Inspekcja weterynaryjnaPobieranie 16.55 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar16.55 Kb.
INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII

W POZNANIU

ul. Grunwaldzka 250 tel.: 61 868 93 47

60-166 Poznań fax: 61 868 45 31

WWW: http://www.wiw.poznan.pl Email: poznan.wiw@wetgiw.gov.pl

Poznań, dnia 10 maja 2013 roku

AD-O.272.10.2013


wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wyborze dostawcy końcówek jednorazowych

do pipet automatycznych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego celem udzielenia zamówienia publicznego na dostawę końcówek jednorazowych do pipet automatycznych wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Nuscana Biotechnika Laboratoryjna

Adam Dąbrowski

ul. Wieruszowska 12 - 16

60 – 166 Poznań

z ceną brutto: 42 583,22 zł

termin dostawy: 2 dni
Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów, które zostały obliczone zgodnie z kryterium podanym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

Lp.

Nazwa i adres

wykonawcy

Kryterium

Liczba pkt w

kryterium

Razem

1.

Nuscana Biotechnika Laboratoryjna, Adam Dąbrowski

ul. Wieruszowska 12 – 16

60 – 166 Poznań


Cena brutto

90 pkt


Termin dostawy
10 pkt

90,00 pkt


10,00 pkt
100,00 pkt

2.

Alchem Grupa Sp. z o.o.

Oddział Wielkopolska

ul. Długa 19

63 – 400 Ostrów Wlkp.Cena brutto

90 pkt


Termin dostawy
10 pkt

73,14 pkt


1,43 pkt

74,57 pkt


Otrzymują:  1. Nuscana Biotechnika Laboratoryjna, A. Dąbrowski, ul. Wieruszowska 12 – 16, 60 – 166 Poznań

  2. Alchem Grupa Sp. z o.o., Oddział Wlkp. ul. Długa 19, 63 – 400 Ostrów Wlkp.


Dziękujemy za udział w postępowaniu. Zamawiający skorzystał z treści art. 94 ust.2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokładny termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie.

Pobieranie 16.55 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna