Instalacja i uruchamianiePobieranie 126.9 Kb.
Strona1/4
Data01.05.2016
Rozmiar126.9 Kb.
  1   2   3   4
ROZDZIAŁ 6

Instalacja i uruchamianie


     W tym rozdziale omówione są: proces uruchamiania Microsoft Windows 2000 Professional, interakcja tego procesu z rejestrem, wykrywanie urządzeń Plug and Play oraz instalacja wielosystemowa. Informacje te pomogą zoptymalizować działanie systemu oraz rozwiązać ewentualne problemy.
Zawartość rozdziału

      Przegląd instalacji i uruchamiania
      Etapy instalacji
      Proces uruchamiania Windows 2000 Professional
      Wykrywanie urządzeń Plug and Play
      Instalacja wielosystemowa
      Instalacja pakietów obsługi
      Usuwanie Windows 2000 Professional z komputera
      Rozwiązywanie problemów z instalacją Windows 2000 Professional
Źródła dalszych informacji w Resource Kit

 • Więcej informacji o Plug and Play znajduje się w rozdziale „Zarządzanie urządzeniami”.

 • Więcej informacji o interfejsie ACPI znajduje się w rozdziale „Zarządzanie energią”.

 • Więcej informacji o ustawieniach rejestrowych znajduje się w pliku Regentry.chm na nośniku CD-ROM Microsoft Windows 2000 Resource Kit.

Przegląd instalacji i uruchamiania


     Zrozumienie procesów instalacji i uruchamiania Windows 2000 Professional jest istotne przy konserwacji systemu. W tej części przedstawione są etapy tych procesów, w tym wykrywanie urządzeń, sposoby konfiguracji kilku systemów operacyjnych na jednym komputerze, aktualizacja za pomocą pakietów obsługi oraz rozwiązywanie problemów.
Zrozumienie etapów instalacji

     Należy przeczytać krótki opis sposobu ładowania sterowników startowych i urządzeń Plug and Play przez instalator w trybie tekstowym i w trybie GUI oraz informacje o plikach dzienników instalatora. Zrozumienie tego procesu pomoże rozwiązać ewentualne problemy podczas instalacji.

 • Więcej informacji znajduje się w paragrafie „Etapy instalacji” w tym rozdziale.
Zrozumienie etapów uruchamiania Windows 2000 Professional.

     Zrozumienie procedury uruchamiania systemu pomoże rozwiązać problemy związane z instalacją i uruchamianiem Windows 2000 Professional.

 • Więcej informacji znajduje się w paragrafie „Proces uruchamiania Windows 2000 Professional” w tym rozdziale.
Zrozumienie wykrywania urządzeń Plug and Play przez Windows 2000 Professional.

     Pomoże rozwiązać problemy występujące podczas instalacji w związku z wykrywaniem i konfiguracją urządzeń Plug and Play.

 • Więcej informacji znajduje się w paragrafie „Wykrywanie urządzeń Plug and Play”.
Konfiguracja kilku systemów operacyjnych (w tym Windows 2000 Professional) na jednym komputerze.

     System Windows 2000 Professional może istnieć w systemie startowym razem z Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft MS-DOS.

 • Więcej informacji znajduje się w paragrafie „Instalacja wielosystemowa” w tym rozdziale.
Instalacja pakietów Service Pack Windows 2000 Professional.

     Należy zrozumieć proces dodawania pakietów Service Pack do Windows 2000 oraz różnice pomiędzy tym procesem a procesem stosowanym w Windows NT 4.0.

 • Więcej informacji znajduje się w paragrafie „Instalacja pakietów Service Pack” w tym rozdziale.
Usuwanie systemu Windows 2000 Professional z komputera

     W przypadku problemów podczas instalacji lub uruchamiania Windows 2000 Professional, konieczne może być usunięcie systemu operacyjnego i związanych z nim plików z komputera.

 • Więcej informacji znajduje się w paragrafie „Usuwanie systemu Windows 2000 Professional z komputera” w tym rozdziale.
Rozwiązywanie problemów związanych z instalacją systemu Windows 2000 Professional

     Należy przeczytać informacje o problemach, które czasem występują podczas instalacji systemu Windows 2000 Professional oraz o ich rozwiązaniach.

 • Więcej informacji znajduje się w paragrafie „Rozwiązywanie problemów z instalacją systemu Windows 2000 Professional” w tym rozdziale.

Etapy instalacji


     Instalacja lub uaktualnianie do systemu Windows 2000 Professional składa się z trzech głównych etapów: początkowy etap ładownia, tryb tekstowy (na niebieskim tle) oraz tryb GUI (w którym pojawia się interfejs graficzny Windows oraz kreator).

Ładowanie


     Etap ładowania zwykle uruchamiany jest za pomocą polecenia Winnt.exe lub Winnt32.exe lub przez uruchomienie komputera z nośnika CD-ROM Windows 2000. Instalator kopiuje pliki instalacyjne i Setupldr z CD-ROM na dysk twardy oraz tworzy lub modyfikuje Boot.ini (w przypadku konfiguracji wielosystemowej zawierającej wcześniej zainstalowany Windows NT 4.0 lub Windows 2000). Setupldr jest odmianą pliku Ntldr, który zostaje wywołany przez program ładujący i ładuje pliki Ntbootdd.sys i Ntdetect.com. Pliki te wykonują początkowe wykrywanie sprzętu, a następnie przekazują kontrolę do jądra, które zostaje załadowane razem ze sterownikami startowymi i sterownikami kontrolerów napędu twardego. Dodatkowo Setupldr zmienia sektor startowy na Setupldr.
     Na tym etapie instalator zbiera także informacje w celu utworzenia małego pliku automatyzacji, zawierającego odpowiedzi na niektóre pytania zadawane na późniejszych etapach procesu instalacji.
     Więcej informacji o Winnt.exe i Winnt32.exe znajduje się w rozdziale „Instalacja systemu Windows 2000 Professional”.

Tryb tekstowy


     Tekstowy etap instalacji jest etapem trybu mini-jądra uruchomionym przez specjalnego menedżera sesji o nazwie Usetup.exe znajdującego się w folderze i386. Pojawia się ekran tekstowy o niebieskim tle. Na tym etapie wykonywane są następujące zadania:

 • Wykrywanie podstawowego zainstalowanego sprzętu (procesor, typ płyty głównej, kontrolery dysku twardego itp.).

 • Badanie dysków twardych.

 • Tworzenie rejestru i systemów plikowych.

 • Ograniczone wykrywanie urządzeń Plug and Play.

 • Partycjonowanie i formatowanie napędu odpowiednio dla wybranego systemu plikowego lub (w przypadku uaktualniania systemu Windows NT 4.0 Workstation) konwersja systemu plikowego na NTFS.

 • Sprawdzenie, czy na dyskach istnieje dość miejsca na instalację oraz czy spełnione są minimalne wymagania systemowe dotyczące, na przykład, ilości pamięci i ilości wolnego miejsca na dyskach.

 • Kopiowanie większości plików instalacyjnych do foldera instalacyjnego Windows 2000, po czym instalator rozpoczyna pracę w trybie GUI.

Tryb GUI


     Po zakończeniu etapu tekstowego następuje restart komputera oraz rozpoczęcie etapu GUI. Pojawia się graficzny interfejs użytkownika (GUI) oraz kreator instalacji, który zaczyna od umowy licencyjnej i okna dialogowego Identyfikator produktu.

Uwaga Gdy stosowany jest Winnt32.exe lub Autorun.exe, to umowa licencyjna i okno Identyfikator produktu pojawiają się wcześniej, na etapie ładowania.

     W trybie GUI instalator wykonuje następujące zadania: • Wykrywanie, instalacja i konfiguracja urządzeń.

 • Instalacja i konfiguracja komponentów sieciowych.

 • Instalacja ewentualnych komponentów opcjonalnych.

 • Kopiowanie pozostałych plików instalacyjnych nie skopiowanych w trybie tekstowym.

 • Zapisanie w katalogu instalacyjnym następujących plików dzienników:

  • Setupact.log (informacje o plikach skopiowanych podczas instalacji).

  • Setuperr.log (informacje o ewentualnych błędach).

  • Setupapi.log (informacje o skopiowanych plikach sterowników urządzeń).

  • Setuplog.txt (dodatkowe informacje o plikach sterowników urządzeń).Uwaga Dzienniki tworzone przez instalator pomogą rozwiązać problemy występujące podczas instalacji. Aby odczytać plik dziennika, należy dwukrotnie kliknąć jego ikonę lub otworzyć go w edytorze tekstu, takim jak Notatnik.

     Po wykonaniu tych zadań instalator uruchamia system operacyjny i wyświetla ekran Winlogon. Jeśli praca instalatora zostaje przerwana na tym etapie, to może on zacząć ponownie od tego samego punktu.


     W przypadku czystej instalacji systemu Windows 2000 Professional instalator prosi na tym etapie o podanie konta użytkownika i informacji do zalogowania. W przypadku uaktualniania systemu Windows 95/98 instalator prosi o podanie hasła.

Uwaga W przypadku nowej instalacji użytkownik proszony jest o podanie hasła administratora. Skonfigurować można także opcje regionalne, opcje ułatwień dostępu oraz ustawienia połączeń sieciowych i telefonicznych.
Pobieranie 126.9 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna