Inspekcja weterynaryjnaPobieranie 15.77 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.77 Kb.
INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII

W POZNANIU

ul. Grunwaldzka 250 tel.: 61 868 93 47

60-166 Poznań fax: 61 868 45 31

WWW: http://www.wiw.poznan.pl Email: poznan.wiw@wetgiw.gov.pl

Poznań, dnia 30 stycznia 2013 r.

AD-O.272.2.2013


wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wyborze dostawcy testów do oznaczania
pozostałości antybiotyków w mleku

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego celem udzielenia zamówienia publicznego na dostawę testów do oznaczania pozostałości antybiotyków w mleku, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Nuscana Biotechnika Laboratoryjna

Adam Dąbrowski

ul. Wieruszowska 12 - 16

60 – 166 Poznań

z ceną brutto: 723,24 zł
Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów, które zostały obliczone zgodnie z kryterium podanym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium

Liczba pkt w

kryterium

Razem

1.

Nuscana Biotechnika Laboratoryjna

Adam Dąbrowski

ul. Wieruszowska 12 - 16

60 – 166 Poznań


Cena brutto

100 pkt

100 pkt100 pkt

2.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet – Cezal” Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 133/135

60 – 543 Poznań

Cena brutto

100 pkt

20,42 pkt


20,42 pkt


Otrzymują:  1. Nuscana Biotechnika Laboratoryjna, A. Dąbrowski, ul. Wieruszowska 12 – 16, 60 – 166 Poznań

  2. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet – Cezal” Sp. z o.o.,
    ul. Dąbrowskiego 133/135, 60 – 543Poznań


Dziękujemy za udział w postępowaniu. Umowa zostanie podpisana po dniu 9.02.2013 r. . Dokładny termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie.

Pobieranie 15.77 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna