izba Regionalna im. ks. Bubaka, ul. Kościelna 57, tel.: 032 214 15 87, www.muzeum.bestwina.pl

BĘDZIN [B;A11] [C;K2]Muzeum Zagłębia: Pałac Mieroszewskich – ul. Świerczewskiego 15, tel. 032 267 44 61, www.muzeum.bedzin.pl ; Zamek – ul. Zamkowa 1, tel. 032 267 47 31

BIELSKO-BIAŁA [D;E7]Muzeum w Bielsku-Białej: Zamek Sułkowskich, ul. Wzgórze 16, tel. 033 822 06 56, 033 811 10 35, www.muzeum.bielsko.pl; Muzeum Techniki i Włókiennictwa, ul. Sukiennicza 7, tel. 033 812 23 67; Dom Tkacza, ul. Sobieskiego 51, tel. 033 811 71 76,

Muzeum Literatury, ul. Pankiewicza 1 (rezerwacja pisemna)

Dom Przyrodnika im. E. Foryś, ul. Bogusławskiego 18, tel. 033 814 33 19

BYSTRA ŚLĄSKA (gmina Wilkowice) [D;E7]Muzeum Juliana Fałata, ul. Fałata 34, tel. 033 817 13 61, www.muzeum.bielsko.pl

BYTOM [C;I2]Muzeum Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2, tel. 032 281 82 94, www.muzeum.bytom.pl; ul. W. Korfantego 34, tel. 032 281 97 33.

CHORZÓW [C;I2]Muzeum, ul. Powstańców 25, tel. 032 241 31 04, www.muzeum.chorzow.pl

Górnośląski Park Etnograficzny, WPKiW, ul. Parkowa 25, tel. 032 241 07 18, www.skansen.chorzow.pl

CHUDÓW (gmina Gierałtowice) [C,H3]Muzeum Zamku, ul. Podzamcze 6, tel. 032 330 13 00, www.zamekchudow.pl

CIESZYN [D;A7]Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ul. T. Regera 6, tel. 033 851 29 33, www.muzeumcieszyn.pl

Muzeum Drukarstwa, ul. Głęboka 50, tel. 033 851 16 30, www.muzeumdrukarstwa.pl

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, ul Zamkowa 3a,b,c, tel./fax: 033 851 08 21 w.16, www.zamekcieszyn.pl ,

Galeria Sztuki Współczesnej „Szara” ul. Srebrna 1, tel. 0502 764 146, 0502 31 78 87, http://galeriaszara.pl

Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich, ul. Frysztacka 2, tel. 0604 833 667,http://militariacieszyn.republika.pl

CISIEC (gmina Węgierska Górka) [D;E10]Prywatne Muzeum Jana Talika „Ocalenie”, Cisiec Mały, tel. 033 864 26 16. www.nsik.com.pl/archiwum/60/a18.html

CISOWNICA (gmina Goleszów) [D;B8]Izba Regionalna „U Brzezinów”, Cisownica 116, tel. 033 852 88 14.

CZECHOWICE-DZIEDZICE [C;I8] [D;D5]Izba Regionalna, ul. Niepodległości 42, tel. 032 215 32 85, www.mdk-cz-dz.com.pl

CZELADŹ [B;A11] [C;J2]Czeladzka Izba Tradycji, ul. Dehnelów 10, tel. 032 265 42 93, www.biblioteka.czeladz.pl

CZĘSTOCHOWA [A;H5] [B;A4-5]Klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze, ul. Kordeckiego 2, tel. 034 377 77 77, rezerwacja: Jasnogórskie Centrum Informacji, tel. 034 377 74 08, e-mail: jci@jasnagora.pl , www.jasnagora.pl : Skarbiec, Bastion Św. Rocha, Muzeum 600-lecia Jasnej Góry, Kaplica Pamięci Narodu, Sala Rycerska, Golgota Jasnogórska, Droga Krzyżowa, Wieża Jasnogórska.

Muzeum Częstochowskie, Aleja NMP 45a, tel. 034 360 56 31, www.muzeum.edycja.eu; Oddziały: Rezerwat Archeologiczny – Cmentarzysko Kultury Łużyckiej, ul. Łukasińskiego 2, tel. 034 323 19 51, www.rezerwat.muzeumczestochowa.pl ; Galeria Malarstwa i Rzeźby, ul. Katedralna 8, tel. 034 324 99 93, www.katedralna.muzeumczestochowa.pl Muzeum Pielgrzymowania, al. NMP 47, tel. 034 368 21 64; www.muzeumpielgrzymowania.pl ; Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, Jasnogórska 23, tel. 034 368 16 17, www.poswiatowska.muzeumczestochowa.pl ; Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku im. S. Staszica, tel. 034 360 56 33, Zagroda Włościańska, ul. 7 Kamienic 4, tel. 034 360 56 33.

Muzeum Archidiecezjalne, ul. Świętej Barbary 41, tel. 034 368 33 61, www.adiec.czest.niedziela.pl/muzeum

Muzeum Zdzisława Beksińskiego (stała wystawa Miejskiej Galerii Sztuki), Al. NMP 64, tel. 034 324 55 81, http://www.galeria.czest.pl

Muzeum Kolejnictwa, stacja PKP Częstochowa Stradom, ul. Pułaskiego 100/120, tel. 034 363 59 31, 0502 128 687, www.tpkww.one.pl

Muzeum Produkcji Zapałek, ul. Ogrodowa 68, tel. 034 324 26 26, www.zapalki.pl

Muzeum Wyobraźni Tomasza Sętowskiego, ul. Oławska 2, tel. 034 366 66 28, www.setowski.com

Muzeum Haliny Poświatowskiej (Szkoła Podstawowa nr 8), ul. Szczytowa 28/30, tel. 034 363 14 77, www.muzeumposwiatowskiej.art.pl

Galeria Sztuki Odlewniczej im. Prof. W. Sakwy, budynek Wydziału Metalurgicznego Politechniki Częstochowskiej, Al. Armii Krajowej 19, tel. 034 325 07 47

DĄBROWA GÓRNICZA [B;A11] [C;K2]Muzeum Miejskie „Sztygarka”, ul. Legionów Polskich 69, tel. 032 262 36 95, www.muzeum-dabrowa.pl

GLIWICE [C;G2]Muzeum w Gliwicach – Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a, tel. 032 338 15 81, www.muzeum.gliwice.pl ; www.muzeum.gliwice.pl/willa_caro , Oddziały: Zamek Piastowski, ul. Pod Murami 2, tel. 032 231 44 94; www.muzeum.gliwice.pl/zamek_piastowski , Oddział Odlewnictwa Artystycznego, ul. Robotnicza 2, tel. 032 231 90 71; www.muzeum.gliwice.pl/muzeum_odlewnictwa ; Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów Radiostacja Gliwicka, ul. Tarnogórska 129, tel. 032 300 04 04, 0 693 131 292, www.muzeum.gliwice.pl/radiostacja

Muzeum Geologii i Złóż im. C. Poborskiego, ul. Akademicka 2, tel. 032 237 26 08, http://muzeum-geologiczne.polsl.pl

Muzeum Techniki Sanitarnej, ul. Edisona 16, tel. 032 401 14 40, www.pwik.gliwice.pl/cos_10.php

GÓRKI MAŁE (gmina Brenna) [D;C7]Chlebowa chata, ul. Breńska 113 , tel. 033 853 96 30, www.dudys.com

GÓRKI WIELKIE (gmina Brenna) [D;C7]Muzeum Zofii Kossak Szczuckiej-Szatkowskiej, ul Stary Dwór 2, tel. 033 853 95 15, www.muzeumkossak.pl

HERBY [A;E6]Izba Tradycji Magistrali Węglowej Śląsk-Porty, budynek stacyjny Herby Nowe, czynna po uzgodnieniu z kustoszem Henrykiem Dąbrowskim tel. 034 322 40 95 (w godz. 17-20)

ISTEBNA [D;C-D10]Izba Twórcza Jana Wałacha, Andziołówka 293, tel. 033 855 72 01.

Izba Regionalna „Chata Kawuloka”, Istebna-Wojtosze 824, tel. 033 855 62 31, 0790 262 829, www.spluboszyce.neostrada.pl/kaw/index.html

Izba Pamięci Jerzego Kukuczki, Istebna-Wilcze 340, tel. 033 855 69 74,

Muzeum Rodziny Konarzewskich, Istebna-Bucznik 569, tel. 033 855 79 09, 0504 444 211.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Istebna-Dzielec, tel. 033 855 60 14.

Góralska Izba Jakuba Gazurka, Istebna-Gliniane, tel. 501 055 680

Pracownia Malarstwa Artystycznego i Satyry Eugeniusza Białasa, Istebna-Wilcze 1072; tel. 033 855 61 77, www.studio660.kx.pl

Pracownia Malarstwa i Metaloplastyki Antoniego Ćwieka, Istebna-Mikaszówka 1048; tel. 602 369 684

Warsztat Koronki Beaty Legierskiej, Istebna-Andziołówka 791; tel. 033 855 61 59, 606 557 292

JANKOWICE [C;J6] [D;E4]Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Pszczyńskie Żubry”, ul. Żubrów, tel. 032 218 81 81, www.katowice.lasy.gov.pl/strony/1/i/13020.php

JASTRZĘBIE ZDRÓJ [C;E-F7]Jastrzębska Izba Regionalna im. Rodziny Witczaków, Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15, tel. 032 476 33 88

Galeria Historii Miasta, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Wrzosowa 14, tel. 032 471 17 57

JAWORZE (powiat bielski) [D;D7]Skansen Powozów i Narzędzi Rolniczych, ul. Cyprysowa 209, tel. 033 817 21 18

Galeria Pod Groniem, ul. Zajęcza 51, tel. 033 817 22 00

Izba Edukacji Ekologicznej, ul. Cisowa 90, tel. 033 817 36 33, czynna po wcześniejszym uzgodnieniu

Muzeum Fauny i Flory Morskiej, przy Gimnazjum nr1 im. gen. Stanisława Maczka w Jaworzu, ul. Wapienicka 10, tel. 033 817 22 17, czynne po wcześniejszym uzgodnieniu

JAWORZNO [C;L4] [D;G1]Muzeum Miasta Jaworzna, ul Jaworznicka 27 a, 0616 51 04, e-mail: muzeum.jaworzno@neostrada.pl , www.muzeum.jaw.pl

JAWORZYNKA (gmina Istebna) [D;C10]Izba Regionalna Jana Bojki, Jaworzynka 235.

Muzeum Regionalne „Na Grapie”, Jaworzynka-Gorzołki 720, tel. 033 855 65 20, www.nagrapie.beskidy.pl

Galeria „W Drewutni” Krystyny Heblińskiej, Jaworzynka-Krężelka 747; tel. 033 855 72 22; 603 376 549

Muzeum Świerka Istebniańskiego , Bank Genów Świerka Istebniańskiego, Hodowla Wolierowa Głuszca, Jaworzynka-Czadeczka; tel. 033 855 24 26

JELEŚNIA [D;G9]Regionalna Izba Pracy „Stara Organistówka”, ul. Jana Kazimierza 254, tel. 033 863 66 68.

KATOWICE [C;J3]Muzeum Śląskie, al. Korfantego 3, tel. 032 258 56 61 do 3, www.muzeumslaskie.pl ; Oddział: Centrum Scenografii Polskiej, pl. Sejmu Śląskiego 2, tel. 032 251 51 67, 032 251 57 14

Muzeum Archidiecezjalne, ul. Jordana 39 (wejście od ul. Wita Stwosza 16), tel. 0519 54 60 23, www.muzeum.archidiecezja.katowice.pl

Muzeum Historii Katowic, ul. ks. Szafranka 9, tel. 032 256 21 34, 032 256 18 10, www.mhk.katowice.pl; Oddział: Galeria „Magiel” Katowice-Nikiszowiec, ul. Rymarska 4, (remont)

Muzeum Organów Śląskich przy Akademii Muzycznej, ul. Wojewódzka 33, tel. 032 255 40 17 w. 271, 0606 922 422, www.am.katowice.pl/Strony/muzeumorganow.html

Izba Śląska „Gawlikówka”, Katowice-Giszowiec, ul. Pod Lipami 2, tel. 032 206 46 42, www.mdk.katowice.pl

Muzeum Nośników Danych, Ontrack Odzyskiwanie Danych , ul. Jana III Sobieskiego 11,

tel: 032 355 99 99, http://www.ontrack.pl/muzeumFabryka Porcelany „Porcelana Śląska”, ul. Porcelanowa 23, tel. 032 7303 940, www.porcelanaslaska.pl

Wystawa Najmniejszych Książek Świata Zygmunta Szkocnego, ul. Traktorzystów 5, tel. 032 252 52 83

Prywatne Muzeum Samochodow, ul. gen. Jankego 132, tel. 0605-418-406

KOBIÓR [C;I6] [D;D3]Muzeum Regionalne Smolarnia, ul. Zmienna 36, tel. 032 21 88 378, czynne w soboty w godz. 16.00-18.00

KOCHCICE (gmina Kochanowice) [A;D6]Izba Pamięci, Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Parkowa 45, tel. 034 353 36 30, http://szkolakochcice.republika.pl

KONIAKÓW (gmina Istebna) [D;D10]Chata „Na Szańcach”, Koniaków 662, tel. 033 855 70 70, http://chatanaszancach.fm.interia.pl

Izba Regionalna Marii Gwarek, Koniaków 550, tel. 033 855 64 23.

Izba Twórcza Heleny i Mieczysława Kamieniarzy, Koniaków 301, tel. 033 855 65 61 Galeria Rodziny Łupieżowiec, Koniaków-Dachtony 295; tel. 033 855 70 88

Kolyba „Na Szańcach” (bacówka, sklep góralski), Koniaków-Szańce 33, tel. 033 855 70 78, 609 024 633, e -mail: kolyba@op.pl , www.goraleslascy.pl

KOŃCZYCE MAŁE (gmina Zebrzydowice) [D;A6]Izba Regionalna, ul. Staropolska 5, tel. 032 469 33 34, otwarte w środy i piątki od 14.00 -16.00, www.izbaregionalna.konczyce.pl

KOSZĘCIN [A;E7]Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej, ul. A. Kochcickiego 2, tel. 034 357 62 94.

Izba Tradycji Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, ul. Zamkowa 3, tel. 034 357 63 41, www.slask.art.pl

KOZIEGŁOWY [A;H8] [B;A7]Galeria Autorska Tadeusza Puszczewicza, ul. Wojsławicka 26, tel. 034 314 15 04.

KOZY [D;F6]Izba Historyczna Kóz im. Adolfa Zubera, ul. Bielska 17, tel. 033 817 41 09, Galeria

ul. Krakowska 2; tel: 033 817 42 32, www.tmhizk.prv.pl

KRZEPICE [A;D2]

Muzeum Regionalne Braci Chmielarskich, ul. Kuźniczka 40, tel. 034 317 53 42. LUBLINIEC [A;D7]

Muzeum „Pro Memoria Edith Stein”, ul. E. Stein 2, tel. 034 356 28 84.

ŁAZISKA GÓRNE [C;H5] [D;C2]Muzeum Energetyki, ul. Wyzwolenia 30, tel. 032 324 35 55, www.muzeumenergetyki.pl

Izba Tradycji Górniczej, KWK „Bolesław Śmiały”, ul. Pstrowskiego 12, tel. 032 224 13 00, wew. 5145,

ŁĘKAWICA [D;G8]Izba Twórcza Anny i Józefa Hulków, Łękawica 239, tel. 033 865 16 67.

ŁUBOWICE (gmina Rudnik) [C;C4]Izba Pamięci Józefa Von Eichendorffa, ul. Zamkowa 3, tel. 032 414 92 06, www.eichendorff-zentrum.vdg.pl ,

MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE (gmina Czernichów) [D;F7]Elektrownia Szczytowo-Pompowa na górze Żar, tel. 033 866 10 57, www.elsp.com.pl

MIĘDZYRZECZE GÓRNE (gmina Jasienica) [D;D6]Izba Regionalna, Międzyrzecze Górne 175, tel. 033 812 66 40.

MIKOŁÓW


Miejska Placówka Muzealna, ul. K. Miarki 15, tel. 032 324 84 60, e-mail: muzeum@mikolow.eu

MILÓWKA [D;E10]Izba Regionalna „Stara Chałupa”, ul. Piastowska 1, tel. 033 863 76 34, www.milowka.pl

MOKRA (gmina Miedźno) [A;F3]Izba Pamięci, SP Mokra, tel. 034 317 85 36.

MYSŁOWICE [C;K3]Centralne Muzeum Pożarnictwa, ul. Stadionowa 7A, tel. 032 222 37 33, tel. 032 222 36 12, www.cmp-muzeum.pl

Muzeum Miasta Mysłowic, ul. Stadionowa 7A, tel. 032 222 37 33, fax 032 316 61 99; e- www.muzeummyslowic.pl

OLSZTYN [B;B5]Ruchoma szopka Jana Wewióra, ul. Kühna 1, tel. 0607 41 48 06, www.olsztyn.ug.gov.pl/szopka.php

PIEKARY ŚLĄSKIE [A;F11][C;I1]Izba Regionalna Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Kalwaryjska 62D, tel. 032 287 30 17, www.biblioteka.piekary.pl

PŁAWNIOWICE [A;B11]Zespół Pałacowo-Parkowy Pławniowice, ul. Gliwicka 46, tel. 032 230 55 51, http://palac.plawniowice.pl

PODZAMCZE gm. OGRODZIENIEC [B;E9]Zamek „Ogrodzieniec”, tel. 032 673 22 20, www.zamek-ogrodzieniec.pl

Muzeum Historii Naturalnej, ul. Orzeszkowej 2 , tel. 032 673 36 64

PORĄBKA [D;F7]Izba Regionalna, Rynek 22, tel. 033 810 60 55, www.porabka.pl

PSZCZYNA [C;I7][D;D4]Muzeum Zamkowe, Brama Wybrańców 1, tel. 032 210 30 37, 032 449 08 88, www.zamek-pszczyna.pl

Izba Telemanna, ul. Piastowska 26, tel. 032 210 22 13.

Muzeum Prasy Śląskiej, ul. Piastowska 26, tel. 032 210 22 13.

Skansen „Zagroda Wsi Pszczyńskiej”, Park Kolejowy, ul. Parkowa, tel. 0604 50 87 18 www.skansen.pszczyna.pl

Zagroda Żubrów w Pszczynie, ul. Żorska 5, www.zubry.pszczyna.pl

PSZÓW [C;D6]Izba Pamięci Narodowej, ul. Traugutta 12, tel. 032 729 10 72.

RACIBÓRZ [C;B5]Muzeum, ul. ul. Rzeźnicza 15, tel. 032 415 49 01, ul. Gimnazjalna 1 , tel. 032 415 28 41, ul. ul. Chopina 12 , tel. tel. 032 415 49 05, www.muzeum.raciborz.pl

RADZIONKÓW [A;F11][C;I1]Muzeum Chleba, ul. Z. Nałkowskiej 5, tel. 032 387 17 60, fax: 032 387 17 61, www.muzeum-chleba.pl

RUDA ŚLĄSKA [C;H2]Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, ul. Wolności 26, tel. 032 248 44 57, www.muzeum-rs.bip.doc.pl

RUDY (gmina Kuźnia Raciborska) [C;E4]Skansen Kolei Wąskotorowych, ul. Szkolna 1, tel. tel. 0500 282 732, e-mail: m.musiol@gmail.com , http://wmdrudy.com

RYBNIK [C;E5]Muzeum, Rynek 18, tel. 032 432 74 60, fax 032 422 56 43, www.muzeum.rybnik.pl

Zabytkowa Kopalnia Ignacy, ul. Mościckiego 3, tel. 032 433 10 72, 0500 15 96 31, www.rybnik.pl/ignacy

Elektrownia Rybnik S.A., ul. Podmiejska, tel: 032 739 10 00, fax: 032 422 78 94, organizacja wycieczek po zakładzie: Wydział Rozwoju i Szkolenia Kadr, tel. wew. 11 39, www.elektrownia.rybnik.pl

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE [C;J2]Muzeum Miejskie, ul. Chopina 6, tel. 032 228 50 80, 032 766 83 01, www.muzeum.siemianowice.pl

SKOCZÓW [D;B7]Muzeum im. Gustawa Morcinka, ul. Fabryczna 5, tel. 033 853 29 13, www.muzeum-cieszyn.ox.pl/skoczow.html

Muzeum Parafialne im. św. Jana Sarkandra, Rynek 2, tel. tel. 033 853 08 13, www.muzeumsarkandra.akcja.pl

SŁAWKÓW [B;C12]Dział Kultury Dawnej przy Miejskim Ośrodku Kultury, Rynek 9, tel. 032 293 13 96, www.slawkow.pl

SOSNOWIEC [B;A12][C;K2]Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12, tel. 032 363 16 70, fax: 032 266 79 44, www.muzeum.org.pl

STARA WIEŚ (gmina Wilamowice) [C;J8][D;E5]Izba Regionalna, ul. ks. Wojtyłki 1, tel. 033 845 74 02, www.starawies.ovh.org

SUSZEC [C;H6][D;C2]Prywatne zbiory rodziny Szenderów, Kolonia Podlesie 5, tel. 032 212 42 48

SZCZYRK [D;E8]Izba Regionalna, ul. Beskidzka 99, tel. 033 817 86 36, www.szczyrk.pl

Beskidzka Galeria Sztuki, ul. Myśliwska 60, tel. 033 817 87 16, www.galeria.szczyrk.pl

ŚWIĘTOCHŁOWICEMuzeum Miejskie, ul. Dworcowa 14, tel. 032 245 23 88, www.muzeum-swietochlowice.com.pl

TARNOWSKIE GÓRY [A;E10][C;H1]Muzeum, Rynek 1, tel. 032 285 26 07, www.muzeumtg.art.pl

Zabytkowa Kopalnia Srebra , ul. Szczęść Boże 52, tel. 032 285 29 81, www.kopalniasrebra.pl

Sztolnia Czarnego Pstrąga, park Repty Śląskie, szyby „Ewa” i „Sylwester”, tel. 032 285 49 96, e-mail: smzt@kopalniasrebra.pl

Muzeum Instytutu Tarnogórskiego, ul. Ligonia 7, tel. 032 285 50 30.

TYCHY [C;I5][D;D2]Tyskie Muzeum Piwowarstwa Tyskie Browary Książęce, ul. Mikołowska 5 (wejście od ul. Katowickiej), tel. 032 327 84 30, fax. 032 327 84 37, www.tyskiemuzeumpiwowarstwa.pl

Muzeum Miejskie, ul. Katowicka 9, tel. 032 327 18 21, 032 327 18 22, 032 327 18 23 , www.muzeummiejskie.tychy.pl

UJSOŁY [D;F11]Izba Regionalna, Ujsoły Glinka, tel. 033 864 70 48, 033 862 59 51, www.ujsoly.com.pl

USTROŃ [D;C8]Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego, ul. Hutnicza 3, tel. 033 854 29 96, www.muzeumustronskie.pl; Oddział: Zbiory Marii Skalickiej, ul. 3 Maja 68, tel. 033 854 29 96, www.ustron.pl

Muzeum Regionalne Stara Zagroda, ul. Ogrodowa 1, tel. 033 854 31 08, www.ustron.pl

Galeria „Ustrońska”, ul. Hutnicza 3, tel. 033 854 29 96, www.ustron.pl

Galeria Sztuki Wspólczesnej „Na Gojach”, ul. Błaszczyka 19, tel. 033 854 11 00, www.ustron.pl

Galeria Sztuki Współczesnej „Zawodzie”, ul. Sanatoryjna 7, tel. 854 35 34, wew. 48

WIEPRZ (gmina Radziechowy-Wieprz) [D;F9]Izba Twórcza rodziny Ficoń, Wieprz 288, tel. 033 875 51 80

WISŁA [D;C9]Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. Stellera 1, tel. 033 855 22 50, www.wisla.pl/Turystyka,4/Muzeum_Beskidzkie,37

Chata Jana Kocyana, Osiedle Bajcary 6, tel. 033 855 51 98, www.wisla.pl/Turystyka,4/Chata_Kocyana,42

Muzeum Narciarstwa „Zimowit”, ul. Wodna 3, tel. 033 855 27 98, www.wisla.pl/Turystyka,4/Muzeum_Narciarstwa,40

Muzeum Spadochroniarstwa, ul. Przylesie 1a, tel. 033 855 13 53, www.wisla.pl/Turystyka,4/Muzeum_Spadochroniarstwa,41

Galeria - SportoweTrofea Adama Małysza, ul. 1 Maja 48a, tel. 0517 56 76 60, www.malysz.org

Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. Stellera 2, tel. tel. 033 855 17 99, www.wisla.pl/Turystyka,4/Galeria_U_Niedzwiedzia,39

Rezydencja Prezydenta RP, ul. Zameczek 1, tel. 033 854 65 00, fax 033 854 65 01, www.zamek.wisla.pl; zwiedzanie: zapisy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Muzeum Historii Turystyki Górskiej „U Źródeł Wisły”, polana Przysłop pod Baranią Górą, czynne: VII-VIII, 032 288 36 02, 0507 710 371, http://barania-gora.cotg.pttk.pl

WODZISŁAW ŚLĄSKI [C;E6]Muzeum, ul. ks. Kubsza 2, tel. 032 455 25 74, fax 032 455 25 74, www.muzeum.wodzislaw.pl

Sztolnia, Górnicze Wyrobiska Ćwiczebne, ul. Gałczyńskiego 1, 032 455 35 93, 032 454 71 33, 032 454 71 34 , w. 105, www.sztolnia.cku.wodzislaw.pl

ZABRZE [C;H2]Muzeum Miejskie, ul. 3-go Maja 91 (teren Centrum Kształcenia Praktycznego) skrytka pocztowa 33, tel. 032 271 56 89, tel./fax 032 271 56 80, www.muzeum-miejskie-zabrze.pl

Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19, tel. 032 271 65 91, 032 271 88 31, www.muzeumgornictwa.pl ; Oddział Skansen Górniczy „Królowa Luiza”, ul. Wolności 410, tel. 032 370 11 27, www.luiza.zabrze.pl

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”, ul. 3 Maja 93, tel./fax 032 271 40 77, 032 2714859, www.kopalniaguido.pl

ZAWIERCIE [B;D9]Miejska Izba Muzealna, ul. Szymańskiego 2, tel. 032 672 11 43, http://mbpzawiercie.jnet.pl

ZŁOTY POTOK (gmina Janów) [B;D6]Dworek Krasińskich (Muzeum Biograficzne Zygmunta Krasińskiego), ul. T. Kościuszki 11, tel. 034 327 81 91, www.dworek.muzeumczestochowa.pl

ŻORY [C;G6][D;B3]Muzeum Miejskie, Dolne Przedmieście 1, tel. 032 434 37 14, www.muzeum.zory.pl

ŻYWIEC [D;F8]Muzeum Miejskie w Żywcu - Stary Zamek, ul,. Zamkowa 2, tel. 033 861 21 24, www.muzeum-zywiec.pl

Muzeum Browaru Żywiec, ul. Browarna 88, tel. 033 861 96 27, www.muzeumbrowaru.pl

TURYSTYKA PRZEMYSŁOWA


Szlak Zabytków Techniki województwa śląskiego prezentuje najbardziej charakterystyczne dla górnośląskiego dziedzictwa kulturowego obiekty: kopalnie, sztolnie, zakłady włókiennicze, muzea przemysłu i techniki.

BIELSKO-BIAŁA
Pobieranie 0.53 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna