Innowacja programowo-metodyczna „Kolorowy świat baśni” I. Autor innowacjiPobieranie 37.12 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar37.12 Kb.
Innowacja programowo-metodyczna

Kolorowy świat baśni”I. Autor innowacji - mgr Grażyna Krzymińska

II. Wdrażający innowację - mgr Grażyna Krzymińska

III. Miejsce realizacji - Szkoła Podstawowa im. M.Konopnickiej w Zielkowicach

IV. Zakres innowacji – dzieci z oddziału przedszkolnego

V. Data rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji innowacji programowo-metodycznej „Kolorowy świat baśni”
Innowacja wprowadzona zostanie w roku szkolnym 2014/2015. Realizacja treści kształcenia zawartych w innowacji odbywać się będzie każdego dnia w tygodniu na zajęciach w ramach godziny zabaw dydaktycznych. W realizację innowacji włączeni zostaną rodzice i dziadkowie oraz wybrani uczniowie z klas starszych w czasie zajęć świetlicowych.
VI. Opis innowacji

1. Wstęp - założenia ogólne

Głównym założeniem innowacji jest budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych, które powinno rozpocząć się już w dzieciństwie. Czytanie rozwija język, język zaś stanowi podstawę dla myślenia. Stały kontakt z książką zapewnia dzieciom rozwój zainteresowań czytelniczych, wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. Budzenie

i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólną troską rodziców i nauczycieli. Powinniśmy rozbudzić w dzieciach zapał do książek, by czytanie stało się dla nich ogromną przyjemnością i potrzebą. Najskuteczniejszym sposobem wychowania przyszłego czytelnika jest głośne czytanie . Głośne czytanie dziecku uczy myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię. Zapewnia rozwój emocjonalny, pomaga w wychowaniu i zdobywaniu wiedzy.

Podstawowym założeniem innowacji jest przygotowanie dzieci do świadomego i chętnego korzystania z książki, jako źródła informacji i rozrywki.

Pomysł wprowadzenia innowacji w oddziale przedszkolnym zrodził się pod wpływem ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, polegającej na codziennym czytaniu książek.

Bardzo ważne, aby kontakt z książką był przygodą, która rozwinie ich wyobraźnię, będzie radością dzieciństwa, a następnie dorosłego życia.


2. Cele główne innowacji:

- budzenie i rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą

- budzenie wyobraźni ucznia w oparciu o czytane utwory

- uwrażliwienie na piękno języka literackiego

- wyrabianie nawyku szanowania książek

- rozwijanie dbałości o kulturę języka ojczystego


3. Cele szczegółowe:

- odróżnianie prawdy od fikcji

- wyodrębnianie zdarzeń w utworach, określanie nastroju

- rozpoznawanie postaci z bajek i innych utworów

- wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów, recytacja wierszy

- dokonywanie analizy treści czytanego utworu

- dokonywanie prawidłowej oceny postępowanie bohaterów

- prawidłowe ilustrowanie utworów literackich

- rozwiązywanie (z pomocą nauczyciela) krzyżówek tematycznych

- zapoznanie z pojęciami: główny bohater, postać drugoplanowa, ilustrator, scena, scenografia, reżyser, autor

-uważne słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela lub innego lektora

- poznanie znaczenia książki w życiu człowieka4. Treści kształcenia


Lp.

Zadania

Sposoby realizacji

Termin realizacji

uwagi

1.

Zapoznanie dzieci

z utworami literatury dziecięcej- czytanie przez nauczyciela baśni, wierszy lub innych utworów

- czytanie baśni przez rodzica lub starszego kolegę

- wyświetlanie filmów


Cały rok szkolny

Pozycje książkowe, nagrania magnetofonowe, filmy.

2.

Opracowanie poznanych utworów literackich

- konstruowanie dłuższych wypowiedzi na temat treści utworu, wyglądu bohaterów, czasu i miejsca akcji itp.

-rozwiązywanie rebusów

na temat utworu

-układanie i rozwiązywanie zagadek na temat postaci

i tytułów

- rozpoznawanie tytułów po rekwizytach z utworu
Cały rok szkolny

Zagadki,

rekwizyty, rysunki utworów literackich.3.

Inscenizacje utworów literatury dziecięcej

- odgrywanie określonych scenek, krótkich inscenizacji, pantomimiczne odgrywanie

uczuć, nastrojów

i określonych zachowań głównych postaci.

- zabawa w autora książek

(ilustrowanie książek, tworzenie „ komiksów” baśni)

- wykonywanie prac plastycznych za pomocą różnych technik.
Cały rok szkolny

Inscenizacja utworów, pantomima

4.

Tworzenie kącika książki

- systematyczne, wystawy książek o różnej tematyce.


Cały rok szkolny

Książki wybranych autorów

5.

Idziemy na spotkanie

z książką- wycieczka do biblioteki szkolnej

- lekcja przeprowadzona przez panią bibliotekarkęII- półrocze

Rozmowa

z opiekunem biblioteki szkolnej6.

Adaptacja utworów literackich


- wycieczki do teatru lub kina.

Cały rok szkolny

Wycieczka

7.

Podsumowanie całorocznej pracy dzieci (realizacja innowacji)

- przygotowanie inscenizacji baśni wybranej przez dzieci

- wystawa prac dziecięcych

(całorocznych ilustracji, książeczek, komiksów-wykonanych przez uczniów).


Pod koniec roku szkolnego

Wykonanie wystawki prac


5. Sposoby realizacji

- lekcja biblioteczna

- pogadanka na temat: „Jak powstaje książka”

- konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater”

- przygotowanie inscenizacji do wybranej bajki

- codzienne czytanie bajek, wierszy i innych utworów przez nauczyciela, rodzica lub uczniów z kl. V i VI

- wycieczka do kina lub teatru

- wykonywanie ( samodzielnie lub z pomocą rodzica) ilustracji do przeczytanych bajek6. Metody pracy

- pokaz

- pogadanka

- lekcja biblioteczna

- czytanie bajek

- wypowiedzi dzieci na dany temat

- wycieczki do teatru lub kina


7. Formy pracy

- praca w grupie lub zespołach

- praca indywidualna
8. Spodziewane efekty

- rozbudzenie zainteresowania książką i słowem drukowanym

- zapoznanie z wybranymi utworami literatury dziecięcej

- poznanie terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką

- ukształtowanie nawyku czytania

- rozwijanie wyobraźni i kształtowanie osobowości

- poszerzanie słownictwa, nauka myślenia

- lepsze zrozumienie ludzi, świata i siebie

- ochrona przed uzależnieniem od telewizji
9. Pomiar osiągnięć

Ocena uczniów polegać będzie na:

- rozmowie z uczniami

- wykonywaniu prac plastycznych i eksponowaniu ich w „galerii”

klasowej

- przeprowadzaniu konkursów

- ankieta dla uczniów(rozmowa)

- test wiadomości10. Sposoby ewaluacji

Aby przekonać się czy cele zawarte w innowacji zostały zrealizowane, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. Dzięki temu uzyskamy niezbędne informacje dotyczące wartości i celowości wprowadzonej innowacji oraz wskazówki do jej ewentualnej modyfikacji.

Ewaluacji posłużą następujące narzędzia:

- ocena wyników konkursów

- obserwacja uczniów, ich sposobu wypowiadania się i zasobu słownictwa

- ankieta dla uczniów (rozmowa)

- test wiadomości

11. Wykaz pozycji książkowych planowanych do wykorzystania:
- J. Brzechwa - Wiersze i bajki

- H. Ch. Andersen - „Baśnie”

- Bracia Grimm - „Baśnie”

- C.Collodi - Pinokio

- A.A. Milne - Kubuś Puchatek

- J. Tuwim - Wiersze dla dzieci

- M Konopnicka - Na jagody

- Ch. Perrauit - Bajki

- Cz. Janczarski - Miś Uszatek

- utwory o przyrodzie

- utwory o zwierzętach

- komiksy

- wiersze i bajki M. Konopnickiej

- inne utwory z literatury dziecięcejOpracowała

mgr Grażyna Krzymińska

Pobieranie 37.12 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna