Instrukcja aktualizacji sw wersji 5 blue&me uwaga!Pobieranie 25.62 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar25.62 Kb.
INSTRUKCJA AKTUALIZACJI SW WERSJI 5.5 BLUE&MEUWAGA! Jeśli Blue&Me™ działa poprawnie z podłączonymi telefonami i nie ma konieczności odtwarzania plików muzycznych z nowych produktów Apple typu iTouch lub iPhone, nie zaleca się przeprowadzania aktualizacji oprogramowania.
Niniejsza aktualizacja NIE nadaje się do wykorzystania dla wersji Blue&Me NAV™.
Jeśli Twój samochód został wyprodukowany niedawno, aplikacja może być już zaktualizowana. W razie wątpliwości zainstaluj aktualizację do wersji 5.5 – w takim wypadku procedura zajmie kilka sekund.
Proces aktualizacji to operacja, którą wykonać trzeba ściśle według instrukcji. W wypadku błędu system może nie działać.

Pamiętaj, że po przeprowadzeniu procedury nie będzie możliwy powrót do poprzedniej wersji oprogramowania.


 1. Z oficjalnej strony FGA www.fiat.pl przejdź do sekcji Blue&Me™ i pobierz plik z rozszerzeniem .zip zawierający aplikację aktualizacji (całkowity rozmiar plików do pobrania wynosi 54 Mb).
 1. Rozpakuj plik .zip w wybranym miejscu na dysku (np. c:\Blue&Me). Na koniec sprawdź, czy znajdują się tam następujące pliki:

  • install.inf

 • 82UP

 • C82E.cab

 • C82S.cab

 • C82R.cab

 • COU.pku

 • DEU.pku
 1. Przygotuj nośnik pamięci USB o pojemności co najmniej 128 Mb i sformatuj go w trybie FAT32, aby usunąć wszystkie dane wcześniej zapisane.


UWAGA! Zaleca się używanie nośnika pamięci USB o pojemności mniejszej niż 8 Gb.


 1. Uprzednio pobrane pliki zapisz na nośniku USB w katalogu głównym. Pamiętaj, aby następnie sprawdzić, czy wszystkie dane zostały poprawnie przeniesione. Aktualizacja NIE zostanie przeprowadzona, jeśli pliki zostały zapisane na nośniku w jednym z katalogów.UWAGA! Przed rozpoczęciem należy wyłączyć telefon komórkowy.

Podczas aktualizacji oprogramowania nie można używać przycisków na kierownicy!

Czas aktualizacji zależy od modelu samochodu i od nośnika pamięci USB (różnice rzędu 5-15 minut).

 1. W samochodzie w stanie spoczynku i z kluczykiem w stacyjce w pozycji STOP włóż nośnik pamięci do portu USB Blue&Me™, który znajduje się na panelu centralnym lub w schowku.

Uwaga! Aktualizacja nie jest dostępna dla samochodów niewyposażonych w port USB mediaplayera – nie używaj w tym celu portu diagnostycznego USB znajdującego się w centralce.

 1. Przesuń kluczyk w stacyjce do pozycji MAR, BEZ URUCHAMIANIA SAMOCHODU. Włącz radio, pamiętając, by podczas naciskania przycisków „Mode” lub „Menu” (zależnie od modelu samochodu, w którym przeprowadza się aktualizację) wyeliminować pojawianie się komunikatów na wyświetlaczu zestawu (np. „Otwarte drzwi…”).


UWAGA! Pod żadnym pozorem nie usuwaj pendrive’a z portu USB, dopóki procedura aktualizacji oprogramowania nie zostanie pozytywnie zakończona!

Pendrive pozostaje w porcie, nawet jeśli na wyświetlaczu pojawia się informacja „Ponawiam proces…” i następująca po niej data i godzina, a radio ponownie się włącza także przez kilka minut. 1. Na wyświetlaczu zestawu wskaźników powinien wyświetlić się komunikat: „Aktualizacja w trakcie”, powinien też pojawić się komunikat głosowy: „Rozpoczęto aktualizację”. Jeśli tak się nie stanie, przesuń kluczyk do pozycji STOP, a następnie ponownie do pozycji MAR. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu powinny wyświetlać się komunikaty informujące o postępie procesu.
 1. Po zakończeniu aktualizacji na wyświetlaczu na zestawie wskaźników pojawi się komunikat: „Ukończono aktualizację” i odtworzony zostanie komunikat głosowy: „Ukończono aktualizację, usuń pendrive”.
 1. Po zakończeniu procesu aktualizacji Blue&Me™ przesuń kluczyk w stacyjce do pozycji STOP i usuń pendrive z portu USB.

W wypadku nieukończonej aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Błąd USB xx” i zostanie odtworzony następujący komunikat głosowy: „Wystąpił błąd podczas aktualizacji”. W tej sytuacji powtórz procedurę zaczynając od punktu 1.
UWAGA!
Na panelu kontrolnym może wyświetlić się komunikat: „ERROR USB 10”, oraz usłyszymy

komunikat głosowy, informujący o przerwaniu procedury aktualizacji. Komunikat błędu możemy usłyszeć, oraz zobaczyć na wyśiwetlaczu w różnych momentach aktualizacji i z różnych powodów.
Możliwe komunikaty:

Przyczyna

Rozwiązanie

1

Pojazd posiada Blue&MeTM Nav

Brak aktualizacji

2

Pojazd to Alfa Romeo 147 lub GT

Brak aktualizacji

3

USB zostało wysunięte przed końcem aktualizacji

Powtórz procedurę, poczekaj do jej zakończenia


Jeśli ta instrukcja nie jest przydatna zawsze można zwrócić się do biura obsługi klienta.UWAGA! Niektóre pozycje menu są inne niż w poprzedniej wersji. Poniżej wyszczególniono zmiany:
Wcześniej: LEKTOR M.M. Teraz: MEDIA PLAYER

Wcześniej: ODTWARZANIE CIĄGŁE Teraz: POWTARZANIE UTWORU

Wcześniej: AKTUALIZACJA URZĄDZENIA Teraz: (pozycja usunięta)

UWAGA! Po przeprowadzeniu aktualizacji połączenie z telefonami już wcześniej podłączonymi nastąpi automatycznie bez konieczności interwencji. Podczas pierwszych połączeń przeprowadzanych zaraz po aktualizacji może dochodzić do przerw w łączeniu Bluetooth, ponieważ Blue&Me™ będzie próbował różnych protokołów połączenia, by uzyskać ten najbardziej odpowiedni dla danego typu telefonu.

W niektórych modelach telefonów – obsługujących szczególny protokół (PBAP), lista kontaktów będzie wyświetlana jako „Imię i nazwisko” niezależnie od sposobu wyświetlania w telefonie.


Aktualizacja nie zwiększa kompatybilności z formatami muzycznymi AAC i MP4 – jej poziom pozostaje taki, jak w momencie zakupu samochodu.
Aby pliki muzyczne były poprawnie odtwarzane, zaleca się używanie pendrive’a USB tylko z plikami audio. Obecność plików innego rodzaju czy plików instalacyjnych innych programów może powodować zwolnienie lub blokowanie procesu odtwarzania.Istruzioni aggiornamento SW versione 5.4 - Ver. 1.3


Pobieranie 25.62 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna