Inspekcja weterynaryjnaPobieranie 14.86 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar14.86 Kb.
INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII

W POZNANIU

ul. Grunwaldzka 250 tel.: 61 868 93 47

60-166 Poznań fax: 61 868 45 31

WWW: http://www.wiw.poznan.pl Email: poznan.wiw@wetgiw.gov.pl

Poznań, dnia 24 września 2013r.

AD-O.272.20.2013wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy usługi lotniczej polegającej na wyłożeniu szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących podczas jesiennej akcji szczepień w 2013 r. na terenie województwa wielkopolskiego
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego celem udzielenia zamówienia publicznego na usługę lotniczą polegającą na wyłożeniu szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących podczas jesiennej akcji szczepień w 2013 r. na terenie województwa wielkopolskiego, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Konsorcjum firm:

Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej

Lotnisko Kobylnica

62-006 Kobylnica

GWIAZDA – PPHU Krzysztof Bilarzewski

ul. Grunwaldzka 62

83 – 000 Pruszcz Gdański

Aeroklub Ziemi Lubuskiej

ul. Skokowa 18

66 – 015 Przylep

z ceną brutto: 1 063 400,00 zł
Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów, które zostały obliczone zgodnie z kryterium podanym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy


Kryterium

Liczba pkt w

kryterium

Razem

1.

Konsorcjum firm: Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej

Lotnisko Kobylnica, 62-006 Kobylnica

GWIAZDA – PPHU Krzysztof Bilarzewski, ul. Grunwaldzka 62

83 – 000 Pruszcz Gdański

Aeroklub Ziemi Lubuskiej

ul. Skokowa 18

66 – 015 Przylep

Cena brutto

100 pkt

100 pkt100 pkt

Otrzymują:  1. Konsorcjum firm: Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej, 62-006 Lotnisko Kobylnica, GWIAZDA – PPHU K. Bilarzewski, ul. Grunwaldzka 62, 83 – 000 Pruszcz Gdański, Aeroklub Ziemi Lubuskiej, ul. Skokowa 18, 66 – 015 Przylep


Dziękujemy za udział w postępowaniu. Zamawiający skorzystał z treści art. 94 ust.2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokładny termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie.

Pobieranie 14.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna