Instrukcja montażU, składowania oraz użytkowania drzwi zewnętrznych z odpornośCIĄ na włamaniePobieranie 50.3 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar50.3 Kb.


ANT Załącznik no 3b

INSTRUKCJA MONTAŻU, SKŁADOWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH Z ODPORNOŚCIĄ NA WŁAMANIE

1. Opis drzwi


W ofercie firmy KĘDZIORA Sp. z o.o. znajdują się drzwi stalowe, ocieplane materiałem izolacyjnym, posiadające konstrukcję i okucia o zwiększonej odporności na włamanie. Są to drzwi z grupy ANT, modele: ANT 221/41 - klasa 2 odporności na włamanie i ANT 360/C - klasa 3 odporności na włamanie. Wielkość drzwi jest określana poprzez wielkość otworu w świetle ościeżnicy, który w drzwiach ANT wynosi standardowo: szerokość – 90 cm i wysokość: 200 cm. Taka wielkość drzwi umożliwia zastosowanie ich, zgodne z przepisami, jako drzwi wejściowe do budynków, pomieszczeń usługowych lub mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Konstrukcja drzwi umożliwia wybór kierunku otwierania drzwi: P/L; do wewnątrz, na zewnątrz. Należy tylko pamiętać, że drzwi otwierane do wewnątrz nie powinny być narażone na kontakt z opadami atmosferycznymi. Klient ma możliwość wyboru zewnętrznego wykończenia drzwi podczas składania zamówienia. Wachlarz możliwości jest przedstawiony na stronie Producenta: www.kedziora.pl

Wartość techniczna drzwi ANT została określona w badaniach typu, wykonanych przez notyfikowane laboratoria. Wyniki badań typu i prowadzona ZKP upoważniają Producenta do Deklarowania zgodności drzwi ANT z europejską normą zharmonizowaną i oznakowania ich znakiem CE.2. Zamówienie drzwi

Przed zakupem drzwi należy przygotować otwór drzwiowy. Dla drzwi ANT należy przewidzieć otwór w ścianie o wymiarach:


Typ drzwi

Wymiar drzwi

oraz otworu drzwiowego [mm]

„80”

„90”


Wymiary drzwi z ościeżnicą

Szerokość drzwi z ościeżnicą

896

996

Wysokość drzwi z ościeżnicą

2039

2069

Wymiary otworu drzwiowego

Szerokość otworu drzwiowego

~ 920

~ 1020

Wysokość otworu drzwiowego

~ 2050

~ 2090

Drzwi antywłamaniowe można zamówić tylko w standardowych wielkościach podanych powyżej. Natomiast uzgodnieniu podlegają: model, kierunek otwierania, wykończenie powierzchni, jak również uwzględniane są, w miarę możliwości, dodatkowe życzenia odbiorcy. Po otrzymaniu drzwi należy sprawdzić, czy otrzymany wyrób jest zgodny z zamówieniem. W żadnym wypadku nie należy instalować drzwi niezgodnych z zamówieniem lub wadliwych.

3. Instalacja drzwi w obiekcie

Producent drzwi ANT zastrzega, że drzwi o podwyższonej odporności na włamanie powinny być instalowane jedynie przez autoryzowaną firmę montażową, przeszkoloną w zakresie właściwego wbudowania tych drzwi i przygotowania do użytkowania. W tym celu należy wybrać jedną z firm, przedstawionych przez producenta drzwi, bądź skorzystać z oferty innej firmy działającej na rynku i posiadającej autoryzację innych producentów na świadczenie tego rodzaju usług montażowych. Instalatorzy drzwi powinni wystawić użytkownikowi Protokół odbioru montażu drzwi lub inne pisemne Oświadczenie stwierdzające, że wykonali montaż zgodnie z niniejszą Instrukcją i zasadami sztuki budowlanej.

W przypadku reklamacji drzwi, wykonawca montażu powinien być obecny przy ustalaniu przyczyn niezgodności.

4. Transport, przechowywanie

Drzwi powinny być transportowane w opakowaniu producenta ( karton lub folia wraz z zabezpieczeniem narożników ).

Transport drzwi powinien być prowadzony krytymi środkami transportu. Na czas transportu drzwi należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się. Wskazane jest zastosowanie przekładek pomiędzy poszczególnymi drzwiami dla ochrony ich przed zarysowaniem oraz układanie drzwi naprzemiennie prawe z lewymi.

Wszystkie drzwi należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych, o dodatniej temperaturze i wilgotności powietrza nie większej niż przewidziana do ich stosowania (55-60%). Miejsce przechowywania drzwi nie powinno narażać ich na zamoknięcie, wysoką temperaturę, chemikalia, nieusuwalne zanieczyszczenia itp. Drzwi mogą być składowane w pozycji poziomej na równym utwardzonym i gładkim podłożu. W przypadku gdy podłoże jest nieutwardzone, drzwi należy układać na legarach o wysokości minimum 15 cm, ułożonych równolegle do siebie.

Drzwi mogą być również równo oparte na ramiaku ościeżnicy o ścianę lub inną przegrodę pionową. Należy zadbać o stabilność tego ustawienia. Drzwi nie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne spowodowane przewróceniem się, zwichrowaniem, uderzeniem ciężkim przedmiotem, itp.

Drzwi nie mogą być składowane w przejściach oraz w odległości mniejszej niż 1,0 metr od czynnych urządzeń grzewczych.

Drzwi powinny pozostawać w oryginalnym opakowaniu do czasu montażu.
Producent nie odpowiada za wady powstałe w trakcie transportu nie realizowanego przez producenta lub przechowywania drzwi w warunkach nieodpowiednich.
5. Przygotowanie do montażu

1. Narzędzia do montażu

W celu prawidłowego wykonania montażu drzwi niezbędne jest zastosowanie następujących

narzędzi: • poziomnice o długości ~ 75 cm oraz ~ 150 cm,

 • kątownik,

 • wiertło 10 - 12 mm,

 • śruby rozporowe, o średnicy minimum 10 mm,

 • wkrętarka / śrubokręt,

 • pianka montażowa / zaprawa cementowa,

 • taśma do zabezpieczenia ościeżnicy,

 • 3 listwy rozporowe,

 • silikon,

2. Przygotowanie otworu drzwiowego:

 • Dla montażu drzwi o zwiększonej odporności na włamanie wymagane są określone grubości ścian wokół otworu drzwiowego: ściany z żelbetonu - grubość minimum 15 cm, ściany z cegły i in. materiałów - grubość minimum 25 cm,

 • Ściany otworu drzwiowego powinny zachowywać pion i poziom oraz powinny posiadać równe przekątne,

 • Obrzeża otworu w obszarze mocowania powinny pozostać nie otynkowane,

 • Docelowy poziom podłogi powinien być wyznaczony, lub podłoga powinna być położona,

3. Sprawdzenie drzwi przeznaczonych do montażu:

  • Zdjąć opakowanie i wizualnie sprawdzić, czy drzwi są takie, jakie zostały zamówione,

  • Sprawdzić czy są kompletne oraz czy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych.

Jeżeli zostanie zauważone uszkodzenie drzwi lub jakaś ich nieprawidłowość możliwa do oceny wizualnej, drzwi nie należy montować lecz należy uzgodnić usunięcie nieprawidłowości ze sprzedawcą czy producentem. Montaż drzwi jest równoznaczny z odbiorem jakości wizualnej wyrobu oraz brakiem uszkodzeń transportowych.

6. Montaż drzwi

Przed ustawieniem drzwi w otworze drzwiowym należy najpierw:

-sprawdzić wstępnie działanie drzwi poprzez otwarcie i zamknięcie skrzydła drzwi ( drzwi powinny być w tym czasie ułożone na równym podłożu w pozycji poziomej ), należy przy tym upewnić się, że szczelina pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą jest taka sama na całym obwodzie skrzydła (3-4 mm) – jeśli tak nie jest, należy ją wyregulować przy pomocy śrub łączących poszczególne elementy ościeżnicy.

-wypełnić wnętrze ościeżnicy metalowej materiałem izolacyjnym: pianką montażową lub styropianem. Czynności montażu drzwi wykonać w następującej kolejności: • Ustawić kompletne drzwi w świetle otworu drzwiowego / ościeża z zachowaniem funkcji lewe/ prawe, otwierane na zewnątrz / otwierane do wewnątrz, z zachowaniem równomiernych odstępów między ościeżnicą i murem,

 • Próg drzwiowy, stanowiący integralną cześć ościeżnicy, powinien być zamontowany z zachowaniem wymaganej wysokości progu – max. 20 mm nad wyznaczony poziom podłogi,

 • Ustabilizować drzwi w otworze przy pomocy listew rozporowych (wewnątrz ościeżnicy) i klinów dystansowych (pomiędzy murem i ościeżnicą). Listwy rozporowe (szt. 3) oraz kliny dystansowe (szt. 6) powinny być umieszczone w tej samej linii na wysokości zawias (górnej, środkowej i dolnej). W celu ustabilizowania górnej belki ościeżnicy oraz progu, należy dodatkowo umieścić po 2 kliny dystansowe po obu stronach nadproża ościeżnicy oraz pod progiem.

 • Ustawić dokładnie, przy pomocy listew rozporowych oraz klinów dystansowych, pion stojaków w dwóch płaszczyznach i poziom górnej belki ościeżnicy oraz progu,

 • Przymocować stojaki ościeżnicy do elementu ściennego za pomocą śrub rozporowych dostosowanych do podłoża oraz dopuszczonych do stosowania i obrotu (oznakowanie znakiem B lub CE). Zaleca się wykonanie tych mocowań w miejscach do tego przeznaczonych tzn. poniżej zawiasy (górnej, środkowej i dolnej),

 • Sprawdzić ponownie poprawność montażu poprzez sprawdzenie przylegania skrzydła. Wyregulować położenie skrzydła względem ościeżnicy, regulując ustawienie ościeżnicy lub zawiasów. Luz pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą powinien wynosić, wzdłuż całego obwodu skrzydła, około 3 mm, uszczelka nie może być ściśnięta więcej niż o 3 mm,

 • Założyć dodatkowe listwy rozporowe pomiędzy klinami dystansowymi, zabezpieczające ościeżnicę przed wyboczeniem pod wpływem rozporu pianki lub zaprawy murarskiej,

 • Wykonać potrzebne wykończenia na styku ościeża z ościeżnicą poprzez wstrzyknięcie pianki montażowej. Prace te należy wykonywać wzdłuż obu stron ościeżnicy przestrzegając przy tym zaleceń producentów użytych materiałów (np. zwilżając powierzchnię muru przy zastosowaniu pianki). Przed wypełnieniem należy zabezpieczyć uszczelki oraz ościeżnicę przed jej zabrudzeniem czy uszkodzeniem. Ościeżnicę okleja się np. taśmą malarską, odpowiednią do zabezpieczania stolarki: malowanej, wykończonej folią PCV itp. Taśmę należy zdjąć bezpośrednio po zakończeniu tych prac,

 • Po wyschnięciu pianki / zaprawy murarskiej zdemontować listwy rozporowe, usunąć nadmiar pianki oraz kliny dystansowe, otynkować połączenie ościeżnicy z murem lub zamontować dodatkowe elementy wykończeniowe takie jak: opaski, ćwierćwałki, listwy maskujące,

 • Sprawdzić sprawność działania zamontowanych drzwi, wyregulowanie skrzydła oraz działanie zawias i zamków i wg potrzeb wykonać dodatkowe regulacje.

 • Posprzątać stanowisko montażu drzwi.

Zaleca się ażeby drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz były osłonięte poprzez montaż zadaszenia i ewentualnie osłon bocznych.

Drzwi zewnętrzne otwierane do wewnątrz oraz wszystkie drzwi w kolorach ciemnych muszą być całkowicie osłonięte gankami czy inną obudową lub montowane w podcieniach, w taki sposób ażeby nie były narażone na przenikanie wody opadowej czy bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
7.

7. Konserwacja i czyszczenie drzwi

Wskazane jest okresowe, co najmniej raz w roku, przeprowadzanie konserwacji okuć, zamontowanych w drzwiach. Miejsca poślizgu w zawiasach i zamkach przesmarować olejem do smarowania okuć w sprayu, olejem do maszyn do szycia lub smarem stałym. Przesmarowanie poprawia poślizg i zmniejsza opory przy otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Podczas okresowej konserwacji okuć należy zwrócić uwagę, czy nie uległy poluzowaniu wkręty mocujące okucia. W razie potrzeby należy je dokręcić do oporu.

Przed sezonem zimowym należy zabezpieczyć uszczelki przed przymarzaniem do skrzydła i uszkodzeniem poprzez posmarowanie ich preparatem opartym na żywicach silikonowych.

W czasie rutynowych zabiegów mycia i czyszczenia drzwi z powłoką organiczną należy używać łagodnych środków myjących, zmywać drzwi gąbką i wycierać do sucha miękką szmatką. Nie należy używać preparatów zawierających drobiny ścierne, które mogą porysować powłokę drzwi. Do usuwania zabrudzeń drzwi nie można też używać rozpuszczalników, alkoholi, octanów.

W razie zarysowania folii na drzwiach, uszkodzenie można usunąć za pomocą korektora do folii w kolorze powłoki drzwi.

Drzwi malowane mogą być po pewnym czasie odnowione poprzez pomalowanie lakierami, czy farbami do powierzchni metalowych oraz dopuszczonymi do stosowania na zewnątrz. Drzwi takie, po przygotowaniu podłoża zgodnie z instrukcją producenta farby, należy malować po zdjęciu klamek i szyldów. Należy zawsze stosować zestawy powłokowe ( farby podkładowe i nawierzchniowe ) jednego producenta oraz zwrócić uwagę na jakość używanych farb, ich przeznaczenie i zakres stosowania, deklarowane przez producenta. Nie należy używać farb i lakierów przeznaczonych dla innych warunków i innych podłoży!

8. Użytkowanie drzwi

Drzwi należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

Nie należy narażać drzwi na trzaskanie pod wpływem przeciągów ani obciążać skrzydła ciężarami, które mogą naruszyć ustawienie okuć i pogorszyć funkcjonowanie drzwi.

Drzwi należy obsługiwać za pomocą klamek. Otwieranie lub zamykanie poprzez trzaskanie nimi nie powinny się zdarzać, bo mogą spowodować uszkodzenie powłoki wykończeniowej na drzwiach bądź pogorszenie funkcjonowania okuć, uszczelnień, zwichrowanie skrzydła, itp.

Jeżeli zdarzy się uszkodzenie i zmiana ustawienia skrzydła w ościeżnicy to nie należy używać siły do otwierania zacinających się drzwi, czy też wykonywać jakichkolwiek obróbek mechanicznych, lecz należy spróbować poprawić ich ustawienie poprzez regulację zawias czy zwrócenie się o serwis do producenta.

Pełną, deklarowaną ochronę antywłamaniową uzyskuje się po zamknięciu wszystkich zamków w drzwiach.9. Wymiana elementów drzwi

a/. Wymiana uszczelki

W przypadkach intensywnego i nieostrożnego użytkowania drzwi możliwe jest odklejenie uszczelki przylgowej, znajdującej się we wrębie ościeżnicy. Najwłaściwsze jest wówczas usunięcie starej uszczelki i przyklejenie nowej o podobnych parametrach. Nową uszczelkę może dostarczyć producent drzwi lub firma montażowa. Nieodpowiedni dobór uszczelki może pogorszyć wodoszczelność i inne parametry techniczne drzwi.

W przypadku, gdy użytkownik drzwi zamierza sam dobrać nową uszczelkę, powinien zwrócić uwagę na przeznaczenie uszczelki (do drzwi zewnętrznych) oraz na wielkość luzu, który może uszczelnić (do 5 mm).


b/. Wymiana wkładki bębenkowej zamka

W celu wymiany wkładki bębenkowej należy odkręcić okucie uchwytowe oraz osłonki wkładek. Następnie należy odkręcić wkręt mocujący wkładkę bębenkową, który znajduje się na czołowej płaszczyźnie skrzydła drzwiowego. Wyjąć wkładkę przy pomocy klucza przekręconego o część obrotu. Założenie nowej wkładki polega na wykonaniu tych samych czynności w odwrotnej kolejności.

Do przedmiotowych drzwi należy zakupić odpowiednią wkładkę bębenkową, przeznaczoną do drzwi zewnętrznych o grubości 45 mm, posiadającą odporność na włamanie.

10. Informacje dodatkowe

Drzwi nie są produktem użytkowym lecz wyrobem budowlanym przeznaczonym do wbudowania w obiekt budowlany i jako takie podlegają przepisom ustawy o wyrobach budowlanych [Dz.U.92 z 2004r poz. 881 z 2004 r.] oraz przepisom o rękojmi na zasadach ogólnych KC.Roszczenia reklamacyjne do drzwi po ich zabudowaniu dotyczą wad ukrytych a nie wad montażu czy powstałych w wyniku nieodpowiedniej ich eksploatacji. Reklamacje do producenta drzwi może więc wnosić jednostka odpowiedzialna za prawidłowy odbiór drzwi przed montażem oraz ich montaż, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości ich doboru oraz zabudowy a także eliminacji wadliwości drzwi z przyczyn tkwiących w niewłaściwym ich montażu czy użytkowaniu - wg zaleceń niniejszej instrukcji.

PRODUCENT DRZWI:
KEDZIORA Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew

ul. Gwardyjska 14

tel. 046/ 862 17 70


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna